Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU SF Logický rámec Studie proveditelnosti Analýza přínosů a nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU SF Logický rámec Studie proveditelnosti Analýza přínosů a nákladů."— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU SF Logický rámec Studie proveditelnosti Analýza přínosů a nákladů

2 Metoda logického rámce

3 LS 2006/7 3KIP/CPEU Co je logický rámec Prostředek pro Prostředek pro identifikaci a analýzu problémů identifikaci a analýzu problémů definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů Nástroj hodnocení projektu Nástroj hodnocení projektu z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti

4 LS 2006/7 4KIP/CPEU K čemu je logický rámec Dílčí proces řízení projektového cyklu Dílčí proces řízení projektového cyklu Usnadnění komunikace mezi zájmovými skupinami (stakeholders) Usnadnění komunikace mezi zájmovými skupinami (stakeholders) Identifikace zájmových skupin a problémů, se kterými se setkávají Identifikace zájmových skupin a problémů, se kterými se setkávají Logická identifikace cílů, účelu, výstupů a činností vedoucích k řešení problému Logická identifikace cílů, účelu, výstupů a činností vedoucích k řešení problému

5 LS 2006/7 5KIP/CPEU Logický rámec - sloupce čtyři sloupce, které vyjadřují: čtyři sloupce, které vyjadřují: cíle a činnosti projektu cíle a činnosti projektu objektivně ověřitelné ukazatele objektivně ověřitelné ukazatele zdroje (informací) k jejich měření zdroje (informací) k jejich měření rizika/předpoklady, které podmiňují dosažení výsledků a cílů projektu rizika/předpoklady, které podmiňují dosažení výsledků a cílů projektu

6 LS 2006/7 6KIP/CPEU Logický rámec - řádky Strategický cíl – obecnější PROČ Strategický cíl – obecnější PROČ Cíl vyššího stupně, k jehož dosažení je projekt jen jednou z předběžných podmínek. Cíl vyššího stupně, k jehož dosažení je projekt jen jednou z předběžných podmínek. Účel – PROČ Účel – PROČ Čeho hodláme projektem dosáhnout, „opravdový či zásadní“ motiv a vliv projektu. Čeho hodláme projektem dosáhnout, „opravdový či zásadní“ motiv a vliv projektu. Výstupy – CO Výstupy – CO Specifické výstupy, dosažené řízením jednotlivých částí. Co se skutečně zrealizovalo. Specifické výstupy, dosažené řízením jednotlivých částí. Co se skutečně zrealizovalo. Aktivity - JAK Aktivity - JAK Činnosti patřící k jednotlivým výstupům, které mají být vykonány spolu se zdroji, které musí být dostupné pro vytvoření těchto výstupů. Činnosti patřící k jednotlivým výstupům, které mají být vykonány spolu se zdroji, které musí být dostupné pro vytvoření těchto výstupů.

7 Logický rámec Logický rámec

8 LOGICKÝ RÁMEC - příklad http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/LogickyRamecProjektu.doc http://www.dtostrava.cz/volko/downloads

9 LS 2006/7 9KIP/CPEU INTERNÍ EXTERNÍ

10 LS 2006/7 10KIP/CPEU CÍL

11 LS 2006/7 11KIP/CPEU ÚČEL

12 LS 2006/7 12KIP/CPEU VÝSTUPY

13 LS 2006/7 13KIP/CPEU ČINNOSTI

14 LS 2006/7 14KIP/CPEU OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ UKAZATELE

15 LS 2006/7 15KIP/CPEU PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ

16 LS 2006/7 16KIP/CPEU VNĚJŠÍ PŘEDPOKLADY

17 LS 2006/7 17KIP/CPEU HOTOVO BUDE-LI SPLNĚNO PAK BUDE

18 LS 2006/7 18KIP/CPEU Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 4 (objektivně ověřitelné ukazatele) (rizika/předpoklady) Celkový cílměřený čím vedou ke splnění Účel /záměrměřený číma předpokládající co vedou ke splnění Výstupyměřené číma předpokládající co vedou ke splnění AktivityProstředky (vstupy)za předpokladu, že Předběžné podmínky Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit realizaci aktivit projektu

19 LS 2006/7 19KIP/CPEU Analýza problému Utvořte seznam všech problémů, které se vztahují k projetu Utvořte seznam všech problémů, které se vztahují k projetu Identifikujte klíčový problém, který budete v projektu řešit Identifikujte klíčový problém, který budete v projektu řešit Zapište příčiny klíčového problému Zapište příčiny klíčového problému Zapište důsledky klíčového problému Zapište důsledky klíčového problému Vytvořte strom problému (viz příští snímek) Vytvořte strom problému (viz příští snímek) Vnější okénka popisují příčiny a důsledky s menším vlivem Vnější okénka popisují příčiny a důsledky s menším vlivem Čím blíže je okénko ke klíčové příčině, tím má větší vliv Čím blíže je okénko ke klíčové příčině, tím má větší vliv

20 LS 2006/7 20KIP/CPEU Strom problému Příčiny Důsledky KLÍČOVÝ PROBLÉM

21 LS 2006/7 21KIP/CPEU Analýza zájmových skupin Identifikujte všechny zájmové skupiny (stakeholders) Identifikujte všechny zájmové skupiny (stakeholders) Rozhodněte, které z nich jsou primární – cílové skupiny, které budou mít z projektu užitek Rozhodněte, které z nich jsou primární – cílové skupiny, které budou mít z projektu užitek Porovnejte strom problému s analýzou zájmových skupin Porovnejte strom problému s analýzou zájmových skupin Které problémy ovlivňují vaše primární zájmové skupiny? Stanovte priority jejich řešení Které problémy ovlivňují vaše primární zájmové skupiny? Stanovte priority jejich řešení http://www.dtostrava.cz/volko/downloads

22 LS 2006/7 22KIP/CPEU Účel Nyní můžete vyplnit řádek „účel“ Nyní můžete vyplnit řádek „účel“ Použijte analýzu problému a analýzu zájmových skupin Použijte analýzu problému a analýzu zájmových skupin Formulujte účel, který se vztahuje ke klíčovému problému a bere v úvahu vaše primární zájmové skupiny Formulujte účel, který se vztahuje ke klíčovému problému a bere v úvahu vaše primární zájmové skupiny

23 LS 2006/7 23KIP/CPEU Účel Pozitivní způsob řešení problému Pozitivní způsob řešení problému Dlouhodobější výsledek projektu Dlouhodobější výsledek projektu Ukazuje užitek, který budou mít z projektu primární zájmové skupiny Ukazuje užitek, který budou mít z projektu primární zájmové skupiny Je měřitelný Je měřitelný Je ověřitelný Je ověřitelný Jaké jsou předpoklady jeho dosažení? Jaké jsou předpoklady jeho dosažení? Jaká jsou rizika a jak na ně reagovat? Jaká jsou rizika a jak na ně reagovat?

24 LS 2006/7 24KIP/CPEU Indikátory Hodnoty, které budou ovlivněny Hodnoty, které budou ovlivněny Jak budou ovlivněny Jak budou ovlivněny Jak budeme hodnoty měřit? Jsou kvantifikovatelné? Jak budeme hodnoty měřit? Jsou kvantifikovatelné? Kdy k tomu dojde Kdy k tomu dojde Ptejte se: Které zájmové skupiny budou ovlivněny? Které zájmové skupiny budou ovlivněny? Jaká bude podstata změn? Jaká bude podstata změn? Kdy ke změnám dojde? Kdy ke změnám dojde?

25 LS 2006/7 25KIP/CPEU Ověření Zápisy z jednání Zápisy z jednání Zpětné vazby od zájmových skupin Zpětné vazby od zájmových skupin Přehledy a zprávy Přehledy a zprávy Projektové zprávy Projektové zprávy Zprávy externích hodnotitelů Zprávy externích hodnotitelů Prezenční listiny Prezenční listiny Srovnávací studie Srovnávací studie Kvalitativní výzkum Kvalitativní výzkum

26 LS 2006/7 26KIP/CPEU Cíl Cíl stručně říká, jak váš projekt ovlivní okolí Cíl stručně říká, jak váš projekt ovlivní okolí Můžete říci, jak projekt zapadá do národní strategie nebo jaký má dlouhodobý vliv ve vaší lokalitě, regionu, … Můžete říci, jak projekt zapadá do národní strategie nebo jaký má dlouhodobý vliv ve vaší lokalitě, regionu, …

27 LS 2006/7 27KIP/CPEU Výstupy Výstup: Přispívá ke splnění účelu (dlouhodobějšího výstupu) Přispívá ke splnění účelu (dlouhodobějšího výstupu) Přináší uživatelům něco nového Přináší uživatelům něco nového Může být výsledkem skupiny činností Může být výsledkem skupiny činností Je měřitelný a ověřitelný Je měřitelný a ověřitelný

28 LS 2006/7 28KIP/CPEU Zdroje Přispívají k vytvoření výstupu Přispívají k vytvoření výstupu Samy o sobě nejsou výstupem, pouze jejich kombinací vzniká výstup Samy o sobě nejsou výstupem, pouze jejich kombinací vzniká výstup Obvykle jsou měřitelné a ověřitelné Obvykle jsou měřitelné a ověřitelné

29 LS 2006/7 29KIP/CPEU Monitorování a evaluace Na základě logického rámce proveďte základní analýzu projektu Na základě logického rámce proveďte základní analýzu projektu Určete datové struktury, které budete používat pro monitorování Určete datové struktury, které budete používat pro monitorování Monitorujte výstupy a činnosti Monitorujte výstupy a činnosti Provádějte vlastní hodnocení výkonnosti a sledujte náklady Provádějte vlastní hodnocení výkonnosti a sledujte náklady Identifikujte silné stránky a příležitosti ke zlepšení Identifikujte silné stránky a příležitosti ke zlepšení

30 STUDIE PROVEDITELNOSTI

31 LS 2006/7 31KIP/CPEU Studie proveditelnosti se používá v rámci předprojektové etapy ke zjištění, zda je projekt z technického a ekonomického hlediska proveditelný. Studie proveditelnosti se používá v rámci předprojektové etapy ke zjištění, zda je projekt z technického a ekonomického hlediska proveditelný. Na základě závěrů této studie řídící výbor projektu rozhodne o realizaci nebo zamítnutí projektu Na základě závěrů této studie řídící výbor projektu rozhodne o realizaci nebo zamítnutí projektu

32 LS 2006/7 32KIP/CPEU Studie příležitosti studie příležitosti (Opportunity Study) slouží především pro identifikaci možností uplatnění projektu a pro vyhledávání priorit příležitostí. Např. se zabývá: studie příležitosti (Opportunity Study) slouží především pro identifikaci možností uplatnění projektu a pro vyhledávání priorit příležitostí. Např. se zabývá: rozborem přírodních zdrojů, rozborem přírodních zdrojů, možností jejich dalšího zpracování a využití, možností jejich dalšího zpracování a využití, budoucí poptávkou po daném druhu zboží, budoucí poptávkou po daném druhu zboží, možností dovozů a vývozů, možností dovozů a vývozů, analýzou daného odvětví v sousedních zemích, na kontinentu a ve světě, atd. analýzou daného odvětví v sousedních zemích, na kontinentu a ve světě, atd.

33 LS 2006/7 33KIP/CPEU Předběžná studie proveditelnosti předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility Study) se vypracovává, pokud technicko- ekonomická studie proveditelnosti je nákladná a dlouhodobá záležitost. V této předběžné studii se hodnotí projekt a studie může mít tyto závěry: předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility Study) se vypracovává, pokud technicko- ekonomická studie proveditelnosti je nákladná a dlouhodobá záležitost. V této předběžné studii se hodnotí projekt a studie může mít tyto závěry: projekt je tak průhledný a jasný, že je o něm možno již v této fázi rozhodnout kladně, projekt je tak průhledný a jasný, že je o něm možno již v této fázi rozhodnout kladně, projekt vyžaduje podrobnou analýzu ve studii proveditelnosti, projekt vyžaduje podrobnou analýzu ve studii proveditelnosti, některé části projektu jsou kritické a vyžadují hlubší zkoumání pomocí funkcionálních nebo podpůrných studií, některé části projektu jsou kritické a vyžadují hlubší zkoumání pomocí funkcionálních nebo podpůrných studií, informace vedou k negativnímu rozhodnutí o projektu. informace vedou k negativnímu rozhodnutí o projektu.

34 LS 2006/7 34KIP/CPEU Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti (Feasibility Study) je jednou z nejdůležitějších část celého projektového cyklu. Musí poskytnout technickou, ekonomickou a komerční základnu pro rozhodnutí o projektu. Studie proveditelnosti u projektu investiční výstavby může například obsahovat: Studie proveditelnosti (Feasibility Study) je jednou z nejdůležitějších část celého projektového cyklu. Musí poskytnout technickou, ekonomickou a komerční základnu pro rozhodnutí o projektu. Studie proveditelnosti u projektu investiční výstavby může například obsahovat: Cíl, strategie a historie projektu Cíl, strategie a historie projektu Analýza trhu a marketingová strategie Analýza trhu a marketingová strategie Suroviny, materiálové vstupy a energie Suroviny, materiálové vstupy a energie Umístění projektu a jeho vliv na prostředí Umístění projektu a jeho vliv na prostředí Technologie a technické zajištění projektu Technologie a technické zajištění projektu Rizikové aspekty projektu Rizikové aspekty projektu Pracovní síly Pracovní síly Plán realizace projektu Plán realizace projektu Ekonomické hodnocení projektu Ekonomické hodnocení projektu

35 LS 2006/7 35KIP/CPEU

36 LS 2006/7 36KIP/CPEU Cíl studie proveditelnosti Prozkoumat předem, zda vlastní projekt má naději na úspěch a zda a jak se zhodnotí vložený investiční kapitál Prozkoumat předem, zda vlastní projekt má naději na úspěch a zda a jak se zhodnotí vložený investiční kapitál Vybere se nejvhodnější varianta projektu a na závěr studie proveditelnosti se rozhodne, zda: Vybere se nejvhodnější varianta projektu a na závěr studie proveditelnosti se rozhodne, zda: projekt přijmout podle vybrané varianty projekt přijmout podle vybrané varianty studii dopracovat – vypracovat další variantu, vypracovat ještě podpůrnou studii nebo analýzu apod. studii dopracovat – vypracovat další variantu, vypracovat ještě podpůrnou studii nebo analýzu apod. projekt zamítnout projekt zamítnout

37 LS 2006/7 37KIP/CPEU

38 LS 2006/7 38KIP/CPEU Podrobný návod P. Sieber: Studie proveditelnosti – metodická příručka P. Sieber: Studie proveditelnosti – metodická příručkaStudie proveditelnosti – metodická příručkaStudie proveditelnosti – metodická příručka

39 ANALÝZA PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ CBA – COST / BENEFIT ANALYSIS

40 LS 2006/7 40KIP/CPEU Veřejně prospěšné projekty veřejně prospěšné (nepodnikatelské ) projekty: cílem není maximalizace zisku, ale zvýšení užitku cílových skupin veřejně prospěšné (nepodnikatelské ) projekty: cílem není maximalizace zisku, ale zvýšení užitku cílových skupin realizace projektu by měla přinést více pozitiv (přínosů, benefits) než negativ (nákladů, costs) realizace projektu by měla přinést více pozitiv (přínosů, benefits) než negativ (nákladů, costs) efekty jsou často nefinanční, někdy nehmotné a nekvantifikovatelné efekty jsou často nefinanční, někdy nehmotné a nekvantifikovatelné

41 LS 2006/7 41KIP/CPEU Základní pojmy efekty – veškeré dopady na cílové skupiny efekty – veškeré dopady na cílové skupiny náklady (újmy, costs) – negativní náklady (újmy, costs) – negativní přínosy (benefits) – pozitivní přínosy (benefits) – pozitivní beneficient – subjekt, cílová skupina, na kterou dopadají efekty projektu beneficient – subjekt, cílová skupina, na kterou dopadají efekty projektu

42 LS 2006/7 42KIP/CPEU Návratnost investic (ROI) porovnání investovaných zdrojů a vytvořených hodnot porovnání investovaných zdrojů a vytvořených hodnot kritérium proveditelnosti podnikatelských projektů kritérium proveditelnosti podnikatelských projektů porovnání nulové (projekt nebude realizován) a investiční (projekt bude realizován) varianty – přírůstková metoda porovnání nulové (projekt nebude realizován) a investiční (projekt bude realizován) varianty – přírůstková metoda

43 LS 2006/7 43KIP/CPEU Nulová a investiční varianta

44 LS 2006/7 44KIP/CPEU Sociální návratnost investic (SROI) rozšíření konceptu ROI: rozšíření konceptu ROI: okruh těch, pro které jsou hodnoty vytvářeny (komunita, cílová skupina, beneficient)) okruh těch, pro které jsou hodnoty vytvářeny (komunita, cílová skupina, beneficient)) co budeme považovat za vytvořené hodnoty (monetární – úspora veřejných nákladů, snížení cen sociálních služeb, zvýšení příjmů v komunitě; nemonetární – zvýšení sebevědomí, snížení kriminality, zlepšení prostředí, …) co budeme považovat za vytvořené hodnoty (monetární – úspora veřejných nákladů, snížení cen sociálních služeb, zvýšení příjmů v komunitě; nemonetární – zvýšení sebevědomí, snížení kriminality, zlepšení prostředí, …)

45 LS 2006/7 45KIP/CPEU Tvorba hodnot v neziskovém sektoru finanční finančně - ekonomická ekonomická

46 LS 2006/7 46KIP/CPEU Finanční hodnota finanční návratnost investic – standardní poměrové indikátory jako v podnikatelském sektoru finanční návratnost investic – standardní poměrové indikátory jako v podnikatelském sektoru

47 LS 2006/7 47KIP/CPEU Finančně - ekonomická hodnota kvantifikace a snaha o vyjádření finančních efektů činností – substituční efekty kvantifikace a snaha o vyjádření finančních efektů činností – substituční efekty snížení veřejných výdajů (sociální podpora), zvýšení veřejných příjmů (dodatečné daňové příjmy) snížení veřejných výdajů (sociální podpora), zvýšení veřejných příjmů (dodatečné daňové příjmy)

48 LS 2006/7 48KIP/CPEU Sociální provozní náklady mzdové náklady v sociálním sektoru jsou často vyšší než v podnikatelském, protože záměrně zaměstnává méně kvalifikované nebo jinak rizikové nebo znevýhodněné osoby mzdové náklady v sociálním sektoru jsou často vyšší než v podnikatelském, protože záměrně zaměstnává méně kvalifikované nebo jinak rizikové nebo znevýhodněné osoby náklady na dodatečnou podporu a asistenci náklady na dodatečnou podporu a asistenci náklady na dodatečnou spotřebu materiálu v důsledku zaměstnávání rizikových nebo nezkušených zaměstnanců náklady na dodatečnou spotřebu materiálu v důsledku zaměstnávání rizikových nebo nezkušených zaměstnanců

49 LS 2006/7 49KIP/CPEU Dodatečné přínosy - 1 Zaměstnávání rizikových skupin: Zaměstnávání rizikových skupin: zlepšený přístup ke zdravotní péči, prevence zlepšený přístup ke zdravotní péči, prevence zlepšení psychického stavu zlepšení psychického stavu snížení kriminality a drogových závislostí snížení kriminality a drogových závislostí snížení nákladů na právní služby snížení nákladů na právní služby stabilizace bydlení stabilizace bydlení Pozor – mohou vzniknout i dodatečné náklady – lidé začnou čerpat veřejné služby, které by jinak nečerpali Pozor – mohou vzniknout i dodatečné náklady – lidé začnou čerpat veřejné služby, které by jinak nečerpali

50 LS 2006/7 50KIP/CPEU Dodatečné přínosy - 2 doprava: doprava: snížení počtu nehod snížení počtu nehod zkrácení doby dojíždění zkrácení doby dojíždění zlepšená přístupnost zlepšená přístupnost ale i negativa: zvýšení hluku, emisí, … ale i negativa: zvýšení hluku, emisí, …

51 LS 2006/7 51KIP/CPEU Hypotetické ceny stínové ceny - náklady obětované příležitosti stínové ceny - náklady obětované příležitosti př.- rekonstrukce komunikace  snížení počtu úrazů; přínos = počet úrazů, k nimž nedojde * průměrné náklady na léčení úrazu př.- rekonstrukce komunikace  snížení počtu úrazů; přínos = počet úrazů, k nimž nedojde * průměrné náklady na léčení úrazu stínová mzda – nejvyšší možná odměna, kterou by pracovní síly zaměstnané na projektu mohly vydělat jinde (může být nižší než skutečná) stínová mzda – nejvyšší možná odměna, kterou by pracovní síly zaměstnané na projektu mohly vydělat jinde (může být nižší než skutečná) náhražkové trhy – analogie s tržně ocenitelným efektem náhražkové trhy – analogie s tržně ocenitelným efektem př. – snížení hlučnosti ohodnotíme možným zvýšením tržního nájemného v dané lokalitě př. – snížení hlučnosti ohodnotíme možným zvýšením tržního nájemného v dané lokalitě

52 LS 2006/7 52KIP/CPEU Ekonomická hodnota využití zdrojů ke zlepšení kvality života jednotlivců, komunity či celé společnosti využití zdrojů ke zlepšení kvality života jednotlivců, komunity či celé společnosti činnosti, které mají velkou hodnotu, ale obtížně měřitelnou (např. psychologický dopad na rodinu, kterou se podařilo převést ze sociální podpory do zaměstnání) činnosti, které mají velkou hodnotu, ale obtížně měřitelnou (např. psychologický dopad na rodinu, kterou se podařilo převést ze sociální podpory do zaměstnání)

53 LS 2006/7 53KIP/CPEU Postup určení CBA 1. Určete finanční hodnotu postupy používané v podnikatelském sektoru postupy používané v podnikatelském sektoru 2. Určete finančně – ekonomickou hodnotu identifikace finančně-ekonomických faktorů: přímé, prokazatelné úspory nákladů, přínosy vyplývající ze zaměstnání lidí v NNO, úspory nákladů na sociální podpory apod. identifikace finančně-ekonomických faktorů: přímé, prokazatelné úspory nákladů, přínosy vyplývající ze zaměstnání lidí v NNO, úspory nákladů na sociální podpory apod. tyto úspory a příjmy vyžadují dodatečné náklady tyto úspory a příjmy vyžadují dodatečné náklady 3. Určete kombinovanou hodnotu a odpovídající poměrové ukazatele

54 LS 2006/7 54KIP/CPEU Diskontní sazba výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné alternativy výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné alternativy finanční část – závislá na odvětví, 12 – 18% finanční část – závislá na odvětví, 12 – 18% finančně – ekonomická: obvykle nižší, na úrovni municipálních obligací, pro projekty SF cca 5% finančně – ekonomická: obvykle nižší, na úrovni municipálních obligací, pro projekty SF cca 5%

55 LS 2006/7 55KIP/CPEU Důsledky na účetní systém Odděleně sledovat finanční a finančně- ekonomické toky (dotace, sociální provozní náklady) Odděleně sledovat finanční a finančně- ekonomické toky (dotace, sociální provozní náklady)

56 LS 2006/7 56KIP/CPEU Proveditelnost projektu hodnotí se na základě ukazatelů založených na diskontovaných peněžních tocích hodnotí se na základě ukazatelů založených na diskontovaných peněžních tocích i když podnikatelsky je projekt nepřijatelný, mohou převážit sociálně-ekonomické benefity i když podnikatelsky je projekt nepřijatelný, mohou převážit sociálně-ekonomické benefity vždy je třeba vzít v úvahu i nehmotné a nekvantifikovatelné efekty vždy je třeba vzít v úvahu i nehmotné a nekvantifikovatelné efekty

57 LS 2006/7 57KIP/CPEU

58 LS 2006/7 58KIP/CPEU Podrobný návod P. Sieber: Analýza přínosů a nákladů – metodická příručka P. Sieber: Analýza přínosů a nákladů – metodická příručkaAnalýza přínosů a nákladů – metodická příručkaAnalýza přínosů a nákladů – metodická příručka

59 LS 2006/7 59KIP/CPEU Síťový graf


Stáhnout ppt "ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU SF Logický rámec Studie proveditelnosti Analýza přínosů a nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google