Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální granty OP VK v Libereckém kraji. -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální granty OP VK v Libereckém kraji. -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační."— Transkript prezentace:

1 Globální granty OP VK v Libereckém kraji

2 -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační semináře i v menších obcích -Proaktivní přístup Strategie LK v 1. výzvě GG

3 Výsledek (zdroj MŠMT) Kraj Celková finanční alokace na výzvu (v tis. Kč) Olomoucký Jihomoravský Středočeský Moravskoslezský Zlínský Jihočeský Plzeňský Ústecký Vysočina Královéhradecký Karlovarský Pardubický Liberecký

4 Výsledek (zdroj MŠMT) Předložené žádosti dle krajů Oblast podpory 1.1Oblast podpory 1.2Oblast podpory 1.3 Kraj Požadované / alokované prostředky (v %) Počet žádostí Požadováno (v tis Kč) Počet žádostí Požadováno (v tis Kč) Počet žádostí Požadováno (v tis Kč) Olomoucký Liberecký Moravskoslezský Moravskoslezský Jihomoravský Pardubický Středočeský Vysočina Vysočina Plzeňský Plzeňský Olomoucký Jihočeský Jihočeský Zlínský Královéhradecký Královéhradecký Jihomoravský Liberecký Zlínský Pardubický Karlovarský Karlovarský Středočeský Ústecký Ústecký

5 1. Výzva LK:  Zaškobrtnutí č.1 – dokumentace - vždy platí pouze AKTUÁLNÍ verze dokumentace tzn. změní-li se dokumentace v průběhu výzvy, změní se najednou i pravidla – pro žadatele velmi matoucí Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

6 1. výzva LK:  Zaškobrtnutí č.2 – Benefit - časté výpadky, 3 denní odstávka před ukončením výzvy, - řešení problému v Benefitu: žadatel volá ZS→ZS volá ŘO →ŘO volá Tesco→Tesco řeší problém→ Tesco volá ŘO→ŘO volá ZS→ZS volá žadatele (doba trvání cca 2 dny) Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

7 Hodnocení formální a přijatelnosti  Zaškobrtnutí č.3 – Kritéria přijatelnosti - některá kritéria přijatelnosti přísně formulována - v současné chvíli došlo k úpravám formulací, je připravována zpřesňující metodika a to ve spolupráci se ZS, čehož si velmi ceníme Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

8 Vyrozumění vyřazených žadatelů -všem žadatelům vyřazeným na základě kritérií přijatelnosti byly nabídnuty konzultace, čímž se velmi snížil počet případných stížností -Podle našich informací byl počet stížností/námitek na jednání LK podaných na ŘO nulový Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

9 Věcné hodnocení  Zaškobrtnutí č.4 – Hodnotitelé -hodnotitelé nebyli dostatečně vyškoleni -výsledná hodnocení – často rozporná, nekvalitní -ŘO podniká kroky ke zlepšení (HOMO, školení…) -pro další výzvy plánujeme intenzivnější práci s hodnotiteli Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

10 Výběrová komise -upravili jsme statut i jednací řád -komise se rozhodla krátit rozpočty pouze v rozsahu navrženém hodnotitelem Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

11 Schválení radou a zastupitelstvem - oba orgány respektovaly rozhodnutí výběrové komise Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

12 Příprava podkladů k podpisu smluv na GP  Zaškobrtnutí č.5 – LMR -povinnost dodržovat a vykazovat v grantových projektech Limity mzdové regulace byla několikrát diskutována na různých úrovních mezi ZS a ŘO, RAK ČR, MF s cílem zrušit tuto, z našeho pohledu zbytečnou komplikaci -povinnost vykazovat LMR byla zrušena, což velmi zjednoduší administraci GP z pohledu příjemců pomoci i ZS Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

13 Monitorování GG v systému Monit  Zaškobrtnutí č.6 – Monit -každý krok administrace GG musí být zaznamenán v systému Monit -systém je nedomyšlený, neprovázaný, práci nezjednodušuje, spíše naopak Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

14 Současný stav – realizace GP Administrativní zajištění -Vytvořeny „týmy“ projektový manažer finanční manažer odborný gestor (OŠMTS) -Každý tým má přiděleny „své“ projekty a intenzivně komunikuje s realizátory GP -1 x týdně koordinační schůzka „týmů“ sloužící pro sdílení zkušeností a sjednocení postupů při řešení problematických oblastí v GG/GP

15 Výhled Sloučení alokací a vyhlášení jen jedné výzvy/rok  větší důraz na „citlivá místa“ administrace GP – příprava hodnotitelů, vracení nekvalitních hodnocení…  vyšší alokace umožní podporu více kvalitních GP  zlevnění administrace - snížení množství peněz utracených za hodnocení  rozložení prostředků do více let stále umožňuje „řízení monitorovacích indikátorů“  omezení rozsahu podporovaných aktivit tak, aby podpora dosahovala většího zacílení a efektu vzhledem k prioritám Libereckého kraje

16 Uvažované omezení rozsahu podporovaných aktivit –vyloučení aktivit, které pokryly GP podpořené v 1. výzvě, které měly významný geografický dopad na značnou část Libereckého kraje a na metodické pokrytí a zpracování určité oblasti (např. metodika moderních metod výuky anglického jazyka na 1. stupni základních škol, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání základních softwarových produktů ve výuce) –podpora témat, která byla v rámci 1. výzvy vyhlášena, ale projektové záměry, které by problematiku řešily, nebyly předloženy (např. diagnostika a související psychologické a poradenské služby dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)


Stáhnout ppt "Globální granty OP VK v Libereckém kraji. -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google