Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERPRETATIVNÍ STRUKTURY Hlavní cíl = pochopit, jak osobnost vědomě chápe sebe sama a svět, ve kterém žije. Jak lidé dávají smysl určitým věcem, jak vytvářejí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERPRETATIVNÍ STRUKTURY Hlavní cíl = pochopit, jak osobnost vědomě chápe sebe sama a svět, ve kterém žije. Jak lidé dávají smysl určitým věcem, jak vytvářejí."— Transkript prezentace:

1 INTERPRETATIVNÍ STRUKTURY Hlavní cíl = pochopit, jak osobnost vědomě chápe sebe sama a svět, ve kterém žije. Jak lidé dávají smysl určitým věcem, jak vytvářejí jejich význam v každodenním životě. –humanistická teorie osobnosti Abrahama Maslowa, Carla R. Rogerse –logoterapie Viktora E. Frankla Základní předpoklad = subjektivní zkušenosti jsou určitým způsobem uspořádávány; to umožňuje dotyčné osobě odhadovat, kontrolovat a interpretovat životní události. –personální konstrukty George Kellyho, –řadu teorií a výzkumů “já” (jáství).

2 Humanistické teorie –osobnost se vyvíjí na základě vnitřních prožitků (pocitů a myšlenek) a individuálního pocitu vlastní hodnoty –lidská přirozenost je vrozeně dobrá (nebo, přinejhorším neutrální) s pozitivním směřováním k sebeuskutečnění klíčoví autoři Rogers Maslow

3 Humanistické teorie: Rogersovy ústřední myšlenky důraz na důležitost „jáství“ (self) duševní zdraví souvisí se stupněm kongruence (shody) mezi sebepojetím a prožíváním (organismické hodnotící procesy)

4 Podmíněné pozitivní přijetí: pozitivní chování vůči osobě je závilé na tom, zda se chová určitým (žádoucím) způsobem Nepodmíněné pozitivní přijetí: pozitivní chování vůči osobě není ničím podmiňováno Rogersovy ústřední myšlenky

5 rozvíjející vztah: AEA (akceptace, empatie, autentičnost) plně fungující osobnost –vzrůstající tevřenost rožívání –vzrůstající existenciální kvalita žití (jsem činitel žití, nesnažím se ho „zvládat“) –vzrůstající důvěra v organismus –plnější fungování v přítomném okamžiku Rogersovy ústřední myšlenky

6 Humanistické terorie: Maslowova hierarchie potřeb hierarchie potřeb – základní fyzické potřeby musí být uspokojeny, aby se rozvinuly vyšší potřeby růstu sebe uskutečnění (sebe-aktualizace)- Maslow věřil v naši vrozenou tendenci směřovat k uskutečnění všech našich předpokladů

7 Maslowova hierarchie potřeb

8 Logoterapie Viktora E. Frankla ústřední pojem = vůle ke smyslu člověk jako bytost – má 3 dimenze –fyziologickou –psychologickou –noologickou (neuspokojování potřeb smysluplnosti života – problémy v jádru osobnosti) svobodná vůle – nesvobodni v podmínkách života máme svobodu k nim zaujmout postoj

9 smysl nelze „vložit“ zvenčí, každý ho musí v situacích svého života vždy znovu objevovat –vykonáním činu –prožitím hodnoty (láska - filia, agapé) –utrpením sebetranscendence –jakýkoli čin, který je konán s ohledem na druhé přesahuje hranice já, nese v sobě smysl krátkodobé naplňování smyslu jednotlivými činz se skládá a vytváří-životní smysl existenciální vakuum –„nedělní neuróza“ (vnitřní prázdnota) Logoterapie Viktora E. Frankla

10 Personální konstrukty George Kellyho kniha Psychologie osobních konstruktů (1955) – bouře v psychologii potřeba jednat, potřeba orientovat se ve světě j každý z nás si pro orientaci vytváří osobní konstrukty – charakteristické cesty hledání odlišností a podobností –jsou hierarchicky uspořádané –liší se vzájemně rozsahem „vhodnosti“ popisu (např. přátelský/nepřátelský vs. liberální/konservativní)

11 Personální konstrukty George Kellyho nepotřebujeme další termíny např. nevědomí=konstrukty preverbální, skryté, odložené úzkost=událost mimo rozsah užívaných konstruktů podobnost konstruktů je pro sblížení lidí důležitější než podobnost jejich chování sdílení významu (smyslu) REP test (Role Repertory test)

12 REP test – pro zájemce v AJ 1. Mother 2. Father 3. Brother nearest clients age 4. Sister nearest client’s age 5. Teacher client liked 6. Teacher client disliked 7. Previous, most recent boy or girl friend 8. Wife or husband, or present boy or girl friend 9. Employer or supervisor 10. Close associate who dislikes client 11. Person met in last six months whom client would most like to know better 12. Person whom client would most like to be of help to, feels most sorry for 13. Most intelligent person client knows personally 14. Most successful person that client knows personally 15. Most interesting person client knows personally

13 Integrace osobnosti “Já” (jáství). W. James: self as I, self as me činné „Já“ – sebepojetí (sebeobraz) „Já“ v jednotě

14 Integrace osobnosti “Já” (jáství). sebepojetí (sebeobraz) „Já“ –podle Jamese 3 oblasti materiální Já (tělo, oblečení, „majetek“) sociální Já (jak mne vidí ostatní) duchovní „Já“ (souhrn mých stavů vědomí, mých psychických zvlástností a dispozic – pochopení sebe sama: svých motivů, rysů, hodnot, přesvědčení…) –Higgins – skutečné já, ideální já, „žádoucí“ já jsemchci býtměl bych být

15 Integrace osobnosti “Já” (jáství). činné „Já“ –interpretuje a strukturuje prožívání –podle Blassiho 4 dimenze: původce činnosti (vůle) jednota s obrazem Já jednotnost různých aspektů činnosti odlišitelnost od ostatních kontinuita

16 Integrace osobnosti “Já” (jáství). činné „Já“ –G. Allport: proprium – jádro osobnosti, všechny aspekty, které tvoří vnitřní jednotu 1. rok - tělové Já 2. rok – sebeidentita 3. rok – sebehodnocení (jak zvládám svět) 4.-5. rok – seberozšíření (to co mám a nemám rád) ml.šk.věk – obraz o sobě (dobré Já, špatné Já) dospívání – racionální aktér (důležitá rozhodnutí jsou součástí Já) dospívání – vlastní usilování (cíle potřeby, pocity – jejich vlastnictví a zodpovědnost za ně) dospělost - já jako poznávající (uvědomění si a přijetí subjektivity, její průběžná reflexe)


Stáhnout ppt "INTERPRETATIVNÍ STRUKTURY Hlavní cíl = pochopit, jak osobnost vědomě chápe sebe sama a svět, ve kterém žije. Jak lidé dávají smysl určitým věcem, jak vytvářejí."

Podobné prezentace


Reklamy Google