Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI"— Transkript prezentace:

1 BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI
21. června 2013 Brno Iveta Novotná Městská knihovna Chrudim

2 Městská knihovna Chrudim

3 BÝTI SENIOREM… Členění lidského života podle WHO (patnáctiletá periodizace): dětství mládí aduncium (dospělost, střední věk) interévium (věk přechodový) senescence (počínající stáří, stárnutí) sénium (vlastní stáří) 90 a více patriarchium (dlouhověkost

4 Vymezení stáří Stáří kalendářní (dané věkem)
Stáří biologické - bez ohledu na to, kolik má člověk let, má jeho organismus biologický věk - neexistuje metoda pro jeho přesné stanovení Sociální stáří - vymezuje problémy a zátěže stárnoucích a starých ►Typické změny sociálních rolí: penzionování a změna společenské prestiže, ovdovění, tzv. fenomén prázdného hnízda, fenomén osamělosti až izolace, pompelizace - pokles životní úrovně ve stáří, fenomén veteránství

5 Stáří S civilizačním rozvojem se zdatnost lidí ve stáří zlepšuje - v současnosti se za hranici stáří nepovažuje 60, ale 65 let a používá se tzv. pramenné členění: mladí senioři staří senioři 85 a více velmi staří senioři

6 Národní program přípravy na stárnutí
Mezi stěžejní body patří vzdělávání seniorů Zajištění jejich zdravého životního stylu a dobré kvality života

7 Formy vzdělávání seniorů v knihovnách
Univerzity třetího věku - U3V Jsou zaměřeny na zájmové vzdělávání seniorů Studium zpravidla probíhá ve dvou až tříletých cyklech Absolventi dostávají diplom o absolvování, skládají zkoušky Akademie třetího věku – A3V Středně náročná forma vzdělávání Pořádají se různé činnosti kulturně osvětového charakteru Exkurze, práce v zájmových kroužcích tematické vycházky Potvrzení o studijním programu se vydává na základě prezence

8 Kluby aktivního stárnutí - KIAS
Dobrovolná seskupení starších občanů s cílem trávení volného času. Kluby mohou mít různé zaměření, jejich aktivitou častou aktivitou jsou jednorázové vzdělávací akce. Od U3V a akademií třetího věku se odlišují neformálními vztahy mezi účastníky

9 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PLNÍ NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH FUNKCÍ V ŽIVOTĚ SENIORA
Funkci preventivní ( opatření v předstihu ke stárnutí) Funkci anticipační ( připravenoct na změnu životního stylu a odchod do důchodu) Funkci rehabilitační ( znovuobjevení a udržení sil) Funkci posilovací ( rozvoj zájmů, potřeb, podpora aktivity, kultivace)

10 …v Chrudimi Z pohledu mezigeneračního
Z pohledu andragogiky a gerontopedagogiky Z pohledu speciálně pedagogické andragogiky a gerontopedagogiky

11 Jak oslovit, jak přitáhnout, jak motivovat?
Knihovny jsou pro seniory dostupné, finančně nenáročné Knihovny poskytují celoživotní vzdělávání Knihovny zprostředkovávají setkávání Knihovny jsou schopny vytipovat a oslovit aktivní osobnosti v obci Knihovny jsou znalci místní správy a dalších organizací a institucí Knihovny podporují výměnu informací

12 KNIHOVNY PODPORUJÍ VZNIK NOVÝCH AKTIVIT A PROGRAMŮ NEJEN PRO SENIORY A DĚTI

13 v knihovnách SPOLEČNĚ se seniory i dětmi
Chrudim

14 Městská knihovna Chrudim ve spolupráci s Národní knihovnou ČR
u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity vyhlášeného pro rok 2012 Radou EU konferenci

15 Záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mediální parter

16 Přednášející a hosté MUDr. Hana Janatová, CSc. (Státní zdravotní ústav) prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. (Fakulta humanitních studií UK) Mgr. Rut Kolínská (Síť mateřských center o.s.) Prezentace a příspěvky knihoven: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově Masarykova veřejná knihovna Vsetín Hornozemplínská knižnica vo Vranove nad Topľou, Městská knihovna Chrudim

17 prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

18 Příspěvky naleznete na :
spolecne

19 Klub seniorů – Městská knihovna Chrudim
Kluby aktivního stárnutí KIAS Dobrovolná seskupení starších občanů s cílem trávení volného času. Kluby mohou mít různé zaměření, jejich aktivitou častou aktivitou jsou jednorázové vzdělávací akce. Od U3V a akademií třetího věku se odlišují neformálními vztahy mezi účastníky

20 Společné čtení -městská knihovna Chrudim

21

22

23 (NE)BEZPEČNÝ VĚK q++q

24

25 Kamila Skopová

26 Velikonoce včera a dnes

27

28 Plakátování aneb světem letem reklamy

29

30

31 VÝLETY ZA POZNÁNÍM

32

33 mezigenerační besedy – beseda s Petrou Braunovou

34

35

36 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM CHRUDIMSKA

37 Čtení a besedy v centru sociálních služeb

38 Společné čtení v denním stacionáři

39

40

41 Vánoční dílna a zpívání

42

43

44

45

46

47 Učíme se s rakem

48 Společná škola Děti mají vyučování spolu se seniory
Téma - Učíme se s rakem, Učení s pejskem a kočičkou, Český rok, Královská věnná města Předměty - Český jazyk a literatura - Matematika - Přírodověda a Vlastivěda - Hudební výchova - Výtvarná výchova - Tělesná výchova

49 Denní stacionář Pohoda

50

51 Rozdělení do skupin Společné úkoly Vyučování vede paní učitelka s pomocí knihovnice Zapojuje se také ostatní pracovníci stacionáře

52

53

54

55

56 Učíme se se pejskem a kočičkou

57

58

59

60

61

62

63 Důležité při této práci je u všech skupin uspokojit tyto potřeby
Potřebu poznání a dalšího učení Potřebu vyrovnání a potěšení Potřebu klidu a pohody Potřebu kontaktu Potřebu integrace Hlavním cílem však stále zůstává výchova ke stáří!

64 Pomáháme pohádkou

65

66

67 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google