Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Celokrajská konference EVVO pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Celokrajská konference EVVO pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji."— Transkript prezentace:

1 Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Celokrajská konference EVVO pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/2009 Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová Datum: 4.5.2009

2 Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Internetové stránky EVVO www.kr-moravskoslezsky.cz Mládež a sport volný čas sport dotace a granty soutěže prevence environmentální výchova

3 Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Ekologická škola v Moravskoslezském kraji Informace o soutěži: koncem května vyhlásí rada kraje soutěž "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2008/2009. Školy a školské zařízení bez ohledu na zřizovatele se mohou opět zapojit do soutěže. Informace včetně přihlášky budou k dispozici na webových stránkách kraje. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2009. Slavnostní vyhlášení a ocenění se uskuteční v pátek 23. 10. 2009 v prostorách Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Moravskoslezský kraj Rada kraje již tak po třetí ocení školy a školská zařízení kraje. Na soutěž je vyčleněno v rozpočtu kraje 100 tis. Kč. Všechny školy a školská zařízení, které se zapojí do soutěže, získají metodické materiály k EVVO, prezentační předměty kraje a mediální podporu. Ekologické aktivity, které školy a školská zařízení uvedou v přihlášce, budou představeny na informačním serveru jako "Příklady dobré praxe". Cílem soutěže je podpora školních ekologických aktivit, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

4 Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Poznatky a hodnocení Mateřské školy (MŠ) realizují nejčastěji přirozené pozorování blízkého prostředí, vycházky do okolí a podle finančních možností i výlety, sledují události v obci. Ve všech MŠ se věnují poučení dětí o možných nebezpečných situacích. V praktické činnosti se děti seznamují s různými přírodními i umělými látkami a materiály a jsou zařazovány ekologicky motivované herní aktivity. Základní školy (ZŠ) se aktivně zapojují do programů, které rozvíjí ekologického vědomí žáků nebo zkvalitňují životního prostředí. ZŠ se orientují převážně na projekty zdravé výchovy. V základních i středních školách (SŠ) je pestrá nabídka aktivit s přírodovědným zaměřením např. přírodovědná gramotnost je uskutečňována u 80 % ZŠ nad rámec výuky. U SŠ je zjištěna vysoká míra zapojení žáků do experimentální činnosti v přírodovědných předmětech. SŠ v rámci ŠVP využívají možnosti inovace obsahu vzdělávání s důrazem na priority udržitelného rozvoje. Střední odborné školy a střední odborná učiliště spolupracují s dalšími hospodářskými partnery. Školská zařízení např. DDM, SVČ, DD, DM, ŠK, ŠD nabízejí v rámci volnočasových aktivit zájmové útvary a aktivní pobyty v přírodě. Pro širokou veřejnost organizují např. Den Země, Den bez aut apod. Školy dle svých podmínek se zaměřují na: ekologizaci provozu školy, péče o zeleň (školní zahrady, přírodní učebny), žákovské konference, projektové dny – týdny,, soutěže, olympiády, apod.) Informace byly získány z dotazníků“Ekologická škola V MSK“ a v rámci dotačního programu na podporu školních projektů EVVO pro školy a školská zařízení.

5 Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Zvyšuje se poptávka učitelů o prohloubení vzdělávání nebo zvýšení kvalifikace v oblasti EVVO? Ano, ale především smysluplné vzdělávání, které naučí jak koordinovat pedagogický sbor, jak začlenit průřezové téma? Jaké psát projekty? Jak vytvořit Akční plán školy na školní rok? Kde získávat relevantní informace? Má smysl vytvářet síť spolupráce apod. Častá otázka vyučujících – já mám vystudovanou biologii a zastávám funkci koordinátora EVVO na škole. Proč je důležité mít ještě specializační studium? Rozhovory s vyučujícími přírodovědných předmětů ukázaly, že 90 % z nich se podílelo na tvorbě ŠVP zvláště ve své vzdělávací oblasti a podstatným způsobem také ovlivnilo vzdělávací strategii školy. Více než 40 % dotazovaných se aktivně zapojilo do rozvojových projektů EVVO. Specializační studium environmentální výchovy je určeno koordinátorům EVVO, případně dalším pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Specializační studium je akreditováno MŠMT ČR a má rozsah 250 vyučovacích hodin přímé výuky. Úspěšný absolvent specializačního studia získává po jeho ukončení osvědčení a může na škole vykonávat funkci koordinátora EVVO dle Metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních č.32 338/2000-22. Studium odpovídá Vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a je sestaveno podle Standardu DVPP v EVVO. Kraj od roku 2005 podporuje DVPP EVVO částkou 300 tis. Kč.

6 Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Dotační program na podporu školních projektů EVVO Školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji věnují pozornost environmentálnímu vzdělávání, realizují řadu rozvojových projektů na úrovni obce, kraje, MŠMT, ale také se zapojují do mezinárodních projektů. Mateřské školy, malé základní školy a školská zařízení mají často omezený přístup k vyhlašovaným dotační programům (personální nedostatečnost škol, administrativní náročnost apod.) V rámci dotačního programu na podporu školních projektů EVVO ve školním roce 2009/2010 podalo 71 škol a školských zařízení svou žádost. Po projednání ve VVVZ, RK. ZK na svém zasedání v červnu 2009 rozhodne o poskytnutí finančních prostředků školám a školským zařízením. Každoročně je na výše uvedený program vyčleněno 1 200 tis. Kč. Od roku 2005 rada kraje vyhlašuje dotační program na podporu školních projektů EVVO. Dosud bylo podpořeno 52 škol a školských zařízení částkou cca 3.800 tis. Kč.

7 Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Motýl v zelených šatech letí na slavnost japonská haiku Děkuji za pozornost. Těším se na další setkáni s Vámi. Mgr. Bc. Jana Harmanová odbor školství, mládeže a sportu 595 622 414 e-mail: jana.harmanova@kr-moravskoslezsky.czjana.harmanova@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Název prezentace Zpracoval(a): Mgr. Bc. Jana Harmanová, Datum: 4.5.2009 Celokrajská konference EVVO pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google