Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

2 NAPIV, Speciální vzdělávání, IVýP (Smlouvy s rodiči), Firemní školky, Angličtina od 3. roč. Kvalita Efektivita Snižování byrokracie Podpora pedagogů Standardy Ověřování výsledků 5. a 9. ročníků Státní maturita Nová závěrečná zkouška Revize RVP Optimalizace OPŘO Optimalizace PŘO Optimalizace sítě SŠ Reforma modelu financování Dlouhodobý záměr VS Optimalizace OPŘO Novela zákona 561/2004 Sb. 2011: 2,1 mld. do tarifů 2012: 4 mld. do tarifů Kariérní řád Novela zákona 563/2004 Sb. Modelový ŠVP

3 Standardy - 5. a 9. ročník ZŠ, minimální úroveň, český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk (AJ, NJ, FJ). Ověřování výsledků 5. a 9. ročníků - provádí ČŠI, pilot 100 škol v prosinci 2011, ostrý start Zpětná vazba pro školu, žáka a učitele. Státní maturita – od r. 2011, záruka kvality výstupů SŠ, prestiž zkoušky. Nová závěrečná zkouška – jednotné zadání pro učební obory, lepší srovnatelnost výsledků. Revize RVP ZV – pracovní skupina 20 odborníků provede revizi rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání. Zapracování standardů a výchov (etická, citová, dopravní…) KVALITA

4 EFEKTIVITA Optimalizace OPŘO – v roce 2011 zánik 5 ostatních přímo řízených organizací. Úspora milionů korun. Optimalizace PŘO – zařízení náhradní výchovy pro r provedou úspory v průměru 15 %. Úspora 200 až 300 milionů Kč. Optimalizace sítě SŠ – MŠMT není zřizovatelem, o optimalizaci nerozhoduje, tyto kroky zřizovatelů (krajských úřadů) však podporuje.

5 SNIŽOVÁNÍ BYROKRACIE Optimalizace OPŘO – rušení ústavů, které kromě jiného školy zatěžovaly zdvojenými formuláři či vyplňováním zbytečných dat (člověkohodiny na horách). Novela zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) - administrativní zjednodušení práce škol, přijímacího řízení (dvě přihlášky v prvním kole), jednotný termín odevzdání zápisových lístků, nemožnost vzít je zpět. Zrušení autoevaluační zprávy. Změna funkčního období ředitelů školy.

6 PODPORA PEDAGOGŮ 2011: 2,1 mld. do tarifů – na platy začínajících pedagogů, nástupní plat na 20 tisíc Kč. 2012: 4 mld. do tarifů – zvýšení platu zkušenějších pedagogů. Novela zákona 563/2004 Sb. - větší prostupnost, změny u učitelů odborného výcviku na SŠ. Už nemusí mít maturitu a výuční list, stačí mu pouze jedno vysvědčení plus doplnění pedagogických znalostí. Kariérní řád pedagogů - celoživotní zvyšování kvality, 4 kariérní stupně - podle úrovně dosažených kompetencí v pedagogické teorii a praxi. Modelový ŠVP – pro školy, které si neví rady se sestavením vlastního školního vzdělávacího programu.

7 KVALITA, EFEKTIVITA, SNIŽOVÁNÍ BYROKRACIE, PODPORA UČITELŮ Reforma modelu financování - efektivnější přerozdělení financí, zvýšení kvality výuky. Snížení počtu normativů, k normativu financování na "hlavu jednoho žáka" přibude další parametr - optimální naplněnost třídy. Podpora malotřídek a inkluze. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období – kvalita vzdělávání, nové metody hodnocení, optimalizace škol, rozvoj odborného vzdělávání, podpora pedagogů.

8 NAPIV - Národní plán inkluzívního vzdělávání - náběhová fáze do konce roku Speciální vzdělávání - novela vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a novela vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální výchovný plán (Smlouvy s rodiči) - metodika, jak řešit kázeňské problémy žáků ve škole. Od září 2011 pilot na 35 školách. Pozitivní ohlasy. Firemní školky – součást novely školského zákona. Angličtina nejpozději od 3. ročníku ZŠ – povinná výuka prvního cizího jazyka se zahajuje od 3. ročníku. Přednostně se nabízí angličtina. Učí se jí přes 90% žáků.

9 SHRNUTÍ Skupina regionálního školství MŠMT plní nebo se podílí na plnění těchto úkolů uložených v Programovém prohlášení vlády ČR 2010 – 2014  omezení nadměrné byrokratické zátěže škol  příprava nového návrhu zákona o vzdělávání a v rámci tohoto zákona úprava činnosti pedagogických pracovníků  podpora existence škol v malých obcích  zajištění výuky angličtiny nejpozději od 3. ročníku základního vzdělávání  rozhodnutí o konání nově koncipovaných státních maturitních zkoušek  zavedení pravidelného hodnocení žáků 5. a 9. ročníků základního vzdělávání  podpora rozvoje středního odborného vzdělávání  pozornost výchovným a diagnostickým ústavům, podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním  změna funkčního období ředitelů škol  posila odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte  podílení se na rozvoji alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání

10 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

11 Schéma vzdělávacího systému České republiky

12 Schéma stávajícího systému financování RgŠ

13 Počet škol, tříd, dětí/žáků/studentů v ČR ve školním roce 2010/11 podle úrovně vzdělávání (včetně kurzů a dalšího vzdělávání)Zdroj: databáze ÚIV

14 Názorná ilustrace negativ stávajícího systému výrazné meziroční a především mezikrajské rozdíly ve mzdových výdajích na 1 žáka v 1 oboru vzdělání Normativ MP v jednotlivých krajích v letech 2010 a 2009 pro obor M/007 Zdravotnický asistent

15 Názorná ilustrace negativ stávajícího systému vysoké mzdové výdaje na 1 žáka ve špatně organizované základní škole v porovnání se mzdovými výdaji na 1 žáka v optimálně organizované základní škole Mzdové výdaje na 1 žáka v jednotlivých krajích v roce 2011 ve dvou různých základních školách tvořených oběma stupni (v Kč/žáka) Rozdíl ve výši mzdových výdajů na 1 žáka v těchto školách je téměř - 30 %

16 Schéma rozdílu mezi působením financování „na žáka“ ve stávajícím a v novém systému

17 Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně(tzv. „malotřídky“) Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Záměrem je umožnit fungování v podstatě jakkoli naplněné škole. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků, nikoli počtem tříd. Rozdíly jsou závislé na současné velmi rozdílné výši financování v jednotlivých krajích.

18 I. stupeň plně organizovaných základních škol Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24. Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

19 II. stupeň plně organizovaných základních škol Optimální m parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24. Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

20 Ukázka modelového působení nového systému financování na obecní základní školy v působnosti obce III Jičín

21 Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně (tzv. „malotřídky“) Všech 9 základních škol pouze s I. stupněm by podle navrhovaných parametrů v novém systému obdrželo větší objem finančních prostředků než nyní prostřednictvím krajských normativů KÚ Královéhradeckého kraje. Záměr umožnit fungování v podstatě jakkoli velké škole je zde naplněn. Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků, nikoli počtem tříd.

22 Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně (tzv. „malotřídky“) včetně mateřských škol Všech 9 základních škol pouze s I. stupněm (včetně mateřských škol, které jsou jejich součástmi) by podle navrhovaných parametrů v novém systému obdrželo větší objem finančních prostředků než nyní prostřednictvím krajských normativů KÚ Královéhradeckého kraje. Záměr umožnit fungování v podstatě jakkoli velké škole je zde naplněn. Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků či dětí, nikoli počtem tříd. ZŠ pouze s I. stupněmMŠZŠ a MŠ celkem škola počet žáků 1. stupně celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) počet dětí školy celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) rozdíl na školu celkem (v %) rozdíl na školu celkem (v Kč) Základní škola, Valdice, okres Jičín, Jičínská 30, Valdice , Základní škola, Libuň, okres Jičín, Libuň , Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín, Dětenice , Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín, Nemyčeves 77, Jičín , Základní škola, Slatiny, okres Jičín, Slatiny 17, Jičín , Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín, Radim , Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín, Běchary 5, Kopidlno , Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín, Lužany 155, Lužany u Jičína , Základní škola, Jičíněves, okres Jičín, Jičíněves , Celkem ZŠ pouze s 1. stupněm a MŠ ,

23 Základní školy plně organizované (pouze běžné třídy bez vlivu integrace) V případě, že minimální průměrný počet žáků v běžných třídách školy, pro který je ze státního rozpočtu zajištěno tzv. „fixní minimum“, bude na 1. stupni 19 žáků a na 2. stupni 21 žáků, obdrží v novém systému pouze 4 z 10 plně organizovaných ZŠ méně finančních prostředků než nyní a tento pokles u žádné nepřesahuje 10%. Při „fixním minimu“ pro 19 žáků 1. stupně a 21 žáků 2. stupně škola počet žáků školy celkem průměrná naplněnost běžných tříd celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) rozdíl na školu (v %) rozdíl na školu (v Kč) Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109, 17. listopadu 109, Jičín 54722, , Základní škola, Jičín, Husova 170, Husova 170, Jičín 47825, , Základní škola, Jičín, Železnická 460, Železnická 460, Jičín 42823, , Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Komenského 95, Lázně Bělohrad 35821, , Základní škola, Sobotka, okres Jičín, Jičínská 136, Sobotka 27821, , Základní škola, Jičín, Poděbradova 18, Poděbradova 18, Jičín 27623, , Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Tomáše Svobody 297, Kopidlno 24021, , Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň 19819, , Masarykova základní škola, Železnice, okres Jičín, Tyršova 336, Železnice 12413, , Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín, K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 11913, , Celkem základní školy plně organizované , ,

24 Základní školy plně organizované včetně mateřských škol (pouze běžné třídy bez vlivu integrace) V případě, že minimální průměrný počet žáků v běžných třídách základní školy, pro který je ze státního rozpočtu zajištěno tzv. „fixní minimum“, bude na 1. stupni 19 žáků a na 2. stupni 21 žáků, obdrží v novém systému pouze 4 z 10 plně organizovaných ZŠ méně finančních prostředků než nyní a tento pokles u žádné nepřesahuje 10%. V součtu s mateřskými školami, které jsou jejich součástmi, pak tento pokles nepřesahuje 6,5 %. ZŠMŠZŠ a MŠ celkem škola počet žáků školy celkem průměrná naplněnost běžných tříd celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) počet dětí školy celkem dnes na školu (v Kč) v novém systému na školu (v Kč) rozdíl na školu (v %) rozdíl na školu (v Kč) Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109, 17. listopadu 109, Jičín 54722, , Základní škola, Jičín, Husova 170, Husova 170, Jičín 47825, , Základní škola, Jičín, Železnická 460, Železnická 460, Jičín 42823, , Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Komenského 95, Lázně Bělohrad 35821, , Základní škola, Sobotka, okres Jičín, Jičínská 136, Sobotka 27821, , Základní škola, Jičín, Poděbradova 18, Poděbradova 18, Jičín 27623, , Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Tomáše Svobody 297, Kopidlno 24021, , Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň 19819, , Masarykova základní škola, Železnice, okres Jičín, Tyršova 336, Železnice 12413, , Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín, K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 11913, , Celkem ZŠ plně organizované a MŠ , ,

25 Vybrané parametry podle zřizovatelů

26 Rok rozpis rozpočtu ZUŠStrav. při MŠ a ZŚOstat. škol. strav.Domovy mládežeŠkol. družiny a klubyZař. vých. porad. Soukromé Krajské Obecní CELKEM Rozpočet RgŠ na rok v tis. Kč Neinvestiční výdaje celkem z toho: - MP odvody ONIV celkem z ONIV - soukr. školy církevní šk šk. kraj. a obec provoz PŘO

27 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

28 Počty žáků krajského a obecního školství a jejich meziroční vývoj: Vývoj výkonů krajského a obecního školství v Olomouckém kraji Výkony Výkony vč.*NS 1.-2.ročníky vč. NS 1.-2.ročníky - Změna 11/12 oproti 10/11 finanční vyjádření změny Věkové kategorie10/1111/12absol.relat. v tis. Kč RN let , let , let , let , let v KZÚV ,000 Olomoucký celkem ,

29 Zatímco celkový meziroční pokles výkonů o 745 dětí, žáků a studentů, tj. pokles o 0,75% odpovídá zhruba republikovému průměru, je nárůst počtu dětí v MŠ o 4,9% nejvyšším nárůstem ze všech krajů a naopak pokles počtu žáků v SŠ o 6,25% je jeden z nejvyšších poklesů ze všech krajů. Větší pokles (a to pouze o několik desetin %) je pouze v krajích Karlovarském, Zlínském a Moravskoslezském. Počty zaměstnanců v krajském a obecním školství Olomouckého kraje: (údaje za leden - září 2011) Počet zaměstnanců: z toho: pedagogů a nepedagogů (jen pro zajímavost, Olomoucký kraj má nejvyšší podíl pedagogů z celkového počtu zaměstnanců ze všech krajů). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 se celkový počet zaměstnanců v kraji snížil o cca 0,2%, přitom počet pedagogů se zvýšil o 0,7% a počet nepedagogů klesl o 2,3%.

30 Rozpočet RgŠ Olomouckého kraje na rok 2012: Rozpočet RgŠ (krajské a obecní školství) v tis. KčrokNIV celkem z toho: MP pedag. z toho: MP nepedag. Olomoucký2011 *) Olomoucký2012 **) Změna Index2,464,23-1,62 *) Včetně účelových prostředků RP „Hustota a specif.“ a „Posílení platů pedagogů“, které jsou v roce 2012 převedeny do normativního rozpisu rozpočtu **) Normativní rozpis leden 2012

31 DOPAD REFORMY NA OBECNÍ MŠ a ZŠ v OLOMOUCKÉM KRAJI: Všech 346 MŠ v kraji by si polepšilo Z 270 ZŠ v kraji by si: 140 (tj. 52%) polepšilo o více než 1% Pro 85 (tj. 31%) by byl dopad neutrální (od -1 do +1 %) Pro 45 (tj. 17%) by byl dopad negativní, z toho: Pro 19 (tj. 7%) pokles o více než 10% Pro 26 (tj. 10%) pokles v rozmezí od 1 do 10%

32 Rámcové vyhodnocení odborné veřejné diskuse ke koncepčnímu záměru reformy systému financování RgŠ

33 1. Termín realizace 2. Odlišné principy pro základní školy ve srovnání se školami středními 3. "Fixní minimum" 3 hlavní připomínky:

34 Děkujeme za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google