Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OBDOBÍ DOSPĚLOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OBDOBÍ DOSPĚLOSTI"— Transkript prezentace:

1 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OBDOBÍ DOSPĚLOSTI
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 OBDOBÍ DOSPĚLOSTI Přechod z dospívání do dospělosti probíhá průběžně
a je charakterizován dosažením osobní zralosti.

3 Dospělost je nejdelším životním obdobím.
OBDOBÍ DOSPĚLOSTI Dospělost je nejdelším životním obdobím. Jde o období dynamické – rozvoj nekončí (např.: potřeba sebevzdělávání, získání zkušeností, dosahování řady cílů…). Jde o období práce, zakládání rodiny, výchovy dětí a vykonávání řady společenských rolí.

4 ZNAKY OSOBNÍ ZRALOSTII
optimální osvobození se od závislosti na rodině (nejbližším okolí) – „vyplouvání na otevřené moře“, zachování kladného vztahu samostatnost v rozhodování umění nést odpovědnost za sebe a za své jednání, ochota podstoupit riziko a přijmout následky, ale být i hrdý na dobře odvedenou práci schopnost stát si za svým názorem – střetávat se s jinými názory +

5 ZNAKY OSOBNÍ ZRALOSTI dobrá sebedůvěra (netrpět stále pocity viny, nerozhodností) schopnost udržovat dlouhotrvající přátelství schopnost jednat s každým člověkem s náležitými ohledy a bez předsudků schopnost sladit své potřeby (práva) s potřebami jiných a za určitých okolností se podřídit na základě empatických schopností projevit sympatie, pomoci +

6 ZNAKY OSOBNÍ ZRALOSTI při výběru životního partnera nebýt motivován jen biologickými potřebami – fyzickým stavem schopnost běžného sexuálního styku bez pocitů viny, bez zábran – schopnost dát najevo lásku a něhu, ale i přijímat schopnost vykonávat přiměřené množství práce každý den – nepociťovat nepřiměřenou únavu, pociťovat užitečnost schopnost rozvržení práce a odpočinku +

7 ETAPY DOSPĚLOSTI MLADŠÍ DOSPĚLOST 18/26 – 30/35let
STŘEDNÍ DOSPĚLOST 30/35 – 45/50 let STARŠÍ DOSPĚLOST 45/50 – 60/65 let (presenium) ohraničeno vstupem do důchodu Dělení je orientační. Nacházíme výrazné mezníky rozdělující jednotlivé etapy jako v dětství – přesto je velký rozdíl v myšlení, cítění a v sociálním chování u dospělého dvacetiletého a dospělého šedesátiletého člověka.

8 MLADŠÍ DOSPĚLOST 18/26 – 30/35let  

9 TĚLESNÝ VÝVOJ A VÝVOJ MOTORIKY
období relativního klidu a vyrovnanosti – nedochází k výrazným fyzickým změnám růst organismu se ustaluje, kosterní svalstvo ještě roste ustaluje se celkový vzhled, vrcholí činnost žláz s vnitřní sekrecí (pohlavní žlázy) kolem 30. roku dosahují všechny orgány úplné zralosti stagnace = stabilizační fáze období vrcholné aktivity fyzické i psychické – velká schopnost snést zátěž +

10 KOGNITIVNÍ FUNKCE maximální rozvinutí všech kognitivních funkcí včetně intelektu, paměti, myšlení (je pružné, kreativní) období získávání zkušeností (člověk je otevřen novým zkušenostem) období je vhodné využít pro další vzdělávání, sebevzdělávání – schopnost učit se novým věcem je nezměněna schopnost dobré adaptability +

11 EMOCE A VŮLE převládá pozitivní citové ladění
jsou realizovány životní cíle, naplňovány hodnoty, které si často zvolili v adolescenci mají možnost svobodně se rozhodovat a pevně si stát za svým cílem období střízlivého realismu – znají své možnosti, ale i omezení s úspěchy v osobním i pracovním životě narůstá sebevědomí +

12 SOCIÁLNÍ VZTAHY dochází k upevnění identity dospělého (identifikace s rolí dospělého – kdo jsem a jaký mám cíl) přetrvává extravertovanost – sociální vztahy jsou široké a různorodé Toto období lze charakterizovat: 1. hledání a nacházení trvalého partnera 2. založení nové rodiny jako samostatného celku 3. období realizace pracovní činnosti +

13 MLADŠÍ DOSPĚLOST Práce a život v manželství (v rodině) je pro mnohé nejdůležitějším obsahem životního naplnění.

14 INTINMÍ PARTNER V období mladší dospělosti nacházíme intimního (důvěrného) partnera. Intimita bývá charakterizována jako schopnost být sám sebou ve společnosti druhého. Intimní partner je ten, se kterým vydržíme bez nudy a strachu doma, když nejde TV, a jehož přednosti více oceníme ve vztahu k potřebám dvojice (rodiny) než ve vztahu ke společnému hodnocení.

15 MANŽELSTVÍ Manželství by mělo být založeno na hlubokém emočním vztahu, kdy partneři mohou zůstat autentičtí a mít svůj vlastní názor. Největší šanci má takové manželství, do kterého lidé vstupují plánovaně, lidé v podstatě zralí, osobně vyrovnaní a zdraví.

16 SEXUÁLNÍ ŽIVOT Součástí manželského soužití je sexuální aktivita:
individuální, rekreační – sexuální aktivita přináší (by měla přinášet) člověku radost, uvolnění a rozkoš párová, komunikační – sexuální styk může být chápán jako důvěrný rozhovor dané dvojice

17 SEXUÁLNÍ ŽIVOT druhová – v důsledku sex. styku mají lidé děti:
pro ženy je období mladší dospělosti obdobím uspokojováním mateřského instinktu - někdy se však mohou dostat do konfliktu povolání X dítě, návrat do práce – je poměrně obtížný pro muže je pak typická snaha o sebeprosazení v práci (úspěch), mají velké cíle, které porovnávají s možnostmi, cíle ještě nejsou tak pevné – „hledají se“, střídají zaměstnání – období předběžné volby

18 MOTIVACE K PRÁCI hmotný prospěch (samostatně se uživit, ekonomická nezávislost dobrý životní standard celé nové rodiny pomáhat lidem (práce je pro jiné užitečná, prospěšná) realizovat se (uplatnit své vědomosti, dovednosti) najít přátele a nové kontakty – je velmi důležité mladí lidé by však neměli podceňovat mimopracovní aktivity (znakem dospělosti je schopnost správného rozvržení práce a odpočinku) +

19 STŘEDNÍ DOSPĚLOST 30/35 – 45/50 let

20 STŘEDNÍ DOSPĚLOST Je obdobím stabilizace ve vývoji tělesném, psychickém i sociálním, ke konci období může docházet ke zhoršování některých funkcí (regrese).

21 TĚLESNÝ VÝVOJ přetrvává vrchol produktivity, přestože postupně dochází k úbytku svalové síly, zpomalení rychlosti pohybu (snížení motorické výkonnosti) zhoršení manipulačních schopností (s věcmi, se kterými nemají zkušenosti) zhoršení zrakové a sluchové ostrosti (krátkozrakost) – schopnost kompenzace +

22 PSYCHICKÝ VÝVOJ upevnění identity, plná stabilizace osobnostních rysů
může se objevit určitá rigidita – stereotypnost při vykonávání některých činností (pravidelný režim dne, týdne), určitá neochota něco měnit, učit se něco nového stereotypnost se může projevit v oblasti názorové – těžko se ovlivňují v názorech, začínají věřit předsudkům koncem období se zhoršuje paměť, především v oblasti vštěpování a vybavování nových informací (lze trénovat – křížovky, učení se novým věcem…) +

23 SOCIÁNÍ VZTAHY stabilizují se partnerské vztahy – ženy jsou zainteresovány na výchovu dětí dochází k předávání zkušeností dětem X mohou se vyskytovat problémy v manželství, které mohou končit rozvodem – velké trauma především pro děti! tam, kde manželství již nelze zachránit, by měly být vztahy rodičů udrženy na přijatelné úrovni pro dítě (NE vzájemné osočování, kupování si dítěte…) optimální vysvětlení situace je, že rodiče si sice nerozumějí, a proto se rozcházejí, ale že dítě tím o nikoho nepřichází a že táta nebo máma je má stále stejně rád a bude se s ním často vídat +

24 STŘEDNÍ DOSPĚLOST profesní zaměření se ustaluje – profesní růst až dosažení vrcholu svého postavení ustálení a max. specializovanost v oboru (max. intelektová výkonnost + zkušenosti) člověk se stává spolehlivým, má stálé názory, ale je schopný kompromisu řeší problémy konstruktivně velká odpovědnost vzhledem k rodině i povolání +

25 STARŠÍ DOSPĚLOST 45/50 – 60/65 let

26 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA
jde o období bilancování – většina lidí hledá odpověď na otázku, zda to, čeho dosáhl, odpovídá očekávání či nikoliv a zda dosavadní výsledky mohou být ještě dobudovány a završeny pokusy napravit omyly a dohonit to, co jsme v životě zmeškali, jsou časté, ne vždy úspěšné (ani realistické)

27 KRIZE STŘEDNÍHO VĚKU člověk hodnotí svůj dosavadní život (úvahy o budoucnosti, hledání hlubšího smyslu života) někdy tendence dohánět to, co mohou prožít naposledy právě teď (výměna partnera, střídání partnerů, extravagantní úpravy zevnějšku, intenzivní sportování, hubnutí apod.) manželství – II. krize, přehodnocují svůj vztah k manželství, uvažují o jeho další budoucnosti změna rodičovské role – klesá její důležitost, syndrom prázdného hnízda (děti odcházejí z domova, samota, pocit nenaplněného života) +

28 TĚLESNÝ VÝVOJ dochází k výraznějšímu úbytku fyzických sil – snižuje se výkonnost, dochází k atrofii svalstva, osteoporóze, výrazněji se snižuje pružnost kůže – vznikají vrásky, zhoršuje se zrakové a sluchové vnímání ukončuje se reprodukční schopnost – u žen se objevují příznaky klimakteria (přechodu) – začátek je individuální 45 – 55 let, dochází k postupnému vyhasínání menstruačního cyklu – k velkým hormonálním změnám, což bývá spojeno s řadou tělesných (hypertenze, návaly horka, bušení srdce, pocení, nespavost) a psychických potíží (citová labilita) +

29 TĚLESNÝ VÝVOJ popisujeme syndrom zavírajících se dveří: ženy se často domnívají, že jakmile přestanou menstruovat, ztrácejí ženskost – nejsou pro muže přitažlivé, že končí sexuální život – nemohou prožít orgasmus (změny zhoršuje i tendence k tloustnutí, snížené napětí kůže…) spojeno s depresí – plačtivostí, podrážděností, zvýšenou vztahovačností, výčitkami z nevděku a nepochopení X přehnaná obrana – „klimakterický diblík“ – minisukně, zdobivost… musí si najít aktivitu – najít si oblast, kde mohou zažít úspěch, uplatnit se, důležitá podpora partnera a celé rodiny +

30 TĚLESNÝ VÝVOJ reprodukční schopnost muže je obvykle zachována do pozdějšího věku, avšak i u mužů se dostavují podobné subjektivní i objektivní projevy jako u žen, např.: zhoršení potence, i pro muže může být období 45 – 55 let krizové – uvědomují si úbytek psychických i fyzických sil (např.: potíže s potencí) – syndrom zavírajících se dveří – často odcházejí od rodiny (je tam manželka s problémy) a hledají si mladé partnerky – „chytají druhý dech, druhou mízu, poslední výkřik“ – mluvíme o andropauze v pozdní dospělosti se objevují zdravotní potíže spojené s chronickým onemocněním (infarkt myokardu, artróza) – může dojít i ke ztrátě partnera (hledat jiného X zůstat sám? – reakce dětí?)

31 SOCIÁLNÍ VZTAHY dochází ke změnám v sociálních vztazích
děti se osamostatňují – syndrom prázdného hnízda – ženy, které žily jen pro rodinu, se najednou nemají o koho starat, komu co předávat – může nastat deprese, výčitky…

32 SOCIÁLNÍ VZTAHY sociální vztahy se zužují (ustálení profesního rozvoje, málo času až přetěžování), nové kontakty se navazují obtížně – nepotřebují nové známé na konci období odchod do důchodu – každý prožívá jinak – někdo se těší na odpočinek, koníčky, vnoučata (najde si cíl využití, být v něčem prospěšný) X někdo může prožívat velmi tragicky – je možné pracovat na snížený úvazek ačkoli projevy involuce nemusí být výrazné, člověku se začíná připomínat jeho smrtelnost, se kterou se musí vyrovnat – dřívější extravertovanost slábne, člověk se více obrací dovnitř ztráta partnera +

33 OBDOBÍ DOSPĚLOSTI Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály :


Stáhnout ppt "VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OBDOBÍ DOSPĚLOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google