Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

2 NAPIV, Speciální vzdělávání, IVýP (Smlouvy s rodiči), Firemní školky, Angličtina od 3. roč. Kvalita Efektivita Snižování byrokracie Podpora pedagogů Standardy Ověřování výsledků 5. a 9. ročníků Státní maturita Nová závěrečná zkouška Revize RVP Optimalizace OPŘO Optimalizace PŘO Optimalizace sítě SŠ Reforma modelu financování Dlouhodobý záměr VS Optimalizace OPŘO Novela zákona 561/2004 Sb. 2011: 2,1 mld. do tarifů 2012: 4 mld. do tarifů Kariérní řád Novela zákona 563/2004 Sb. Modelový ŠVP

3 Standardy - 5. a 9. ročník ZŠ, minimální úroveň, český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk (AJ, NJ, FJ). Ověřování výsledků 5. a 9. ročníků - provádí ČŠI, pilot 100 škol v prosinci 2011, ostrý start 2014. Zpětná vazba pro školu, žáka a učitele. Státní maturita – od r. 2011, záruka kvality výstupů SŠ, prestiž zkoušky. Nová závěrečná zkouška – jednotné zadání pro učební obory, lepší srovnatelnost výsledků. Revize RVP ZV – pracovní skupina 20 odborníků provede revizi rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání. Zapracování standardů a výchov (etická, citová, dopravní…) KVALITA

4 EFEKTIVITA Optimalizace OPŘO – v roce 2011 zánik 5 ostatních přímo řízených organizací. Úspora - 150 milionů korun. Optimalizace PŘO – zařízení náhradní výchovy pro r. 2012 provedou úspory v průměru 15 %. Úspora 200 až 300 milionů Kč. Optimalizace sítě SŠ – MŠMT není zřizovatelem, o optimalizaci nerozhoduje, tyto kroky zřizovatelů (krajských úřadů) však podporuje.

5 SNIŽOVÁNÍ BYROKRACIE Optimalizace OPŘO – rušení ústavů, které kromě jiného školy zatěžovaly zdvojenými formuláři či vyplňováním zbytečných dat (člověkohodiny na horách). Novela zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) - administrativní zjednodušení práce škol, přijímacího řízení (dvě přihlášky v prvním kole), jednotný termín odevzdání zápisových lístků, nemožnost vzít je zpět. Zrušení autoevaluační zprávy. Změna funkčního období ředitelů školy.

6 PODPORA PEDAGOGŮ 2011: 2,1 mld. do tarifů – na platy začínajících pedagogů, nástupní plat na 20 tisíc Kč. 2012: 4 mld. do tarifů – zvýšení platu zkušenějších pedagogů. Novela zákona 563/2004 Sb. - větší prostupnost, změny u učitelů odborného výcviku na SŠ. Už nemusí mít maturitu a výuční list, stačí mu pouze jedno vysvědčení plus doplnění pedagogických znalostí. Kariérní řád pedagogů - celoživotní zvyšování kvality, 4 kariérní stupně - podle úrovně dosažených kompetencí v pedagogické teorii a praxi. Modelový ŠVP – pro školy, které si neví rady se sestavením vlastního školního vzdělávacího programu.

7 KVALITA, EFEKTIVITA, SNIŽOVÁNÍ BYROKRACIE, PODPORA UČITELŮ Reforma modelu financování - efektivnější přerozdělení financí, zvýšení kvality výuky. Snížení počtu normativů, k normativu financování na "hlavu jednoho žáka" přibude další parametr - optimální naplněnost třídy. Podpora malotřídek a inkluze. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 2015 – kvalita vzdělávání, nové metody hodnocení, optimalizace škol, rozvoj odborného vzdělávání, podpora pedagogů.

8 NAPIV - Národní plán inkluzívního vzdělávání - náběhová fáze do konce roku 2013. Speciální vzdělávání - novela vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a novela vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální výchovný plán (Smlouvy s rodiči) - metodika, jak řešit kázeňské problémy žáků ve škole. Od září 2011 pilot na 35 školách. Pozitivní ohlasy. Firemní školky – součást novely školského zákona. Angličtina nejpozději od 3. ročníku ZŠ – povinná výuka prvního cizího jazyka se zahajuje od 3. ročníku. Přednostně se nabízí angličtina. Učí se jí přes 90% žáků.

9 SHRNUTÍ Skupina regionálního školství MŠMT plní nebo se podílí na plnění těchto úkolů uložených v Programovém prohlášení vlády ČR 2010 – 2014  omezení nadměrné byrokratické zátěže škol  příprava nového návrhu zákona o vzdělávání a v rámci tohoto zákona úprava činnosti pedagogických pracovníků  podpora existence škol v malých obcích  zajištění výuky angličtiny nejpozději od 3. ročníku základního vzdělávání  rozhodnutí o konání nově koncipovaných státních maturitních zkoušek  zavedení pravidelného hodnocení žáků 5. a 9. ročníků základního vzdělávání  podpora rozvoje středního odborného vzdělávání  pozornost výchovným a diagnostickým ústavům, podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním  změna funkčního období ředitelů škol  posila odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte  podílení se na rozvoji alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání

10 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

11 Schéma vzdělávacího systému České republiky

12 Schéma stávajícího systému financování RgŠ

13 Počet škol, tříd, dětí/žáků/studentů v ČR ve školním roce 2010/11 podle úrovně vzdělávání (včetně kurzů a dalšího vzdělávání)Zdroj: databáze ÚIV

14 Názorná ilustrace negativ stávajícího systému výrazné meziroční a především mezikrajské rozdíly ve mzdových výdajích na 1 žáka v 1 oboru vzdělání Normativ MP v jednotlivých krajích v letech 2010 a 2009 pro obor 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

15 Názorná ilustrace negativ stávajícího systému vysoké mzdové výdaje na 1 žáka ve špatně organizované základní škole v porovnání se mzdovými výdaji na 1 žáka v optimálně organizované základní škole Mzdové výdaje na 1 žáka v jednotlivých krajích v roce 2011 ve dvou různých základních školách tvořených oběma stupni (v Kč/žáka) Rozdíl ve výši mzdových výdajů na 1 žáka v těchto školách je téměř - 30 %

16 Schéma rozdílu mezi působením financování „na žáka“ ve stávajícím a v novém systému

17 Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně(tzv. „malotřídky“) Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Záměrem je umožnit fungování v podstatě jakkoli naplněné škole. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků, nikoli počtem tříd. Rozdíly jsou závislé na současné velmi rozdílné výši financování v jednotlivých krajích.

18 I. stupeň plně organizovaných základních škol Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24. Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

19 II. stupeň plně organizovaných základních škol Optimální m parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24. Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

20 Ukázka modelového působení nového systému financování na obecní základní školy v působnosti obce III Jičín

21 Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně (tzv. „malotřídky“) Všech 9 základních škol pouze s I. stupněm by podle navrhovaných parametrů v novém systému obdrželo větší objem finančních prostředků než nyní prostřednictvím krajských normativů KÚ Královéhradeckého kraje. Záměr umožnit fungování v podstatě jakkoli velké škole je zde naplněn. Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků, nikoli počtem tříd.

22 Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně (tzv. „malotřídky“) včetně mateřských škol Všech 9 základních škol pouze s I. stupněm (včetně mateřských škol, které jsou jejich součástmi) by podle navrhovaných parametrů v novém systému obdrželo větší objem finančních prostředků než nyní prostřednictvím krajských normativů KÚ Královéhradeckého kraje. Záměr umožnit fungování v podstatě jakkoli velké škole je zde naplněn. Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků či dětí, nikoli počtem tříd. ZŠ pouze s I. stupněmMŠZŠ a MŠ celkem škola počet žáků 1. stupně celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) počet dětí školy celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) rozdíl na školu celkem (v %) rozdíl na školu celkem (v Kč) Základní škola, Valdice, okres Jičín, Jičínská 30, 507 11 Valdice 722 130 4282 177 862---+ 2,23+ 47 434 Základní škola, Libuň, okres Jičín, 507 15 Libuň 33 491 596 2091 641 518---+ 2,84+ 45 309 Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín, 507 24 Dětenice 81 341 206 3001 253 64328713 804774 923+ 5,65+ 108 462 Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín, Nemyčeves 77, 506 01 Jičín 1 281 035 7381 096 261---+ 5,84+ 60 523 Základní škola, Slatiny, okres Jičín, Slatiny 17, 506 01 Jičín 271 005 8951 069 652---+ 6,34+ 63 757 Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín, 507 12 Radim 74 24915 433989 82430762 370813 690+ 7,49+ 125 711 Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín, Běchary 5, 507 32 Kopidlno 24915 433989 82423601 123678 007+ 9,97+ 151 275 Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín, Lužany 155, 507 06 Lužany u Jičína 22852 437936 60620548 606628 543+ 11,71+ 164 106 Základní škola, Jičíněves, okres Jičín, 507 31 Jičíněves 44 16678 881802 301---+ 18,18+ 123 420 Celkem ZŠ pouze s 1. stupněm a MŠ29610 336 75410 957 4921012 625 9032 895 163+ 6,87+ 889 998

23 Základní školy plně organizované (pouze běžné třídy bez vlivu integrace) V případě, že minimální průměrný počet žáků v běžných třídách školy, pro který je ze státního rozpočtu zajištěno tzv. „fixní minimum“, bude na 1. stupni 19 žáků a na 2. stupni 21 žáků, obdrží v novém systému pouze 4 z 10 plně organizovaných ZŠ méně finančních prostředků než nyní a tento pokles u žádné nepřesahuje 10%. Při „fixním minimu“ pro 19 žáků 1. stupně a 21 žáků 2. stupně škola počet žáků školy celkem průměrná naplněnost běžných tříd celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) rozdíl na školu (v %) rozdíl na školu (v Kč) Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109, 17. listopadu 109, 506 01 Jičín 54722,813 929 48214 430 359+ 3,60+ 500 877 Základní škola, Jičín, Husova 170, Husova 170, 506 01 Jičín 47825,211 999 92812 576 775+ 4,81+ 576 847 Základní škola, Jičín, Železnická 460, Železnická 460, 506 01 Jičín 42823,811 028 34911 731 823+ 6,38+ 703 474 Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad 35821,19 199 1899 446 662+ 2,69+ 247 473 Základní škola, Sobotka, okres Jičín, Jičínská 136, 507 43 Sobotka 27821,47 456 0007 540 079+ 1,13+ 84 079 Základní škola, Jičín, Poděbradova 18, Poděbradova 18, 506 01 Jičín 27623,07 360 6807 607 554+ 3,35+ 246 874 Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno 24021,86 784 8886 692 100- 1,37- 92 788 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, 507 23 Libáň 19819,85 902 2175 632 789- 4,56- 269 428 Masarykova základní škola, Železnice, okres Jičín, Tyršova 336, 507 13 Železnice 12413,84 154 5313 945 251- 5,04- 209 280 Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín, K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí 11913,23 771 9223 418 525- 9,37- 353 397 Celkem základní školy plně organizované 3 04621,581 587 18683 021 917+ 1,76+ 1 434 731

24 Základní školy plně organizované včetně mateřských škol (pouze běžné třídy bez vlivu integrace) V případě, že minimální průměrný počet žáků v běžných třídách základní školy, pro který je ze státního rozpočtu zajištěno tzv. „fixní minimum“, bude na 1. stupni 19 žáků a na 2. stupni 21 žáků, obdrží v novém systému pouze 4 z 10 plně organizovaných ZŠ méně finančních prostředků než nyní a tento pokles u žádné nepřesahuje 10%. V součtu s mateřskými školami, které jsou jejich součástmi, pak tento pokles nepřesahuje 6,5 %. ZŠMŠZŠ a MŠ celkem škola počet žáků školy celkem průměrná naplněnost běžných tříd celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) počet dětí školy celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) rozdíl na školu (v %) rozdíl na školu (v Kč) Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109, 17. listopadu 109, 506 01 Jičín 54722,813 929 48214 430 3591543 749 4463 805 034+ 3,15+ 556 466 Základní škola, Jičín, Husova 170, Husova 170, 506 01 Jičín 47825,211 999 92812 576 775---+ 4,81+ 576 847 Základní škola, Jičín, Železnická 460, Železnická 460, 506 01 Jičín 42823,811 028 34911 731 823---+ 6,38+ 703 474 Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad 35821,19 199 1899 446 662---+ 2,69+ 247 473 Základní škola, Sobotka, okres Jičín, Jičínská 136, 507 43 Sobotka 27821,47 456 0007 540 079---+ 1,13+ 84 079 Základní škola, Jičín, Poděbradova 18, Poděbradova 18, 506 01 Jičín 27623,07 360 6807 607 554---+ 3,35+ 246 874 Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno 24021,86 784 8886 692 100801 955 6761 957 030- 1,05- 91 434 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, 507 23 Libáň 19819,85 902 2175 632 789551 362 1371 379 849- 3,47- 251 717 Masarykova základní škola, Železnice, okres Jičín, Tyršova 336, 507 13 Železnice 12413,84 154 5313 945 251---- 5,04- 209 280 Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín, K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí 11913,23 771 9223 418 52528713 804774 923- 6,52- 292 278 Celkem ZŠ plně organizované a MŠ3 04621,581 587 18683 021 9173177 781 0637 916 836+ 1,76+ 1 570 504

25 Vybrané parametry podle zřizovatelů

26 Rok 2011 - rozpis rozpočtu ZUŠStrav. při MŠ a ZŚOstat. škol. strav.Domovy mládežeŠkol. družiny a klubyZař. vých. porad. Soukromé51 92827 54735 5138 60410 0247 168 Krajské1 851 03672 392734 203950 780131 929520 877 Obecní1 396 1374 195 60737 1265 6412 358 8307 965 CELKEM3 299 1014 295 546806 842965 0252 500 783536 010 Rozpočet RgŠ na rok 2012 - v tis. Kč Neinvestiční výdaje celkem85 416 347 z toho: - MP 58 681 165 - odvody 20 533 079 - ONIV celkem6 202 103 - z ONIV - soukr. školy4 093 451 - církevní šk.1 080 758 - šk. kraj. a obec.696 729 - provoz PŘO331 165

27 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

28 Počty žáků krajského a obecního školství a jejich meziroční vývoj: Vývoj výkonů krajského a obecního školství v Olomouckém kraji Výkony Výkony vč.*NS 1.-2.ročníky vč. NS 1.-2.ročníky - Změna 11/12 oproti 10/11 finanční vyjádření změny Věkové kategorie10/1111/12absol.relat. v tis. Kč RN 2012 3 - 5 let 20 39721 396999104,9038 794 6 - 14 let 50 97250 880-9299,82-4 559 15 - 18 let 26 39524 744-1 65193,75-95 292 19 - 21 let 62662599,84-49 3 - 18 let v KZÚV368 0100,000 Olomoucký celkem98 75898 013-74599,246-61 106

29 Zatímco celkový meziroční pokles výkonů o 745 dětí, žáků a studentů, tj. pokles o 0,75% odpovídá zhruba republikovému průměru, je nárůst počtu dětí v MŠ o 4,9% nejvyšším nárůstem ze všech krajů a naopak pokles počtu žáků v SŠ o 6,25% je jeden z nejvyšších poklesů ze všech krajů. Větší pokles (a to pouze o několik desetin %) je pouze v krajích Karlovarském, Zlínském a Moravskoslezském. Počty zaměstnanců v krajském a obecním školství Olomouckého kraje: (údaje za leden - září 2011) Počet zaměstnanců: 13 185 z toho: 9 440 pedagogů a 3 745 nepedagogů (jen pro zajímavost, Olomoucký kraj má nejvyšší podíl pedagogů z celkového počtu zaměstnanců ze všech krajů). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 se celkový počet zaměstnanců v kraji snížil o cca 0,2%, přitom počet pedagogů se zvýšil o 0,7% a počet nepedagogů klesl o 2,3%.

30 Rozpočet RgŠ Olomouckého kraje na rok 2012: Rozpočet RgŠ (krajské a obecní školství) v tis. KčrokNIV celkem z toho: MP pedag. z toho: MP nepedag. Olomoucký2011 *) 4 794 1652 839 892659 771 Olomoucký2012 **) 4 912 0322 959 910649 091 Změna117 867120 018-10 680 Index2,464,23-1,62 *) Včetně účelových prostředků RP „Hustota a specif.“ a „Posílení platů pedagogů“, které jsou v roce 2012 převedeny do normativního rozpisu rozpočtu **) Normativní rozpis leden 2012

31 DOPAD REFORMY NA OBECNÍ MŠ a ZŠ v OLOMOUCKÉM KRAJI: Všech 346 MŠ v kraji by si polepšilo Z 270 ZŠ v kraji by si: 140 (tj. 52%) polepšilo o více než 1% Pro 85 (tj. 31%) by byl dopad neutrální (od -1 do +1 %) Pro 45 (tj. 17%) by byl dopad negativní, z toho: Pro 19 (tj. 7%) pokles o více než 10% Pro 26 (tj. 10%) pokles v rozmezí od 1 do 10%

32 Rámcové vyhodnocení odborné veřejné diskuse ke koncepčnímu záměru reformy systému financování RgŠ

33 1. Termín realizace 2. Odlišné principy pro základní školy ve srovnání se školami středními 3. "Fixní minimum" 3 hlavní připomínky:

34 Děkujeme za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google