Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství Odbor kovových materiálů Elektronová mikroskopie WSS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství Odbor kovových materiálů Elektronová mikroskopie WSS."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství Odbor kovových materiálů Elektronová mikroskopie WSS 2008/2009

2

3

4 Charakteristika objemu Lineární rozměr (  m) Typická strukturní charakteristikaMetoda Všeobecně Specificky v litinách S atomovými rozměry10 -4 až 10 -2 Mřížkové poruchy- TEM, HREM, STM - Submikroskopický10 -2 až 1 Subzrnna, koherentní částice Grafitové bloky (substruktúrní elementy) TEM Mikroskopický1 až 10 2 ZrnaJemný grafit Světelná metalografická mikroskopie SEM Makroskopický10 2 až via Plastické zóny, trhliny, hrubé segregáty Eutektické buňky, hrubý grafit Zobrazovací metody

5 Elektronová mikroskopie V roce 1920 bylo objeveno, že urychlené elektrony se ve vakuu chovají jako světlo. Pohybují se přímočaře a mají vlnovou délku přibližně 100 000x menší než světlo. Navíc bylo zjištěno, že elektrické a magnetické pole je ovlivňuje stejně, jako čočky a zrcadla ovlivňují viditelné světlo. V roce 1931 byly v prvním elektronovém mikroskopu použity 2 magnetické čočky. O tři roky později byla přidána třetí čočka a bylo dosaženo rozlišení 100 nm, které bylo 2x lepší než rozlišení světelného mikroskopu. V současnosti se používá v zobrazovací soustavě 5 magnetických čoček a dosahuje se rozlišovací schopnosti 0,1 nm při zvětšení 1 000 000x. Signály vznikající při pozorování vzorku v TEM a SEM, používané pro tvorbu obrazu a mikroanalýzu prvků

6 Elektronová mikroskopie U (kV) (nm) v/c 100,012200,1950 200,008590,2719 300,006980,3284 400,006020,3741 500,005360,4127 1000,003700,5482 2000,002510,6953 3000,001970,7765 10000,000870,9411 Rozlišovací schopnost Vlnové délky a rychlosti v poměru k rychlosti světla v/c elektronů pro různá urychlovací napětí U

7

8 Elektronová mikroskopie

9 Difrakce – fázová analýza Elektronová mikroskopie Kruhový difraktogramBodový difraktogram Kikuchiho linie

10 Transmisní elektronový mikroskop (TEM) Transmisní elektronový mikroskop (TEM) má hlavní čtyři části: tubus s elektronovou optikou, vakuový systém, nezbytnou elektroniku (napájení čoček pro zaostřování a vychylování elektronového paprsku a zdroj vysokého napětí pro zdroj elektronů) a software. V transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) jsou zdrojem světla urychlené elektrony vznikající v elektronové trysce (žhavené wolframové vlákno uvnitř Wehneltova válce). Celá dráha elektronů od elektronové trysky až po stínítko musí být ve vakuu, jinak by byly elektrony pohlceny při srážkách s molekulami vzduchu. Konečný obraz je poté sledován okénkem v projekční komoře. Elektromagnetické čočky mají proměnné parametry - změnou proudu, který teče cívkou, se docílí změny ohniskové vzdálenosti, které určuje zvětšení. Elektronová tryska se skládá ze žhaveného wolframového vlákna, Wehneltova válce a anody. Tyto tři části tvoří trioda, která je velmi stabilním zdrojem elektronů. Vlivem vysokého kladného potenciálu anody vůči vláknu jsou elektrony z okolí vlákna urychlovány směrem k anodě, kde je otvor, kterým projde elektronový paprsek. Wehneltův válec, který má odlišný potenciál, soustředí svazek elektronů do jednoho bodu. Preparát pro TEM musí být tenký (běžně 0,5  m nebo méně), jinak by došlo k absorpci elektronů a žádný obraz by nevznikl. Z tohoto důvodu jsou jako preparáty používány tenké kovové fólie a repliky.

11 Primární svazek elektronů dopadne na povrch vzorku. Část elektronů projde a část se odrazí. V takto ozářeném objemu vzorku vyvolávají primární elektrony děje iniciované pružným a nepružným rozptylem. a)Pružný rozptyl – elektrony opouští vzorek jen s malými energetickými ztrátami, mění směr svého pohybu b)Nepružný rozptyl – primární elektrony předávají svoji energii volným elektronům a elektronům vázaným v obalech atomů (vyráží je) c) Absorpce – dochází k absorpci elektronů do vzorku Interakce svazku elektronů se vzorkem

12 Transmisní elektronový mikroskop (TEM) Transmisní elektronový mikroskop Elektronová tryska

13 W - katoda termoemisní - katoda LaB 6

14 Transmisní elektronový mikroskop (TEM) Hlavní části TEM Elektronová tryskaElektromagnetické čočkyAperturní clonky

15 Preparáty pro TEM musí být tenké (běžně 0,5  m nebo méně), jinak by došlo k absorpci elektronů a žádný obraz by nevznikl. Z tohoto důvodu jsou jako preparáty používány tenké kovové fólie a repliky. Shodným znakem preparátů pro TEM je jejich velikost. U obou způsobů je nutné připravit velmi tenký vzorek, aby absorpce urychlených elektronů byla malá. Tloušťka preparátu se pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,2  m. Takto tenký preparát nemůže být příliš velký a v případě replik je nutné, aby byly při vkládání do elektronového mikroskopu podloženy pomocí speciální podpěrné síťky, jejiž průměr je 3mm. Pozorování replik se pak provádí pouze přes otvory nosné síťky, protože vlastní síťka je elektronovým svazkem neprozářitelná. Příprava vzorků pro TEM Uspořádání vrstev po napaření uhlíku a těžkého kovu na kolódiovou vrstvu Nosné síťky

16 Příprava vzorků pro TEM

17

18

19

20

21

22 Schematické uspořádání leštícího zařízení TENUPOL firmy STRUERS Princip broušení tenkých kovových plátků

23 TEM – replika, bainit Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

24 TEM – fólie, dolní bainit + Az, Si ocel, zv. 44 000x TEM – fólie, hranice zrna Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

25 TEM – fólie, martenzit + zbytkový austenit Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

26 Rafting. Kolodium-uhlíková replika. Zhrublé precipitáty  ‘. Folie. Difraktogram Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

27


Stáhnout ppt "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství Odbor kovových materiálů Elektronová mikroskopie WSS."

Podobné prezentace


Reklamy Google