Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedení e-Learningu ve firmě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedení e-Learningu ve firmě"— Transkript prezentace:

1 Zavedení e-Learningu ve firmě
Martin Zdrůbek Jan Plecháč Centrum tvorby elektronických kurzů ELLA Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

2 Souhrn dosavadních poznatků
E-Learning je o řízení procesu vzdělávání a vzájemné komunikaci mezi vzdělavatelem, zadavatelem a příjemcem Technologie versus vzdělávací obsah Organizační procesy v e-Learningu korespondují s postupy řízení vzdělávání Rozhodnutí o nasazení e-Learningu vyžaduje projektový přístup Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

3 Postavení e-Learningu v procesu vzdělávání
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANNÍ PRO ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací odbor Vstupní školení pro nové pracovníky Udržování znalostí stávajících pracovníků Testování znalostí a dovedností REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

4 Informace o průběhu vzdělávání
Vzájemné vazby Řídící modul PREZENČNÍ ŠKOLENÍ E-Learningové KURZY Testování Znalostí vyhodnocení programu zjištění úrovně Informace o průběhu vzdělávání Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

5 Základní pilíře systému postaveného na bázi e-Learningu
Řídící systém – informační systém Prezentační asynchronní synchronní Testovací selftest (cvičení) testovaní znalostí Aktualizační vnější zdroje údržba podpora tvorby nových kurzů Znalostní databáze – databanka know-how Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

6 Zadavatel Realizace e-Learningového vzdělávání PLATFORMA
Garance technologické způsobilosti Úprava platformy dle nastavených standardů VZDĚLÁVACÍ OBSAH Realizace vzdělávacích programů Implementace vnějších zdrojů dle nastavených standardů GARANT PLATFORMY GARANT OBSAHU Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

7 Jak začít –přístup k řešení
Příprava podkladů Realizace Vyhodnocení Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

8 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Hodnocení připravenosti na e-Learning podle metodiky společnosti INFINITY, a.s. Předstupeň pilotnímu projektu – efektivní způsob zjištění aktuálního stavu Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

9 Pilotní projekt – první stupeň řešení
Definice využití e-Learningu ve společnosti, Seznámení pracovníků společnosti s novou vizí vzdělávání Ustanovení týmu – společný postup všech zainteresovaných složek Realizace pilotu v rozsahu čtyř základních vzdělávacích programů, které budou zahrnovat dva zakázkové a dva katalogové kurzy Základy firemní kultury (CBT) Produktové školení …. Manažerské dovednosti – dle výběru Jazykový kurz 5. Vyhodnocení pilotu Příklad řešení….. zakázkový katalogový Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

10 E-Learning je především o vzdělávání
Skladba e-Learningového vzdělávání Katalogové kurzy Zakázkové kurzy Definování vzdělávacích cílů versus e-L technologie Indexace kurzů podle znalostní úrovně A,B,C,D Asynchronní, synchronní, kombinovaný kurz Metodologie tvorby e-L kurzů Získávání podkladů Tvorba podkladů pro e-L kurz Proces schvalování Elektronizace podkladů Parametry e-L kurzu Technologické Didaktické Uživatelské Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

11 Katalogové kurzy – relativně výhodné řešení
Základní obsah Přizpůsobení obsahu Implementace do platformy Přednosti: možnost rychlé realizace (časová úspora) licence je vázána jen na využití kurzu (finanční úspora) Nevýhody: neexistující norma na kurz – problém kompaktability universálnost vzdělávacího programu se sníženou vazbou na celkový proces vzdělání – omezená využitelnost Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

12 Zakázkové kurzy – hlavní těžiště e-Learningu
Než začneme analýza podmínek analýza kurzu technologie – html, java, flash, .. struktura týmu Začínáme rozvržení, osnova, scénář podklady pro kurz sestavení struktury přezkoušení nástroje Než skončíme korektury testovací provoz Příprava podkladů Příprava prvotního materiálu Schválení prvotního materiálu Realizace Provoz kurzu Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

13 Definice vzdělávacích cílů versus e-L technologie
Indexace kurzů podle znalostní úrovně Informační … A Aktualizační a udržovací … B Dovednostní … C Ze zákona … D Rozhodnutí o podobě vzdělávacího modelu Asynchronní („samostudijní“) kurz Synchronní („s podporou tutora“) kurz Kombinovaný („doplněn živou výukou“) kurz Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

14 Analýza podmínek tvorby kurzu
Jaké jsou cíle kurzu? Co bude výstupem? Stanovení cíle kurzu a postupných cílů – časová náročnost a velikost kurzu. Stanovení způsobu jak cíl změřit – představa o testování. Vhodnost problematiky pro elektronické zpracování. Plné elektronické studium nebo kombinace s prezenčním. Znalosti, postoje, dovednosti. Komu bude kurz učen? Jaká je cílová skupina studentů? Věkové rozdíly, znalostní rozdíly? Má přístup k potřebné technice? Jak bude distribuován? Internet, intranet, CD ROM? Přímá vazba na technologie. Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

15 Metodologie tvorby e-L kurzu
Vytvoření realizačního týmu Vytvoření osnovy kurzu Vytvoření scénáře kurzu Podklady pro kurz Sestavení struktury Návrh testovacího modulu Použitelné nástroje pro přípravu podkladů Korektury Testovací provoz Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

16 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
1.Vedoucí projektu Dva pracovníci (každý na jedné straně) zajišťující tok informací mezi zpracovatelem a objednatelem kurzu. 2.Vlastník kurzu Na straně odběratele – odborník na obsah, na straně dodavatele aby grafika odpovídala obsahu. 3.Specialista na obsah (autor) Vytváří obsah jednotlivých částí. 4.Web grafik kurzu Specialista na Web technologie, vytváří strukturu a integruje grafiku. 5.Grafik kurzu Integruje grafiku od autorů a graficky „čistí“ celý kurz. 6.Platformový specialista Integruje vytvořený kurz do LMS systému. 7.Korektor Odpovědnost za srozumitelnost kurzu – není odborníkem na danou problematiku. zadavatel + dodavatel zadavatel + dodavatel zadavatel + dodavatel dodavatel dodavatel dodavatel + dodavatel platformy zadavatel + dodavatel Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

17 Osnova Scénář Podklad pro tvorbu kurzu
Další postup při přípravě kurzu Osnova Vytvoření osnovy kurzu např. ve Wordu. Vytvoří rámcový rozsah obsahu a lze stanovit cenu za autorský honorář pro autory. Scénář Komentovaný přepis osnovy s rozpisem grafiky – obrázků, video sekvencí a zvuků po jednotlivých stránkách. Slouží ke stanovení ceny za tvorbu kurzu. Osnova zadavatel + dodavatel Scénář zadavatel + dodavatel Podklad pro tvorbu kurzu zadavatel + dodavatel Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

18 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Podklady pro kurz Většinou existují (knihy, skripta, …) Spolupráce se vzdělávací agenturou Utřídění podkladů a použitelnost Převedení do formy vhodné pro kurz (Word, Excel, PowerPoint, HTML a ASP) Doplnění multimédii (zvuky, videa, animace, simulace) Tvorba znalostní databáze Technické řešení a vazba na platformu (spojení na databázi a její tvorba, HTML stránky, aktivní stránky, nové technologie, použitelnost standardů, …) zadavatel dodavatel + zadavatel dodavatel dodavatel dodavatel + zadavatel dodavatel + zadavatel + dodavatel platformy Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

19 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Sestavení struktury Struktura kurzu a lekcí Odráží postup získávání vědomostí. Stanovení počtu lekcí, témat, testů, cvičení, úkolů, … Struktura stránek (témat, cvičení, úkolů, …) Struktura, která je na stránce, nadpisy, objekty, … Přílohy (vysvětlivky, rejstřík, …) Pozor na „bloudění“ studenta. Průchod kurzem (klíčová místa studia) Kde studenta „zastavit“, přezkoušet, kurz bez nuceného průchodu (pro „osvěžení“ znalostí). Testy samostatná kapitola e-Learningu dodavatel + zadavatel dodavatel + zadavatel dodavatel Poznámky: dodavatel + zadavatel + dodavatel platformy dodavatel + zadavatel + dodavatel platformy Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

20 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Nástroje Pro tvorbu podkladů FrontPage 2000, Word, Excel (HTML stránky) Word, Excel, PowerPoint Hotmedia, Windows Media Encoder - multimédia Jiné specializované Pro sestavení kurzu Autor LRN 3.0 Tool Kit Ručně Kombinace obou předchozích Asymetrix ToolBook II Instructor Poznámky: Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

21 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Přezkoušení Výuka zkoušením (bezpečnost práce, autoškola, vyhláška 50, …) Klasický elektronický test (druhy otázek – s jednou správně, více správně, obrázky, doplňování, …) Vypracování práce (jako u korespondenčních kurzů, lze kombinovat s cvičeními) Interaktivní doplňování otázek Vyhodnocování přezkoušení (automatické (nastavení), ruční tutorem) Reakce na výsledky (nucené zařazení zpět do lekcí, opakování testu, …) Poznámky: Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

22 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Korektury srozumitelnost textu nesmí dělat odborník získat představu, že se lze dosáhnout cíle odborná korektura textů cvičení a příkladů obrázků a schémat multimédií jazyková korektura textů v obrázcích a multimédiích Poznámky: Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

23 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Testovací provoz omezená skupina srozumitelnost jazyková korektura odborná korektura počet dotazů a na co počet tutorů ke kurzu zpětná vazba informace zapracovat zpět do kurzu ZADAVATEL DODAVATEL + ZPRACOVATEL Poznámky: Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

24 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Vlastní provoz odpovídání na dotazy zpracování výsledků cvičení zpracování výsledků testů otvírání dalších částí studia kontrola diskusí doplňování kurzu přepracování částí podle připomínek MANAŽER TUTOR ADMINISTRÁTOR Poznámky: AUTOR ZPRACOVATEL OBSAHU Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

25 Jednotlivé oddíly e-Learningových kurzů
Výkladová část „kaskádový kurz“ – dělení do znalostních úrovní A,B,C „modul cvičebnice“ – tvorba zpětné vazby „virtuální třída“ – potřeba vyššího stupně supportu Testovací část samostatná kapitola – individuální přístup externí nebo interní modul Problém vyhodnocení Aktualizační část údržba kurzu, údržba znalostí řešení pro přijetí závěrů z průběhu studia řešení návaznosti – využití vnějších zdrojů Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

26 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA
Provoz e-Learningu ve firmě Intranet Bez LMS systému S použitím LMS systémů Virtuální universita Internet Bez parametrů LMS Využití LMS Vouchery Vyhodnocování a předávání výsledků Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA

27 Stanovení vize vývoje e-Learningu
Vytvoření „knowledge factory“ Vytvoření norem pro tvorbu kurzů – zajištění multiplatfomity kurzů Vytvoření norem pro testování – doporučené vazby a konstrukce Vytvoření metodiky pro vyhodnocování výsledků vzdělávacího procesu a jejich prezentaci Projekt VIRTUÁLNÍ FIREMNÍ UNIVERSITY Zapojení interních pracovníků firmy do procesu vzdělávání Koordinace vzdělávacích aktivit Projekt VĚDOMOSTNÍ DATABÁZE Základní pilíře vzdělávacího systému Vědomostní Aktualizační Testovací Projekt marketingového využití e-L Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA


Stáhnout ppt "Zavedení e-Learningu ve firmě"

Podobné prezentace


Reklamy Google