Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plk. Mgr. Vladislav Husák náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii Ing. Petr Soukup SAZKA ARENA člen organizačního výboru MSLH 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plk. Mgr. Vladislav Husák náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii Ing. Petr Soukup SAZKA ARENA člen organizačního výboru MSLH 2004."— Transkript prezentace:

1 plk. Mgr. Vladislav Husák náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii Ing. Petr Soukup SAZKA ARENA člen organizačního výboru MSLH 2004

2

3  Základní charakteristika místa:

4

5 Základní body prezentace 1.Kvantifikace bezpečnostních rizik 2.Organizace činnosti Policie ČR 3.Návrh bezpečnostních opatření 4.Realizace přijatých návrhů 5.Zhodnocení průběhu akce

6  Pro stanovení bezpečnostních rizik byly osloveny všechny rozhodující útvary na úrovni vrcholového řízení Policie ČR  Každý útvar (služba dopravní policie, služba pořádkové policie, služba železniční policie, služba kriminální policie a vyšetřování …) vyhodnotil možná rizika po vlastní linii

7  Z předložených zpráv byl zpracován celkový přehled možných rizikových situací  Následně byl zpracován návrh komplexního zajištění bezpečnosti v rámci Integrovaného záchranného systému za účasti všech jeho složek

8  Základní zajištění bezpečnosti se týkalo zejména: – zajištění bezpečnosti objektu a jeho návštěvníků z hlediska možného vnějšího útoku či výskytu nástražného výbušného systému – zajištění veřejného pořádku v případě výskytu diváckého násilí – organizace a koordinace činnosti složek IZS v případě výskytu mimořádné situace – organizace činnosti bezp. složek před zahájením a po ukončení utkání pro zajištění bezproblémového příchodu a odchodu dováků

9  Jako stěžejní bezpečnostní rizika byly hodnoceny zejména tyto skutečnosti: – větší počet návštěvníků Prahy i ze zahraničí s sebou přinese nejen lokální, ale i globální nárůst dopravního zatížení a to nejen vozidel individuální automobilové dopravy, ale i autobusové – před a po pořádání uvedených akcí bude značně zvýšený pohyb chodců v oblastech okolo budov konání akcí a na přístupových a odchodových trasách, což ze strany chodců povede k jejich neukázněnosti, budou používat i komunikace určené pro vozidla.

10 – v rámci prováděných opatření je nutné počítat i s možností a nutností připravit a zajistit případné trasy pro zavedení náhradní povrchové městské hromadné dopravy za výluku METRA. – v rámci příjezdů a příletů jednotlivých delegací a hostů je nutné počítat se skutečností, že i na samotném letišti Praha Ruzyně dojde ke zvýšenému pohybu a především fanoušci jednotlivých mužstev by mohli negativním způsobem ovlivnit dopravní situaci na místě samotném.

11 – nutnost evakuace v případě úniku čpavku, výpadku proudu, při požáru nebo oznámení o uložení nástražného výbušného systému – možnost výhružných anonymů i výskyt fanatických fanoušků – před zahájením jednotlivých utkání lze očekávat prodej padělaných vstupenek – přeprava jednotlivých reprezentačních družstev na utkání v Praze nebo Ostravě se uskuteční mimořádnými vlakovými soupravami. V daném případě může dojít k ohrožení mužstev zejména při nástupu a výstupu z vlakových souprav v prostorech nádraží, ze strany "fanoušků" nebo pachatelů krádeží

12 – možnost zneužití příjezdů a odjezdů fanoušků k jednotlivým zápasům k projevům násilí a k páchání další trestné činnosti v příhraničních oblastech včetně možnosti fyzických střetů fanoušků z řad cizinců na hraničních přechodech České republiky (nádražích, letištích apod.) – možnost překračování státních hranic mimo hraniční přechody u osob, kterým bude dle zákona č. 326/1999 Sb. odepřen vstup na území ČR v souvislosti s konáním této sportovní akce

13 – nebylo známo přesné umístění chráněných osob v hledišti, bylo by dobré aby chráněné osoby, které navštíví utkání měly umístění do oddělených lóží, kde by byl minimální kontakt chráněných osob s diváky – v případě umístění chráněných osob do hlediště je třeba zajistit více místa pro doprovod, osobní ochránce, zahraniční osobní ochránce a upřesnit trasu do zázemí, kde chráněné osoby budou pobývat při přestávkách během hokeje

14 – parkování vozidel chráněných osob by mělo být v podzemních garážích pro VIP osoby a ne v prostoru na venkovním parkovišti, kde by mohlo docházet ke kontaktu mezi návštěvníky, zaparkovanými vozidly a řidiči

15  Pro eliminaci výskytu mimořádné události z hlediska výskytu výbušných systémů bylo zajištěno: – provádění preventivních pyrotechnické prohlídky za účasti osoby s místní znalostí a s generálním klíčem – součinnost s bezpečnostní a pořadatelskou službou – úzká součinnost s IZS – přímá účast pyrotechniků a psovodů v místě konání MS – proškolení bezpečnostních pracovníků

16  Organizace činnosti Policie ČR byla řešena – konstituováním krizového štábu – vydáním interního aktu řízení policejního prezidenta, kterým byly jmenováni jednotliví členové štábu – pravidelnými setkáními celého štábu a průběžným vyhodnocováním plnění zadaných úkolů

17 Motto: Základem je princip jednotného velení a jednoznačné odpovědnosti každého zainteresovaného velitele (na libovolném stupni velení)

18  Mezi základní úlohy štábu patřilo: – Projednat spolupráci a součinnost s ČSLH – Projednat součinnost a spolupráci s Městskou policií v Praze a Ostravě – Pravidelně dokládat svoji činnost (v průběhu mistrovství denně) – V případě mimořádné události ve spolupráci s ostatními složkami IZS zajistit koordinaci činností tak, aby byly minimalizovány případné škody na majetku a zdraví občanů

19 Organizace štábu v průběhu mistrovství  Pro potřeby štábu byl vyčleněn zvláštní prostor přímo v objektu haly  Štáb se pravidelně scházel nejpozději dvě hodiny před zahájením prvního utkání

20  Pro potřeby komunikace byly k dispozici: – Pevné telefonní linky – Vnitřní telefonní linky objektu – Mobilní telefonní spojení – Internet – Intranet Policie ČR – Sekundární pracoviště operačního střediska hl. m. Prahy

21  V rámci komplexního spojení mezi operačním střediskem hl. m. Prahy a štábem v objektu haly byl použit komunikační systém Maják 158, který se velmi dobře osvědčil

22

23 I díky přijatým opatřením nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost, která by narušila průběh mistrovství světa v ledním hokeji Výsledek:

24  Event Security – realizovala Group 4 Falck – během hokejového utkání celkem 400 osob ve službě – maximální kapacita vstupů 9.200 návštěvníků za hodinu (57 kotrolních bodů) – „high tech“ ( ACS, ID Cards, CCTV, 135 kamer, bezpečností rámy, rentgeny, roboty Mosro, klíče/chipy, bezdrátová komunikace – 220xMotorola, detektory drog, bezpečnostní velín etc.)

25  První pomoc – Záchranná služba hl. m. Prahy – 201 zásahů během MSLH

26  Morální ocenění každému zúčastněnému  Zúčastnilo se cca 1350 policistů a příslušníků HZS  Každému byl předán personifikovaný děkovný list

27

28

29 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Plk. Mgr. Vladislav Husák náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii Ing. Petr Soukup SAZKA ARENA člen organizačního výboru MSLH 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google