Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání

2 Realizace GG a GP  březen 2008 – schváleno 39 GG  duben – červenec 2008 – vyhlášeno 42 výzev k předkládání GP  od srpna 2008 – zasedání VK a schvalování GP v orgánech kraje  následné uzavíraní prvních smluv o realizaci GP

3 Alokované a požadované finanční prostředky v 1. výzvách GP

4 Kraj Oblast podpory 1.1Oblast podpory 1.2Oblast podpory 1.3 Počet předložených žádostí Celkem požadováno (v Kč) Požadované / alokované fin. prostředky (v %) Počet předložených žádostí Celkem požadováno (v Kč) Požadované / alokované fin. prostředky (v %) Počet předložených žádostí Celkem požadováno (v Kč) Požadované / alokované fin. prostředky (v %) JČK 100474 467 2814741672 815 05129133174 013 205696 JMK 2011 112 691 30043650255 956 74126858312 210 238267 KK 45220 542 611362827 518 141125932 034 653119 KHK 50404 118 482449776 905 29422015104 216 447232 LK 72392 194 4948921679 226 48149533147 004 945735 MSK 1821 265 205 02369843197 078 35629936255 605 878310 OL 2021 238 000 00047930149 000 00015961381 600 000325 PK 70343 242 1026601451 694 6162731899 355 940420 PLZ 71527 890 31452816128 798 00332227189 447 060379 SČK 132865 579 95735822130 972 01614936281 891 685256 ÚK 8173 573 739174374 538 7681497135 751 379272 Vysočina 91610 283 21661020101 986 19028329164 548 150366 ZK 98463 298 44738623101 981 82423751256 158 750466 CELKEM 1 3228 091 086 9664752681 448 471 4802304132 533 838 328330

5 Práce s žadateli Olomoucký kraj) Práce s žadateli ( Olomoucký kraj) Informovanost žadatelů: -informační semináře pro žadatele -poskytování telefonických, emailových a osobních konzultací Podpora absorpční kapacity: -školení pro učitele zaměřené na praktické dovednosti při přípravě projektů do SF EU, fin. z rozpočtu OL -projekt ESF (OP RLZ): Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů SF EU na SŠ Nejčastější nedostatky žadatelů v žádostech: -nedostatečně specifikované klíčové aktivity -nadhodnocené osobní náklady -nesprávně zařazené položky rozpočtu v rámci kapitol, nezpůsobilé výdaje

6 Podpora ZŠ (Moravskoslezský kraj) Nejčastější aktivity v projektech ZŠ: -zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností -využívání ICT ve všeobecné vzdělávacích a odborných předmětech -rozvoj partnerství a síťování aj. Druhá výzva: -plánované vyhlášení v lednu 2009

7 Podpora SŠ (Zlínský kraj) První výzva: -vysoký převis požadovaných prostředků nad alokovanými prostředky -v oblasti 1.2 vysoký podíl vyřazených projektů a nevyčerpání celé alokace Zaměření podpořených projektů SŠ: -inovace vzdělávání odborných nebo všeobecně vzdělávacích předmětů -inovace výuky s důrazem na využívání interaktivních metod výuky s využitím ICT -inovace odborného vzdělávání -zkvalitnění a inovace výuky cizích jazyků a v cizím jazyce

8 Podpora EVVO (Ústecký kraj) Podpora EVVO: -45 mil. Kč = 1/3 alokace na výzvu v oblasti podpory 1.1 Příklady: -lesnicko-environmentální vzdělávání -zavádění vyučovacích metod a modulových programů -vytvoření webového portálu -vzdělávací program Environmentální vzdělávání pro život -realizace tzv. environmentálních dnů

9 Příklady dobré praxe (Jihomoravský kraj) Konkrétní cíle projektů (příklady): -zvýšit uplatnění absolventů školy na trhu práce pomocí nových metod výuky strojírenských oborů, mikroprocesorové techniky a ICT -zvýšení počtu žáků ze sociokulturně znevýhodněných rodin, kteří dokončí ZŠ -formování nových kompetencí učitelů ZŠ v režimu celoživotního vzdělávání První výzva: - schválení projektů proběhne v listopadu – prosinci 2008

10 Problémy v procesu administrace (Liberecký kraj) -Benefit7 - časté výpadky, 3 denní odstávka před ukončením výzvy -Kritéria přijatelnosti - některá kritéria přijatelnosti přísně formulována - v současné chvíli došlo k úpravám formulací, je připravována zpřesňující metodika a to ve spolupráci se ZS, čehož si velmi ceníme - Limity mzdové regulace

11 Hodnocení projektů (Středočeský kraj)  Poznatky z hodnocení projektů: –Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti: nesoulad mezi oficiálním názvem žadatele a údaji v ARESu složitá administrace při hodnocení –Věcné hodnocení: rozdíly v bodovém hodnocení: 13 % hodnocení mělo rozdíl větší než 20 bodů, 4 projekty měly rozdíl větší než 30 bodů, rozdíl 0 bodů byl u 2 projektů nejednotnost hodnotitelů v hodnocení hodnotitelé zacházeli do obecné roviny, chyběla konkrétnost zejm. u krácení fin. prostředků –Výběrová komise: důraz na zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

12 Zpracování žádostí (kraj Vysočina) Práce s žadateli: -konzultace, 3 informační semináře, 4 školení pro práci s elektronickou žádostí Benefit7 Chyby žadatelů: -nesoulad projektu s cíli OP -nevyužívání dostupných informací k napsání projektu -umělé vytváření projektových cílů bez ohledu na skutečné potřeby -nejasný harmonogram -nadhodnocené náklady, zahrnutí nezpůsobilých výdajů -chybně pochopené křížové financování -chyby ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google