Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojišťovnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojišťovnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Pojišťovnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník
Autorem materiálu je Jitka Fialová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

2 Každodenní život je spojen s řadou rizik – úraz, nemoc, krádež, živelní pohromy. Aby lidé tato rizika minimalizovali, uzavírají pojištění. Rozlišujeme pojištění povinné a dobrovolné. Povinné pojištění: Zákonné sociální pojištění osob – platí zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ a za vybrané osoby stát (např. za nezaměstnané). OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná – podnikatel Správcem je státní instituce Správa sociálního zabezpečení Z tohoto pojištění jsou vypláceny důchody, nemocenské dávky a podpory v nezaměstnanosti.

3 Zákonné zdravotní pojištění osob – každá fyzická osoba musí být podle zákona pojištěna u některé zdravotní pojišťovny. Z tohoto pojištění je částečně hrazena lékařská péče a některé léky. Za děti, důchodce, studenty , nezaměstnané a ženy na mateřské dovolené platí pojistné stát. Otázky: Kde je nejbližší Správa sociálního zabezpečení? Kolik činí v současné době sociální pojištění? Kolik činí v současné době zdravotní pojištění? Jaká je u nás největší zdravotní pojišťovna? Na internetu najdi seznam všech zdravotních pojišťoven, jejich kód, výhody a nevýhody.

4 Odpovědi: 1. Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram, Hailova 133, Příbram I. 2. Zaměstnanci odvádějí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, OSVČ odvádějí 29,2 % z ročního vyměřovacího základu a zaměstnavatelé 25 %. Pro rok 2011 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1807 Kč měsíčně. 3. Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda. Minimální výše pojistného pro rok 2011 je 1670 Kč měsíčně pro OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné. 4. Největší zdravotní pojišťovna je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

5 Pojišťovna Kód Působnost Hlavní výhody a nevýhody Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 celá ČR  – nejhustší síť smluvních lékařských zařízení - omezená nabídka výhod Vojenská zdravotní pojišťovna 201  – standardní nabídka výhod - většina příspěvků podmíněna délkou pojistného vztahu, popř. pojištěním dítěte i rodičů u VoZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207  – nejširší nabídka výhod na trhu - nenabízí příspěvek na ozdravné pobyty dětí - v roce 2004 provedena mírná redukce výhod Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211  – dobrá nabídka výhod, rodinné balíčky - většina příspěvků podmíněna délkou pojistného vztahu - momentálně neposkytuje příspěvek na antikoncepci Česká národní zdravotní pojišťovna 222  – menší celoplošná nabídka výhod, široká nabídka regionálních programů Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE 217  – systém balíčků s maximální celkovou výší ročního příspěvku může být méně výhodný Revírní bratrská pokladna 213 regionální – Morava,Slezsko  – menší počet preventivních programů - regionální působnost Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 205 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 regionální – střed. a vých. Čechy  – velmi dobrá nabídka výhod - nejmenší zdravotní pojišťovna na trhu s omezenou územní působností

6 Další povinné pojištění:
Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla - jedná se o tzv. povinné ručení - poskytuje pojistnou ochranu pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců – toto pojištění jsou povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance buď u České pojišťovny nebo u Kooperativy. Úkol: Na internetu vyhledej nejvýhodnější „povinné ručení“. ( )

7 Dobrovolné pojištění:
Životní pojištění – pomáhá chránit pojištěnce a jeho rodinu proti rizikům těžkých úrazů a jejich trvalých následků, vážné nemoci a následné ztráty příjmů, při úmrtí pojištěného pomáhá nahradit zdroj příjmů jeho pozůstalým. Každý kdo si platí životní pojištění si může od daňového základu odečíst roční příspěvky až do výše 12 000 Kč. (platí menší daň). Investiční životní pojištění – životní pojištění se spořící složkou. Kapitálové životní pojištění – kombinuje pojištění pro případ smrti a spoření. Pojištění dětí a mládeže Pojištění domácnosti – pojištění se vztahuje na vybavení domácnosti – nábytek, elektroniku, cennosti atd.

8 Pojištění nemovitosti -je určeno k zabezpečení nemovitostí proti živelným pohromám, krádeži a vandalismu. Pojištění se vztahuje na rodinné domy, garáže, ploty, byty, chaty a chalupy nebo objekty ve výstavbě. Pojištění odpovědnosti za škodu - pojištění škod, které mohou nastat v běžném životě – vytopení souseda, při rekreačním sportu, škody způsobené zvířaty atd. Cestovní pojištění - základem je úhrada léčebných výloh v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. Součástí pojištění bývá i repatriace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce. Havarijní pojištění - slouží ke krytí škod na vlastním automobilu. Pomůže vám překlenout finanční ztráty při dopravní nehodě, krádeži nebo vandalizmu. V případě zavinění dopravní nehody druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka.

9 Pojištění pro podnikatele - zahrnuje např
Pojištění pro podnikatele - zahrnuje např. pojištění provozního a výrobního zařízení a zásob, pojištění přepravovaného nákladu, budov nebo pojištění odpovědnosti za škodu. Otázky: Na kalkulátoru daňové úspory životního pojištění ( , ) spočítej o kolik zaplatíš díky pojištění méně na daních. Lze sjednat pojištění on-line? Kolik bude stát cestovní pojištění u České pojišťovny – Francie – 1 týden – léčebné výlohy do Kč – úraz.

10 2. Ano. Lze sjednat pojištění on-line.
1. Měsíční Roční odpočet Roční úspora na dani pojistné od základu daně (rovná sazba daně 15 %) 100Kč Kč Kč 200 Kč Kč Kč 300 Kč Kč Kč 400 Kč Kč Kč 500 Kč Kč Kč 600 Kč Kč Kč 700 Kč Kč Kč 800 Kč Kč Kč 900 Kč Kč Kč 1 000 Kč Kč Kč nad Kč Kč Kč 2. Ano. Lze sjednat pojištění on-line. 3. Pojištění bude stát 126,- Kč.

11 Zdroje: Jena Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED 2004 Slabikář finanční gramotnosti, Cofet, a.s. ,2009


Stáhnout ppt "Pojišťovnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google