Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radioaktivita. Prvky, nuklidy, isotopy 112 prvků –92 přírodních Mononuklidické: 4 Be, 9 F, 11 Na, 13 Al, 15 P, 21 Sc, 25 Mn, 27 Co, 33 As, 53 I, 55 Cs,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radioaktivita. Prvky, nuklidy, isotopy 112 prvků –92 přírodních Mononuklidické: 4 Be, 9 F, 11 Na, 13 Al, 15 P, 21 Sc, 25 Mn, 27 Co, 33 As, 53 I, 55 Cs,"— Transkript prezentace:

1 Radioaktivita

2 Prvky, nuklidy, isotopy 112 prvků –92 přírodních Mononuklidické: 4 Be, 9 F, 11 Na, 13 Al, 15 P, 21 Sc, 25 Mn, 27 Co, 33 As, 53 I, 55 Cs, 79 Au, etc. (celkem 20) Vícenuklidické 1800 nuklidů, z toho: –334 přírodní, z toho: 262 stabilní 72 nestabilní (přirozená radioaktivita) –1466 umělé, přičemž všechny nestabilní (umělá radioaktivita)

3 Prvky, nuklidy, isotopy Astonovo pravidlo: Prvky s lichým Z jsou buď mononuklidické, nebo nemají více než dva přírodní isotopy. (výjimka 1 H a 19 K) Prvky se sudým Z jsou obvykle tvořeny větším počtem nuklidů (dva a více). (výjimka 4 Be) Mattauchovo pravidlo: Neexistují dva stabilní isobary, které se od sebe liší v protonovém čísle o jedničku. (výjimka dvojice )

4 Stabilita jader Závislá na vazebné energii, vztažené na jeden nukleon (nejvyšší pro Z = 14 – 50) Významný poměr N/Z (pro většinu nuklidů N/Z = 1,0 – 1,6) Rozdíly v závislosti na tom, zda jsou N a Z sudá či lichá čísla Nahromadění 61 a více protonů v jádře → pravděpodobně destabilisace jádra (příliš mnoho kladného náboje, který neutrony nedokáží kompensovat) Prvky se Z větším než 83 pouze radioaktivní isotopy Atomová jádra s 2, 8, 20, 28, 50, 82 a 126 protony, nebo neutrony neobvykle stabilní – magická čísla – 20 Ca: 6 stabilních isotopů

5 Přirozená radioaktivita Nestabilita jádra se projevuje „vystřelením“ stavebních částic z jádra  -rozpad: vypuzení jádra helia (He 2+ )  -rozpad: vystřelení elektronu Nově vznikající prvek obvykle radioaktivní → další rozpady, dokud se nedosáhne stabilního nuklidu  rozpadové řady

6 Rozpadové řady 1) Uranová 4n+2 3) Thoriová 4n+0 2) Actiniová 4n+3 1) 2) 3)

7 Umělá radioaktivita Ostřelování jader atomů částicemi: –e - –n 0 –p + –   (+)-rozpad: Neptuniová rozpadová řada Dále emise neutronů, protonů, spojení jader (absorbce), nebo rozštěpení na lehčí jádra (řetězová reakce) Příprava transuranů (Z>92) a lehkých radioaktivních jader (medicína); jaderné elektrárny a atomové bomby

8 Radioaktivní záření  -záření –Rychle letící jádra helia –Málo průrazné (pro zastavení stačí papír)  -záření –  - proud elektronů –  + proud positronů –Vznikají přeměnou nukleonů –Pro zastavení postačuje hliníková folie  -záření –Elektromagnetické vlnění (Rentgenové paprsky) –Vzniká energetickým přechodem jader –Vysoce průrazné, ionisující –Pro zastavení třeba 10 m betonu, nebo vrstvu olova

9 Poločas rozpadu Důležitá charakteristika radionuklidů Udává, za jakou dobu se rozpadne přesně polovina jader Zlomky sekundy ( 212 Po – 10 -7 s) až miliony let ( 204 Pb – 10 26 s) PrvekIzotopPoločas rozpadu Bismut 209 Bicca. 1,9·10 19 let Thorium 232 Th14,05 miliard let Uran 238 U4,468 miliard let Plutonium 239 Pu24110 let Uhlík 14 C5730 let Radium 226 Ra1622 let Cesium 137 Cs30 let Tritium 3H3H12,36 let Síra 35 S87,5 dní Radon 222 Rn3,8 dní Francium 223 Fr22 minut Thorium 223 Th0,9 sekundy Polonium 212 Po0,3 µs

10 Uhlíkové datování – radiokarbonová methoda Vlivem kosmického záření se vzdušný dusík mění na isotop uhlíku 14 C Vzduch tak obsahuje cca 1,2.10 -10 % 14 C Fotosynthesou se dostává radioaktivní uhlík do potravinového řetězce Po odumření organismu se zastaví přísun radioaktivního uhlíku, který se začne s konstantní rychlostí rozkládat Poločas rozpadu – 5 730 let Analysou materiálu (ohniště, kosti, organický materiál) je možné určit stáří nálezů s dosahem do 50 000 let

11 K procvičení Jaký je rozdíl mezi přirozenou a umělou radioaktivitou? Co je  - -záření? Co positron? V čem se liší  -záření od zbývajících? Nuklid 234 90 Th se rozpadá  - -rozpadem. Napište rovnici tohoto procesu a výsledný produkt 231 91 Pa se rozpadá  -rozpadem. Napište rovnici tohoto procesu a výsledný produkt. 228 89 Ac se nejprve rozpadá  - -rozpadem. Vzniklý nuklid je nestabilní a vypudí z jádra částici alfa. Popište děje rovnicemi a určete oba vznikající nuklidy.

12 Příště: Elektronový obal atomu


Stáhnout ppt "Radioaktivita. Prvky, nuklidy, isotopy 112 prvků –92 přírodních Mononuklidické: 4 Be, 9 F, 11 Na, 13 Al, 15 P, 21 Sc, 25 Mn, 27 Co, 33 As, 53 I, 55 Cs,"

Podobné prezentace


Reklamy Google