Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem,lat -jehož cílem není rozhodovat,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem,lat -jehož cílem není rozhodovat,"— Transkript prezentace:

1

2 Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem,lat -jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, - shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí. debata je více rétorická a klade menší důraz na věcnost a argumentaci;debata dialog chce vést ke shodě a více zdůrazňuje vzájemné uznání účastníků;dialog disputace má blíže k polemice a měla by směřovat k rozhodnutí;disputace -polemika je vyloženě konfliktní a snaží se vyvrátit názor druhé strany;polemika Umění diskuse

3 Diskuse od účastníků vyžaduje: věcnost: věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat nebo překřikovat, otevřenost: nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět; poctivost: podstatné informace nesmějí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, čemu sami nevěří; trpělivost: pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas; zdvořilost, která vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci. Umění diskuse

4 Panelová diskuse je diskuse několika osob, obvykle odborníků, na pódiu před posluchači, před televizními diváky a pod. Moderovaná diskuse (s moderátorem – uděluje slovo, nadnáší další otázky) vs. (samo)volná. Open – space: setkávání zájemců nad předem stanovenými tématy. Internetová diskuse je stránka (místo) na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce zobrazují. Umění diskuse

5 Debata je formalizovaný způsob vedení sporu: -skupiny a jednotlivci diskutují v zájmu dosažení nějakého rozhodnutí. Principy debaty jsou zakotveny v jednacích řádech parlamentů, legislativních sněmů a podobných formálnějších setkání.parlamentů Výsledek debaty může být stanoven hlasováním, usnesením rozhodčích, nebo kombinací obojího. Existuje hned několik formálních způsobů vedení či pořádání debat: Karl Popper (3+ na 3-); parlamentní debata (4 na 4, příp. 2 na 2); moot court (soudní proces); Lincoln – Douglas (1 na 1) Umění diskuse debata

6 Aby rozhovor mohl vést k lepšímu nebo hlubšímu poznání, musí jeho účastníci splňovat jisté podmínky:poznání 1.musí mít vlastní názor, který jsou schopni zdůvodnit; 2.musí být schopni tento názor jasně a srozumitelně vyslovit; 3.musí být ochotni poslouchat i názory a argumenty druhých aargumenty 4.případně se jimi i nechat přesvědčit. Umění diskuse dialog

7 POZOR NA DISKUSNÍ / DEBATNÍ KLAMY: Falešné dilema vyvolává dojem, že existují pouze dvě (nebo tři či více) možností tam, kde jich je ve skutečnosti celá škála. ( Kdo mě nepodporuje, je můj nepřítel.) Ad absurdum t vrdí, že zavedení opatření povede k ještě dalšímu, a to ve svém důsledku způsobí celý řetěz čím dál tím méně pravděpodobných následků, které způsobí totální katastrofu. ( Když povolíme volné pobíhání psů po parcích, lidé si je budou bez košíků brát i do autobusů a za chvíli i na palubu letadel, a od toho už je jen krůček k tomu, aby pokousali pilota a způsobili leteckou katastrofu.) Úhybný manévr V diskusích se jedná o odvedení pozornosti od meritu věci k podružnostem. Umění diskuse KLAMY

8 Argument klacku místo zdůvodnění přesvědčíme nepříjemnými důsledky, které vyvstanou, jestliže nebude souhlasit. ( Jsem si jist, že se ve vašem podniku najde trocha peněz pro naši dobročinnou nadaci. (rozhlédnutí se kolem) Vypadá to u vás docela hořlavě. Stačilo by, aby někdo neopatrně upustil kanystr s benzínem, a celé by to tu lehlo popelem. ) Argument vzbuzující soucit m ísto věcné argumentace se snaží působit na city. (Pracoval jsem na svém projektu celý týden. Když jej odmítnete, ztratí můj život smysl.) Kvalifikující jazyk Spojuje žádoucí výrok s pozitivním označením a vyvolává dojem, že jeho odmítnutím se posluchač automaticky řadí do opačné skupiny. (Každá rozumná hospodyně ví, že bez MegaČistidla4000 je kuchyně k ničemu.) Umění diskuse KLAMY

9 Společenský apel z důvodňuje myšlenku tím, že s ní ostatní souhlasí. To přitom nemá na její faktickou správnost žádný vliv. (Netřídit odpad je správné, protože to nedělá 70% procent lidí.) Útok na člověka či na lidský produkt Místo argumentace napadá jejího předkladatele. Klam daný vyloučením Abychom dosáhli žádoucího úsudku, je někdy nezbytné nevyhovující skutečnosti z úvahy vyloučit, a to například jejich zamlčením. POZOR NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ DEBAT! Umění diskuse KLAMY

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem,lat -jehož cílem není rozhodovat,"

Podobné prezentace


Reklamy Google