Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N Á S T R A Ž N Ý V Ý B U Š N Ý S Y S T É M

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N Á S T R A Ž N Ý V Ý B U Š N Ý S Y S T É M"— Transkript prezentace:

1 N Á S T R A Ž N Ý V Ý B U Š N Ý S Y S T É M
N V S ZPPP č. 53/2003

2 Podezřelý předmět Pojem:
Každý předmět, u něhož účel, umístění, původ, vnější forma, majitel nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, a jehož vnější forma a celková situace na daném místě vzbuzují odůvodněnou obavu, že by se mohlo jednat o NVS. O tom zda se jedná o podezřelý předmět rozhodne policista na základě jemu dostupných poznatků a informací, případně na místě přítomný pyrotechnik.

3 Znaky podezřelosti: neznámý předmět na určitém (neobvyklém) místě není znám majitel nalezeného předmětu netypická vnější forma neznámého předmětu typické okolnosti týkající se NVS (zvuky, pachy, konstrukce ...) jiné zvláštní okolnosti výskytu předmětu Znaky podezřelosti se mohou vyskytovat zvlášť, často se však jedná o kombinaci několika z nich !!!

4 Základní rozdělení PP:
podezřelá zásilka : - balík - obálka podezřelé zavazadlo : - kufr - taška podezřelý předmět : - vše ostatní ...

5 Typická místa nálezu: místa shromažďování většího množství osob :
- vzdělávací zařízení - tržnice - centra měst - sportovní a kulturní zařízení - obchodní centra  - prostředky hromadné dopravy osob - centra hromadné dopravy osob letiště

6 Typická místa nálezu: místa umožňující skrytí podezřelého předmětu :
- odpadkové koše, popelnice, kontejnery, motorová vozidla aj. místa umožňující způsobení velkých materiálních škod : - elektrické rozvodny, hlavní uzávěry plynu, hlavní uzávěry vody, přehrady, elektrárny, sklady nebezpečného materiálu (PHM, chemických látek, výbušnin,…) - benzínové pumpy aj.

7 Typická místa nálezu: místa související přímo či nepřímo s trestnou činností : - místa shromažďování kriminálně závadových osob (centra organizovaného zločinu ap.) budovy státních institucí : - vládní objekty - soudy - policie - státní zastupitelství - finanční úřady - krajské úřady aj. objekty zastupitelských úřadů aj. další místa bez bližšího určení ... 

8 Jak postupovat při nálezu podezřelého předmětu ZP PP 53/2003
Vždy se chovejte tak, jako kdyby se jednalo o skutečný NVS. Dbejte maximální bezpečnosti své i ostatních občanů a přenechte identifikaci předmětu odborníkům, kteří disponují potřebnou technikou k provádění příslušných pyrotechnických opatření i patřičnými odbornými znalostmi !!!

9 Základní postupy a opatření prováděné na místě nálezu PP
vyrozumět operační středisko PP ČR nebo přímo pyrotechnickou výjezdovou skupinu zabezpečit, tzn. uzavřít ohrožený prostor podle doporučení pyrotechnika a zajistit jeho střežení nevpustit do ohroženého prostoru žádné nepovolané osoby evakuovat osoby z ohroženého prostoru  vyrozumět HZS a RZS na tísňových linkách, popř. vyžádat jejich přímou účast na místě zásahu zjistit výskyt nebezpečných látek nacházejících se v blízkosti nalezeného předmětu  (hořlaviny, chemikálie, výbušniny, plyn aj.) a informovat o tomto zasahující pyrotechnickou výjezdovou skupinu

10 v žádném případě s nalezeným podezřelým předmětem nijak nemanipulovat a z důvodu především vaší bezpečnosti vám doporučujeme zejména: - nepohybovat s ním jak ve vertikální, tak v horizontální poloze - nedotýkat se nalezeného předmětu v žádné jeho části - ani jinak s ním jakkoliv neodborně a nedovoleně nakládat neodstraňovat jakákoliv vozidla z ohroženého prostoru bez souhlasu pyrotechnika do příjezdu pyrotechnické výjezdové skupiny nepořizovat fotografickou ani jinou dokumentaci nalezeného podezřelého předmětu (možno pouze z bezpečné vzdálenosti) zajistit vyrozumění majitele, popř. správce ohrožených prostor, objektů či vozidel pro jeho případnou spolupráci při provádění následných opatření v případě výskytu podezřelých osob či vozidel v blízkosti nálezu podezřelého předmětu  zajistit jejich perlustraci a lustraci a sdělit výsledek veliteli PVS zajistit příjezdovou trasu pro vozidla výjezdové skupiny  a vozidla součinnostních služeb, která jsou v rámci opatření nezbytná

11 Nástražný výbušný systém
Základní znaky NVS : (jsou shodné jako u podezřelého předmětu) - výskyt neznámého předmětu na neobvyklém místě - neznámý důvod umístění předmětu na určitém místě - není znám majitel nalezeného předmětu - netypická vnější forma neznámého předmětu - typické znaky NVS -zvuky, pachy, konstrukce - jiné okolnosti výskytu předmětu, které nejsou známy Druhotné znaky NVS : - různorodé - podle druhu a umístění NVS: - hodinový mechanismus uvnitř předmětu (tikající balík) - vodič vně obalu (anténa) - vyšší hmotnost v poměru k velikosti předmětu - mastný obal - a spousta dalších a dalších znaků…

12 K O N S T R U K C E N V S O B A L V Ý K O N N Á Č Á S T
- soudržnost komponentů NVS O B A L - ukrytí a kamufláž ( kufr, taška, konzerva, hračka …) - zvýšení střepinového účinku (ocel, sklo …) trhavina, třaskavina střelivina, hořlavina ( zápalný účinek), pyrotechnická slož, výbušné plyny V Ý K O N N Á Č Á S T - přísada ke zvýšení ranivosti (šrouby, matice, sekané olovo …) - zdroj energie ( elektrická, mechanická, chemická …) I N I C I A Č N Í S Y S T É M (řetězec) - spínač ( časový, citlivý na vnější podněty, dálkově ovládaný) - iniciátor ( detonační vlna 1-2 km/s- rozbuška, palník …)

13 Rozdělení NVS: (dle způsobu iniciace)
časové mechanické systémy : - hodinové strojky - únava materiálu aj. elektronické systémy : - jednoduché el. obvody - složité el. obvody ostatní : - biologické - chemické

14 citlivé na vnější podněty :
- reagující na manipulaci : - na změnu pohybu, polohy ap. - dosažení určité rychlosti pohybu - vniknutí světla -snížení vnitřního přetlaku či podtlaku - přerušení el. vodiče - relé - zatížení či odlehčení aj. - reagující na změnu vnějšího prostředí : - změna barometrického tlaku - změna světla - změna teploty - změny zvuku - rtg záření - vyschnutí či namočení aj. - reagující na pohyb osob, vozidel ap.: - mechanické nástrahy - nástražné dráty, vlasce ap. - nášlapné systémy - prostorová čidla ultrazvuková, infračervená, mikrovlnné, kapacitní... - elektronické závory infračervené, optické ap.

15 dálkově ovládané : - po vedení elektricky - bezdrátově elektronicky : - rádiem - mobilním telefonem - zvukem - světlem ap. kombinované : - kombinace některých výše uvedených způsobů roznětu

16 Jak postupovat v případě nálezu NVS
Při nálezu nástražného výbušného systému dbejte maximální bezpečnosti nejen své, ale i bezpečnosti ostatních občanů a přenechte identifikaci a následné zneškodnění nalezeného předmětu odborníkům, kteří disponují nejen potřebnou technikou k provádění příslušných pyrotechnických opatření, ale i patřičnými odbornými znalostmi z tohoto oboru !!!

17 Důvody dodržení výše uvedených doporučení jsou nabíledni
Důvody dodržení výše uvedených doporučení jsou nabíledni ... Pokud se vyskytne jakékoliv podezření na nástražný výbušný systém, vyžádejte si nás !!! Malou ukázku síly výbušnin ukazuje několik následujících  fotek. Mrkněte se na ně, a pak se dobře zamyslete       

18 JAK POSTUPOVAT PŘI NÁLEZU MUNICE ?
1.zajistit místo nálezu v dostatečném rozsahu a zajistit jeho střežení do příjezdu pyrotechnika (např.: při nálezu letecké pumy bude uzávěra ohroženého prostoru řádově stovky metrů, při nálezu ručního granátu pouze desítky metrů, do uzavřeného prostoru nepouštět nepovolané osoby atd.) 2.s nalezeným předmětem NEMANIPULOVAT !!! (např.: nalezená munice může být v odjištěném stavu, a tudíž vysoce nebezpečná) 3.vyrozumět příslušné operační středisko s požadavkem na přivolání pyrotechnika (starosti které pyrotechnické pracoviště bude tím "správným" můžete přenechat vašemu operačnímu středisku) 4.zajistit svědky nálezu (zejména oznamovatele) (klasická policejní činnost, tzn. osobní identifikační údaje, vztah k předmětnému nálezu apod.) 5.pokud je to možné, zajistit informace vedoucí ke zjištění potřebných souvislostí s nálezem munice za využití místní a osobní znalosti (např.: "pamětník XY tvrdí, že v místě nálezu přenocovali v době II. světové války vojáci Rudé armády", nebo "na tomto místě měla údajně stanoviště jednotka dělostřelectva německé armády", nebo "pan XY /nálezce či oznamovatel/ je sběratelem trofejní munice" apod. 6.vyčkat do příjezdu policejního pyrotechnika (tento rozhodne o způsobu odstarnění nebezpečí např. zničením nálezu na místě nebo jeho odvozem ke zničení do bezpečného prostoru nebo odvozem nálezu k dočasnému uložení před zničením do míst k tomu určených apod.)

19 Ochranné, manipulační a přepravní prostředky


Stáhnout ppt "N Á S T R A Ž N Ý V Ý B U Š N Ý S Y S T É M"

Podobné prezentace


Reklamy Google