Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transektový monitoring denních motýlů v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transektový monitoring denních motýlů v České republice"— Transkript prezentace:

1 Transektový monitoring denních motýlů v České republice
Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin Entomologický ústav - Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Muzeum regionu Valašsko, Vsetín

2 Co to je transektový monitoring
dlouhodobé sledování sezónních a meziročních trendů relativních početností druhů Historie Poprvé zaveden ve Velké Británii v roce 1976 (Pollard 1977) – nyní ca 1000 transektů Další země Do roku 2011 probíhal v 17 evropských zemích - ca 3500 transektů Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

3 Využití Transektový monitoring denních motýlů v České republice
Argynnis paphia – GB Lasiommata megera – GB Úbytek běžných lučních druhů v západní Evropě – indikátor stavu zemědělské krajiny Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

4 Transektový monitoring v Česku
24 fixních linií, délka transektů 1200 – 4590 m (průměr 2235 m), v místě bydliště nebo působiště mapovatele mapovatel si umístění transektu volí sám umístění transektu – nejčastěji běžná venkovská krajina při okraji menší obce metodika – obdobná jako v dalších evropských zemích 12 návštěv od dubna do září transekt rozčleněn do segmentů podle 9 základních typů biotopů během pochůzky na linii zaznamenány absolutní počty imág všech denních motýlů (Rhopalocera) a vřetenuškovitých (Zygaenidae) pro každý segment transektu determinačně náročné druhy (např. Leptidea atd.) – první rokem odchycen menší vzorek na každém transektu pro pozdější determinaci v laboratoři Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

5 Transekt v pestré krajině – Perná (Pálava)
Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

6 Transekt v intenzivně obhospodařované krajině
Svéhoby – podhůří Novohradských hor Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

7 První výsledky – rok 2012 celkem jedinců 105 druhů denních motýlů a vřetenušek (64 % v ČR recentně zjištěných druhů) velké rozdíly mezi transekty v počtu druhů i jedinců průměr počtu jedinců na transektu 1497 průměrný počet druhů 44 počet druhů počet jedinců Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

8 První výsledky – rok 2012 nejvíce druhů a jedinců – Halenkov (Vsetínské vrchy) nejméně pak na některých jihočeských lokalitách (České Budějovice a Horní Stropnice) počet druhů počet jedinců Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

9 Nejpočetnější druhy ji zastoupené druhy na transektech (2012)
Coenonympha pamphilus (4572 ex.) Maniola jurtina (3940 ex.) Pieris rapae (3128 ex.) Pieris napi (2690 ex.) Aphantopus hyperantus (2485 ex.) vs nejrozšířenější druhy – Mapování motýlů ČR ( ) dle počtu obsazených kvadrátů: Pieris rapae, Pieris napi, Inachis io, Maniola jurtina, Aglais urticae dle počtu záznamů: Pieris rapae, Pieris napi, Inachis io, Maniola jurtina, Coenonympha pamphilus Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

10 Ohrožené druhy 29 druhů figurujících v aktuálním Červeném seznamu bezobratlých (28 % z celkově zjištěných druhů na transektech, 18 % recentně u nás žijících druhů) několik evropsky významných druhů (Phengaris arion, P. nausithous, P. teleius, Lycaena dispar, Zerynthia polyxena) Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

11 Biotopy - počty druhů a jedinců
Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

12 Plánujeme – udržet 24 fixních transektů v ČR – financováno z prostředků AOPK ČR analýzy meziročních změn trendů početnosti poskytnutí dat pro srovnání s dalšími evropskými zeměmi a pro indikátor změn trendu početnosti evropských nelesních motýlů rozšíření transektů pro vybrané populace některých dalších ohrožených druhů Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin

13 všem spolupracovníkům, kteří se projektu účastnili,
Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se projektu účastnili, AOPK ČR, Grantové agentuře ČR, Jihočeské univerzitě, Entomologickému ústavu AV ČR a Ministerstvu školství (Centrum pro výzkum biodiverzity) a Vám všem za pozornost Transektový monitoring denních motýlů v České republice Beneš Jiří, Spitzer Lukáš, Kepka Pavel & Konvička Martin


Stáhnout ppt "Transektový monitoring denních motýlů v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google