Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souvislá praxe Hana Mecová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souvislá praxe Hana Mecová."— Transkript prezentace:

1 Souvislá praxe Hana Mecová

2 NÁŠ SVĚT – centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno
Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb sociální péče pro osoby se zdravotním a mentálním postižením. Jedná se především o osoby se sníženou soběstačností (muži i ženy) z důvodu jejich zdravotního postižení (tělesné, smyslové) nebo chronického duševního postižení včetně mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

3 Druhy poskytovaných služeb:
poskytování ubytování nebo přenocování poskytování stravy nebo pomoc při zajišťování stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně - terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4 Předmět činnosti: Poskytování sociálních služeb pro mládež a dospělé uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním Cíle služby: 1. Dlouhodobé cíle: přiblížení zařízení domácímu prostředí zlepšení spolupráce všech pracovníků v zařízení, prosazení změny v myšlení a chování personálu, rozdělení kompetencí a pravomocí mezi jednotlivými pracovníky vytvoření podmětových prostředí pro děti i dospělé obyvatele zajištění sponzorů 2. Krátkodobé cíle: přesun výchovně-pracovních terapií z pobočky F-M do centrály v Pržně zajištění venkovního posezení pro děti i dospělé obyvatelé v Pržně navázání společenských kontaktů s jinými zařízeními obnovení demontážní dílny širší zapojení obyvatel centra do pracovních terapií

5 Organizace poskytuje služby ve třech typech zařízení:
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením: osoby s mentálním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby se zdravotním postižením Kontraindikace pro příjem nových obyvatel: alkoholismus, toxikomanie, úplná slepota, sexuální deviace, gemblerství, chronická duševní onemocnění, agrese, autoagrese, kleptomanie, osoby trestně stíhané, chronické útěky 2. Domov se zvláštním režimem: osoby s lehkou až středně těžkou mentální retardací a poruchami chování osoby s chronickým duševním onemocněním Kontraindikace pro příjem nových obyvatel: alkoholismus, toxikomanie, úplná slepota, sexuální deviace, gemblerství, osoby s těžkou a hlubokou mentální retardaci, osoby trestně stíhané, chronické útěky, sebevražedné projevy 3. Chráněné bydlení: osoby s lehkou až středně těžkou mentální retardací Kontraindikace pro příjem nových obyvatel: alkoholismus, toxikomanie, úplná slepota, sexuální deviace, gemblerství, osoby s těžkou a hlubokou mentální retardací, osoby trestně stíhané, chronické útěky, sebevražedné projevy

6 Služby Pobyty Sociální práce, služby Stravování Zdravotní péče Spolupracující lékaři v centru Pržno Rehabilitace Terapie Vzdělávání Pracovní terapie Kultura Sport Zájmová činnost

7 O terapiích Arteterapie – léčba výtvarným uměním Canisterapie – léčebný kontakt psa a člověka Hipoterapie – speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně Psychoterapie - léčebné působení na poruchy, potíže a problémy psychologickými prostředky Bazální stimulace - druhy doteků, které ve své práci poskytuje ošetřovatelský tým Ergoterapie - tělesná nebo duševní činnost, která je vykonávána pod lékařkým dohledem Muzikoterapie - speciální užití hudby ke zlepšení zdravotního stavu u dětí nebo dospělých

8 Věkové hranice: 1. pro nově přijímané obyvatelé: 6 - 45 let 2
Věkové hranice: 1. pro nově přijímané obyvatelé: let 2. pro obyvatele již umístěné v zařízení není stanovena horní věková hranice Lůžková kapacita: 151 lůžek - trvalý pobyt centrum Pržno 54 lůžek - trvalý pobyt pobočka Frýdek-Místek 2 lůžka - přechodný pobyt centrum Pržno celkem 207 lůžek

9 Pobyty – celoroční a přechodné
Sociální práce, služby - základní sociální poradenství, jednání se zájemcem o službu obyvatele, přijetí obyvatele, činnost při pobytu

10 Stravování V rámci celoročního pobytu poskytují v centru Pržno celodenní stravu, tj. 3 hlavní jídla a 2 vedlejší jídla denně. Kuchyň je moderně vybavená a splňuje hygienické požadavky na provoz. Na základě ordinace lékaře a potřeb obyvatel poskytujeme tyto diety: racionální (celá, mletá, kašovitá) redukční (celá, mletá, kašovitá) diabetická (celá, mletá, kašovitá) šetřící (celá, mletá, kašovitá) žlučníková (celá, mletá, kašovitá) Strava je v centrální kuchyni porcována do termoportů a ve speciálně upraveném autě je rozvážena po celém areálu centra Pržno. Na jednotlivých odděleních se strava z termoportů dále porcuje v přípravnách stravy nebo v kuchyňkách.

11 Zdravotní péče v Pržně Zdravotní péče je obyvatelům centra v Pržně zajišťována 24 hodin denně kvalifikovanou zdravotní sestrou. Ta je k dispozici nepřetržitě na budově 04 a pro pracovníky na jiných pracovištích je dostupná na telefonu nebo na zavolání. Na budově 03 je kvalifikovaná všeobecná sestra přítomna na denní směně od pondělí do pátku a na budově 21 také včetně ordinační sestry, která sídlí v ordinaci lékařů na správní budově. V nutných případech přivolává všeobecná sestra nebo pracovník sociální péče pracovníky LSPP (lékařská služba první pomoci) nebo RZP (rychlá záchranná pomoc) nebo je zajištěn převoz služebním autem v doprovodu pracovníka konajícího službu. Obyvatelé si mohou svého praktického lékaře zvolit sami, nebo mohou využít služby praktického lékaře, který dochází do centra pravidelně 1x týdně (v úterý dopoledne). Je možno si s ním domlouvat konzultace či mimořádnou návštěvu osobně nebo telefonicky. Psychiatr dochází do centra pravidelně 1x za 3 týdny. Je možné provádět konzultace po telefonu nebo si domluvit zajištění odvozu do soukromé psychiatrické ordinace ve Frýdku-Místku nebo mimořádné návštěvy. Psycholog dochází do centra několikrát do měsíce vždy po předchozí telefonické či elektronické domluvě. V rámci projektu EU docházejí do centra také další odborníci a experti z řad psychiatrů a psychologů z psychiatrické léčebny v Opavě.

12 Rehabilitace Rehabilitační péči u nás zajišťuje kvalifikovaný fyzioterapeut a masér vždy v součinnosti s rehabilitačním lékařem. multifrekvenční proudy ultrazvuk magnetoterapie vodoléčba míčkování léčebné koupele obklady, zábaly, masáže léčebná tělesná výchova mobilizace páteře a periferních kloubů měkké techniky cvičení v rehabilitačním bazénu

13 Pracovní terapie Obyvatelům našeho centra jsou podle jejich přání, schopností a dovedností nabízeny pracovní činnosti v těchto oblastech: » Zemědělská terapie » Arteterapie » Keramická dílna » Dílna šití a tkaní » Dílna proutí » Svíčkářská dílna » Přírodovědná dílna » Dílna demontáže součástek » Dřevařská dílna » Práce s drobným materiálem » Pomocné úklidové práce » Pomocné práce v prádelně Někteří obyvatelé vykonávají práce v rámci pracovního poměru mimo areál Náš svět.

14 Kultura Kulturní akce v centru Pržno příprava vlastních akcí – besídky, oslavy, diskotéky soutěže divadelní představení (především pro více postižené) mše svaté dny otevřených dveří pro veřejnost Kulturní akce mimo centrum Pržno divadelní představení koncerty výstavy plesy diskotéky abilympiády rekreace stanování

15 Zájmové kroužky V rámci volnočasových aktivit jsou v odpoledních hodinách provozovány zájmové kroužky: Turistický Výtvarný Keramický Košikářský Náboženství Sportovní Hudebně-pohybový Video kroužek Kroužek vaření

16 Chráněné bydlení Domečky typu A a typu B Dětské oddělení/ pavilon 04 Budova č.21 – domov se zvláštním režimem Hlavní budova Pavilon 03 – bydlení pro dospělé

17 Moje činnost v centru NÁŠ SVĚT:
Péče o klienty v domcích typu A a B - Pomáhala jsem při přípravě snídaně a klienty, kteří nejsou schopni najíst se sami, jsem krmila. Dopoledne jsme s klienty chodili na procházky po areálu nebo jsme se věnovali zájmovým činnostem. U oběda jsem opět krmila některé klienty a po jídle jsem kontrolovala, zda klienti kteří v daný den měli určitou službu, splnili své úkoly. Péče o klienty na pavilonu 04/dětské oddělení - u ležících pacientů jsem se starala o osobní hygienu, krmila jsem děti, které potřebovaly pomoc při stravování, cvičila jsem s dětmi, které vzhledem ke stupni postižení nemohou splňovat povinnou školní docházku, popřípadě jsme se věnovali hrám nebo jiné zájmové činnosti. Po návratu dětí ze školy jsme připravovali oběd a opět jsem krmila některé klienty. Péče o klienty na pavilonu 03/bydlení pro dospělé - zde jsem se starala hlavně o jednoho pacienta, který potřeboval osobní asistentku. Při samostatné chůzi mu hrozilo nebezpečí zranění, takže jsem s ním především cvičila chůzi po oddělení. Starala jsem se o jeho osobní hygienu, stravování, program dne a jezdila jsem s ním po areálu centra. Několikrát jsem s ním byla na výjezdu do nemocnice. Klient musel být pod neustálým dohledem, protože v době mého působení v zařízení měl frakturu lebky a další pád by jeho léčení značně zkomplikovalo. Práce na oddělení 03 se mi velice líbila, a proto jsem vedení požádala, abych zbytek praxe strávila právě tam.


Stáhnout ppt "Souvislá praxe Hana Mecová."

Podobné prezentace


Reklamy Google