Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
úvod poškození spektrum optického záření zdroje světla citlivost exponátů UV záření zdrojů světla kontrola poškození časová závislost poškození postup při ochraně exponátů Ing. Petr Žák, Ph.D. ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

2 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
ÚVOD Jedním z hlavních úkolů muzeí a galerií je uchovávat a chránit sbírkové předměty pro další generace. Poškození, které mohou postihnout exponáty lze dělit na: přírodní pohromy (povodně, požáry, zemětřesení) poškození špatných zacházením manipulací, uložením poškození postupným stárnutím (zpomalení procesu) - atmosférické znečištění - stabilizace teploty a vlhkosti maximální snížení expozice zářivé energii Jedním z hlavních úkolů muzeí a galerií je uchovávat a chránit sbírkové předměty pro další generace. Poškození, které mohou postihnout exponáty lze dělit na: přírodní pohromy (povodně, požáry, zemětřesení) poškození špatných zacházením manipulací, uložením poškození postupným stárnutím (zpomalení procesu) - atmosférické znečištění - stabilizace teploty a vlhkosti maximální snížení expozice zářivé energii Maximální omezení účinků zářivé energie vyžaduje úzkou spolupráci projektanta osvětlení a konzervátorů. ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

3 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
SPEKTRUM OPTICKÉHO ZÁŘENÍ rozložení spektra ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

4 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
ZDROJE SVĚTLA spektrální složení záření světelných zdrojů ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

5 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
POŠKOZENÍ poškození zářivou energií (optickým zářením) při dopadu zářivé energie na povrch exponátu – část energie absorbována: dva procesy způsobující degradaci: a) lokální zvýšení teploty a dehydratace (IR) tvrdnutí povrchu praskání povrchu změna barvy podpora fotochemické reakce b) fotochemická reakce (UV a VIZ) zkřehnutí vznik prasklin zežloutnutí vyblednutí změna barvy ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

6 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
POŠKOZENÍ objektivizace – projevy poškození a) změna barevných vlastností - (UV, IR) b) změna mechanických vlastností - dosud není objektivní popis (Státní archív, Praha) Změna barevných vlastností se objektivně popisuje změnou barevných souřadnic v kolorimetrickém prostoru. Posun v kolorimetrickém prostoru CIE Lab o DE = 1 je právě zrakem rozeznatelná změna barvy. ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

7 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
POŠKOZENÍ popis míry poškození Pro určení jak lze exponáty chránit proti účinkům optického záření je třeba určit co barevný posun vyvolává, na čem závisí Efektivní dávka ozáření: Hdm=Edm . t (W.h / m2) Pro DE = 1 Efektivní dávka prahového ozáření: Hs,dm= Edm . ts (W.h / m2) Edm – souvisí s E(l) množstvím energie na určité vlnové délce (W/m2) s(l) spektrální citlivost exponátu (-) ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

8 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
CITLIVOST EXPONÁTŮ citlivost expozičních materiálů ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

9 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
UV ZÁŘENÍ ZDROJŮ SVĚTLA světelný zdroj množství UV (μW/lm) denní světlo žárovka obyčejná žárovka halogenová zářivka výbojka halogenidová vysokotlaká LED světlo emitující dioda <5 ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

10 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
KONTROLA POŠKOZENÍ činitelé ovlivňující barevný posun exponátu množství dopadajícího záření spektrální složení dopadajícího záření spektrální citlivost exponátu doba expozice složitost komplexní kontroly souvisí náročné měření spektrálního složení dopadajícího světla exponáty obsahují více materiálů s různou citlivosti časová závislost rychlosti změny (změna Hs,dm v čase) ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

11 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
ČASOVÁ ZÁVISLOST POŠKOZENÍ ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

12 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ fáze projektu zatřídění materiálů dle citlivosti eliminace UV záření stanovení hladiny osvětlenosti stanovení doby expozice fáze vystavení kontroly osvětlenosti kontroly účinnosti UV filtru vedení historie exponátu ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

13 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ třídění exponátů Kategorie Popis 1. Necitlivý Objekt je složený jen z materiálů které jsou stálé, takže nemají žádnou světlocitlivost. Příklady: většina kovů, kámen, většiny skel, pravá keramika, smalt, většina minerálů. 2. Nízká citlivost Objekt je složen z trvanlivých materiálů, které jsou mírně světlocitlivé. Příklady: olejové a temperové barvy, fresky, nebarvená kůže a dřevo, roh, kost, slonovina, lak, některé plasty. 3. Střední citlivost Objekt je složen z nestálých materiálů které jsou mírně světlocitlivé. Příklady: kostýmy, akvarely, pastelové barvy, čalouny, tiskoviny a kresby, rukopisy, miniatury, obrazy na poškozených podkladech, tapety, kvaše, obarvená kůže a přírodních historických objektů, včetně botanických vzorků, kožešin a chmýří. 4. Vysoká citlivost Objekt z velmi světlocitlivých materiálů. Příklady: hedvábí, barviva známá svou značnou nestálostí, noviny. ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

14 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ světelně technické parametry zatřídění materiálu limitní osvětlenost (lx) maximální expozice (lx h/rok) 1. necitlivý bez omezení 2. málo citlivý 200 3. středně citlivý 50 4. velmi citlivý ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;

15 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ ochrana exponátů Mezinárodní organizace pro osvětlování (CIE): CIE157/2004 „Control of demage to museum objects by optical radiation“ (Současné poznatky a informace o vztahu mezi poškozením exponátů a osvětlením.) přehled vědeckých principů radiačního ozáření a ochrany přehled současných znalostí a nového výzkumu doporučení pro osvětlení v muzeích a galeriích ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4, tel.: , fax: ;


Stáhnout ppt "OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google