Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uživatelsky vstřícné registry Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS 3. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uživatelsky vstřícné registry Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS 3. října 2012."— Transkript prezentace:

1 Uživatelsky vstřícné registry Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS 3. října 2012

2 Uživatelsky vstřícné registry Anotace: Budování registrů je ve vyspělých zemích postupně převáděno na vysoce sofistikovanou úroveň vytěžování klinických informací. Obecným trendem prezentace jejich obsahu je přechod od deskriptivních charakteristik k dynamickému pohledu a možnosti posuzování efektivity jednotlivých klinických postupů vycházející z přímé interakce s uživateli. Výhodou situace v ČR je centralizace registrů daná historickým vývojem, se kterou souvisí jejich jednotné pojetí. V současnosti obsahují již některé registry (kupř. NOR) analytický a grafický servis, případně interpretované prezentace výstupů. Analýzy jsou vypracovány převážně pro populační údaje (incidence, mortalita věkové rozložení).

3 Uživatelsky vstřícné registry Hlavním požadavkem odborné veřejnosti je možnost zadání samostatně definovaných dotazů z oblasti klinických hypotéz, tedy statistické zpracování podmnožin informací, které by umožnilo ověřování optimality využití jednotlivých klinických postupů (expertní modul) a srovnávání regionální a mezinárodní (manažérský modul). Za současných organizačně-technických podmínek je možno v podmínkách ČR v rámci registrů zajišťovat pouze základní provoz, tedy bez uvedené potřebné nadstavby odpovídající současným trendům, které směřují k vyšší efektivitě vytěžování informací.

4 Uživatelsky vstřícné registry Dlouhodobým problémem v oblasti zdravotnických registrů je malé využívání výsledků zadávaných dat, která jsou dosud zpracovávána převážně jen v podobě popisných statistik, výsledky jsou uplatňovány převážně pouze pro dokumentaci populační situace. Pracné zadávání dat klinickými pracovníky tedy není dostatečně zhodnoceno možností řešení konkrétních praktických otázek. V této souvislosti byla zahájena inovace zpracování dat prostřednictvím postupů "data mining", umožňujících operativní řešení konkrétních otázek z praxe.

5 Uživatelsky vstřícné registry Cíl: Vytvoření nástroje pro efektivní vytěžování informací z registrů v podobě dynamického pohledu a možnosti posuzování efektivity jednotlivých klinických postupů. Účelem je: -vyhledávání trendů a změn, zejména negativních, které jdou nad rámec statistické chyby; - využití dat pro tvorbu prognostických a rozhodovacích algoritmů. Nástrojem je modulární systém validující, analyzující a prezentující data registrů NZIS s možností průběžné optimalizace na konkrétní aktuální podmínky.

6 Uživatelsky vstřícné registry Systém je z uživatelského hlediska rozdělen do čtyř modulů, kde každý z modulů je primárně určen pro jinou cílovou skupinu uživatelů a prezentuje jiná data, resp. jiné analytické pohledy. Veřejný modul Tento modul je zaměřen na širokou veřejnost. Poskytuje data určená zejména pro občany (např. informace o aktuálním (i historickém) stavu populační zátěže určitým onemocněním, obecné epidemiologické parametry a trendy, případně počty nemocných nebo výkonů v agregované formě.

7 Uživatelsky vstřícné registry Manažerský modul Vytvoření nástroje pro efektivní vytěžování informací z registrů v podobě dynamického pohledu a možnosti posuzování efektivity jednotlivých klinických postupů. Účelem je jednak vyhledávání trendů a změn, zejména negativních, které jdou nad rámec statistické chyby a dále pak využití dat pro tvorbu prognostických a rozhodovacích algoritmů. Cílovou skupinou jsou především odborníci pracující v oblasti řízení zdravotní péče, ve vedení zdravotnických zařízení, plátců zdravotní péče apod.

8 Uživatelsky vstřícné registry Expertní modul Účelem tohoto modulu je poskytnutí širšího spektra dat s např. možností jejich základního exportu. Data dostupná v tomto modulu budou zejména data důležitá pro manažerská rozhodnutí. Data jsou předpřipravena a to ve formě jednotlivých výstupních sestav, kde bude mít uživatel celkem široké možnosti úprav parametrů těchto sestav. Analytický modul Předmětem této části je dostupnost dat zejména pro vědecké či statistické účely. Data zde dostupná jsou téměř v primární podobě jejich pořízení a následné zpracování je záležitostí vlastních uživatelů

9 Uživatelsky vstřícné registry Výsledky projektu  Práce na projektu výrazně přispěly ke kultivaci a zkvalitnění obsahu cílových registrů NZIS a k vytvoření nové formy reportingu nad jejich daty;  Výstupy již byly v průběhu řešení předloženy k diskuzi příslušným odborným lékařským společnostem a byly validovány odbornou veřejností;  Projekt tak položil základ i pro nový styl reálného využívání dat registrů NZIS v klinické praxi.

10 Uživatelsky vstřícné registry Výsledky projektu  Práce na projektu výrazně přispěly ke kultivaci a zkvalitnění obsahu cílových registrů NZIS a k vytvoření nové formy reportingu nad jejich daty;  Výstupy již byly v průběhu řešení předloženy k diskuzi příslušným odborným lékařským společnostem a byly validovány odbornou veřejností;  Projekt tak položil základ i pro nový styl reálného využívání dat registrů NZIS v klinické praxi;  V závěrečné fázi projektu se řešitelský tým zaměřil především na metodické shrnutí výsledků práce; příslušné metodiky definující změny ve struktuře, validaci a zpracování.

11 Uživatelsky vstřícné registry Zásadní výsledky projektu v celkovém souhrnu  Všechny cílové registry NZIS byly podrobeny kritické analýze dat a rozsáhlé validaci, která vyústila v novou klasifikaci záznamů z hlediska jejich využitelnosti pro různé úrovně zpravodajství.  Všechny kroky zasahující exporty, validaci a re-klasifikaci záznamů cílových registrů NZIS byly prováděny s využitím nové databázové a analytické nadstavby nad primárními úložišti dat NZIS. Tím byla také prověřena nová infrastruktura vyvíjená pro databáze NZIS na straně KSRZIS.  Klíčové poznatky zjištěné zpracováním dat jednotlivých registrů byly publikovány v zahraničních i tuzemských časopisech nebo připraveny k odeslání do tisku.

12 Uživatelsky vstřícné registry Výstupy projektu přímo prověřené zpracováním konkrétních dat a jsou tedy dlouhodobě udržitelné:  Analytická a reportovaní nadstavba nad datovými úložišti registrů NZIS  Nastavený systém datových exportů 3. Třídění a klasifikace záznamů registru z hlediska jejich validity a využitelnosti pro různé typy zpracování; parametrické nastavení klasifikace záznamů, metodický popis a metadata 4. Nový typ zpravodajství nad daty cílových registrů NZIS zaměřený na hodnocení diagnostických a léčebných algoritmů, dostupnosti, kvality a výsledků péče 5. Zapojení příslušných odborných lékařských společností jako garantů nově vytvořených výstupů z registrů NZIS a využívání dat registr NZIS jako podpory pro optimalizaci léčebné péče v ČR.

13 Uživatelsky vstřícné registry Závěr V prosince 2011 předal ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji za projekty podporované Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů. Pan ministr udělil čestné uznání Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy za tento projekt s názvem "Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS“.

14 Uživatelsky vstřícné registry Poděkování patří řešitelskému týmu projektu, který se zaměřil především na metodické shrnutí výsledků práce; příslušné metodiky definující změny ve struktuře, validaci a zpracování. Řešitel:  Ing. Robert Fialka, MBA, KSRZIS Spolupracovníci:  Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.  Doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., MBA

15 Děkuji za pozornost! Ing. Fares Shima ředitel odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví ČR


Stáhnout ppt "Uživatelsky vstřícné registry Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS 3. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google