Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!"— Transkript prezentace:

1 Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!
Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

2 Přehled procesu Order-to-cash
Customer acquisition Business administration Credit management Credit management Credit management Order Invoice dispatch Collecting Payment Cash matching , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

3 Krok 1 – Objednávka Kvalita Revize Lidské chyby
, IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

4 Měříte kvalitu svých klientů a odběratelů?
Krok 1 – Objednávka Měříte kvalitu svých klientů a odběratelů? Jak často revidujete hodnocení kvality? Kolik manuálních kroků obsahuje Váš objednávkový proces? , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

5 Krok 2 – Fakturace Magie Důvody
Mark , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

6 Kolik Vašich faktur je znenadání ztraceno?
Krok 2 – Fakturace Kolik Vašich faktur je znenadání ztraceno? Víte důvody, proč byli tyto faktury ztraceny? Mark , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

7 Krok 3 – Pohledávky Revize Viditelnost Zdroje Spory
Mark , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

8 Kdy začínáte revidovat Vaše pohledávky?
Krok 3 – Pohledávky Kdy začínáte revidovat Vaše pohledávky? Nakolik transparentní máte Vaše pohledávky? Kdo je zodpovědný za vymáhání pohledávek a kde operuje? Jak řídíte a řešíte spory? Mark , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

9 Krok 4 – Párování Zdroje Rychlost Automatizace
Tibor Ok, Cash matching is usually the happiest part of the whole thing. You processed to order correctly, very likely also delivered the goods or services and the customers are so satisfied that they actually payed the money you wanted. Now this step is really about speed. It really boils down to the single metric, how fast can you match all of your accounts? And the speed depends largely on the level of automation involved and the amount of skilled resources dedicated to the task. , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

10 Kdo je zapojen do procesu párování plateb?
Krok 4 – Párování Kdo je zapojen do procesu párování plateb? Jak rychlý je Vás párovací proces? Jaké percento plateb je párováno automaticky? Tibor To not leave out the precise questions. The primary question is How fast really is yout matching process? Is it weeks, days, or hopefully not, months? Then if you successfully measured and quantified the speed of your matching process, you have to ask two other questions. How many invoices are matched automatically? This will give you the level of automation you are running on. And the last one is Who is involved in the matching process? This one is really about human resources, it asks how much people, with what salary, what education is needed to match those hopefully small amount of invoices that couldn’t be matched automatically. Ladies and gentlemen, these three metrics will give you the answer to how fast, lean and efficient is you last stage of the order to cash process. , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

11 + Přes obchodní úvěry k zisku Maximalizujte Minimalizujte
Řízení obchodních úvěrů Řízení procesů a technologií + Úvěr má svoji cenu Vysoce odborná profese Všechno stojí na procesech Staňte se skutečně efektivními a lepšími Maximalizujte výkonnost svého kapitálu Minimalizujte své náklady , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

12 + Jak můžeme pomoct? Analýza a optimalizace procesů Odborná školení
Zavádění ICT Odborný a technologický audit Vývoj specializovaného software + , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, ,

13 Thank you for your time and enjoy the rest of the event!
Tibor Szabó Mark Harrison Tibor inQool a.s. ACCEE , IČ: , Milady Horákové 13, Brno, , 13

14 Creditreform (založen 1879) – představení společnosti 2014 Škarecký Ostrava, 12.06.2014
Auch wenn Sie nach diesen spannenden Einblicken sicher selbst starten wollen, möchte ich Ihnen in aller Kürze noch einige begleitende Informationen zur Orientierung mit auf den Weg geben:

15 Obchodujte s jistotou - kdekoliv
Creditreform International Německo Polsko Rakousko Rusko Slovensko Slovinsko Srbsko Švýcarsko Ukrajina Velká Británie Bulharsko Česko Čína Estonsko Chorvatsko Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko

16 Creditreform – spolehlivý partner pro podnikatele s vizí
Creditreform International 176 kanceláří a poboček Creditreform zákazníků / „členů“ 4.500 zaměstnanců 550 mil. € roční obrat Creditreform Česká republika Na českém trhu již od roku 1991 300 klientů / zákazníků 25 zaměstnanců 1,0 mil. € roční obrat Řádný člen Asociace inkasních agentur České republiky Člen FEBIS Federation of Business Information Service

17 Creditreform – více než jen informace a inkaso
Výčet produktů a služeb nabízených společností Creditreform Produkty a služby Hospodářské informace Kreditní informace (national/international) Bilanční informace, finanční údaje Zkrácené bonitní informace Průzkumy a analýzy ekonomické situace Správa pohledávek Mimosoudní inkaso a vymáhání B2B inkaso (firma-firma) B2C inkaso (spotřebitelské) Index bonity s predikcí úpadku firmy Scoring, finanční analýzy Dodávky dat do systému zákazníka Analýza zákaznického portfolia Risk management Prověřené adresy Čištění databází Marketingové služby Soudní inkaso pohledávek Zahraniční inkaso Marketingové produkty na CD, DVD Selekce adres na míru, zprostřed- kování zahraničních kontaktů

18 Platební morálka v Evropě (dle průzkumů 2009-2011)
Dohodnutá splatnost Průměrné zpoždění Skutečná doba úhrady Nizozemí 25 15 40 Polsko 30 60 90 Rakousko 29 13 42 Rumunsko 45 Slovensko 28 20 48 Slovinsko 23 83 Srbsko 120 Švédsko 27 8 35 Švýcarsko 24 16 Velká Británie 34 19 53 Dohodnutá splatnost Průměrné zpoždění Skutečná doba úhrady Belgie 33 15 48 Bulharsko 22 37 Česko 36 12 Estonsko 13 26 Francie 44 14 58 Chorvatsko 30 57 87 Itálie 66 92 Litva 45 Lotyšsko 19 38 Maďarsko 60 90 Německo 25 39

19 Pozor na promlčecí lhůty!
Od data splatnosti Půjčky Úroky Směnka Šek Země podni- katelé fyzické osoby písemné ústní neroz- lišeno splatn. do 1 roku splatn. delší než 1 r. Austrálie 6 Finsko 10 3 Francie 2 30 5 Hong Kong Chorvatsko Irsko Island 4 Izrael 7 Itálie Japonsko Jižní Afrika Jižní Korea 1 Kanada Lotyšsko Velká Británie 6  6 Aktuální „country reports“: (Enforcement Guide)

20 „Ukazatel inkasa“ v mezinárodním srovnání V jakých zemích máte největší šanci realizovat své pohledávky? 1. 9,7 – Rakousko 17. 5,8 – Chorvatsko 2. 9,3 – Belgie 18. 5,8 – Čína 3. 9,2 – Německo 19. 5,8 – Česká republika 4. 9,1 – Velká Británie 20. 5,6 – Irsko 5. 8,9 – Nizozemí 21. 5,5 – Polsko 6. 8,2 – Švýcarsko 22. 5,4 – Estonsko 7. 8,1 – Lucembursko 23. 5,4 – Litva 8. 8,1 – Francie 24. 5,3 – Lotyšsko 9. 7,9 – Finsko 25. 5,2 – Brazílie 10. 7,7 – Dánsko 26. 5,1 – Švédsko 11. 7,5 – USA 27. 5,0 – Slovensko 12. 6,7 – Itálie 28. 4,9 – Maďarsko 13. 6,7 – Španělsko 29. 4,8 – Portugalsko 14. 6,6 – Slovinsko 30. 4,0 – Japonsko 15. 6,1 – Norsko 31. 3,8 – Indie 16. 6,1 – Řecko 32. 3,1 - Rusko 10 bodů: nevětší šance k inkasu pohledávek po splatnosti Analýzou a vyhodnocením uvedených faktorů společnost Creditreform vypočítává mezinárodní „ukazatel inkasa“. Tento indikátor hodnotí pomocí stupnice od 1 do 10 (přičemž 10 odpovídá nejvyšší hodnotě) rizikovost jednotlivých zemí z hlediska vymahatelnosti pohledávek po splatnosti. Cílem analýzy pak je rozlišit, ve kterých destinacích lze důsledným zajištěním pohledávky zajistit její realizaci a zamezit tomu, aby se zbytečně nepovažovaly splatné pohledávky za nedobytné. a naopak, vytipovat rizikové země, kde , pokud přes vymáhání pohledávky mimosoudní cestou nedojde k její úhradě, je třeba vycházet z definitivní nedobytnosti pohledávky. „Platební morálka ve Švédsku a v Irsku je zpravidla velmi dobrá a je možné bez problémů uzavírat obchodní vztahy založené na oboustranné důvěře, kde se partneři dobře znají. Pokud ovšem některý ekonomický subjekt neplatí dlužné částky ve stanoveném termínu a ani po upomínce se nic neděje, je třeba vycházet z toho, že je dotyčný smluvní partner ve fázi krátce před platební neschopností, nebo že již byl dokonce podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Takové jsou naše zkušenosti. Zahajovat nákladné soudní řízení se v takových případech nevyplatí. Také v Japonsku je v zásadě platební morálka velmi dobrá. Ale pokud zde některý ekonomický subjekt projevuje platební nevůli, stává se další snaha o realizaci pohledávky hrou „vabank“.

21 Nejčastější „prohřešky“ u zahraničních pohledávek
Špatná / nedostatečná dokumentace Promlčení – zejména u přepravních pohledávek Stáří pohledávek Používání místního práva pro zahraniční subjekty (problém zejména u spotřebitelských pohledávek) Špatná bonita dlužníků Komunikace s dlužníky v cizím jazyce Při předání případu externí agentuře zaslat dosavadní komunikaci / kontakty dlužníka

22 Skladba a obsah hospodářské informace
Finanční informace a další údaje Strukturální informace Informace o bonitě Název a adresa Kontakty Právní forma Založení Registrace (obchodní rejstřík, živnostenský ú.) Podílníci Účel podnikání Odvětví Základní kapitál Roční obraty Počet pracovníků Bilance, výkazy Nemovitosti Banky Doplňující poznámky Index bonity Obchodní rozvoj Situace v zakázkách Platební morálka Otázka kredibility Maximální úvěr Hospodářská informace Creditreform

23 Index bonity Škála indexu bonity:
Index na stupnici od do (vysvětlení viz. následující folie) Platební morálka: Žádné zkušenosti Přesné platby, využití skonta V rámci dohodnutých termínů příležitostně překračování termínů platby se zpožděním opožděně, časté upomínání Negativní znaky Úvěruschopnost: Nutno vyčkat další vývoj Obchodní spojení: se doporučuje je přípustné lze považovat za přípustné se nezamítá, úvěry se zárukami je věcí důvěry se zamítá Doporučení úvěrového limitu / Maximální kredit Částka zde uvedená je považována za maximální dodavatelský úvěr a je vztažena k jednotlivé dodávce s obvyklou dobou splatnosti za předpokladu, že v jeden okamžik může existovat více dodavatelů (věřitelů) poptávaného subjektu.

24 € Naše řešení – monitoring vycházející ze všech dostupných zdrojů
Dotazování u refe- renčních zákazníků Dlužníci zdravotních pojišťoven apod. Změny v OR a Obchodní věstník Mimosoudní a soudní inkaso Reputace firem Úpadky a likvidace Internetové databáze Rešerše a analýzy Balanční analýzy Strukturální data z obchodního rejstříku Platební zkušenosti Výroční zprávy a závěrky Expertní znalosti Creditreform Creditreform Monitoring

25 Index bonity Creditreform

26 Index bonity a náchylnost k bankrotu (výhled na 1 rok)
Risk class Min Boni Max Boni No. companies Distribu tion Ø POD Risk class 1 100 110 20 0,01% 0,25% 2 111 172 3.490 1,96% 0,37% 3 173 216 22.173 12,46% 0,59% 4 217 244 34.190 19,22% 0,99% 5 245 264 32.789 18,43% 1,72% 6 265 285 33.536 18,85% 2,73% 7 286 307 26.738 15,03% 4,76% 8 308 328 14.820 8,33% 9,55% 9 329 355 7.886 4,43% 19,21% 10 356 499 2.263 1,27% 30,99% 100,00% Calibration of solvency index Creditreform CZ by Creditreform Rating AG from 11/2013

27

28 Referenční listina

29 Kontaktujte nás, velmi rádi Vás navštívíme! Budeme se těšit.
Creditreform s.r.o. Na Harfě 337/3 Praha 9 Pavel Škarecký Tel: Tel: Fax: Web:


Stáhnout ppt "Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!"

Podobné prezentace


Reklamy Google