Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Potenciální důsledky strategie Evropa 2020 pro český průmysl Ing. Josef Zbořil Člen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Potenciální důsledky strategie Evropa 2020 pro český průmysl Ing. Josef Zbořil Člen."— Transkript prezentace:

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Potenciální důsledky strategie Evropa 2020 pro český průmysl Ing. Josef Zbořil Člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel

2 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Potenciální důsledky strategie Evropa 2020 pro český průmysl Úvod - několik základních úvah Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Největší rizika Závěr 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 2

3 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Úvod - několik základních úvah Nejkratší vtip v Bruselu – Lisabonská strategie! Víme opravdu proč, nebo jsme našli zástupné důvody? Jsou analýzy opravdu nestranné? Proč se o některých věcech více nemluví? Jsou tak posvátné? Stačí veřejná internetová konzultace? Politická korektnost pomůže, nebo uškodí? Nemáme už strategii udržitelného rozvoje? 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 3

4 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Úvod - několik základních úvah Strategický rámec pro dalších 10 let EU – nepochybně potřebný Musí být ovšem přesvědčivý a důvěryhodný Platí pro něj podobné principy, jako pro strategie podnikatelské – nerespektování jistá cesta k dalšímu neúspěchu! Cíle musí odpovídat zdrojům (a možnostem jejich mobilizace) Je tato strategie cestou změny? Jsme k těmto změnám ochotni a připraveni? 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 4

5 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Úvod - několik základních úvah Chceme-li úspěch, ke změnám musíme být připraveni Musíme si být vědomi překážek: jejich odstraňování je cesta k úspěchu! Jejich podcenění – bezpečná cesta k selhání strategie Další podmínkou úspěchu je partnerský a participativní přístup, respektování specifik takového společenství, jakým je EU 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 5

6 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Při všech nezodpovězených otázkách z úvodu, žádoucím posunem je snížení počtu priorit a cílů, i když… Máme tři základní priority: inteligentní růst, udržitelný růst a růst podporující začlenění a pět hlavních kvantifikovaných cílů, naplňujících tyto priority. Primární otázkou je, jak dalece jsou priority a kvantifikované cíle fundovaně podloženy a nezůstanou pouhými hesly O některých lze v tomto směru ze znalosti věci oprávněně pochybovat 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 6

7 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Inovace Možná klíčový bod strategie – alespoň z pohledu průmyslu Nemohou přijít do de-industrializované společností Zelené inovace a rozvoj jsou spíš „krásná hesla“ Pouze peníze navíc nepostačí Musí být zaměřené a koordinované – na výsledky! Duševní vlastnictví potřebuje inteligentní ochranu Pozor na princip předběžné opatrnosti – bezpochyby páchá více škod než užitku 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 7

8 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Vzdělávání a digitální společnost Velmi významná součást strategie – kdo by nepodepsal? Není ovšem samoúčelná – zacílení, efektivita Kvantifikovaný cíl může kompromitovat kvalitu! Pokud chceme dopředu, podpora kvalitního (a přírodovědného a technického) vzdělávání Nezbytná spolupráce vysokých škol s hospodářskou sférou – věda, výzkum, inovace Digitální společnost jako efektivní služba – samoúčelnost není namístě! 2020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 22. 9. 20108

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Klima, energie a mobilita Principy – samozřejmě hodné podpory, ale… Výrazně horší uplatněné politiky Cíl 20/20/20 do 2020 je z učebnic socialistických plánovačů – někdo se dlouze díval z okna! Praktická politika dovršuje dílo: EU ETS jako politický nástroj snižování emisí? Naopak: nástroj komisního dirigizmu v krystalické podobě – komise bude určovat zdroji v Horním Dolním emisní stropy De facto si takto EK usurpuje ekonomickou moc! Podpora obnovitelných zdrojů – čerstvá zkušenost Energetická účinnost – významná, ale cíl je nerealistický 2020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 22. 9. 20109

10 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby EU zbyla sama se svou nefunkční politikou ochrany klimatu Svět se v Kodani vydal jinam – indikativní cíl 50% na rok 2050 a odstoupení od vražedného systému Cap-and- Trade Filozofie v pozadí: změna z fosilních PZE na alternativní nízkouhlíkaté je epochální a nebude do roku 2020 Převážná část průlomových technologií ve výrobě a spotřebě energie není k dispozici a dlouho nebude (viz IEA – mnozí nechtějí vidět) Změna musí spočívat na zlevnění energie z alternativních zdrojů a nikoliv na zdražení energie ze zdrojů fosilních 2020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 22. 9. 201010

11 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Bill Gates: „Izolace“ potřebujeme, ale rozhodující budou inovace! S tím souvisí samozřejmě mobilita – musí sloužit včetně kvalitní a ekonomické infrastruktury Nezmění-li EU politiku ochrany klimatu v inovačním směru namísto administrativních přístupů, bude to mít pro celou Unii fatální důsledky v další a velmi rychlé deindustrializaci EU chce takto předat trhy na zlatém podnosu! Zde už nemáme téměř žádný časový prostor, pokud není pět minut po dvanácté Zcela komicky působí jednostranný redukční závazek 30% Navíc, nikdo o něj nestojí – svět jde prostě jinudy a my se budeme opájet svou vedoucí rolí! 2020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 22. 9. 201011

12 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Konkurenceschopnost Je podmínkou ekonomického růstu a má celou řadu podmiňujících faktorů Za nejzákladnější považuji důsledné uplatnění principu přiměřenosti – zatím dost ignorován neuplatňování se projevuje v přebujelé regulaci, jako důsledek mizerného hodnocení dopadů! Studie dopadů se zadávají tomu, kde je příslib „žádoucího“ výsledku (nejen u nás)! Chybí openentura! S konkurenceschopností souvisí i možnosti financování Řešení krize finančního sektoru do značné míry přinesla krizi celé ekonomiky s těžkými dopady na SMO zvlášť. Rovněž nebyl respektován princip přiměřenosti – změna!! 2020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 22. 9. 201012

13 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Zaměstnanost a dovednosti, boj s chudobou Samozřejmě, inovativní ekonomika bude potřebovat nové dovednosti a patrně i pracovní místa Klíčová je mobilita a pružnost pracovních sil Zavádějící je heslo o nových zelených pracovních místech: podle čeho se poznají? Studie říkají, že na jedno nové zelené pracovní místo zmizí 1,7 standardního místa Je zjevné, že to začaly chápat i odbory! Ekonomický rozvoj neomezovaný zbytečnou regulací je tím nejlepším nástrojem pro zlepšování začlenění a boj proti chudobě – jsme na této cestě? 2020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 22. 9. 201013

14 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Konkrétní výzvy, příležitosti a hrozby Je nepochybné, že EU musí ke svým zdrojům přistupovat s největší šetrností Je to i přirozený ekonomický princip Nikdo ovšem neobelstí přírodní zákony – možná je Obamovi právníci změní v Kongresu, jak praví známý vtip ale nebude to nic platné! V této souvislosti – významným surovinovým zdrojem je a bude racionální recyklace Mimochodem, v čínských rukou je 95% světových zásob vzácných prvků! Ani těmito zdroji nelze plýtvat, jak se děje doposud – jen kvůli závazným recyklačním cílům! Hrozbou je i konflikt s politikou ochrany klimatu (OZO) 2020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 22. 9. 201014

15 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Největší rizika Na celou řadu rizik jsem upozornil v předchozím Nejkritičtější je přeregulovanost EU – a sliby, že bude líp, zatímco náklady stoupají přímo explozivně! Podle EUROCHAMBERS stála tato evropská libůstka v roce 2008 každého občana EU € 3200! Administrativní přístup vítězí nad pružností a ohledem na místní specifika Dalším významným rizikem je nekoherentnost politik EU (pomalu už ani nevíme, kolik jich vlastně je a zda ještě platí) Nedostatek koordinace mezi členskými státy, zvláště v inovacích vede k nadměrnému plýtvání 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 15

16 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Největší rizika Vážným rizikem je odtržení orgánů EU od reálného života a necitlivost k jeho skutečným potřebám Politické reprezentaci často stačí mediální virtuální realita Směr neurčují ti, jichž se cesta významně a přímo dotýká, ale spíš ti, kteří formují veřejné mínění Bezbřehý optimizmus (viz Barroso v Krynici) taky není tím nejproduktivnějším nástrojem a spíše demotivuje! Abychom se příliš neuspokojovali, že jen v EU – mnohé platí i u nás doma! 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 16

17 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Závěr Chci být optimistou a věřit, že to tentokrát vyjde trochu líp a že alespoň nebudeme ztrácet! Nejsem optimistou v tom, že se orgány EU vymaní ze zaběhnutých praktik a politik, pokud někde nepadnou významně na ústa Přesto bychom měli na základní fauly upozorňovat na každém kroku a snažit se o dílčí změny a odstraňování překážek Jeden moudrý muž pravil: „Hnací silou pokroku je motivace jednotlivce“ A tady se mi tento prvek dost ztrácí – najde ho jeden každý z nás a přinese ten žádoucí pokrok? 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 17

18 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Děkuji za pozornost 22. 9. 20102020 Nové výzvy, příležitosti a hrozby Josef Zbořil 18


Stáhnout ppt "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Potenciální důsledky strategie Evropa 2020 pro český průmysl Ing. Josef Zbořil Člen."

Podobné prezentace


Reklamy Google