Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RESTAUROVÁNÍ NEJSTARŠÍHO HASIČSKÉHO PRAPORU SDH VELVARY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RESTAUROVÁNÍ NEJSTARŠÍHO HASIČSKÉHO PRAPORU SDH VELVARY"— Transkript prezentace:

1 RESTAUROVÁNÍ NEJSTARŠÍHO HASIČSKÉHO PRAPORU SDH VELVARY
Lenka Dolanská RESTAURÁTORKA TEXTILU

2 Restaurování nebo restaurátorství znamená záchranu a odborné opravování uměleckých děl a starožitností. Restaurátor musí především s pokorou sloužit danému dílu. Musí umět potlačit svou osobnost, svoji vlastní tvůrčí invenci a nápady, které jsou nežádoucí.

3 Pokud by konzervační zásah mohl poškodit autenticitu předmětu do té míry, že hrozí devalvace jeho komplexní hodnoty, je konzervátor-restaurátor povinen odstoupit od takového zásahu a doporučit vlastníkovi či správci předmětu jiný postup, např. vyhotovení kopie.

4 Všechny zásahy restaurátora musí být dokumentovány písemnými a obrazovými záznamy a zprávami, které jsou trvale uloženy pro potřeby další budoucí konzervace.

5 Původ praporu sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech v roce 1868 za 450 zlatých slavnost svěcení dne 26.července 1868 1874 výměna obrazu sv.Floriána věnován Centru hasičského hnutí v Přibyslavi v roce 1983 v roce 1986 zhotovena replika pohřešování praporu a znovuobjevení během katalogizace v roce 2008

6 Popis praporu prapor je oboustranný
šíře 167 − 169 cm a výška 174 − 177 cm zhotoven z  hedvábí po obvodu je lemován úzkou modrou hedvábnou stuhou je vyztužen bavlněným plátnem

7 Avers

8 díl je sešit ze tří horizontálních pásů hedvábí barvy červenofialové
zlatě lemovaný červený štít se znakem města Velvary motiv není umístěný uprostřed, ale je mírně posunut vpravo, dále od žerdi motiv lipových větví s listy a plody

9 Revers

10 díl je sešit ze čtyř horizontálních pásů krémového hedvábí
ve středu listu je vsazeno oválné malované pole s vyobrazením svatého Floriána pole je lemováno dracounovou portou a je roubeno malovaným žluto − fialovým ornamentálním motivem komponovaným do čtverce

11 Stav před restaurováním
velmi špatný nálezový stav hedvábí zašpiněné, degradované, částečně chybí (až 1/3 každého listu), zapuštěné barvy změna barevnosti způsobená vlivem světla deformace v ploše reversu způsobená vystřižením původního obrazu prapor byl již opravován lepením a šitím

12 Stav před restaurováním
stopy korozních produktů od hřebů (návin) hedvábná lemovka silně poškozená, zašpiněná část lemovky byla vytržená

13 Poškození - avers

14

15

16 Centrální malba potrhaná chybí spodní část erbu
byla již dříve opravena lepením

17 Opravy lepením

18

19 Poškození – revers

20

21

22 Centrální malba potrhaná částečně chybí nalepená na výztužné plátno
rozpáraný šev

23 Opravy šitím a lepením

24

25 Navrhovaný postup restaurování
prapor vyžaduje zpevnění v celé ploše kombinovaná metoda šitého sendviče a lepení malovaných částí praporu vyjmutí výztužného plátna některé opravy reversu šitím a lepením jsou nedemontovatelné – hrozí ztráta původního materiálu

26 Lepení textilu lepení textilií je hodně diskutovaná a často zavrhovaná metoda restaurování textilu. je dobré o ní uvažovat v případech, kde by textilie trpěla více šitím, než lepením, kvůli jejímu špatnému stavu, nebo v případě, kde by šití mohlo poškodit textilii kvůli její konstrukci (přítomnost malby) volba vhodného lepidla a jeho způsob reaktivace byl nejdůležitější aspekt této práce

27 Požadavky na lepidlo flexibilní odolné vůči stárnutí nemění barvu
nevylučuje produkty nebezpečné pro textilie nesmí urychlovat stárnutí textilií rozpustné v rozpouštědlech bezpečných pro textil lepený spoj reversibilní

28 Metoda lepení k lepení textilu je vhodné použít metodu, kde podpůrná textilie je pokryta lepidlem v jeho tekutém stavu a poté, co lepidlo zaschne, utvoří na podpůrné textilii film. Takto lepidlem pokrytá podpůrná tkanina je aplikována z rubu poškozené textilie a lepidlo se reaktivuje za použití tepla, tepla a tlaku nebo organickými rozpouštědly v obou jeho formách − tekutina nebo pára

29 Výhody metody nepracuje se s lepidlem v tekutém stavu přímo u historické sbírky nehrozí potřísnění nehrozí výtlaky lepidla do textilní části

30 Lepidlo po prostudování zahraniční literatury a dostupných podobných prací jsem zvolila k lepení Klucel G, což je hydroxypropylcelulóza reaktivace – páry lihu přes semipermeabilní membránu – velké plochy reaktivace – plomby – teplo + tlak

31 Testy lepení

32 Testy podpůrná tkanina - krepelína Usavelon a Gáza na podlep (oboje 100% přírodní hedvábí) obarvené saturnovými barvivy testovací tkanina imitující prapor bylo 100% přírodní hedvábí Habotai – obarvené různé koncentrace lepidla Klucel G reaktivace - tlakem a teplotou a parami lihu a acetonu přes semipermeabilní membránu

33 Skládání vrstev při lepení

34 Testy - vyhodnocení vzorky hodnoceny subjektivně z hlediska pevnosti lepeného spoje, flexibility a vzhledu nejvhodnější k lepení - 8% roztok Klucelu G v deionizované vodě aktivovaný parami lihu lepení plomb - film 4% roztoku Klucelu G na Melinex folii – bez nosné tkaniny

35 Postup restaurování fotodokumentace – stav před restaurováním, detaily, během restaurování, po restaurování demontáž praporu – sešití listů, lemovky, demontáž všité malby sv. Floriána z reversu demontáž většiny lepených a šitých oprav – mechanicky, smáčením – lepidlo se nepodařilo zcela odstranit čištění tamponováním roztokem deionizované vody a lihu v poměru 1:1 praní lemovky a dracounové porty ve vodní lázni, ve které byl rozpuštěn detergent Syntapon L pasta

36

37

38

39

40 Postup restaurování sendvič hedvábných dílů praporu = podložení hedvábím v celé ploše, překrytí krepelínou a prošití v celé ploše překrytí a podložení aversu končí v linii obrysu erbu

41

42

43

44 Centrální malba reversu

45 Restaurování sešití středového švu demontované centrální malby
čištění z rubu vyrovnání na Melinex lícem dolů překrytí dobarvenou hedvábnou krepelínou s filmem lepidla reaktivace parami lihu přes Goretex membránu volné zasychání lepeného spoje

46

47 místa, kde chyběly větší části malby, byla krepelína s adhesivním filmem odstřižena a z rubu pomocí filmu z lepidla Klucel G nalepeny plomby hedvábí, dobarveného na odstín malby, nebo nosného hedvábí malby

48

49

50

51 Centrální malba aversu

52 po zpevnění hedvábí aversu sendvičem byla potrhaná malba urovnána na Melinex lícem dolů
po obvodu části malby erbu, která chyběla byl z rubu aplikován film z lepidla Klucelu G a reaktivován teplem (žehlením restaurátorskou pájkou přes silikonový papír) zbytky filmu byly odstřiženy a chybějící část malby doplněna dobarveným hedvábím. lepidlo bylo reaktivováno žehlením přes silikonový papír

53

54

55 přes celý erb byla z rubu přiložena krepelína s přesahem 1 cm, pokrytá filmem lepidla.
reaktivace stejným způsobem jako v případě centrální malby reversu

56

57

58 po zaschnutí, v místech, kde chyběly větší části malby, byla krepelína s adhesivním filmem odstřižena a z rubu pomocí filmu z lepidla Klucel G nalepeny plomby hedvábí, dobarveného na odstín malby, nebo nosného hedvábí malby

59 Lepení plomb

60 Montáž praporu a uložení
všití centrální malby reversu a dracounové porty sešití praporu a lemování uložení do textilního obalu na pevné podložce

61

62 Avers

63

64

65

66 Revers

67

68

69

70 Stuhy k praporu slavnost svěcení dne 26.července 1868
3 oboustranné pásy šíře 11 – 14 cm a dlouhé cca 200 cm včetně třásní zdobené krumplovanými nápisy kroucená tkanice se střapci v horní části sešity do mašle

71 Replika

72 Replika

73

74 Poškození stuha k praporu – deformovaná, pomačkaná, propletená, chumel obsahoval i části jiné stuhy a odlámané části hedvábí silně zašpiněna lokálně poskvrněna hedvábí – lámavé, degradované, částečně chybí

75

76

77

78

79

80

81 Postup restaurování fotodokumentace
demontáž – sešití mašle a sešití částí stuhy čištění destilovanou vodou na skleněné podložce a síti odstranění výztužného plátna podložení obarveným hedvábím fixace šitou skeletáží překrytí obarvenou krepelínou a celoplošné zpevnění sendvičem

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Postup restaurování- fragmenty
fotodokumentace demontáž – sešití mašle čištění destilovanou vodou a tenzidem NNWD vložené do sítě sušení na skleněné podložce podložení obarveným hedvábím fixace šitou skeletáží překrytí obarvenou krepelínou a celoplošné zpevnění sendvičem

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109 Podmínky uložení procesu stárnutí a chátrání všech sbírkových předmětů nelze zabránit, ale lze jej však co nejvíce zpomalit zajistit optimální podmínky uložení a minimalizace všech rizikových faktorů

110 Rizikové faktory vysoká relativní vlhkost (větší než 60%)
změna velikosti vlákna, rozpíjení barviv, nebezpečí biologického napadení: mikroorganismy, hmyzem, degradace vláken nízká relativní vlhkost (nižší než 40%) - smršťování vláken, dehydratace, lámavost

111 Rizikové faktory světlo (viditelné i UV záření)
vyblednutí barev, ztráta pevnosti a ohebnosti, trvalé poškození prach - znečištění oxid siřičitý, oxidy dusíku - nezvratný rozklad

112 Podmínky uložení a vystavení
Doporučená relativní vlhkost v depozitářích okolo 55%, doporučená teplota oC. Pokud možno tmavé, bezprašné prostředí. Naprosto nevhodné je kolísání teplot. Exponáty by měly být zcela odstíněny od denního světla, umělé osvětlení by nemělo překročit hodnotu 50 lx a vystavovány v prachotěsných vitrínách.

113 Prapory - uložení volně položené v textilním obalu z neběleného bavlněného plátna nebo lnu – nevhodný je neprodyšný materiál! při složení praporu – proložit sklady, neohýbat v malbě navinutí – proložit návin malba na plátně – nenavíjet!!!

114 Prapory - manipulace nevystavovat povětrnostním vlivům
manipulace – rukavice, čisté ruce

115 Děkuji za pozornost Lenka Dolanská dolanskalenka@centrum.cz


Stáhnout ppt "RESTAUROVÁNÍ NEJSTARŠÍHO HASIČSKÉHO PRAPORU SDH VELVARY"

Podobné prezentace


Reklamy Google