Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Busines Object Relation Modeling Přednáška 8

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Busines Object Relation Modeling Přednáška 8"— Transkript prezentace:

1 Busines Object Relation Modeling Přednáška 8
BORM Busines Object Relation Modeling Přednáška 8 Převzato od Ing. Merunky

2 BORM - program prezentace
Metoda BORM - úvod Návod na tvorbu procesních diagramů Názorný příklad

3 Metoda BORM - úvod Vyvíjena postupně od roku 1993
Od počátku součástí grantu VAPPIENS (který je součástí programu “Know how fund of Czech Academic Link Programme“ Britské vlády) od r.1996 další vývoj podporován firmou Deloitte&Touche

4 Metoda BORM-jak se liší od jiných metod
Velká pozornost je věnována úvodním fázím projektu (na rozdíl od jiných metod (např. usecase)) BORM využívá v diagramech jen omezenou sadu pojmů pro každou jednotlivou fázi životního cyklu. (Předpokládá se, že během projektování dochází k postupným přeměnám pojmů na jiné)

5

6 Metoda BORM-jak se liší od jiných metod
Metoda nevyžaduje oddělování od sebe statických a dynamických pohledů - umožnění kombinace Pro znázornění konceptuálních a softwarových pojmů používá většinu symbolů shodné s UML Úvodní fáze analýzy jsou podporovány technikou analýzy objektů podle chování OBA (Object Behavioral Analysis) s náśtrojem ORD (object Relation Diagram)

7

8 Metoda BORM - OBA 1.krok: a) interview
5 kroků (zjednodušeno) 1.krok: a) interview b) seznam požadovaných funkcí systámu c) seznam scénářů (procesů, agend, ...) v systému 2.krok: a) obsazování jednotlivých rolí ve scénářích b) odvozování dalších participantů v systému 3.krok: a) klasifikace participantů b) odvozování dalších participantů v systému 4.krok: a) modelování vztahů mezi nalezenými participanty 5.krok : a) simulace scénářů b) sestavení procesních diagramů

9 Návod na tvorbu procesních diagramů-participanty a jejich aktivity
Participant je hlavní pojem diagramu. Reprezentuje nějakou konkrétní jednotku z modelové reality. Chování Chování (aktivita) vždy náleží nějakému participantu

10 Návod na tvorbu procesních diagramů-komunikace mezi participanty
Komunikace představuje propojení/návaznost aktivit jednotlivých participantů na sebe. Komunikace vždy vychází od jedné aktivity participantu (který zahajuje komunikaci) a vede k jedné aktivitě participantu (který přijímá komunikaci) Parametry komunikace jsou participanty (např. data, materiál, …), které mohou být součástí komunikace. Rozlišujeme parametry ve směru komunikace (které vstupují do komunikace vyvolané aktivity)a parametry proti směru komunikace (které představují odpovědi od aktivity, která byla komunikací vyvolána)

11 Návod na tvorbu procesních diagramů-stavy a přechody participantu = role
Stejný participant se může v průběhu procesu měnit. To znamená, že v různých fázích provádí různé aktivity. Některé z aktivit, které participant provádí v jednom stavu mohou způsobit přechod od jednoho stavu tohoto participantu k druhému stavu téhož participantu. Vzájemě související stavy a přechody jednoho participantu tvoří jeho roli v systému

12 Návod na tvorbu procesních diagramů - tvorba podmínek
V případě potřeby je možné znázornit komunikaci i u přechodů podmínky, které blíže vymezují okolnosti, za jakých komunikace nebo přechod nastává

13 přijímá požadavek v rozhodování rozhoduje o požadavku Obsluha Zákazník požaduje službu žádost nesouhlas souhlas smlouva ve službě poskytuje v kontaraktu (ve smlouvě) uskutečňuje ukončuje aktivity, které jsou vyvolány komunikací jiného participantu a které pouze způsobují přechod do jiného stavu a neváže se na ně pro model významná operace, nemusejí být pojmenovány zdůvodnění zamítá potvrzuje zahajuje čeká na službu Návod na tvorbu procesních diagramů Propojení stavů a přechodů více participantů = proces Aktivity více participantů jsou provázány komunikacemi

14 Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 1
Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 1.střídání stavů a procesů Každá role participantu je tvořena střídáním stavů a přechodů, přičemž každý přechod má nějakou aktivit. Role může začít i končit stavem nebo aktivitou (podle potřeby),ale stavy a přechody se musejí střídat.

15 Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 2
Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 2.komunikace bez aktivit Každá komunikace vychází z nějaké aktivity a vede do nějaké aktivity. Není nutné, aby byla komunikaci přijímací aktivita pojmenována, ale je zakázáno vést komunikaci mezi participanty nebo jejich stavy přímo bez aktivit.

16 Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 3
Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 3.záměna přechodu s komunikací Přechody představují znázornění pohybu daného participantu v čase. Proto na přechodech nelze zobrazovat například parametry. Pokud tato situace nastane, tak je třeba najít příslušné aktivity a komunikace vést mezi nimi.

17 Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 4
Nejčastější chyby při konstrukci diagramů procesů 4.přechody mezi různými participanty Přechody se týkají výhradně stavů a aktivit náležejících stejnému participantu. Není dovoleno vést přechody mezi stavy různých participantů. Pokud tato situace nastane, je třeba najít příslušné aktivity a vyznačit komunikace mezi nimi.

18 Názorný příklad-zadání
Číšnice zjišťuje přání někdo to vaří servírování pokrmu čeká na pokyn k placení kasíruje čeká na dalšího zájemce Host přišel se najíst musí čekat dostane něco k jídlu proces jezení proces placení končí

19

20 Literatura Stranky katedry informačního inženýrství PEF ČZU v Praze Metaedit - Metaedit Plus


Stáhnout ppt "Busines Object Relation Modeling Přednáška 8"

Podobné prezentace


Reklamy Google