Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s."— Transkript prezentace:

1 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
Mgr. Olga Špiková

2 Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. NS MAS ČR, o.s. je partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

3 Partneři: Partneři před podpisem smlouvy:
Národní síť Zdravých měst České republiky Svaz českých a moravských spotřebních družstev

4 Vývoj NS MAS ČR u příležitosti Mezinárodní konference o venkovu vznikla Národní síť rozvoje venkova, kterou zakládá 23 MAS z ČR jednání Národní konference o venkovu, na základě dohody mezi NSRV a ostatními MAS příprava budování NS MAS ČR Volební konference Národní sítě rozvoje venkova a založení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. registrace občanského sdružení u MV ČR

5 Stav členské základny k 1.6.2011 126 MAS
Celkový počet členů Národní sítě MAS ČR, o.s. 126 MAS Počet fungujících MAS na území ČR : z toho: občanských sdružení : obecně prospěšných společností : zájmových sdružení právnických osob :

6 Struktura občanského sdružení

7 Výbor NS MAS ČR předseda Bc. František Winter
místopředsedové Jan Florian Ing. Jiří Krist Ing. Jozef Jančo Mgr. Petr Kulíšek + 8 dalších členů výboru (zástupců KS)

8 Výbor NS MAS ČR

9 - tajemník NS MAS ČR Mgr. Olga Špiková
Sídlo: Hlavní 137 Hanušovice 788 33 Sekretariát Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. - tajemník NS MAS ČR Mgr. Olga Špiková

10 (ELARD - PhDr. Jitka Doubnerová, Evropská síť venkova - Jan Florian)
Činnost výboru NS MAS aktivní účast při tvorbě a připomínkování pravidel PRV OSA IV., prosazovat zájmy MAS a sledovat proces realizace tohoto opatření vytvoření Národního strategického plánu LEADER organizace NS MAS na krajské úrovni zapojení NS MAS do mezinárodních struktur (ELARD - PhDr. Jitka Doubnerová, Evropská síť venkova - Jan Florian) příprava Národních konferencí o venkovu (podzim) aktivní zapojení do činnosti Celostátní sítě pro venkov ČR …..

11 Země živitelka - České Budějovice
Konference VENKOV 2010

12 Agrokomplex Nitra - Slovensko
LeaderFEST

13 Přehled pracovních skupin
PS Leader PS Medializace a propagace PS Mezinárodní spolupráce PS Hodnocení MAS PS Implementace NSP Leader PS Úpravy stanov (příprava na možný přechod na jinou právní formu)

14 Národní strategický plán Leader 2014+
PRIORITNÍ OSA I ČLOVĚK A SPOLEČNOST PRIORITNÍ OSA II: EKONOMIKA A INOVACE PRIORITNÍ OSA III ROZVOJ ÚZEMÍ PRIORITNÍ OSA IV KRAJINA, EKOSYSTÉM, BIODIVERSITA PRIORITNÍ OSA V EFEKTIVNÍ, STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST

15 VIZE 2014+ Venkov jako společenství šťastných, spokojených a zabezpečených lidí, kteří udržují a rozvíjejí venkovské hodnoty v kultuře, v podnikání i v sociálních vztazích a spolupracují přitom jak mezi sebou navzájem, tak se svými sousedy doma i v zahraničí. Venkov jako sebevědomý a rovnoprávný partner města, který šetrně a odpovědně sám hospodaří se svými zdroji a chrání i rozvíjí prostředí venkova, sídla i krajinu, zděděné po předcích, aby je v pořádku zachoval sobě i pro budoucí generace.

16 Přehled čerpání Programu rozvoje venkova metodou Leader
Projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR (rok ) k Opatření Název Finanční zdroje v Kč Počet žádostí EU ČR Celkem OSA IV LEADER IV.1.1. Místní akční skupina 108 IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 1 478 IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 7 celkem OSA IV 1 593 Projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR (rok 2011) 214 2 216 Zdroj: SZIF,

17 Děkuji za pozornost Mgr. Olga Špiková


Stáhnout ppt "Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google