Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minerální výživa rostlin Hurytová Pavla, SPF.  Rostliny potřebují vodu, kyslík, uhlík a biogenní prvky  Biogenní prvky: Příjmány ve formě iontů Příjmány.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minerální výživa rostlin Hurytová Pavla, SPF.  Rostliny potřebují vodu, kyslík, uhlík a biogenní prvky  Biogenní prvky: Příjmány ve formě iontů Příjmány."— Transkript prezentace:

1 Minerální výživa rostlin Hurytová Pavla, SPF

2  Rostliny potřebují vodu, kyslík, uhlík a biogenní prvky  Biogenní prvky: Příjmány ve formě iontů Příjmány ve formě iontů Součást půdního roztoku Součást půdního roztoku Příjímány pasivně a aktivně Příjímány pasivně a aktivně

3 Pasivní příjem Pasivní příjem (apoplastickou cestou) (apoplastickou cestou)  Prostorami v buněčných stěnách  Přes citoplazmatické membrány Aktivní příjem (symplastickou cestou)  Rostliny spotřebávají energii  Rychlost příjmu živin je ovlivněna intenzitou dýchání

4 Význam makrobiogenních prvků ve výživě rostlin PrvekFunkceNedostatek N Složka bílkovin a enzymů, součást chlorofylu Zakrnělý vzrůst, žloutnutí listů P Složka bílkovin, enzymůPoruchy reprodukce, snížení tvorby květů, plodů SSložka bílkovin a enzymůblednutí mladých listů Mgsoučást chlorofylu, podpora hydratace žloutnutí čepele starých listů, zakrslý vzrůst CaRegulace hydratacezasychání vrcholků, deformace listů, zpomalený růst kořenů Fesyntéza chlorofylupotlačení tvorby vrcholových pupenů

5  Nezbytnost a význam jednotlivých prvků pro život rostlin lze zjišťovat jejich pěstováním v neúplných živných roztocích. Tyto roztoky můžeme záměrně připravovat tak, aby vynikl význam prvku, který sledujeme. Pěstování rostlin v kompletních živných roztocích se nazývá hydroponie a běžně se používá, především pro pěstování zeleniny a květin ve sklenících.

6  Nedostatek mikrobiogenních prvků způsobuje také některé fyziologické choroby rostlin. Například.: nedostatek bóru – tzv. „srdéčková hniloba“; nedostatek manganu – „šedá pruhovitost“ obilovin

7 Výživa rostlin v zemědělství  Každoroční sklizní zemědělských plodin je orná půda ochuzována o velké množství minerálních látek. Druhy hnojiv: a) Přirozená hnojiva (dodávají veškeré živiny a přispívají k tvorbě humusu) - statková hnojiva (hnůj, močůvka, kompost) - zelené hnojení (zaorávání půdy) b) Průmyslová hnojiva (umělá- jen některé prvky) - Aplikují se kapalné nebo tuhé (rozprašování, granulovaná hnojiva) - Při nevhodném použití mohou vážně poškozovat životní prostředí poškozovat životní prostředí

8 Způsob výživy rostlin  Autotrofie ( soběstačnost ve výživě ) - způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek a) fotoautotrofie - využívání světelné energie k fotosyntéze - využívání světelné energie k fotosyntéze b) chemoautotrofie b) chemoautotrofie -známa jen u bakterií -známa jen u bakterií -využití energie z redoxních reakcí ( oxidace železa)

9  Heterotrofie -Způsob získávání uhlíku z různých organických látek (cukrů, bílkovin,..) -Všechny houby a nezelené rostliny -Části bez chlorofilu( kořeny, květy) a) Saprofyti ( rozkladači ) -Živí se odumřelými organismy, jejich rozkladem napomáhají tvorbě humusu a mineralizaci půdy ( půdní houby ) b) Paraziti ( cizopasníci ) -Žijí v nebo na těle svých hostitelů -Uvolňují do něj toxické splodiny

10 Paraziti a) Holoparaziti (hostitel jediným zdrojem živin, získávají od něj jak organické, tak i anorganické látky)  na povrchu hostitele, kořeny ( pohružováky = haustoria ) v jeho cévních svazcích  nabourávají se do floému ( lýkové ) i xylému ( dřevní části ) hostitele  př. záraza ( na kořenech lučních rostlin ), podbílek šupinatý ( na kořenech listnatých dřevin ), kokotice ( škodí na jeteli aj. )  př. záraza ( na kořenech lučních rostlin ), podbílek šupinatý ( na kořenech listnatých dřevin ), kokotice ( škodí na jeteli aj. )  nemají chlorofyl b) Hemiparaziti( zelené, schopnost fotosyntézy, vytváření organických látek)  haustoria buď jen do dřevní části hostitele ( xylému) - napojení na jeho transpirační proud ( voda a minerální látky ) - jmelí, ochmet  haustoria buď jen do dřevní části hostitele ( xylému) - napojení na jeho transpirační proud ( voda a minerální látky ) - jmelí, ochmet  (v korunách dubů) – v korunách stromů mají dostatek světla k fotosyntéze  (v korunách dubů) – v korunách stromů mají dostatek světla k fotosyntéze  nebo mají kořeny normálně v půdě a jsou haustorii spojeni s lýkovou částí hostitele, ochuzují ho tak o asimilační porud živin  př. světlík, černýš, všivec

11  Mixotrofie (schopnost žít autotrofně i heterotrofně) -Např. masožravé rostliny – autotrofní výživa doplňována heterotrofním příjmem dusíkatých látek ve formě živočišných bílkovin  Symbióza (oboustranně prospěšné soužití dvou různých organismů ) -Rostliny poskytují bakteriím cukry, zatímco činností bakterií vzniká NH4+ -využitelný činností bakterií vzniká NH4+ -využitelný rostlinami. rostlinami. -Lišejníky-jsou to zelené řasy nebo sinice žijící v symbióze s houbou. sinice žijící v symbióze s houbou.

12 Zdroje 1) http://www.biology.webz.cz/min.php http://www.biology.webz.cz/min.php 2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Autotrofie http://cs.wikipedia.org/wiki/Autotrofie 3) http://absolventi.gymcheb.cz/2008/mahy nko/typytrofie.html http://absolventi.gymcheb.cz/2008/mahy nko/typytrofie.html http://absolventi.gymcheb.cz/2008/mahy nko/typytrofie.html


Stáhnout ppt "Minerální výživa rostlin Hurytová Pavla, SPF.  Rostliny potřebují vodu, kyslík, uhlík a biogenní prvky  Biogenní prvky: Příjmány ve formě iontů Příjmány."

Podobné prezentace


Reklamy Google