Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; Ing. Petr Žák, Ph.D. OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; Ing. Petr Žák, Ph.D. OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A."— Transkript prezentace:

1 ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ph.D. OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH úvod poškození spektrum optického záření zdroje světla citlivost exponátů UV záření zdrojů světla kontrola poškození časová závislost poškození postup při ochraně exponátů

2 ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz ÚVOD Jedním z hlavních úkolů muzeí a galerií je uchovávat a chránit sbírkové předměty pro další generace. Poškození, které mohou postihnout exponáty lze dělit na: • •přírodní pohromy (povodně, požáry, zemětřesení) • •poškození špatných zacházením manipulací, uložením • •poškození postupným stárnutím (zpomalení procesu) - atmosférické znečištění - stabilizace teploty a vlhkosti - - maximální snížení expozice zářivé energii Maximální omezení účinků zářivé energie vyžaduje úzkou spolupráci projektanta osvětlení a konzervátorů. OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH Jedním z hlavních úkolů muzeí a galerií je uchovávat a chránit sbírkové předměty pro další generace. Poškození, které mohou postihnout exponáty lze dělit na: • •přírodní pohromy (povodně, požáry, zemětřesení) • •poškození špatných zacházením manipulací, uložením • •poškození postupným stárnutím (zpomalení procesu) - atmosférické znečištění - stabilizace teploty a vlhkosti - - maximální snížení expozice zářivé energii

3 SPEKTRUM OPTICKÉHO ZÁŘENÍ OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz rozložení spektra

4 spektrální složení záření světelných zdrojů ZDROJE SVĚTLA OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz

5 POŠKOZENÍ poškození zářivou energií (optickým zářením) při dopadu zářivé energie na povrch exponátu – část energie absorbována: dva procesy způsobující degradaci: • •tvrdnutí povrchu • •praskání povrchu • •změna barvy • •podpora fotochemické reakce OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH a) lokální zvýšení teploty a dehydratace (IR) b) fotochemická reakce (UV a VIZ) • •zkřehnutí • •vznik prasklin • • zežloutnutí • •vyblednutí • •změna barvy

6 POŠKOZENÍ OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH objektivizace – projevy poškození a) změna barevných vlastností - (UV, IR) b) změna mechanických vlastností - dosud není objektivní popis (Státní archív, Praha) Změna barevných vlastností se objektivně popisuje změnou barevných souřadnic v kolorimetrickém prostoru. Posun v kolorimetrickém prostoru CIE Lab o DE = 1 je právě zrakem rozeznatelná změna barvy. ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz

7 popis míry poškození Pro určení jak lze exponáty chránit proti účinkům optického záření je třeba určit co barevný posun vyvolává, na čem závisí OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH POŠKOZENÍ Efektivní dávka ozáření: Hdm=Edm. t (W.h / m2) Pro  E = 1 Efektivní dávka prahového ozáření: Hs,dm= Edm. ts (W.h / m2) Edm – souvisí s E(l) množstvím energie na určité vlnové délce (W/m2) s(l) spektrální citlivost exponátu (-)

8 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH CITLIVOST EXPONÁTŮ citlivost expozičních materiálů ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz

9 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH UV ZÁŘENÍ ZDROJŮ SVĚTLA ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz světelný zdrojmnožství UV ( μ W/lm) denní světlo400 - 1 500 žárovka obyčejná70 - 80 žárovka halogenová40 - 170 zářivka30 - 100 výbojka halogenidová vysokotlaká160 - 700 LED světlo emitující dioda<5

10 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH KONTROLA POŠKOZENÍ činitelé ovlivňující barevný posun exponátu • •množství dopadajícího záření • •spektrální složení dopadajícího záření • •spektrální citlivost exponátu • •doba expozice složitost komplexní kontroly souvisí • •náročné měření spektrálního složení dopadajícího světla • •exponáty obsahují více materiálů s různou citlivosti • •časová závislost rychlosti změny (změna H s,dm v čase) ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz

11 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH ČASOVÁ ZÁVISLOST POŠKOZENÍ ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz

12 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ fáze projektu • •zatřídění materiálů dle citlivosti • •eliminace UV záření • •stanovení hladiny osvětlenosti • •stanovení doby expozice fáze vystavení • •kontroly osvětlenosti • •kontroly účinnosti UV filtru • •vedení historie exponátu ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz

13 KategoriePopis 1. Necitlivý Objekt je složený jen z materiálů které jsou stálé, takže nemají žádnou světlocitlivost. Příklady: většina kovů, kámen, většiny skel, pravá keramika, smalt, většina minerálů. 2. Nízká citlivost Objekt je složen z trvanlivých materiálů, které jsou mírně světlocitlivé. Příklady: olejové a temperové barvy, fresky, nebarvená kůže a dřevo, roh, kost, slonovina, lak, některé plasty. 3. Střední citlivostObjekt je složen z nestálých materiálů které jsou mírně světlocitlivé. Příklady: kostýmy, akvarely, pastelové barvy, čalouny, tiskoviny a kresby, rukopisy, miniatury, obrazy na poškozených podkladech, tapety, kvaše, obarvená kůže a přírodních historických objektů, včetně botanických vzorků, kožešin a chmýří. 4. Vysoká citlivostObjekt z velmi světlocitlivých materiálů. Příklady: hedvábí, barviva známá svou značnou nestálostí, noviny. OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz třídění exponátů

14 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ zatřídění materiálu limitní osvětlenost (lx) maximální expozice (lx h/rok) 1. necitlivýbez omezení 2. málo citlivý200600 000 3. středně citlivý50150 000 4. velmi citlivý50150 000 ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz světelně technické parametry

15 OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH POSTUP PŘI OCHRANĚ EXPONÁTŮ ochrana exponátů Mezinárodní organizace pro osvětlování (CIE): CIE157/2004 „Control of demage to museum objects by optical radiation“ (Současné poznatky a informace o vztahu mezi poškozením exponátů a osvětlením.) • •přehled vědeckých principů radiačního ozáření a ochrany • •přehled současných znalostí a nového výzkumu • •doporučení pro osvětlení v muzeích a galeriích ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; etna@etna.cz; www.etna.cz


Stáhnout ppt "ETNA s.r.o., Mečislavova 2, 14000 Praha 4, tel.: 257320595, fax: 257310604; Ing. Petr Žák, Ph.D. OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A."

Podobné prezentace


Reklamy Google