Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI 21. června 2013 Brno Iveta Novotná Městská knihovna Chrudim.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI 21. června 2013 Brno Iveta Novotná Městská knihovna Chrudim."— Transkript prezentace:

1 BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI 21. června 2013 Brno Iveta Novotná Městská knihovna Chrudim

2 M ĚSTSKÁ KNIHOVNA C HRUDIM

3 BÝTI SENIOREM… Členění lidského života podle WHO (patnáctiletá periodizace): 0 - 15 dětství 15 - 30 mládí 30 - 45 aduncium (dospělost, střední věk) 45 - 59 interévium (věk přechodový) 60 - 74 senescence (počínající stáří, stárnutí) 75 - 89 sénium (vlastní stáří) 90 a více patriarchium (dlouhověkost

4 V YMEZENÍ STÁŘÍ Stáří kalendářní (dané věkem) Stáří biologické - bez ohledu na to, kolik má člověk let, má jeho organismus biologický věk - neexistuje metoda pro jeho přesné stanovení Sociální stáří - vymezuje problémy a zátěže stárnoucích a starých ►Typické změny sociálních rolí: penzionování a změna společenské prestiže, ovdovění, tzv. fenomén prázdného hnízda, fenomén osamělosti až izolace, pompelizace - pokles životní úrovně ve stáří, fenomén veteránství

5 S TÁŘÍ S civilizačním rozvojem se zdatnost lidí ve stáří zlepšuje - v současnosti se za hranici stáří nepovažuje 60, ale 65 let a používá se tzv. pramenné členění: 65 - 74 mladí senioři 75 - 84 staří senioři 85 a více velmi staří senioři

6 N ÁRODNÍ PROGRAM PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ Mezi stěžejní body patří vzdělávání seniorů Zajištění jejich zdravého životního stylu a dobré kvality života

7 F ORMY VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V KNIHOVNÁCH Univerzity třetího věku - U3V Jsou zaměřeny na zájmové vzdělávání seniorů Studium zpravidla probíhá ve dvou až tříletých cyklech Absolventi dostávají diplom o absolvování, skládají zkoušky Akademie třetího věku – A3V Středně náročná forma vzdělávání Pořádají se různé činnosti kulturně osvětového charakteru Exkurze, práce v zájmových kroužcích tematické vycházky Potvrzení o studijním programu se vydává na základě prezence

8 Kluby aktivního stárnutí - KIAS Dobrovolná seskupení starších občanů s cílem trávení volného času. Kluby mohou mít různé zaměření, jejich aktivitou častou aktivitou jsou jednorázové vzdělávací akce. Od U3V a akademií třetího věku se odlišují neformálními vztahy mezi účastníky

9 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PLNÍ NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH FUNKCÍ V ŽIVOTĚ SENIORA Funkci preventivní ( opatření v předstihu ke stárnutí) Funkci anticipační ( připravenoct na změnu životního stylu a odchod do důchodu) Funkci rehabilitační ( znovuobjevení a udržení sil) Funkci posilovací ( rozvoj zájmů, potřeb, podpora aktivity, kultivace)

10 … V C HRUDIMI Z pohledu mezigeneračního Z pohledu andragogiky a gerontopedagogiky Z pohledu speciálně pedagogické andragogiky a gerontopedagogiky

11 J AK OSLOVIT, JAK PŘITÁHNOUT, JAK MOTIVOVAT ? Knihovny jsou pro seniory dostupné, finančně nenáročné Knihovny poskytují celoživotní vzdělávání Knihovny zprostředkovávají setkávání Knihovny jsou schopny vytipovat a oslovit aktivní osobnosti v obci Knihovny jsou znalci místní správy a dalších organizací a institucí Knihovny podporují výměnu informací

12 KNIHOVNY PODPORUJÍ VZNIK NOVÝCH AKTIVIT A PROGRAMŮ NEJEN PRO SENIORY A DĚTI

13 V KNIHOVNÁCH SPOLEČNĚ SE SENIORY I DĚTMI 17. 10. 2012 Chrudim

14 Městská knihovna Chrudim ve spolupráci s Národní knihovnou ČR u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity vyhlášeného pro rok 2012 Radou EU konferenci

15 Záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Mediální parter

16 P ŘEDNÁŠEJÍCÍ A HOSTÉ MUDr. Hana Janatová, CSc. (Státní zdravotní ústav) prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. (Fakulta humanitních studií UK) Mgr. Rut Kolínská (Síť mateřských center o.s.) Prezentace a příspěvky knihoven: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově Masarykova veřejná knihovna Vsetín Hornozemplínská knižnica vo Vranove nad Topľou, Městská knihovna Chrudim

17 PROF. P H D R. RND R. H ELENA H AŠKOVCOVÁ, CS C.

18 P ŘÍSPĚVKY NALEZNETE NA : http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory/konference- spolecne

19 K LUB SENIORŮ – M ĚSTSKÁ KNIHOVNA C HRUDIM Kluby aktivního stárnutí KIAS Dobrovolná seskupení starších občanů s cílem trávení volného času. Kluby mohou mít různé zaměření, jejich aktivitou častou aktivitou jsou jednorázové vzdělávací akce. Od U3V a akademií třetího věku se odlišují neformálními vztahy mezi účastníky

20 S POLEČNÉ ČTENÍ - MĚSTSKÁ KNIHOVNA C HRUDIM

21

22

23 (NE)BEZPEČNÝ VĚK

24

25 K AMILA S KOPOVÁ

26 V ELIKONOCE VČERA A DNES

27

28 P LAKÁTOVÁNÍ ANEB SVĚTEM LETEM REKLAMY

29

30

31 VÝLETY ZA POZNÁNÍM

32

33 MEZIGENERAČNÍ BESEDY – BESEDA S P ETROU B RAUNOVOU

34

35

36 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM CHRUDIMSKA

37 Č TENÍ A BESEDY V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

38 S POLEČNÉ ČTENÍ V DENNÍM STACIONÁŘI

39

40

41 V ÁNOČNÍ DÍLNA A ZPÍVÁNÍ

42

43

44

45

46

47 U ČÍME SE S RAKEM

48 S POLEČNÁ ŠKOLA Děti mají vyučování spolu se seniory Téma - Učíme se s rakem, Učení s pejskem a kočičkou, Český rok, Královská věnná města Předměty - Český jazyk a literatura - Matematika - Přírodověda a Vlastivěda - Hudební výchova - Výtvarná výchova - Tělesná výchova

49 D ENNÍ STACIONÁŘ P OHODA

50

51 Rozdělení do skupin Společné úkoly Vyučování vede paní učitelka s pomocí knihovnice Zapojuje se také ostatní pracovníci stacionáře

52

53

54

55

56 U ČÍME SE SE PEJSKEM A KOČIČKOU

57

58

59

60

61

62

63 D ŮLEŽITÉ PŘI TÉTO PRÁCI JE U VŠECH SKUPIN USPOKOJIT TYTO POTŘEBY Potřebu poznání a dalšího učení Potřebu vyrovnání a potěšení Potřebu klidu a pohody Potřebu kontaktu Potřebu integrace Hlavním cílem však stále zůstává výchova ke stáří!

64 P OMÁHÁME POHÁDKOU

65

66

67 D ĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "BÝTI SENIOREM …V CHRUDIMI 21. června 2013 Brno Iveta Novotná Městská knihovna Chrudim."

Podobné prezentace


Reklamy Google