Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

2 Projekt Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

3 Projekt financuje Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Projekt financuje „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

5 Projekt spolufinancuje Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická Praha 10

6 Realizátor projektu Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Kotlářská 51, Brno IČ: tel., fax: Ing. Roman Rozsypal, CSc. předseda mob.:

7 Realizátor projektu EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením odborníků v oblasti ekologického zemědělství, sdružuje poradce, výzkumné pracovníky a pedagogy. Členství ve spolku je zárukou vysoké odbornosti a kvalifikace. Cílem spolku je zvyšování odborné kvalifikace ekologických zemědělců v oblasti rostlinné a živočišné produkce, zpracování bioproduktů a jejich odbytu. Tímto spolek pomáhá nejen ekologicky hospodařícím zemědělcům zajišťovat ekonomickou stabilitu farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR.

8 Aktivita 1:  Cíl: Vybudovat síť agroenvironmentálních informačních center (IC) a informačních míst (IM), která budou územně pokrývat Jihomoravský kraj a kraj Vysočina

9 Informační centrum: Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA V. Nezvala Náměšť nad Oslavou fax: Tel: Úřední hodiny Úterý 9:00-11:00, 13:00-18:00 Středa 13:00-16:00 Čtvrtek 9:00-11:00,

10 Informační centrum: ZO ČSOP ADONIS Náměstí Mikulov Fax: Tel: Úřední hodiny Pondělí 8-12hodin Středa 8-12

11 Informační centrum: Beseda Sdružení pro ekologii a zdravý životní styl Lipová 323Náměstí Jihlava Tel: fax: 561ě Úřední hodiny Pondělí 8-12hodin Středa 8-12

12 Informační centrum : EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Kotlářská 51, 3poschodí, Brno Tel/fax: Petr David, ředitel Klára Hermanová Úřední hodiny: Pondělí 9-12hodin Středa 9-16 hodin a dále dle telefonické dohody

13 Informační místa Jihomoravský kraj  PRO-BIO PM, Moravské Knínice  PRO-BIO RC Jižní Morava, Pavlov  Správa CHKO Moravský Kras Blansko  Správa CHKO Pálava, Mikulov  Biosférická rezervace Dolní Morava, Břeclav  Správa NP Podyjí, Znojmo

14 Informační místa kraj Vysočina  Mikroregion Telčsko (MěÚTelč)  Havlíčkův Brod odloučené pracoviště SOŠ,SOU a U Humpolec  SOŠ, SOU a U Humpolec  Okresní agrární komora Třebíč  Správa CHKO Žďárské vrchy  VOŠ, SzeTŠ Bystřice n.P

15 Aktivita 2: Vzdělávání pracovníků sítě Cíl: Zaručit fungování sítě informačních center a informačních míst na odborné výši formou vzdělávání a informování pracovníků sítě a organizací zapojených v síti.

16 Vzdělávání pracovníků sítě Pracovníci sítě absolvovali vnitřní kurzy k získání aktuálních informací v oblasti: - Ekologické zemědělství ( legislativa, výživa zvířat, hnojení a ochrana rostlin) - Třídění, zpracování a kompostování odpadů - Finančních podpor Mze ČR, MŽPČR - Marketing - Zemědělská legislativa - Natura, ochrana přírody…

17 Aktivita 3:  Vzdělávání pracovníků středisek EVVO, podnikatelů, samospráv a místních iniciativ v oblasti agroenvironmentálních programů, ekologického programů, ekologického zemědělství a biologického zpracování odpadů

18 Aktivita 3:  Cíl: Informovat, proškolit a zvýšit odbornou a metodickou připravenost zejména pracovníků středisek EVVO, zemědělských podnikatelů, členů a pracovníků místních samospráv a členů místních iniciativ v oblasti agroenvironmentálních programů MŽP a MZe, jejich možností, výhod a způsobem využití, seznámit s principy a výhodami ekologického zemědělství, a principy a postupy biologického zpracování odpadů, mimo jiné v chráněných územích a územích soustavy Natura 2000 a nabídnout konkrétní poradenství v dané oblasti.

19 Aktivita 3: Vybudování eko-knihoven: ZERA Náměšť nad Oslavou Tel: BESEDA Jihlava Tel:

20 Aktivita 4:  Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání  Cíl: Zvýšit počítačovou gramotnost zemědělských podnikatelů včetně ekologických zemědělců.

21 Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání  Kurzy „ Využití internetu v agropodnikání “ budou ve všech okresech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Tématem kurzu je: podpora využívání elektronické pošty, vyhledávání a využívání informací zveřejněných na internetu včetně možností čerpání dotací a vyškolení zemědělců ve využívání speciálních počítačových programů k optimalizaci své činnosti.  Kontaktní osoby: Ing. Petr David, tel: kraj Jihomoravský Ing. Tomáš Klejzar, tel: kraj Vysočina

22 Zlepšení využití informačních technologií v agropodnikání Vybudování počítačových učeben s přístupem na internet : ZERA – Náměšť nad Oslavou Tel: Beseda – Jihlava Tel:

23 Aktivita 5:  Podpora místních iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje  Cíl: Zapojit místní správu, NNO a podnikatele do řešení konkrétních lokálních potřeb a zájmů v oblasti udržitelného rozvoje a udržitelného zemědělského hospodaření.

24 Aktivita 6:  Vytvoření učebních pomůcek pro výuku v oblasti udržitelného zemědělství  Cíl: Pilotní projekt vytvoří výukové materiály pro předmět „Ekologický statek“ pro pracoviště EVVO zaměřená na děti a mládež.

25 Aktivita 7:  Síť ukázkových ekologických farem  Cíl: Vytvořit „Síť ukázkových ekologických farem“ jako prostředku pro vzdělávací, výchovné a osvětové aktivity budované sítě EVVO v oblasti využití agroenvironmentálních programů a správné zemědělské praxe, s návazností na vznikající síť ukázkových farem v ostatních regionech České republiky.

26 Aktivita 8:  Řešení biologických odpadů v mikroregionu  Cíl: Zpracovat „Systém třídění, svozu a zpracování biologického odpadu v zájmovém mikroregionu“ – návod, jak postupovat, technika, technologie a ekonomika zpracování, osvěta; vše v souvislostech s platnou legislativou a Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina. Zpracování systému sběru a zpracování biologicky rozložitelných odpadu v regionu, kde je již nastaven technický a technologický způsob třídění ostatních složek komunálního.

27 Aktivita 9:  Biopotraviny do škol  Cíl: Vypracovat „Metodiku postupu zavádění biopotravin do školních jídelen“ a ověření její správnosti v praxi

28 Partner projektu Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 56, Jihlava IČ: Ing. Marie Černá, náměstkyněhejtmana pro oblast reg. rozvoje tel:

29 Partner projektu Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Iveta Macurová, vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství tel: Ing. Pavel Illek, tel

30 Partner projektu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kališnická 4-6, Praha 3 IČ: tel: RNDr. Luboš Stárka AOP ČR zastupuje v projektu: Správa CHKO Moravský kras Správa CHKO Pálava Správa CHKO Žďárské vrchy

31 Partner projektu Regionální agrární komora JmK Kotlářská 53, Brno IČ: Ing. Božík Severin, předseda tel: ing. Musil, ředitel fax:

32 Partner projektu ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou IČ: Ing. Květuše Hejátková tel: Lucie Valentová Pavlína Hortová fax:

33 Partner projektu PRO-BIO prodej a marketing biopotravin Vinohradská 261, Moravské Knínice IČ: Mgr. Tomáš Václavík, správce tel: fax: mob

34 Partner projektu PRO-BIO RC Vysočina Náměstí Svobody 11, Jihlava IČ: Ing. Tomáš Klejzar, správce tel: ,

35 Partner projektu ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 Náměstí 1, Mikulov IČ: Marcela Koňáková, manažerka tel: mob fax:

36 Partner projektu BESEDA – sdružení pro ekologii a zdravý životní styl Nám. Svobody 11, Jihlava IČ: Vít Prchal tel.: mob

37 Partner projektu Mikroregion Telčsko Nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč IČ: Mgr. Roman Fabeš, předseda tel: Eva Skálová fax: IM: Šeniglová Radmila, Šenigl Martin

38 Partner projektu Rezekvítek Kamenná 6, Brno IČ: Ing. Petr Laštůvka, ředitel tel: mob

39 Partner projektu PRO-BIO regionální centrum Jižní Morava Pavlov 191, Pavlov IČ: Josef Abrle, správce tel:

40 Partner projektu ZO ČSOP Ponikva Hybešova 51, Blansko IČ: Ing. Jozef Jančo tel: Jozef Jančo mob

41 Partner projektu Správa národního parku Podyjí Na vyhlídce 5, Znojmo IČ: Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel Tel: IM: Veronika Dubovská, tel Ludmila Bínová, tel

42 Partner projektu SOŠ SOUaU v Humpolci Školní 764, Humpolec IČ: tel: mob Jiří Doubek

43 Zahájení projektu: 30. srpna 2006 Náměšť nad Oslavou 31. Srpna Jihlava 1. září 2006 Brno 4.září 2006 Mikulov Info: Mobil:


Stáhnout ppt "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google