Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS – příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS – příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."— Transkript prezentace:

1 Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS – příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah Organizační rámec Hodnocení MAS 1.Hodnotitelské komise 2.Průvodci 1.Hodnotící kriteria

3 Hodnocení MAS Postupy hodnocení byly připraveny ve spolupráci s 1.Národní sítí MAS ČR 2.Státním zemědělským intervenčním fondem

4 Hodnocení MAS Cíle 1.Získat přehled o fungování MAS 2.Rozlišit MAS do kategorií dle kvality a rozsahu prováděných aktivit 3.Vodítko pro finanční řízení - na základě vyhodnocených kategorií příslušná částka bonusu 4.Získat zpětnou vazbu pro případné přehodnocení podmínek podpory MAS

5 1. Hodnotitelské komise 13 krajských hodnotitelských komisí Každá komise má tři členy (zástupce MZe, zástupce SZIF a zástupce NS MAS ČR) Předsedou komise je člen jmenovaný za NS MAS ČR Členové komisí jsou jmenováni na návrh zúčastněných organizací

6 1. Hodnotitelské komise

7  Komise č. 1 – Jihočeský kraj OrganizaceJméno člena komise Průvodce NS MAS ČR Tomáš ŠulákBc. Jiřina Karasová MZe – KAZV KHK Ing. Tomáš Diblík, CSc SZIFIng. Ivana Dohnalová Termín návštěv na MAS: 26.-29. 7. 2010

8 1. Hodnotitelské komise Komise č. 2 – Jihomoravský kraj OrganizaceJméno člena komise Průvodce NS MAS ČR Ing. Jiří KristIng. Jozef Jančo MZe – KAZV MSK Ing. Jan Novák SZIFMgr. Olga Valentová Termín návštěv na MAS: 14.-16. 7. 2010

9  Komise č. 3 – Karlovarský kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komise Průvodce NS MAS ČR Bc. Jiřina KarasováPhDr. Petr Sušanka MZe – KAZV PLK Ing. Zdeňka Hauserová SZIF Ing. Kateřina Adamcová Termín návštěv na MAS: 2.-3. 8. 2010

10 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komise Průvodce NS MAS ČR Bc. František WinterMgr. Petr Kulíšek MZe - KAZV LiKIng. Martin Mrázek SZIFMgr. Jana Dundálková Komise č. 4 – Královéhradecký kraj Termín návštěv na MAS: 19. – 23. 7. 2010

11  Komise č. 5 – Liberecký kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komise Průvodce NS MAS ČR Vladimír Haš PhDr. Jitka Doubnerová MZe - KAZV PAK Jan Kaplan SZIFBc. Jana Bartošová Termín návštěv na MAS: 5. – 6. 8. 2010

12  Komise č. 6 – Moravskoslezský kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komise Průvodce NS MAS ČR Mgr. Gustav Charouzek Ing. Jiří Krist MZe - KAZV ZLKIng. Libor Plachý SZIFMgr. Jan Veselský Termín návštěv na MAS: 12. – 14. 7. 2010

13  Komise č. 7 – Olomoucký kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komise Průvodce NS MAS ČR Jan Florian Bc. František Winter MZe - KAZV JMKIng. Dagmar Adámková SZIF Ing. Kateřina Adamcová, Mgr. Pavel Hrala Termín návštěv na MAS: 12.7; 14.-16 7. 2010

14 1. Hodnotitelské komise Komise č. 8 – Pardubický kraj OrganizaceJméno člena komisePrůvodce NS MAS ČR Mgr. Jan Martínek Mgr. Ladislav Effenberk MZe - KAZV JČKIng. Vladislav Hadáček SZIFIng. Ivana Dohnalová Termín návštěv na MAS: 4.- 6. 8. 2010

15 Komise č. 9 – Plzeňský kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komisePrůvodce NS MAS ČR Bc. František Winter Jan Florian MZe - KAZV Ph+SČK Paed.Dr. Věra Libichová SZIFMgr. Jana Dundálková Termín návštěv na MAS: 26.- 28. 7. 2010

16 Komise č. 10 – Středočeský kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komisePrůvodce NS MAS ČR PhDr. Jitka Doubnerová Vladimír Haš MZe - KAZV USK Ing. Ivana Mrázová SZIFBc. Jana Bartošová Termín návštěv na MAS: 2.-5. 8. 2010

17 Komise č. 11 – Ústecký kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komisePrůvodce NS MAS ČR Bc. Jiřina Karasová PhDr. Petr Sušanka MZe - KAZV KVK Ing. Vratislav Vaigelt SZIFIng. Kateřina Adamcová Termín návštěv na MAS: 3.-4. 8. 2010

18 Komise č. 12 – kraj Vysočina 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komisePrůvodce NS MAS ČR Ing. Jozef Jančo Mgr. Gustav Charouzek MZe - KAZV OLK Ing. Karel Stojan SZIFIng. Jan Broft Termín návštěv na MAS: 19.-21. 7. 2010

19 Komise č. 13 – Zlínský kraj 1. Hodnotitelské komise OrganizaceJméno člena komisePrůvodce NS MAS ČR Mgr. Petr Kulíšek Jana Bujáková MZe – KAZV KVY Ing. Jan Štefka SZIFMgr. Pavel Hrala Termín návštěv na MAS: 26.-29. 7. 2010

20  Komise se řídí statutem a jednacím řádem  Komise bude navštěvovat hodnocené MAS ve spolupráci s průvodcem, který komisi připraví itinerář (plán návštěv), zajistí dopravu a ubytování, popř. i stravu  Komise pořídí z každé návštěvy písemný záznam dle vzoru záznamového listu, ke kterému připojí tabulku hodnotících kriterií s vyplněným bodovým ohodnocením každého kriteria  1. Hodnotitelské komise

21  Komise odevzdá záznam o každé návštěvě spolu s tabulkou hodnocení na sekretariát hodnotitelských komisí (odboru Řídící orgán PRV, MZe) a to nejdéle do tří pracovních dnů od skončení hodnocení  Komise obdrží od sekretariátu hodnotitelských komisí (odboru Řídící orgán PRV MZe): tabulku hodnotících kritérií, do které bude vyplňovat bodové hodnocení vzor záznamového listu vyplněný dotazník od každé z hodnocených MAS, jako podklad pro hodnocení 1. Hodnotitelské komise

22 Povinnosti členů hodnotitelských komisí: -jednat transparentně a nepodjatě -zamezit zneužití informací nabytých v průběhu hodnocení -Pečlivě prostudovat obdržené podklady ještě před započetím vlastních návštěv na MAS, zejména dotazník, který MAS předem vyplnila

23 2. Průvodci -Průvodce není členem hodnotitelské komise, tzn. žádnou MAS ze svého kraje, po kterém komisi provází, nehodnotí - Průvodce zajišťuje pro komisi ve svém kraji, po domluvě s každou z hodnocených MAS, dopravu po jednotlivých návštěvách MAS, ubytování, popřípadě i stravu

24 2. Průvodci MZe uzavře s každou z „průvodcovských“ MAS smlouvu, na základě které budou této MAS uhrazeny odsouhlasené vynaložené výdaje. Náklady na ubytování, stravu, a dopravu zástupců MZe a SZIF do výchozího místa hodnocení, si budou tito hradit sami, dle obvyklých postupů pro služební cestu určených pro zaměstnance MZe SZIF. Průvodce ubytování a stravu pro tyto členy komise pouze zarezervuje a předem se všemi členy komise dojedná místo, kde bude komise své hodnocení začínat

25 3. Hodnotící kriteria 1.Oblast 1 - Administrativní schopnosti MAS (výzvy, výběr, fiche, organizační struktura MAS) 2.Oblast 2 - Naplňování cílů SPL - monitoring a evaluace 3.Oblast 3 - Propagace a informování 4.Oblast 4 - Další nové nástroje využívané k naplňování SPL/LEADER (integrace a rozvoj aktivit MAS)

26 Kontakty Národní síť místních akčních skupin ČR zřídila pro potřeby hodnocení MAS zvláštní e-mailovou adresu, na kterou je možno zasílat veškeré dotazy ohledně hodnocení MAS: hodnoceni@nsmascr.cz hodnoceni@nsmascr.cz Pro členy hodnotitelských komisí je dále k dispozici sekretariát hodnotitelských komisí, tzn. odbor Řídící orgán PRV: Ing. Jaroslava Bejčková, tel: 221 81 30 02 e-mail:jaroslava.bejckova@mze.cz

27 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS – příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google