Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Zavedení e-Learningu ve firmě Martin Zdrůbek Jan Plecháč Centrum tvorby elektronických kurzů ELLA www.ella.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Zavedení e-Learningu ve firmě Martin Zdrůbek Jan Plecháč Centrum tvorby elektronických kurzů ELLA www.ella.cz."— Transkript prezentace:

1 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Zavedení e-Learningu ve firmě Martin Zdrůbek Jan Plecháč Centrum tvorby elektronických kurzů ELLA www.ella.cz

2 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Souhrn dosavadních poznatků E-Learning je o řízení procesu vzdělávání a vzájemné komunikaci mezi vzdělavatelem, zadavatelem a příjemcem Technologie versus vzdělávací obsah Organizační procesy v e-Learningu korespondují s postupy řízení vzdělávání Rozhodnutí o nasazení e-Learningu vyžaduje projektový přístup

3 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Postavení e-Learningu v procesu vzdělávání Vstupní školení pro nové pracovníky Udržování znalostí stávajících pracovníků Testování znalostí a dovedností KOMUNIKAČNÍ ROZHRANNÍ PRO ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací odbor REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ

4 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Vzájemné vazby Řídící modul PREZENČNÍ ŠKOLENÍ E-Learningové KURZY Testování Znalostí vyhodnocení programu zjištění úrovně Informace o průběhu vzdělávání

5 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Základní pilíře systému postaveného na bázi e-Learningu Prezentační asynchronní synchronní Testovací selftest (cvičení) testovaní znalostí Aktualizační vnější zdroje údržba podpora tvorby nových kurzů Řídící systém – informační systém Znalostní databáze – databanka know-how

6 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Realizace e-Learningového vzdělávání PLATFORMA Garance technologické způsobilosti Úprava platformy dle nastavených standardů VZDĚLÁVACÍ OBSAH Realizace vzdělávacích programů Implementace vnějších zdrojů dle nastavených standardů Zadavatel GARANT PLATFORMYGARANT OBSAHU

7 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Jak začít –přístup k řešení Příprava podkladů RealizaceVyhodnocení

8 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Hodnocení připravenosti na e-Learning podle metodiky společnosti INFINITY, a.s. Předstupeň pilotnímu projektu – efektivní způsob zjištění aktuálního stavu

9 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Pilotní projekt – první stupeň řešení 1.Definice využití e-Learningu ve společnosti, 2.Seznámení pracovníků společnosti s novou vizí vzdělávání 3.Ustanovení týmu – společný postup všech zainteresovaných složek 4.Realizace pilotu v rozsahu čtyř základních vzdělávacích programů, které budou zahrnovat dva zakázkové a dva katalogové kurzy Základy firemní kultury (CBT) Produktové školení …. Manažerské dovednosti – dle výběru Jazykový kurz 5. Vyhodnocení pilotu zakázkový katalogový Příklad řešení…..

10 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA E-Learning je především o vzdělávání Skladba e-Learningového vzdělávání –Katalogové kurzy –Zakázkové kurzy Definování vzdělávacích cílů versus e-L technologie –Indexace kurzů podle znalostní úrovně A,B,C,D –Asynchronní, synchronní, kombinovaný kurz Metodologie tvorby e-L kurzů –Získávání podkladů –Tvorba podkladů pro e-L kurz –Proces schvalování –Elektronizace podkladů Parametry e-L kurzu –Technologické –Didaktické –Uživatelské

11 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Katalogové kurzy – relativně výhodné řešení Základní obsah Přizpůsobení obsahu Implementace do platformy možnost rychlé realizace (časová úspora) licence je vázána jen na využití kurzu (finanční úspora) Přednosti: Nevýhody: neexistující norma na kurz – problém kompaktability universálnost vzdělávacího programu se sníženou vazbou na celkový proces vzdělání – omezená využitelnost

12 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Než začneme analýza podmínek analýza kurzu technologie – html, java, flash,.. struktura týmu Začínáme rozvržení, osnova, scénář podklady pro kurz sestavení struktury přezkoušení nástroje Než skončíme korektury testovací provoz Příprava podkladů Příprava prvotního materiálu Schválení prvotního materiálu Realizace Provoz kurzu Zakázkové kurzy – hlavní těžiště e-Learningu

13 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Definice vzdělávacích cílů versus e-L technologie Indexace kurzů podle znalostní úrovně A –Informační … A … B –Aktualizační a udržovací … B … C –Dovednostní … C … D –Ze zákona … D Rozhodnutí o podobě vzdělávacího modelu –Asynchronní („samostudijní“) kurz –Synchronní („s podporou tutora“) kurz –Kombinovaný („doplněn živou výukou“) kurz

14 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Jaké jsou cíle kurzu? Co bude výstupem? Stanovení cíle kurzu a postupných cílů – časová náročnost a velikost kurzu. Stanovení způsobu jak cíl změřit – představa o testování. Vhodnost problematiky pro elektronické zpracování. Plné elektronické studium nebo kombinace s prezenčním. Znalosti, postoje, dovednosti. Komu bude kurz učen? Jaká je cílová skupina studentů? Věkové rozdíly, znalostní rozdíly? Má přístup k potřebné technice? Jak bude distribuován? Internet, intranet, CD ROM? Přímá vazba na technologie. Analýza podmínek tvorby kurzu

15 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Metodologie tvorby e-L kurzu Vytvoření realizačního týmu Vytvoření osnovy kurzu Vytvoření scénáře kurzu Podklady pro kurz Sestavení struktury Návrh testovacího modulu Použitelné nástroje pro přípravu podkladů Korektury Testovací provoz

16 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA 1.Vedoucí projektu Dva pracovníci (každý na jedné straně) zajišťující tok informací mezi zpracovatelem a objednatelem kurzu. 2.Vlastník kurzu Na straně odběratele – odborník na obsah, na straně dodavatele aby grafika odpovídala obsahu. 3.Specialista na obsah (autor) Vytváří obsah jednotlivých částí. 4.Web grafik kurzu Specialista na Web technologie, vytváří strukturu a integruje grafiku. 5.Grafik kurzu Integruje grafiku od autorů a graficky „čistí“ celý kurz. 6.Platformový specialista Integruje vytvořený kurz do LMS systému. 7.Korektor Odpovědnost za srozumitelnost kurzu – není odborníkem na danou problematiku. zadavatel + dodavatel zadavatel + dodavatel zadavatel + dodavatel + dodavatel platformy zadavatel + dodavatel

17 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Osnova Vytvoření osnovy kurzu např. ve Wordu. Vytvoří rámcový rozsah obsahu a lze stanovit cenu za autorský honorář pro autory. Scénář Komentovaný přepis osnovy s rozpisem grafiky – obrázků, video sekvencí a zvuků po jednotlivých stránkách. Slouží ke stanovení ceny za tvorbu kurzu. Další postup při přípravě kurzu Osnova zadavatel + dodavatelScénář zadavatel + dodavatel Podklad pro tvorbu kurzu zadavatel + dodavatel

18 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Podklady pro kurz Většinou existují (knihy, skripta, …) –Spolupráce se vzdělávací agenturou Utřídění podkladů a použitelnost Převedení do formy vhodné pro kurz (Word, Excel, PowerPoint, HTML a ASP) Doplnění multimédii (zvuky, videa, animace, simulace) Tvorba znalostní databáze Technické řešení a vazba na platformu (spojení na databázi a její tvorba, HTML stránky, aktivní stránky, nové technologie, použitelnost standardů, …) zadavatel dodavatel + zadavatel dodavatel dodavatel + zadavatel + dodavatel platformy

19 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Sestavení struktury Struktura kurzu a lekcí Odráží postup získávání vědomostí. Stanovení počtu lekcí, témat, testů, cvičení, úkolů, … Struktura stránek (témat, cvičení, úkolů, …) Struktura, která je na stránce, nadpisy, objekty, … Přílohy (vysvětlivky, rejstřík, …) Pozor na „bloudění“ studenta. Průchod kurzem (klíčová místa studia) Kde studenta „zastavit“, přezkoušet, kurz bez nuceného průchodu (pro „osvěžení“ znalostí). Testy samostatná kapitola e-Learningu dodavatel + zadavatel dodavatel dodavatel + zadavatel + dodavatel platformy dodavatel + zadavatel + dodavatel platformy

20 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Nástroje Pro tvorbu podkladů FrontPage 2000, Word, Excel (HTML stránky) Word, Excel, PowerPoint Hotmedia, Windows Media Encoder - multimédia Jiné specializované Pro sestavení kurzu Autor LRN 3.0 Tool Kit Ručně Kombinace obou předchozích Asymetrix ToolBook II Instructor

21 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Přezkoušení Výuka zkoušením (bezpečnost práce, autoškola, vyhláška 50, …) Klasický elektronický test (druhy otázek – s jednou správně, více správně, obrázky, doplňování, …) Vypracování práce (jako u korespondenčních kurzů, lze kombinovat s cvičeními) Interaktivní doplňování otázek Vyhodnocování přezkoušení (automatické (nastavení), ruční tutorem) Reakce na výsledky (nucené zařazení zpět do lekcí, opakování testu, …)

22 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Korektury srozumitelnost textu nesmí dělat odborník  získat představu, že se lze dosáhnout cíle odborná korektura textů cvičení a příkladů obrázků a schémat multimédií jazyková korektura textů textů v obrázcích a multimédiích

23 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Testovací provoz omezená skupina srozumitelnost jazyková korektura odborná korektura počet dotazů a na co počet tutorů ke kurzu zpětná vazba informace zapracovat zpět do kurzu DODAVATEL + ZPRACOVATEL ZADAVATEL

24 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Vlastní provoz odpovídání na dotazy zpracování výsledků cvičení zpracování výsledků testů otvírání dalších částí studia kontrola diskusí doplňování kurzu přepracování částí podle připomínek MANAŽER TUTOR ADMINISTRÁTOR AUTOR ZPRACOVATEL OBSAHU

25 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Jednotlivé oddíly e-Learningových kurzů Výkladová část –„kaskádový kurz“ – dělení do znalostních úrovní A,B,C –„modul cvičebnice“ – tvorba zpětné vazby –„virtuální třída“ – potřeba vyššího stupně supportu Testovací část –samostatná kapitola – individuální přístup –externí nebo interní modul –Problém vyhodnocení Aktualizační část –údržba kurzu, údržba znalostí –řešení pro přijetí závěrů z průběhu studia –řešení návaznosti – využití vnějších zdrojů

26 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Provoz e-Learningu ve firmě Intranet –Bez LMS systému –S použitím LMS systémů Virtuální universita Internet –Bez parametrů LMS –Využití LMS Vouchery Vyhodnocování a předávání výsledků

27 Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Stanovení vize vývoje e-Learningu Vytvoření „knowledge factory“ –Vytvoření norem pro tvorbu kurzů – zajištění multiplatfomity kurzů –Vytvoření norem pro testování – doporučené vazby a konstrukce –Vytvoření metodiky pro vyhodnocování výsledků vzdělávacího procesu a jejich prezentaci Projekt VIRTUÁLNÍ FIREMNÍ UNIVERSITY –Zapojení interních pracovníků firmy do procesu vzdělávání –Koordinace vzdělávacích aktivit Projekt VĚDOMOSTNÍ DATABÁZE –Základní pilíře vzdělávacího systému Vědomostní Aktualizační Testovací Projekt marketingového využití e-L


Stáhnout ppt "Ing.Martin Zdrůbek, Ing.Jan Plecháč ELLA Zavedení e-Learningu ve firmě Martin Zdrůbek Jan Plecháč Centrum tvorby elektronických kurzů ELLA www.ella.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google