Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová"— Transkript prezentace:

1 Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová
POLITICKÝ SYSTÉM Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová

2 Harmonogram přednášky
Uvítání, slavnostní zahájení Akademie, Představení, úkoly Akademie Chod Akademie – 1x měsíčně, v objednaný termín Politický systém, Veřejná správa, Věci veřejné, PR a komunikace s médii, Manažerské řízení a ekonomika Hodnocení – 50% docházka, 50% test (abcd, doplňování) – konec června Divoká karta Materiály – na webu v sekci AKADEMIE

3 Politický systém - harmonogram
Ústavní systém ČR Stranický systém ČR Volební systém Přímá demokracie Praktické cvičení

4 ÚSTAVNÍ SYSTÉM

5 Ústavní systém ČR ČR jako parlamentní republika
Srovnání parlamentární X prezidentský X poloprezidentský režim Základní dokument – Ústava ČR (platnost od ) Oddělení mocí – zákonodárná, výkonná, soudní

6 ČR v EU

7 Parlament - Poslanecká sněmovna ČR
200 poslanců, 4 roky, starší 21 let Poměrný volební systém (14 krajů) Předseda, místopředseda, výbory, kluby Role: Zastupitelská (reprezentativní) funkce Legislativní funkce Kontrolní funkce (kontrola vlády a jí podřízených složek) Kreační funkce (volba prezidenta, návrh na jmenování prezidenta viceprezidenta NKÚ…)

8 Separace mocí

9 Parlament ČR - Senát 81 senátorů, 6 let, min. 40 let
většinový volební systém Role: Pojistka (systém brzd a protivah) v případě neexistence PS – zastupuje PS Předseda Senátu v případě absence prezidenta ho zastupuje V ČR příliš nefunguje, nepopulární (nejnižší počet voličů, ankety…)

10 Vláda 18 členů – premiér, místopředsedové vlády, ministři - kolektivní orgán, výkon moci Odpovědna PS Předsedu jmenuje prezident, na jeho doporučení pak jmenuje ostatní členy vlády Do 30 dnů předstupuje před PS – žádá o důvěru Když vláda nezíská důvěru, prezident má 2.pokus, pakliže opět vláda neuspěje, má pokus jmenovat premiéra předseda PS, v případě nezískání důvěry – rozpuštění PS a nové volby

11 Prezident min. 40 let, na 5 let
volen nepřímo (Senát + PS dohromady), neodpovědný Z ústavy – formální role Absolutní pravomoci (bez kontrasignace): jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, přijímá demisi, odvolává vládu, svolává zasedání PS, rozpouští PS, jmenuje soudce Ústavního soudu, předsedu a místopředsedy ÚS, NS, NKÚ, amnestie, suspensivní veto u zákonů, podepisuje zákony

12 ČR v EU 70% legislativy ČR pochází z EU 27 členských států
Institucionální trojúhelník - Komise, Rada EU, Evropský parlament Komise – 27 komisařů, podává legislativní návrh Spolurozhodování – přijetí návrhu – Rada (ministři všech členských zemí) a EP Lisabonská smlouvy – efektivnější, demokratičtější Unie, právo lidové iniciativy, větší zapojení národních parlamentů

13 Zajímavé odkazy a literatura
Ústava

14 SHRNUTÍ ČR jako parlamentní demokracie (X prezidentský, poloprezidentský systém) Hlavní dokument – Ústava Oddělení mocí: Zákonodárná – Parlament (PS a Senát) Výkonná – vláda, prezident Soudní

15 VOLEBNÍ SYSTÉM

16 Volební systém Definuje volební zákon způsob zajištění voleb
2 základní logiky – poměrnost X akceschopnost 3 modely poměrný volební systém - poměrnost většinový volební systém - akceschopnost polopoměrný systém

17 Většinový volební systém
základní pravidlo – mandát získává pouze, kdo získal většinu otázka zda většina absolutní či relativní 2 varianty: Relativně většinový systém absolutně většinový (jednokolový)

18 Relativní většinový volební systém
Jednokolový většinový systém Nejužívanější model na světě, v anglicky mluvícím světě (VB, USA, Kanada, Nový Zéland, britské ex kolonie) země rozdělena do 1 mandátových obvodů – vítěz automaticky bere mandát Přehlednost, osobní vazba poslance na region, odpovědnost Disproporčnost, nadprezentace velkých stran

19 Relativní většinový volební systém
Blokové hlasování Obdoba jednokolového systému, ale volí se vždy více poslanců (vícemandátové obvody) – volič tolik hlasů, kolik mandátů Bermudy, Kuvajt, Thajsko, Filipíny Kumulativní hlasování Modifikace blokového – volič může své hlasy kumulovat a dát všechny jednomu kandidátovi

20 Relativní většinový volební systém
Bodové hlasování Pozměněná varianta kumulativního, volič více hlasů než se v obvodu volí Stranické blokové hlasování Volič má pouze 1 hlas, vybírá kandidátku strany nikoliv kandidáta Vítězná strana pak má všechny mandáty Nejvíce disproporční Singapur, Tunisko, Libanon

21 Absolutní většinový volební systém
Vítěz = kandidát s absolutní většinou (51%) Dvoukolový většinový systém První kolo – nutné získat absolutní většinu, když nikdo Druhé kolo – užší výběr kandidátů, stačí obyč.většina Obvykle se volí dvakrát – rozhodující je 2. volba Prezidentský (uzavřený) dvoukolový systém Parlamentní (otevřený) dvoukolový systém

22 Dvoukolový většinový volební systém
Prezidentský (uzavřený) dvoukolový systém Do 2. kola pouze 2 nejúspěšnější (Senát ČR) pro volbu prezidenta (př. Francie) Parlamentní (otevřený) dvoukolový systém Není předem stanoven počet postupujících, ale hranice Každá země, jiná hranice % hlasů (př. Francie - 12,5%)

23 Absolutní většinový volební systém
Alternativní (australské) hlasování jednokolová alternativa absolutní většiny, volič během 1 volby vyjádří i své další preference (pořadí, jak by další kandidáty volil, kdyby ten první neuspěl) postupně se vyškrtávají kandidáti, než se najde kandidát, který má absolutní většinu značná složitost systému

24 Poměrný volební systém
Rozděluje mandáty v poměru k počtu hlasů 2 modely dle podoby hlasovacího lístku Systémy listinné (kandidátní) – volba kandidátky stran Jednojmenné přenosné hlasování – volba kandidátů pomocí preferencí

25 Jednojmenné přenosné hlasování
Volič 1 hlas(první preference) dá kandidátovi (označí ho 1). Následně označí další kandidáty (další preference) Kandidát pro zvolení potřebuje určitý počet hlasů (když ho dosáhne, ostatní hlasy pro něj se přerozdělí dle dalších preferencí) Irsko, Malta

26 Listinný poměrný volební systém
Strana (koalice stran) představí kandidátní listinu, volič nehlasuje přímo pro určité kandidáty, ale pro kandidátku (stranu) jako celek Voliči bez šance měnit pořadí nebo minimálně Každá země – vlastní specifika ČR – volba do PS, 4 preferenční hlasy Matematika přepočtu hlasů na mandáty: Metody volebního kvocientu Systémy volebního dělitele

27 Metody volebního kvocientu
Typické, že v prvním přepočtu nerozdělí všechny mandáty Nutné dorozdělit v dalších kolech Pro přepočet nutno znát : Celkový počet hlasů (H) Počet mandátů (M) Z toho počítám volební číslo (Q) Hareova metoda – nejjednodušší Q=H:M Hagenbach – Bischoffova metoda Q= H:(M+1)

28 Metody volebního kvocientu
Hagenbach – Bischoffova metoda Q= H:(M+1) Formule Imperiali Q= H:(M+2) Všechny tyto formule potřebují následnou proceduru, která přerozdělí zbývající hlasy Metoda největšího zbytku – zbylé mandáty dostane strana, která má největší počet nevyužitých hlasů Metoda největšího průměru – zbylé mandáty dostane ta strana, která vykáže ve volebním obvodu největší průměr hlasů na mandát

29 Systémy volebního dělitele
Odstraňují problémy s nepřidělenými mandáty (mandáty rozděleny hned v 1.kole) Počet hlasů každé strany vydělen řadou čísel: D´Hontův systém (1,2,3…) – zvýhodňuje velké strany Saint – Laguev systém (lichá čísla – 1,3,5…) – lepší pro malé a střední strany Imperialiho systém (2,3,4…) – zvýhodňuje velké strany

30 Polopoměrné volební systémy
Nová kategorie, ne všichni s ní souhlasí Limitované hlasování Volič má o 1 hlas méně, než kolik se volí mandátů Systém 1 nepřenosného hlasu Limitované hlasování s 1 hlasem Systém (ne)souhlasného hlasu Volič dává pozitivní (či negativní) hlas kolika kandidátům chce Smíšené systémy

31 Česká republika – volební systém PS
Tradičně – poměrný volební systém (1.republika) Dříve do opoziční smlouvy reforma r Hagenbach – Bischoffova kvóta, 8 volebních obvodů (14 – 40 mandátů), 5% klauzule (2 členné koalice 7%, 3členné 9%, 4 členné 11%) Ústava č.18, volební zákon č. 247/1995 Listinný poměrný systém, 14 obvodů (200 mandátů) dle voleb 2006 Praha (25), SČ, JM, MS (23),ÚsK(14), JČ (13), OlK,ZlK (12), KHK, PlK(11), PbK, Vys(10), Lib(8), KV(5)

32 Česká republika – volební systém PS
Vázaná kandidátní listina – změny mohou voliči provádět pouze 4 preferenčními hlasy (min.5%vol.) Po uzavření vol.místností – všechny hlasy spočítány na celorepublikové úrovni – vypočítá se tzv. celorepublikové mandátové číslo (celkový počet mandátů odevzdaný všem pol.subjektům/celkový počet mandátů) Tím to číslem se následně vydělí počet hlasů získaný v každém kraji – výsledný počet ukazuje počet mandátů v kraji (5 – 25 mandátů)

33 Česká republika – volební systém PS
Vyhodnotí se, které strany překročily celorepublikově 5% (tzv. aditivní klauzule pro koalice – 10%, 15%, 20%) Následné rozdělení mandátů probíhá na základě D´Hondtova volebního dělitele Počet hlasů každé strany je vydělen řadou čísel (1, 2, 3…). Ze všech vypočtených podílů je pak vybrán takový počet největších, kolik má být rozděleno mandátů

34 Volební systém do PS - kritika
Poměrný systém Neakceschopnost a nestabilita vlád, složité hledání koalice, koaliční neodpovědnost, politika nesplněných slibů, absence alternace (KDU- ČSL téměř ve všech vládách) Chybí vazba na region, voliče, přímá kontrola Vyděračský potenciál malých stran Enormní role stranických sekretariátů (nezáleží na kvalitě kandidátů, ale na značce strany)

35 Volby 2006 Výsledky voleb 2006 Nestejná váha hlasů voličů
Politická strana absol. v % mandáty mandáty v % Česká strana sociálně demokratická 32% 74 37% Komunistická strana Čech a Moravy 13% 26 Občanská demokratická strana 35% 81 41% KDU-ČSL 7% 13 Strana zelených 6% 6 3% Výsledky voleb 2006 Nestejná váha hlasů voličů Nestejná velikost hlasů vede k nestejné váze hlasů voličů Porušení základního pravidla demokracie: jeden hlas – jedna váha Aktuálně nastavený systém zvýhodňuje regionálně silné strany (KDU – ČSL), naopak voličsky rovnoměrně (po celé ČR) rozložené malé strany znevýhodňuje (Zelení)

36 Volební systém do PS -kritika
Nestejná váha hlasů voličů Mandáty v jednotlivých krajích Nestejná velikost hlasů vede k nestejné váze hlasů voličů Porušení základního pravidla demokracie: jeden hlas – jedna váha Pro zisk mandátu v KV nutno získat mnohem více než v Praze (KV – hlasů X Praha hlasů) Mandáty v jednotlivých krajích Kraj mandáty počet obyvatel 1 mandát na obyv. Hlavní město Praha 25 47343 Středočeský 23 50719 Jihočeský 13 48372 Plzeňský 11 50263 Karlovarský 5 60915 Ústecký 14 58800 Liberecký 8 53725 Královéhradecký 49920 Pardubický 10 50681 Vysočina 51111 Jihomoravský 49173 Olomoucký 12 53286 Zlínský 48906 Moravskoslezský 54344

37 Volební systém do PS -problémy
Poměrně nepoměrný systém Se zvyšujícím se počtem mandátů roste poměrnost (hovoříme o poměrnosti lze až od 20 mandátových obvodů Přirozený práh (Pha, SČ, MS, JM – pod 5% X KV, Lib – 12%) Menší obvody – většinový charakter (KV, Lib) KV – 5 mandátů – 4 preferenční hlasy – téměř jmenovitý způsob volby, větší šanci získat preferenční hlas než v Pha

38 Volební systém do PS -problémy
ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL SZ Kraj hlasy % M Hl.m. Praha 317 224 48.3 14 152 962 23.3 6 51 925 7,9 2 31 820 4,8 1 60 384 9,2 Středočeský kraj 243 012 39.2 10 190 607 30.7 8 79 964 12,9 3 30 207 4,9 37 219 6,0 Jihočeský 123 804 36.7 102 833 30.5 4 45 099 13,4 27 630 8,2 19 924 5,9 Plzeňský 105 391 36.5 5 91 606 31.7 40 578 14,0 16 338 5,7 17 090 Karlovarský kraj 49 189 35.9 44 887 32.7 20 323 14,8 4 723 3,4 9 206 6,7 Ústecký 130 365 34.8 132 895 35.5 60 175 16,1 8 365 2,2 22 616 Liberecký 83 647 38.8 63 181 29.3 24 823 11,5 9 131 4,2 20 646 9,6 Královéhradecký k. 111 466 37.7 89 204 30.1 34 093 19 893 19 819 Pardubický kraj 91 113 33.3 90 268 32.9 33 956 12,4 24 023 8,8 17 148 6,3 Vysočina 76 393 27.7 97 568 35.4 40 480 14.7 33 587 12,2 13 514 Jihomoravský kraj 186 779 200 619 83 687 13.7 67 865 11,1 37 771 6,2 Olomoucký kraj 101 151 30.3 118 334 49 026 27 609 8,3 18 398 5,5 Zlínský kraj 101 376 106 481 35 998 11,3 41 663 13,0 16 224 5,1 Moravskoslezský k. 171 565 28,6 7 247 382 40.5 11 85 201 13.9 43 852 7,2 26 528 4,3 Volební systém do PS -problémy

39 Volební systém do PS -problémy
D´Hondtův dělitel – zvýhodňuje velké strany

40 SHRNUTÍ Volební systémy – způsob a provedení voleb
2 hlavní varianty – poměrný X většinový Volební systém do PS – poměrně nepoměrný Volební systém do Senátu - většinový

41 DĚKUJEME ZA POZORNOST KRISTÝNA KOČÍ – k.koci@veciverejne.cz
LENKA ANDRÝSOVÁ –


Stáhnout ppt "Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová"

Podobné prezentace


Reklamy Google