Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.spis.cz Legislativní rámec eGovernmentu – jak na paragrafy? Ing. Jiří Polák – prezident Ing. Aleš Kučera – člen představenstva eGovernment 2007 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.spis.cz Legislativní rámec eGovernmentu – jak na paragrafy? Ing. Jiří Polák – prezident Ing. Aleš Kučera – člen představenstva eGovernment 2007 4."— Transkript prezentace:

1 www.spis.cz Legislativní rámec eGovernmentu – jak na paragrafy? Ing. Jiří Polák – prezident Ing. Aleš Kučera – člen představenstva eGovernment 2007 4. – 5. 12. 2007, Praha

2 www.spis.cz Obsah Je opravdu zákon o eGovernmentu alfou a omegou? V jakém stavu a kdy začne fungovat zákon o centrálních registrech? Zákon o informačních systémech veřejné správy jako jeden z hlavních kamenů legoistativy eGovernmentu Splnil zákon o elektronickém podpisu svůj účel?

3 www.spis.cz Principy SPIS pro legislativu Podkladem pro realizaci služeb veřejné správy (VS) při implementaci informační společnosti je dodržení následujících principů, zajišťujících práva a povinnosti zejména obyvatel, ale také všech osob a veřejné správy v uvedených okruzích. Jiří Polák – prezident Aleš Kučera – člen představenstva

4 www.spis.cz I. princip Právo volby místa a způsobu komunikace s VS Veřejná správa vytváří jednotnou tvář vůči všem klientům [1] bez ohledu na to, zda jde o styk osobní, telefonický, prostřednictvím internetu nebo jiného technologického zařízení, a to v jakékoliv věci. Klienti mají právo vybrat si z nabízených možností způsob poskytnutí služby. Předpokládá se, že přednost budou mít elektronické sdělovací kanály s VS [1] a VS je povinna umožnit jim výběr formy a místa. Všechny služby VS musí být budovány tak, aby byly nezávislé na zvoleném způsobu komunikace s klienty. [1] [1] Klientem se zde rozumí občan, právnická osoba, jiný orgán veřejné správy nebo jiná organizace či instituce Jiří Polák – prezident Aleš Kučera – člen představenstva

5 www.spis.cz II. princip Právo poskytnout informace VS pouze jednou, právo požadovat opatření podkladů z informací VS pro VS Klient má právo poskytnout požadované informace jen jednou a VS je povinna ochraňovat a spravovat tato data tak, aby byla dostupná jak pro vyřizování dalších záležitostí u téhož orgánu VS, tak pro jiné orgány VS v téže nebo jiné věci. Jiří Polák – prezident Aleš Kučera – člen představenstva

6 www.spis.cz III. princip Stejná právní platnost dokumentů různé formy Právní platnost dokumentů se odvozuje z jejich obsahu a není závislá na jejich nosiči[1]. Dokumenty[1] elektronické či listinné formy mají stejnou právní platnost. [ 1][ 1] Médium pro dokumenty je v elektronické nebo listinné podobě. Jiří Polák – prezident Aleš Kučera – člen představenstva

7 www.spis.cz IV. princip Elektronické vedení informačních fondů orgánů veřejné správy Požadavek na všeobecnou a opakovanou dostupnost informačních fondů veřejné správy a jejich správa jako veřejného statku vyžaduje jejich vedení elektronickou formou a to volbou odpovídající technologie. Vlastní prezentace poskytnuté služby klientovi však nesmí být vázána na tuto základní použitou technologii, nýbrž musí respektovat volbu klienta. Jiří Polák – prezident Aleš Kučera – člen představenstva

8 www.spis.cz V. princip Rovnost forem doručování a jeho sjednocení Jednotlivé formy doručování (poštovní, osobní,...) téže úrovně zásilek (rozuměj dopis a email), jsou vzájemně rovnocenné a platí pro ně stejné právní podmínky. Forma Doručení neovlivňuje právní lhůty ani jiné právní náležitosti doručení. Veřejná správa sjednocuje metody a postupy doručování[1][1] [ 1][ 1] Současný systém rozeznává několik desítek různých procesních norem doručování. Elektronické doručování a podávání nemusí být omezeno na území našeho státu. Jiří Polák – prezident Aleš Kučera – člen představenstva

9 www.spis.cz VI. princip Právo volby způsobu doručování Klienti VS mají právo zvolit způsob doručování a doručovací adresu[1]. Pro zvolený způsob doručení jsou klienti povinni[1] spolupracovat s odesílatelem přiměřeně zvolenému způsobu doručení. VS musí zvolený způsob a adresu respektovat. [1][1] Klienti mají právo výběru jen mezi těmi způsoby doručení, které jsou na jím zvolené doručovací adrese technicky možné při zajištěniodpovídající úrovně kvality a bezpečnosti. Jiří Polák – prezident Aleš Kučera – člen představenstva

10 www.spis.cz Možné scénáře realizace eGovernmentu v ČR

11 www.spis.cz jak tento materiál vznikal jde o výsledek kolektivního snažení „Klubu SPIS“, –což je výlučný Klub tvořený ze zástupců informatiků veřejné správy a ze zástupců komerční sféry - členů SPIS tento Klub na svých pravidelných jednáních odborně posuzoval problematiku eGovernmentu –jak ve světle zahraničních zkušeností, tak se znalostí místního prostředí ve státní správě a samosprávě s cílem nasměrovat nejbližší technické kroky k realizaci eGovernmentu

12 www.spis.cz zdroje inspirace „tato diskuse byla inspirována zkušenostmi Rakouska, které je v zavádění a využívání eGovernmentu velmi úspěšné a řadí se na špičku celé Evropské unie“. –2001: IT strategy of the Federal Government iniciována zdola, neměla velký úspěch –2003: sám spolkový kancléř iniciuje vznik nové iniciativy (eGovernment Initiative), kterou také sám řídí během 1 roku skok na 4. místo v EU co do využití eGovernmentu –2005: širší platforma Digital Austria řídí „Federal CIO“, spolkový kancléř pouze odpovídá

13 www.spis.cz čím se materiál zabývá? oblastmi, ve kterých rozpracovává základní principy (stavební kameny) eGovernmentu: –identifikací a autentizací –registry –elektronizací –organizací a rozdělením kompetencí Jiří Polák - prezident

14 www.spis.cz organizace a rozdělení kompetencí ponaučení z Rakouska: –rozhodující je „high-level commitment“ změny neměly potřebný efekt, dokud je „nevzali za své“ nejvyšší představitelé státu –v Rakousku: inicioval a řídil spolkový kancléř 2003: eGovernment Initiative (Offensive) inspirace z Internetu (a jeho standardizačních orgánů) –je možné vést diskusi v opravdu velkém fóru globálně –ale musí být někdo, kdo diskusi sleduje, vyhodnocuje, iniciuje, a na jejím základě také rozhoduje IA B IRSG IRTF IETF IESG vědecko-výzkumné skupiny oblast pracovní skupiny

15 www.spis.cz zásady a principy návrhy musí prosazovat (nejvýše postavení) politici návrhy musí být předjednány s resorty návrhy musí být „dopracovány“ někdo musí iniciovat a řídit diskusi, formulovat návrhy, přijímat prvotní rozhodnutí … musí existovat diskusní platforma, která nikoho nevylučuje (konsensuální) platforma dozorčí rada koncepční servis meziresortní skupina politická záštita oblasti, pracovní skupiny


Stáhnout ppt "Www.spis.cz Legislativní rámec eGovernmentu – jak na paragrafy? Ing. Jiří Polák – prezident Ing. Aleš Kučera – člen představenstva eGovernment 2007 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google