Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, Tibor Szabó, InQool a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, Tibor Szabó, InQool a.s."— Transkript prezentace:

1 Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE

2 Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Order Business administration Invoice dispatch Credit management Collecting Credit management Payment Credit management Cash matching www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

3 Kvalita Revize Lidské chyby Krok 1 – Objednávka www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

4 Měříte kvalitu svých klientů a odběratelů? Jak často revidujete hodnocení kvality? Kolik manuálních kroků obsahuje Váš objednávkový proces? Krok 1 – Objednávka www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

5 Magie Důvody Krok 2 – Fakturace www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

6 Kolik Vašich faktur je znenadání ztraceno? Víte důvody, proč byli tyto faktury ztraceny? Krok 2 – Fakturace www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

7 Revize Viditelnost Zdroje Spory Krok 3 – Pohledávky www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

8 Krok 3 – Pohledávky Kdy začínáte revidovat Vaše pohledávky? Nakolik transparentní máte Vaše pohledávky? Kdo je zodpovědný za vymáhání pohledávek a kde operuje? Jak řídíte a řešíte spory? www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

9 Zdroje Rychlost Automatizace Krok 4 – Párování www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

10 Krok 4 – Párování Kdo je zapojen do procesu párování plateb? Jak rychlý je Vás párovací proces? Jaké percento plateb je párováno automaticky? www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

11 Řízení obchodních úvěrů Přes obchodní úvěry k zisku Úvěr má svoji cenu Vysoce odborná profese Řízení procesů a technologií Všechno stojí na procesech Staňte se skutečně efektivními a lepšími Maximalizujte výkonnost svého kapitálu Minimalizujte své náklady + www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

12 Jak můžeme pomoct? + Analýza a optimalizace procesů Odborná školení Zavádění ICT Odborný a technologický audit Vývoj specializovaného software www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

13 Thank you for your time and enjoy the rest of the event! enjoy the rest of the event! Tibor Szabó Mark Harrison inQool a.s. ACCEE www.inqool.cz, IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, info@inqool.cz

14 © Creditreform 2014 14 Creditreform (založen 1879) – představení společnosti 2014 Škarecký Ostrava, 12.06.2014

15 © Creditreform 2014 15 Obchodujte s jistotou - kdekoliv »Bulharsko »Česko »Čína »Estonsko »Chorvatsko »Itálie »Litva »Lotyšsko »Lucembursko »Maďarsko Creditreform International »Německo »Polsko »Rakousko »Rusko »Slovensko »Slovinsko »Srbsko »Švýcarsko »Ukrajina »Velká Británie

16 © Creditreform 2014 16 Creditreform – spolehlivý partner pro podnikatele s vizí Creditreform Česká republika »Na českém trhu již od roku 1991 »300 klientů / zákazníků »25 zaměstnanců »1,0 mil. € roční obrat Creditreform International »176 kanceláří a poboček Creditreform »165.000 zákazníků / „členů“ »4.500 zaměstnanců »550 mil. € roční obrat Řádný člen Asociace inkasních agentur České republiky Člen FEBIS Federation of Business Information Service

17 © Creditreform 2014 17 Creditreform – více než jen informace a inkaso Produkty a služby Hospodářské informace »Kreditní informace (national/international) »Bilanční informace, finanční údaje »Zkrácené bonitní informace »Průzkumy a analýzy ekonomické situace Správa pohledávek »Mimosoudní inkaso a vymáhání »B2B inkaso (firma-firma) »B2C inkaso (spotřebitelské) »Index bonity s predikcí úpadku firmy »Scoring, finanční analýzy »Dodávky dat do systému zákazníka »Analýza zákaznického portfolia Risk management » Prověřené adresy » Čištění databází Marketingové služby » Soudní inkaso pohledávek » Zahraniční inkaso Výčet produktů a služeb nabízených společností Creditreform » Marketingové produkty na CD, DVD » Selekce adres na míru, zprostřed- kování zahraničních kontaktů

18 © Creditreform 2014 18 Platební morálka v Evropě (dle průzkumů 2009-2011) Dohodnutá splatnost Průměrné zpoždění Skutečná doba úhrady Belgie331548 Bulharsko152237 Česko361248 Estonsko13 26 Francie441458 Chorvatsko305787 Itálie662692 Litva301545 Lotyšsko19 38 Maďarsko603090 Německo251439 Dohodnutá splatnost Průměrné zpoždění Skutečná doba úhrady Nizozemí251540 Polsko306090 Rakousko291342 Rumunsko45 90 Slovensko282048 Slovinsko602383 Srbsko60 120 Švédsko27835 Švýcarsko241640 Velká Británie341953

19 © Creditreform 2014 19 Pozor na promlčecí lhůty! Od data splatnostiPůjčkyÚrokySměnkaŠek Země podni- katelé fyzické osoby písemn éústní neroz- lišeno splatn. do 1 roku splatn. delší než 1 r. Austrálie66 6 66 Finsko103 3 Francie102 30 53 Hong Kong66 6 66 Chorvatsko33 3 333 Irsko66 6 66 Island44 10 43 Izrael77 7 77 Itálie10 53 Japonsko2 510 3 Jižní Afrika3363 36 Jižní Korea55 1 33 Kanada66 6 66 Lotyšsko10 3 Aktuální „country reports“: www.iccdrl.com (Enforcement Guide) Velká Británie66 6 66

20 © Creditreform 2014 20 „Ukazatel inkasa“ v mezinárodním srovnání V jakých zemích máte největší šanci realizovat své pohledávky? 1. 9,7 – Rakousko17. 5,8 – Chorvatsko 2. 9,3 – Belgie18. 5,8 – Čína 3. 9,2 – Německo19. 5,8 – Česká republika 4. 9,1 – Velká Británie20. 5,6 – Irsko 5. 8,9 – Nizozemí21. 5,5 – Polsko 6. 8,2 – Švýcarsko22. 5,4 – Estonsko 7. 8,1 – Lucembursko23. 5,4 – Litva 8. 8,1 – Francie24. 5,3 – Lotyšsko 9. 7,9 – Finsko25. 5,2 – Brazílie 10. 7,7 – Dánsko26. 5,1 – Švédsko 11. 7,5 – USA27. 5,0 – Slovensko 12. 6,7 – Itálie28. 4,9 – Maďarsko 13. 6,7 – Španělsko29. 4,8 – Portugalsko 14. 6,6 – Slovinsko30. 4,0 – Japonsko 15. 6,1 – Norsko31. 3,8 – Indie 16. 6,1 – Řecko32. 3,1 - Rusko

21 © Creditreform 2014 21 Nejčastější „prohřešky“ u zahraničních pohledávek »Špatná / nedostatečná dokumentace »Promlčení – zejména u přepravních pohledávek »Stáří pohledávek »Používání místního práva pro zahraniční subjekty (problém zejména u spotřebitelských pohledávek) »Špatná bonita dlužníků »Komunikace s dlužníky v cizím jazyce »Při předání případu externí agentuře zaslat dosavadní komunikaci / kontakty dlužníka

22 © Creditreform 2014 22 Skladba a obsah hospodářské informace Strukturální informace » Název a adresa » Kontakty » Právní forma » Založení » Registrace (obchodní rejstřík, živnostenský ú.) » Podílníci » Účel podnikání » Odvětví Informace o bonitě » Index bonity » Obchodní rozvoj » Situace v zakázkách » Platební morálka » Otázka kredibility » Maximální úvěr Finanční informace a další údaje » Základní kapitál » Roční obraty » Počet pracovníků » Bilance, výkazy » Nemovitosti » Banky » Doplňující poznámky Hospodářská informace Creditreform

23 © Creditreform 2014 23 Index bonity Platební morálka: » Žádné zkušenosti 01 - 09 » Přesné platby, využití skonta 11 - 19 » V rámci dohodnutých termínů 21 - 29 » příležitostně překračování termínů 31 - 39 » platby se zpožděním 41 - 49 » opožděně, časté upomínání 51 - 59 » Negativní znaky 60 - 69 Úvěruschopnost: Nutno vyčkat další vývoj 01 - 09 Obchodní spojení: » se doporučuje11 - 19 » je přípustné 20 - 29 » lze považovat za přípustné 30 - 39 » se nezamítá, úvěry se zárukami 40 - 49 » je věcí důvěry 50 - 59 » se zamítá 60 - 69 Škála indexu bonity: Index na stupnici od 100 do 600 (vysvětlení viz. následující folie) Doporučení úvěrového limitu / Maximální kredit Částka zde uvedená je považována za maximální dodavatelský úvěr a je vztažena k jednotlivé dodávce s obvyklou dobou splatnosti za předpokladu, že v jeden okamžik může existovat více dodavatelů (věřitelů) poptávaného subjektu.

24 © Creditreform 2014 24 Balanční analýzy Změny v OR Rešerše a analýzy € Dlužníci zdravotních pojišťoven apod. Mimosoudní a soudní inkaso Dotazování u refe- renčních zákazníků Výroční zprávy a závěrky Strukturální data z obchodního rejstříku Expertní znalosti Creditreform Reputace firem Internetové databáze Platební zkušenosti Úpadky a likvidace a Obchodní věstník Naše řešení – monitoring vycházející ze všech dostupných zdrojů Creditreform Monitoring

25 © Creditreform 2014 25 Index bonity Creditreform

26 © Creditreform 2014 26 Index bonity a náchylnost k bankrotu (výhled na 1 rok) Risk class Min Boni Max Boni No. companies Distribu tion Ø POD Risk class 1100110200,01%0,25% 21111723.4901,96%0,37% 317321622.17312,46%0,59% 421724434.19019,22%0,99% 524526432.78918,43%1,72% 626528533.53618,85%2,73% 728630726.73815,03%4,76% 830832814.8208,33%9,55% 93293557.8864,43%19,21% 103564992.2631,27%30,99% 177.905100,00% Calibration of solvency index Creditreform CZ by Creditreform Rating AG from 11/2013

27 © Creditreform 2014 27 www.crefoport.cz

28 © Creditreform 2014 28 Referenční listina

29 © Creditreform 2014 29 Kontaktujte nás, velmi rádi Vás navštívíme! Budeme se těšit. Creditreform s.r.o. Na Harfě 337/3 190 00 Praha 9 Pavel Škarecký Tel: 226 070 829 Tel: 777 771 489 Fax: 226 070 870 Email: p.skarecky@creditreform.cz Web: www.creditreform.cz


Stáhnout ppt "Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, Tibor Szabó, InQool a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google