Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání

2 Realizace GG a GP  březen 2008 – schváleno 39 GG  duben – červenec 2008 – vyhlášeno 42 výzev k předkládání GP  od srpna 2008 – zasedání VK a schvalování GP v orgánech kraje  následné uzavíraní prvních smluv o realizaci GP

3 Alokované a požadované finanční prostředky v 1. výzvách GP

4 Kraj Oblast podpory 1.1Oblast podpory 1.2Oblast podpory 1.3 Počet předložených žádostí Celkem požadováno (v Kč) Požadované / alokované fin. prostředky (v %) Počet předložených žádostí Celkem požadováno (v Kč) Požadované / alokované fin. prostředky (v %) Počet předložených žádostí Celkem požadováno (v Kč) Požadované / alokované fin. prostředky (v %) JČK JMK KK KHK LK MSK OL PK PLZ SČK ÚK Vysočina ZK CELKEM

5 Práce s žadateli Olomoucký kraj) Práce s žadateli ( Olomoucký kraj) Informovanost žadatelů: -informační semináře pro žadatele -poskytování telefonických, ových a osobních konzultací Podpora absorpční kapacity: -školení pro učitele zaměřené na praktické dovednosti při přípravě projektů do SF EU, fin. z rozpočtu OL -projekt ESF (OP RLZ): Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů SF EU na SŠ Nejčastější nedostatky žadatelů v žádostech: -nedostatečně specifikované klíčové aktivity -nadhodnocené osobní náklady -nesprávně zařazené položky rozpočtu v rámci kapitol, nezpůsobilé výdaje

6 Podpora ZŠ (Moravskoslezský kraj) Nejčastější aktivity v projektech ZŠ: -zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností -využívání ICT ve všeobecné vzdělávacích a odborných předmětech -rozvoj partnerství a síťování aj. Druhá výzva: -plánované vyhlášení v lednu 2009

7 Podpora SŠ (Zlínský kraj) První výzva: -vysoký převis požadovaných prostředků nad alokovanými prostředky -v oblasti 1.2 vysoký podíl vyřazených projektů a nevyčerpání celé alokace Zaměření podpořených projektů SŠ: -inovace vzdělávání odborných nebo všeobecně vzdělávacích předmětů -inovace výuky s důrazem na využívání interaktivních metod výuky s využitím ICT -inovace odborného vzdělávání -zkvalitnění a inovace výuky cizích jazyků a v cizím jazyce

8 Podpora EVVO (Ústecký kraj) Podpora EVVO: -45 mil. Kč = 1/3 alokace na výzvu v oblasti podpory 1.1 Příklady: -lesnicko-environmentální vzdělávání -zavádění vyučovacích metod a modulových programů -vytvoření webového portálu -vzdělávací program Environmentální vzdělávání pro život -realizace tzv. environmentálních dnů

9 Příklady dobré praxe (Jihomoravský kraj) Konkrétní cíle projektů (příklady): -zvýšit uplatnění absolventů školy na trhu práce pomocí nových metod výuky strojírenských oborů, mikroprocesorové techniky a ICT -zvýšení počtu žáků ze sociokulturně znevýhodněných rodin, kteří dokončí ZŠ -formování nových kompetencí učitelů ZŠ v režimu celoživotního vzdělávání První výzva: - schválení projektů proběhne v listopadu – prosinci 2008

10 Problémy v procesu administrace (Liberecký kraj) -Benefit7 - časté výpadky, 3 denní odstávka před ukončením výzvy -Kritéria přijatelnosti - některá kritéria přijatelnosti přísně formulována - v současné chvíli došlo k úpravám formulací, je připravována zpřesňující metodika a to ve spolupráci se ZS, čehož si velmi ceníme - Limity mzdové regulace

11 Hodnocení projektů (Středočeský kraj)  Poznatky z hodnocení projektů: –Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti: nesoulad mezi oficiálním názvem žadatele a údaji v ARESu složitá administrace při hodnocení –Věcné hodnocení: rozdíly v bodovém hodnocení: 13 % hodnocení mělo rozdíl větší než 20 bodů, 4 projekty měly rozdíl větší než 30 bodů, rozdíl 0 bodů byl u 2 projektů nejednotnost hodnotitelů v hodnocení hodnotitelé zacházeli do obecné roviny, chyběla konkrétnost zejm. u krácení fin. prostředků –Výběrová komise: důraz na zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

12 Zpracování žádostí (kraj Vysočina) Práce s žadateli: -konzultace, 3 informační semináře, 4 školení pro práci s elektronickou žádostí Benefit7 Chyby žadatelů: -nesoulad projektu s cíli OP -nevyužívání dostupných informací k napsání projektu -umělé vytváření projektových cílů bez ohledu na skutečné potřeby -nejasný harmonogram -nadhodnocené náklady, zahrnutí nezpůsobilých výdajů -chybně pochopené křížové financování -chyby ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Workshop A – Globální granty v počátečním a dalším vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google