Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

2 Projekt Síť informačních center zaměřených na
agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Projekt financuje Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Projekt financuje „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

5 Projekt spolufinancuje
Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická Praha 10

6 Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR
Realizátor projektu Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Kotlářská 51, Brno IČ: tel., fax: 549 213 563 Ing. Roman Rozsypal, CSc. předseda mob.: 731 471 708

7 EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR
Realizátor projektu EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením odborníků v oblasti ekologického zemědělství, sdružuje poradce, výzkumné pracovníky a pedagogy. Členství ve spolku je zárukou vysoké odbornosti a kvalifikace. Cílem spolku je zvyšování odborné kvalifikace ekologických zemědělců v oblasti rostlinné a živočišné produkce, zpracování bioproduktů a jejich odbytu. Tímto spolek pomáhá nejen ekologicky hospodařícím zemědělcům zajišťovat ekonomickou stabilitu farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR.

8 Aktivita 1: Cíl: Vybudovat síť agroenvironmentálních informačních center (IC) a informačních míst (IM), která budou územně pokrývat Jihomoravský kraj a kraj Vysočina

9 Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA
Informační centrum: Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA V. Nezvala 977 Náměšť nad Oslavou fax:568  Tel:724 339 709 Úřední hodiny Úterý 9:00-11:00, 13:00-18:00 Středa 13:00-16:00 Čtvrtek 9:00-11:00,

10 Informační centrum: ZO ČSOP ADONIS Náměstí 30 692 01 Mikulov
Fax:519  Tel:. 607 914 186 Úřední hodiny Pondělí 8-12hodin Středa

11 Sdružení pro ekologii a zdravý životní styl
Informační centrum: Beseda Sdružení pro ekologii a zdravý životní styl Lipová 323Náměstí 30 Jihlava Tel: 737 689 996 fax: 561ě00312 Úřední hodiny Pondělí 8-12hodin Středa

12 Informační centrum : 774 710 391 Petr David, ředitel EPOS
Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Kotlářská 51, 3poschodí, Brno Tel/fax: 774 710 391 Petr David, ředitel 736  Klára Hermanová Úřední hodiny: Pondělí 9-12hodin Středa hodin a dále dle telefonické dohody

13 Informační místa Jihomoravský kraj
PRO-BIO PM, Moravské Knínice PRO-BIO RC Jižní Morava, Pavlov Správa CHKO Moravský Kras Blansko Správa CHKO Pálava, Mikulov Biosférická rezervace Dolní Morava, Břeclav Správa NP Podyjí, Znojmo

14 Informační místa kraj Vysočina
Mikroregion Telčsko (MěÚTelč) Havlíčkův Brod odloučené pracoviště SOŠ,SOU a U Humpolec SOŠ, SOU a U Humpolec Okresní agrární komora Třebíč Správa CHKO Žďárské vrchy VOŠ, SzeTŠ Bystřice n.P

15 Aktivita 2: Vzdělávání pracovníků sítě
Cíl: Zaručit fungování sítě informačních center a informačních míst na odborné výši formou vzdělávání a informování pracovníků sítě a organizací zapojených v síti.

16 Vzdělávání pracovníků sítě
Pracovníci sítě absolvovali vnitřní kurzy k získání aktuálních informací v oblasti: Ekologické zemědělství ( legislativa, výživa zvířat, hnojení a ochrana rostlin) Třídění, zpracování a kompostování odpadů Finančních podpor Mze ČR, MŽPČR Marketing Zemědělská legislativa Natura, ochrana přírody…

17 Aktivita 3: Vzdělávání pracovníků středisek EVVO, podnikatelů, samospráv a místních iniciativ v oblasti agroenvironmentálních programů, ekologického programů, ekologického zemědělství a biologického zpracování odpadů

18 Aktivita 3: Cíl: Informovat, proškolit a zvýšit odbornou a metodickou připravenost zejména pracovníků středisek EVVO, zemědělských podnikatelů, členů a pracovníků místních samospráv a členů místních iniciativ v oblasti agroenvironmentálních programů MŽP a MZe, jejich možností, výhod a způsobem využití, seznámit s principy a výhodami ekologického zemědělství, a principy a postupy biologického zpracování odpadů, mimo jiné v chráněných územích a územích soustavy Natura 2000 a nabídnout konkrétní poradenství v dané oblasti.

19 Aktivita 3: Vybudování eko-knihoven: ZERA Náměšť nad Oslavou
Tel:724 339 709 BESEDA Jihlava Tel: 737 689 996

20 Aktivita 4: Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání
Cíl: Zvýšit počítačovou gramotnost zemědělských podnikatelů včetně ekologických zemědělců.

21 Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání
Kurzy „ Využití internetu v agropodnikání “ budou ve všech okresech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Tématem kurzu je: podpora využívání elektronické pošty, vyhledávání a využívání informací zveřejněných na internetu včetně možností čerpání dotací a vyškolení zemědělců ve využívání speciálních počítačových programů k optimalizaci své činnosti. Kontaktní osoby: Ing. Petr David, tel: kraj Jihomoravský Ing. Tomáš Klejzar, tel:  944 kraj Vysočina

22 Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání
Vybudování počítačových učeben s přístupem na internet: ZERA – Náměšť nad Oslavou Tel:724 339 709 Beseda – Jihlava Tel: 737 689 996

23 Aktivita 5: Podpora místních iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje
Cíl: Zapojit místní správu, NNO a podnikatele do řešení konkrétních lokálních potřeb a zájmů v oblasti udržitelného rozvoje a udržitelného zemědělského hospodaření.

24 Aktivita 6: Vytvoření učebních pomůcek pro výuku v oblasti udržitelného zemědělství Cíl: Pilotní projekt vytvoří výukové materiály pro předmět „Ekologický statek“ pro pracoviště EVVO zaměřená na děti a mládež.

25 Aktivita 7: Síť ukázkových ekologických farem
Cíl: Vytvořit „Síť ukázkových ekologických farem“ jako prostředku pro vzdělávací, výchovné a osvětové aktivity budované sítě EVVO v oblasti využití agroenvironmentálních programů a správné zemědělské praxe, s návazností na vznikající síť ukázkových farem v ostatních regionech České republiky.

26 Aktivita 8: Řešení biologických odpadů v mikroregionu
Cíl: Zpracovat „Systém třídění, svozu a zpracování biologického odpadu v zájmovém mikroregionu“ – návod, jak postupovat, technika, technologie a ekonomika zpracování, osvěta; vše v souvislostech s platnou legislativou a Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina. Zpracování systému sběru a zpracování biologicky rozložitelných odpadu v regionu, kde je již nastaven technický a technologický způsob třídění ostatních složek komunálního .

27 Aktivita 9: Biopotraviny do škol
Cíl: Vypracovat „Metodiku postupu zavádění biopotravin do školních jídelen“ a ověření její správnosti v praxi

28 Partner projektu Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 56, Jihlava IČ: Ing. Marie Černá, náměstkyněhejtmana pro oblast reg. rozvoje tel: 564 602 148

29 Partner projektu Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Iveta Macurová, vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství tel: 541  Ing. Pavel Illek, tel

30 Partner projektu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kališnická 4-6, Praha 3 IČ: tel: RNDr. Luboš Stárka 241 082 306 AOP ČR zastupuje v projektu: Správa CHKO Moravský kras Správa CHKO Pálava Správa CHKO Žďárské vrchy

31 Partner projektu Regionální agrární komora JmK
Kotlářská 53, Brno IČ: Ing. Božík Severin, předseda tel: 549 216 864 ing. Musil, ředitel fax: 549 216 878

32 Partner projektu ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura
V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou IČ: Ing. Květuše Hejátková tel: 724  Lucie Valentová 724 339 709 Pavlína Hortová fax: 568 

33 Partner projektu PRO-BIO prodej a marketing biopotravin
Vinohradská 261, Moravské Knínice IČ: Mgr. Tomáš Václavík, správce tel: 541 263 456 fax: 541 264 037 mob. 777 

34 Partner projektu PRO-BIO RC Vysočina
Náměstí Svobody 11, Jihlava IČ: Ing. Tomáš Klejzar, správce tel:  944, 603 279 735

35 Partner projektu ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 Náměstí 1, 692 01 Mikulov
Marcela Koňáková, manažerka tel: 519 512 200-1 mob. 607 914 186 fax: 519 

36 Partner projektu BESEDA – sdružení pro ekologii a zdravý životní styl
Nám. Svobody 11, Jihlava IČ: Vít Prchal tel.: 567  mob. 737 689 996

37 Partner projektu Mikroregion Telčsko
Nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč IČ: Mgr. Roman Fabeš, předseda tel: Eva Skálová 567 223 235 fax: 567 223 236 IM: Šeniglová Radmila, Šenigl Martin 774 

38 Partner projektu Rezekvítek Kamenná 6, 639 00 Brno IČ: 15549429
Ing. Petr Laštůvka, ředitel tel: 543 216 483 mob. 775 580 203

39 Partner projektu PRO-BIO regionální centrum Jižní Morava
Pavlov 191, Pavlov IČ: Josef Abrle, správce tel: 519 515 394

40 Partner projektu ZO ČSOP Ponikva Hybešova 51, 678 01 Blansko
Ing. Jozef Jančo tel: 516 428 892 Jozef Jančo mob. 739 

41 Partner projektu Správa národního parku Podyjí
Na vyhlídce 5, Znojmo IČ: Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel Tel: 515 221 115 IM: Veronika Dubovská, tel. 604 260 327 Ludmila Bínová, tel. 549 249 785

42 Partner projektu SOŠ SOUaU v Humpolci Školní 764, 396 01 Humpolec
tel: 565 532 069 mob. 728 234 321 Jiří Doubek

43 Zahájení projektu: 30. srpna 2006 Náměšť nad Oslavou 31. Srpna Jihlava
1. září Brno 4.září Mikulov Info: Mobil:


Stáhnout ppt "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google