Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848"— Transkript prezentace:

1 MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848

2 Zemědělství Rozvoj techniky se nejprve projevil v zemědělství
Začaly se používat žací a secí stroje a mlátičky Méně zemědělců, tak vypěstovali více potravin = na venkově NEBYLA PRÁCE Zemědělci po zrušení nevolnictví začali odcházet do měst

3 Města Ve městech vznikaly továrny, které potřebovaly dělníky k obsluhování strojů Průmysl je založen především na : Textilní výrobě Chemii Těžbě – zejména železo ( ruda ), uhlí

4 Procesu, kdy je lidská práce nahrazována prací strojovou, kdy je nahrazována řemeslná a manufakturní výroba výrobou tovární, říkáme PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Toto vše se odehrálo zejména v Západní Evropě (dnešním USA), Východní je hodně pozadu, zde jsou stále primitivní metody obděláváním půdy. Nejprve se průmyslová revoluce projevila v textilním průmyslu (vlna v Anglii)

5 Průmyslová revoluce = Industrializace
Tři vývojové etapy: 1. vědecko - technická revoluce - byla zahájena vynálezem parního stroje (18. století) 2. vědecko - technická revoluce - byla zahájena objevem elektrického proudu (přelom 19. a 20. století) 3. vědecko - technická revoluce - byla zahájena s rozvojem informačních technologií. (konec 20. století)

6 Anglie – Strojovna Evropy
začala zde průmyslová revoluce V r.1769 vynalezl Skot James Watt zdokonalený parní stroj Anglie měla pro rozvoj průmyslové revoluce lepší podmínky: od 17.st. se zde neválčilo od 14.st. Zde neexistovalo nevolnictví z kolonií měla množství surovin Angličané chtěli mít náskok, proto zakázali vývoz plánů strojů

7 Technický pokrok Symbolem průmyslové revoluce byl PARNÍ STROJ
Nové stroje: spřádací stroje, mechanický tkalcovský stav (spřádal 100 cívek najednou),válcový potiskovací stroj (tisk na látky), firma Singer – šlapací šicí stroj Rozvíjel se nový obor STROJÍRENSTVÍ V hutnictví začaly vznikat vysoké pece – zvyšovala se poptávka po uhlí a koksu a to vedlo k rozvoji těžebního průmyslu V r Angličan George Stephenson sestrojil 1. lokomotivu a Američan Robert Fulton 1. parní loď Začaly se posílat první zprávy na dálku díky telegrafu

8 Parní stroj

9 Parní lokomotiva

10 Sociální důsledky průmyslové revoluce
V západní a střední Evropě se průmysl rozvíjel rychle Východní Evropa a Balkán zůstávaly zaostalými agrárními zeměmi

11 Nové společenské vrstvy
Vznikly dvě nové společenské vrstvy: dělníci a buržoazie Dělníci: museli pracovat v továrnách, hutích a dolech. Pracovali všichni členové jejich rodin, včetně dětí od 5-6 let. Byli závislí na platu od zaměstnavatele. Neměli nárok na žádné sociální příspěvky. Nové stroje zastaly více práce a přebyteční dělníci byli propouštěni = docházelo k „rozbíjení strojů“ Buržoazie (kapitalisté): bohaté měšťanstvo, většinou továrníci, obchodníci, bankéři apod.

12 Práce dětí Přestože v některých zemích byla zavedena povinná školní docházka, řada dělnických dětí do školy chodit nemohla. Musela pomáhat živit rodinu Měly stejně dlouhou pracovní dobu jako dospělí Teprve postupně byly vydávány nové zákony, které postupně zkracovaly pracovní dobu dětí na 12, 10 později 8 hodin Nové zákony i zakazovaly vykonávat stejnou práci jako dospělí a omezily věk na 9 let Za práci dostávali zaplaceno mnohem méně než dospělí Děti vykonávaly jednotvárnou jednodušší práci

13

14 Pokusy o řešení situace dělníků
Dělníci nedostávali žádnou pomoc od státu, proto zakládali svépomocné dělnické spolky. Každý dělník přispíval do společné pokladny, z ní se pak hradila podpora pro zraněné, nemocné a vdovy a sirotky Spolky vyjednávali se zaměstnavateli a organizovali stávky Někteří osvícení zaměstnavatelé chápali, pokud vytvoří lepší pracovní podmínky, budou dělníci odvádět kvalitnější práci (např.*opatrovny pro děti, dělnické domy, …) Postupně se podmínky zlepšovali, dokonce bylo zaváděno pojištění pro případ nemoci a podobně

15 Nové filozofické směry
V 19.století začaly vznikat nové filozofické směry Zabývaly se postavením dělníků a hledaly řešení, jak zlepšit jejich situaci Chtěly změnu celkovou změnu společenského systému, což bylo nereálné Vznikl SOCIALISMUS, jeho hlavními představiteli byli Němci BEDŘICH ENGELS A KAREL MARX Socialismus se snažil najít způsob, jak vytvořit společnost, kde by nikdo nikoho nevykořisťoval Myšlenky socialismu zneužili ruští revolucionáři v roce 1917 v Rusku, na jeho základech vznikl komunismus

16 Proměna měst Do měst přicházelo stále více lidí, ubytovací kapacity přestali dostačovat takovému přílivu Vznikala nová předměstí, hradby přestaly plnit svoji funkci a často byly strženy Na předměstí stavěly továrny, v jejich okolí činžovní domy s nájemnými byty (viz učenice str.70) Vznikala i nová města – u nalezišť nerostným surovin

17

18 Změna způsobu života Usnadnění dopravy – parní lokomotiva a parník (Josef Ressel vynalezl lodní šroub) Exotické zboží se dováželo rychleji, zlevnilo, dostupnější Zlevnilo cestování – levnější cestování vlakem než kočárem s koňmi Cesta z Anglie do New Yorku trvala již jen 14 dní (dříve 2 měsíce) Vynález telegrafu- zprávy se šířily rychleji

19 Opakování Urči pravdivé a nepravdivé tvrzení
18.století vzešlo do historie pod pojmem „století páry“ ANO NE Robert Fulton sestrojil první ponorku ANO NE Bedřich Engels a Karel Marx byli představitelé liberalismu ANO NE Buržoazie zakládala svépomocné dělnické spolky ANO NE V západní a střední Evropě se průmysl rozvíjel rychle ANO NE Východní Evropa zůstávala zaostalou agrární zemí ANO NE Zodpovězte otázky: Proč měla Anglie pro rozvoj průmyslové revoluce lepší podmínky než zbytek světa? Proč se stalo exotické zboží ze zámoří dostupnější i pro normální lidi?

20 Správné odpovědi Urči pravdivé a nepravdivé tvrzení 18.století vzešlo do historie pod pojmem „století páry“ ANO Robert Fulton sestrojil první ponorku NE Bedřich Engels a Karel Marx byli představitelé liberalismu NE Buržoazie zakládala svépomocné dělnické spolky NE V západní a střední Evropě se průmysl rozvíjel rychleji ANO Východní Evropa zůstávala zaostalou agrární zemí ANO Odpovědi: V Anglii se od 17.st. neválčilo, od 14.st. zde neexistovalo nevolnictví a z kolonií měla množství surovin Exotické zboží zlevnilo a to díky levnější dopravě.

21 Zdroje _o2.jpg&imgrefurl=http://referaty-dejepis.blog.cz/0901/prumyslova- revoluce&usg=__YOuwbW8gDVIvoppt8cpbWlPCp- 0=&h=204&w=250&sz=14&hl=cs&start=0&sig2=gM8tQWZdQctTmvT7LLbP7Q&zoom=1 &tbnid=jLofGfOkiznqPM:&tbnh=113&tbnw=136&ei=DoCDTaLxCpDxsgbV9Y2fAw&prev= /images%3Fq%3Dpr%25C5%25AFmyslov%25C3%25A1%2Brevoluce%2Bobr%25C3%25A1z ky%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DX%26rlz%3D1T4SKPT_csCZ423CZ423%26biw%3 D1345%26bih%3D488%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=298&vpy=80&dur= 188&hovh=163&hovw=200&tx=127&ty=107&oei=23- DTZiDPYnItAaKmtmkAw&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0 Obrazky Model parního stroje: revoluce_8592_ htm


Stáhnout ppt "MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848"

Podobné prezentace


Reklamy Google