Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální granty OP VK v Libereckém kraji. -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální granty OP VK v Libereckém kraji. -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační."— Transkript prezentace:

1 Globální granty OP VK v Libereckém kraji

2 -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační semináře i v menších obcích -Proaktivní přístup Strategie LK v 1. výzvě GG

3 Výsledek (zdroj MŠMT) Kraj Celková finanční alokace na výzvu (v tis. Kč) 1.1 1.2 1.3 Olomoucký258 26693 915117 393 Jihomoravský255 10595 493116 866 Středočeský242 00088 000110 000 Moravskoslezský181 27065 91682 395 Zlínský120 00043 00055 000 Jihočeský100 00025 000 Plzeňský100 00040 00050 000 Ústecký100 00050 000 Vysočina100 00036 00045 000 Královéhradecký90 00035 00045 000 Karlovarský61 00022 00027 000 Pardubický51 98818 90523 631 Liberecký43 98115 99319 991

4 Výsledek (zdroj MŠMT) Předložené žádosti dle krajů Oblast podpory 1.1Oblast podpory 1.2Oblast podpory 1.3 Kraj Požadované / alokované prostředky (v %) Počet žádostí Požadováno (v tis Kč) Počet žádostí Požadováno (v tis Kč) Počet žádostí Požadováno (v tis Kč)1.11.21.3 Olomoucký2021 238 00030149 000 61381 600Liberecký892495735 Moravskoslezský1821 265 20543197 07836255 606Moravskoslezský698299310 Jihomoravský2011 112 69150255 95758312 210Pardubický660273420 Středočeský132865 58022130 97236281 892Vysočina610283366 Vysočina91610 28320101 98629164 548Plzeňský528322379 Plzeňský71527 89016128 79827189 447Olomoucký479159325 Jihočeský100474 4671672 81533174 013Jihočeský474291696 Zlínský98463 29823101 98251256 159Královéhradecký449220232 Královéhradecký50404 119776 90515104 216Jihomoravský436268267 Liberecký72392 1941679 22633147 005Zlínský386237466 Pardubický70343 2421451 6951899 356Karlovarský362125119 Karlovarský45220 543827 518932 035Středočeský358149256 Ústecký8173 574374 5397135 751Ústecký174149272

5 1. Výzva LK: 12.5.2008-26.6.2008  Zaškobrtnutí č.1 – dokumentace - vždy platí pouze AKTUÁLNÍ verze dokumentace tzn. změní-li se dokumentace v průběhu výzvy, změní se najednou i pravidla – pro žadatele velmi matoucí Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

6 1. výzva LK: 12.5.2008-26.6.2008  Zaškobrtnutí č.2 – Benefit - časté výpadky, 3 denní odstávka před ukončením výzvy, - řešení problému v Benefitu: žadatel volá ZS→ZS volá ŘO →ŘO volá Tesco→Tesco řeší problém→ Tesco volá ŘO→ŘO volá ZS→ZS volá žadatele (doba trvání cca 2 dny) Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

7 Hodnocení formální a přijatelnosti  Zaškobrtnutí č.3 – Kritéria přijatelnosti - některá kritéria přijatelnosti přísně formulována - v současné chvíli došlo k úpravám formulací, je připravována zpřesňující metodika a to ve spolupráci se ZS, čehož si velmi ceníme Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

8 Vyrozumění vyřazených žadatelů -všem žadatelům vyřazeným na základě kritérií přijatelnosti byly nabídnuty konzultace, čímž se velmi snížil počet případných stížností -Podle našich informací byl počet stížností/námitek na jednání LK podaných na ŘO nulový Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

9 Věcné hodnocení  Zaškobrtnutí č.4 – Hodnotitelé -hodnotitelé nebyli dostatečně vyškoleni -výsledná hodnocení – často rozporná, nekvalitní -ŘO podniká kroky ke zlepšení (HOMO, školení…) -pro další výzvy plánujeme intenzivnější práci s hodnotiteli Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

10 Výběrová komise -upravili jsme statut i jednací řád -komise se rozhodla krátit rozpočty pouze v rozsahu navrženém hodnotitelem Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

11 Schválení radou a zastupitelstvem - oba orgány respektovaly rozhodnutí výběrové komise Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

12 Příprava podkladů k podpisu smluv na GP  Zaškobrtnutí č.5 – LMR -povinnost dodržovat a vykazovat v grantových projektech Limity mzdové regulace byla několikrát diskutována na různých úrovních mezi ZS a ŘO, RAK ČR, MF s cílem zrušit tuto, z našeho pohledu zbytečnou komplikaci -povinnost vykazovat LMR byla zrušena, což velmi zjednoduší administraci GP z pohledu příjemců pomoci i ZS Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

13 Monitorování GG v systému Monit  Zaškobrtnutí č.6 – Monit -každý krok administrace GG musí být zaznamenán v systému Monit -systém je nedomyšlený, neprovázaný, práci nezjednodušuje, spíše naopak Průběh výzvy a některá „zaškobrtnutí“

14 Současný stav – realizace GP Administrativní zajištění -Vytvořeny „týmy“ projektový manažer finanční manažer odborný gestor (OŠMTS) -Každý tým má přiděleny „své“ projekty a intenzivně komunikuje s realizátory GP -1 x týdně koordinační schůzka „týmů“ sloužící pro sdílení zkušeností a sjednocení postupů při řešení problematických oblastí v GG/GP

15 Výhled Sloučení alokací a vyhlášení jen jedné výzvy/rok  větší důraz na „citlivá místa“ administrace GP – příprava hodnotitelů, vracení nekvalitních hodnocení…  vyšší alokace umožní podporu více kvalitních GP  zlevnění administrace - snížení množství peněz utracených za hodnocení  rozložení prostředků do více let stále umožňuje „řízení monitorovacích indikátorů“  omezení rozsahu podporovaných aktivit tak, aby podpora dosahovala většího zacílení a efektu vzhledem k prioritám Libereckého kraje

16 Uvažované omezení rozsahu podporovaných aktivit –vyloučení aktivit, které pokryly GP podpořené v 1. výzvě, které měly významný geografický dopad na značnou část Libereckého kraje a na metodické pokrytí a zpracování určité oblasti (např. metodika moderních metod výuky anglického jazyka na 1. stupni základních škol, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání základních softwarových produktů ve výuce) –podpora témat, která byla v rámci 1. výzvy vyhlášena, ale projektové záměry, které by problematiku řešily, nebyly předloženy (např. diagnostika a související psychologické a poradenské služby dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)


Stáhnout ppt "Globální granty OP VK v Libereckém kraji. -Široké nastavení podporovaných aktivit -Nízká alokace -Oslovení širokého spektra potenciálních žadatelů -Informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google