Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

2 Projekt Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

3 Projekt financuje Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Projekt financuje „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

5 Projekt spolufinancuje Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65 100 10 Praha 10 www.envi.cz

6 Realizátor projektu Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Kotlářská 51, 602 00 Brno IČ: 43961479 tel., fax: 549 213 563 Ing. Roman Rozsypal, CSc. předseda mob.: 731 471 708 E-mail:epos@eposcr.c

7 Realizátor projektu EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením odborníků v oblasti ekologického zemědělství, sdružuje poradce, výzkumné pracovníky a pedagogy. Členství ve spolku je zárukou vysoké odbornosti a kvalifikace. Cílem spolku je zvyšování odborné kvalifikace ekologických zemědělců v oblasti rostlinné a živočišné produkce, zpracování bioproduktů a jejich odbytu. Tímto spolek pomáhá nejen ekologicky hospodařícím zemědělcům zajišťovat ekonomickou stabilitu farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR.

8 Aktivita 1:  Cíl: Vybudovat síť agroenvironmentálních informačních center (IC) a informačních míst (IM), která budou územně pokrývat Jihomoravský kraj a kraj Vysočina

9 Informační centrum: Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA V. Nezvala 977 675 71 Náměšť nad Oslavou fax:568 620 547 Tel:724 339 709 E-mail:hortova@komposty.cz Úřední hodiny Úterý 9:00-11:00, 13:00-18:00 Středa 13:00-16:00 Čtvrtek 9:00-11:00,

10 Informační centrum: ZO ČSOP ADONIS Náměstí 30 692 01 Mikulov Fax:519 510 885 Tel:. 607 914 186 E-mail:info@adonis-mikulov.cz Úřední hodiny Pondělí 8-12hodin Středa 8-12

11 Informační centrum: Beseda Sdružení pro ekologii a zdravý životní styl Lipová 323Náměstí 30 586 05 Jihlava Tel: 737 689 996 fax: 561ě00312 E-mail: natural.centrum@volny.cz Úřední hodiny Pondělí 8-12hodin Středa 8-12

12 Informační centrum : EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Kotlářská 51, 3poschodí, 602 00 Brno Tel/fax:549213563 774 710 391 Petr David, ředitel 736 114 766 Klára Hermanová E-mail: klara.hermanova@eposcr.cz pdavid@eposcr.cz Úřední hodiny: Pondělí 9-12hodin Středa 9-16 hodin a dále dle telefonické dohody

13 Informační místa Jihomoravský kraj  PRO-BIO PM, Moravské Knínice  PRO-BIO RC Jižní Morava, Pavlov  Správa CHKO Moravský Kras Blansko  Správa CHKO Pálava, Mikulov  Biosférická rezervace Dolní Morava, Břeclav  Správa NP Podyjí, Znojmo

14 Informační místa kraj Vysočina  Mikroregion Telčsko (MěÚTelč)  Havlíčkův Brod odloučené pracoviště SOŠ,SOU a U Humpolec  SOŠ, SOU a U Humpolec  Okresní agrární komora Třebíč  Správa CHKO Žďárské vrchy  VOŠ, SzeTŠ Bystřice n.P

15 Aktivita 2: Vzdělávání pracovníků sítě Cíl: Zaručit fungování sítě informačních center a informačních míst na odborné výši formou vzdělávání a informování pracovníků sítě a organizací zapojených v síti.

16 Vzdělávání pracovníků sítě Pracovníci sítě absolvovali vnitřní kurzy k získání aktuálních informací v oblasti: - Ekologické zemědělství ( legislativa, výživa zvířat, hnojení a ochrana rostlin) - Třídění, zpracování a kompostování odpadů - Finančních podpor Mze ČR, MŽPČR - Marketing - Zemědělská legislativa - Natura, ochrana přírody…

17 Aktivita 3:  Vzdělávání pracovníků středisek EVVO, podnikatelů, samospráv a místních iniciativ v oblasti agroenvironmentálních programů, ekologického programů, ekologického zemědělství a biologického zpracování odpadů

18 Aktivita 3:  Cíl: Informovat, proškolit a zvýšit odbornou a metodickou připravenost zejména pracovníků středisek EVVO, zemědělských podnikatelů, členů a pracovníků místních samospráv a členů místních iniciativ v oblasti agroenvironmentálních programů MŽP a MZe, jejich možností, výhod a způsobem využití, seznámit s principy a výhodami ekologického zemědělství, a principy a postupy biologického zpracování odpadů, mimo jiné v chráněných územích a územích soustavy Natura 2000 a nabídnout konkrétní poradenství v dané oblasti.

19 Aktivita 3: Vybudování eko-knihoven: ZERA Náměšť nad Oslavou Tel:724 339 709 E-mail:hortova@komposty.cz BESEDA Jihlava Tel: 737 689 996 E-mail:natural.centrum@volny.cz

20 Aktivita 4:  Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání  Cíl: Zvýšit počítačovou gramotnost zemědělských podnikatelů včetně ekologických zemědělců.

21 Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání  Kurzy „ Využití internetu v agropodnikání “ budou ve všech okresech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Tématem kurzu je: podpora využívání elektronické pošty, vyhledávání a využívání informací zveřejněných na internetu včetně možností čerpání dotací a vyškolení zemědělců ve využívání speciálních počítačových programů k optimalizaci své činnosti.  Kontaktní osoby: Ing. Petr David, tel:774710391 kraj Jihomoravský Ing. Tomáš Klejzar, tel:739 235 944 kraj Vysočina

22 Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání Vybudování počítačových učeben s přístupem na internet : ZERA – Náměšť nad Oslavou Tel:724 339 709 E-mail:hortova@komposty.cz Beseda – Jihlava Tel: 737 689 996 E-mail:natural.centrum@volny.cz

23 Aktivita 5:  Podpora místních iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje  Cíl: Zapojit místní správu, NNO a podnikatele do řešení konkrétních lokálních potřeb a zájmů v oblasti udržitelného rozvoje a udržitelného zemědělského hospodaření.

24 Aktivita 6:  Vytvoření učebních pomůcek pro výuku v oblasti udržitelného zemědělství  Cíl: Pilotní projekt vytvoří výukové materiály pro předmět „Ekologický statek“ pro pracoviště EVVO zaměřená na děti a mládež.

25 Aktivita 7:  Síť ukázkových ekologických farem  Cíl: Vytvořit „Síť ukázkových ekologických farem“ jako prostředku pro vzdělávací, výchovné a osvětové aktivity budované sítě EVVO v oblasti využití agroenvironmentálních programů a správné zemědělské praxe, s návazností na vznikající síť ukázkových farem v ostatních regionech České republiky.

26 Aktivita 8:  Řešení biologických odpadů v mikroregionu  Cíl: Zpracovat „Systém třídění, svozu a zpracování biologického odpadu v zájmovém mikroregionu“ – návod, jak postupovat, technika, technologie a ekonomika zpracování, osvěta; vše v souvislostech s platnou legislativou a Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina. Zpracování systému sběru a zpracování biologicky rozložitelných odpadu v regionu, kde je již nastaven technický a technologický způsob třídění ostatních složek komunálního.

27 Aktivita 9:  Biopotraviny do škol  Cíl: Vypracovat „Metodiku postupu zavádění biopotravin do školních jídelen“ a ověření její správnosti v praxi

28 Partner projektu Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 56, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 Ing. Marie Černá, náměstkyněhejtmana pro oblast reg. rozvoje tel: 564 602 148 E-mail:cerna.m@kr-vysocina.cz

29 Partner projektu Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Iveta Macurová, vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství tel: 541 652 353 E-mail:macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz Ing. Pavel Illek, tel. 541 652314 E-mail:illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz

30 Partner projektu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3 IČ: 62933591 tel: RNDr. Luboš Stárka 241 082 306 E-mail:lubos.starka@schkocr.cz AOP ČR zastupuje v projektu: Správa CHKO Moravský kras Správa CHKO Pálava Správa CHKO Žďárské vrchy

31 Partner projektu Regionální agrární komora JmK Kotlářská 53, 602 00 Brno IČ: 71198440 Ing. Božík Severin, předseda tel: 549 216 864 ing. Musil, ředitel fax: 549 216 878 E-mail:rak@rakjmk.cz

32 Partner projektu ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČ: 70851131 Ing. Květuše Hejátková tel: 724 144 401 Lucie Valentová 724 339 709 Pavlína Hortová fax: 568 620 547 E-mail:valentova@komposty.cz hortova@komposty.cz

33 Partner projektu PRO-BIO prodej a marketing biopotravin Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice IČ: 71164316 Mgr. Tomáš Václavík, správce tel: 541 263 456 fax: 541 264 037 mob. 777 082 448 E-mail:tom@greenmarketing.czE- mail:dana@greenmarketing.cz

34 Partner projektu PRO-BIO RC Vysočina Náměstí Svobody 11, 586 01 Jihlava IČ: 70972931 Ing. Tomáš Klejzar, správce tel:739 235 944, 603 279 735 E-mail:rc.vysocina@volny.cz

35 Partner projektu ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 Náměstí 1, 692 01 Mikulov IČ: 15530744 Marcela Koňáková, manažerka tel: 519 512 200-1 mob. 607 914 186 fax: 519 510 885 E-mail:konakova@mikulov.cz E-mail:info@adonis-mikulov.cz

36 Partner projektu BESEDA – sdružení pro ekologii a zdravý životní styl Nám. Svobody 11, 586 01 Jihlava IČ: 26987210 Vít Prchal tel.: 567 21 5 340 mob. 737 689 996 E-mail:natural.centrum@volny.cz

37 Partner projektu Mikroregion Telčsko Nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč IČ: 71180311 Mgr. Roman Fabeš, předseda tel: Eva Skálová 567 223 235 fax: 567 223 236 E-mail:rsz@telecsko.cz; telcsko@telcsko.cz IM: Šeniglová Radmila, Šenigl Martin 774 550 960 E-mail:radmilla@seznam.cz

38 Partner projektu Rezekvítek Kamenná 6, 639 00 Brno IČ: 15549429 Ing. Petr Laštůvka, ředitel tel: 543 216 483 mob. 775 580 203 E-mail:reditel@rezekvitek.cz

39 Partner projektu PRO-BIO regionální centrum Jižní Morava Pavlov 191, 692 01 Pavlov IČ: 70951616 Josef Abrle, správce tel: 519 515 394 E-mail:josef.abrle@tiscali.cz

40 Partner projektu ZO ČSOP Ponikva Hybešova 51, 678 01 Blansko IČ: 75045095 Ing. Jozef Jančo tel: 516 428 892 Jozef Jančo mob. 739 042 933 E-mail:jozef.janco@schkocr.cz E-mail:ponikva@seznam.cz

41 Partner projektu Správa národního parku Podyjí Na vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971 Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel Tel: 515 221 115 E-mail:rothrockl@nppodyji.cz IM: Veronika Dubovská, tel. 604 260 327 E-mail:rajcata@oknet.cz Ludmila Bínová, tel. 549 249 785 E-mail:spzp@volny.cz

42 Partner projektu SOŠ SOUaU v Humpolci Školní 764, 396 01 Humpolec IČ: 62540050 tel: 565 532 069 mob. 728 234 321 Jiří Doubek E-mail:m.cer@sos-humpolec.cz E-mail:minor.quercus@centrum.cz

43 Zahájení projektu: 30. srpna 2006 Náměšť nad Oslavou 31. Srpna Jihlava 1. září 2006 Brno 4.září 2006 Mikulov Info: pdavid@eposcr.cz Mobil: 774710391


Stáhnout ppt "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google