Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie, současnost a budoucnost akce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie, současnost a budoucnost akce"— Transkript prezentace:

1 Historie, současnost a budoucnost akce

2 Historie akce „Žatecká Dočesná“
Dočesná v Žatci, slavnost chmele a piva je tradičně vrcholnou akcí královského města, které v roce 2004 oslavilo let od svého založení. Slavnosti se konají pravidelně vždy na konci prázdnin v roce 2006 to bude 1. a 2. září. Tato akce vznikla původně jako oslava dočesání posledního chmelového štoku, a v průběhu let doznávala mnoha proměn. V dnešní podobě se těžištěm oslav a zábavy stalo centrální náměstí Svobody, kde je před radnicí umístěno hlavní pódium, na kterém se po oba dny střídají zábavné pořady především hudebních žánrů. Nedílnou součástí jsou chmelové a pivní soutěže, mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Výjimečnost programu umocňuje historická divadelní scénka jejímž vyvrcholením je korunování krále chmele chmelovým věncem, volba královny chmele, slavnostní narážení pivního sudu a strhnutí posledního štoku v nejmenší chmelnici na světě, která se nachází přímo na žateckém náměstí. Speciální programy jsou na dalších dvou scénách. Na dětské scéně do podvečera probíhají pásma soutěží, písniček a her, do kterých se děti zapojují a mají možnost vyhrát zajímavé věcné ceny. Ve večerních hodinách na tomto pódiu probíhá rockový program převážně amatérských skupin, doplněný o vystoupení jedné či dvou rockových hvězd. Třetí scénu tvoří pódium s programem zaměřeným na folkovou a country muziku.

3 Historie akce „Žatecká Dočesná“
Na Žatecké Dočesné se představují pivovary z celé České republiky, ale i ze zahraničí. S ohledem na skutečnost, že akcí podobného charakteru se v ČR koná několik, snažíme se posunout slavnosti do roviny neformálního setkání pivovarů, především těch, které vaří pivo ze žateckého chmele. Tradičně se zde představuje 15 až 20 pivovarů, prezentujících kolem 40 druhů piv. Po několik let je také organizována odborná degustace, která se stala prestižní záležitostí přihlášených pivovarů a svým rozsahem a významem patří mezi 5 nejvýznamnějších degustací v České republice a její výsledky jsou mezi pivovary velmi ceněny. Pravidelně se jí zúčastní kolem 20 pivovarů se 50 druhy vzorků. Celkově se této soutěže účastní 120 degustátorů z řad laické i a odborné veřejnosti . Koná se ve Chmelařském institutu pod vedením poroty, složené z odborníků na pivo a chmel, výsledky jsou druhý den prezentovány široké veřejnosti na hlavním pódiu a ve všech médiích. Mezi zajímavé doprovodné akce náleží tradiční výstava drobného zvířectva, burza pivních etiket, volejbalový turnaj, a v posledních letech aktivity občanského sdružení Chrám chmele a piva, každoroční vytvoření rekordu v délce hada z pivních kelímků a recesní expozice Muzea Homolupulů s nejstarším pivařem Lojzou Lupulínem v husitské baště.

4 Náhled na plakát akce „Žatecká Dočesná 2005“

5 Náhled na oboustranný leták akce „Žatecká Dočesná“

6 Ohlédnutí za posledním ročníkem Dočesné
Divadlo Žatec: Ohlédnutí za posledním ročníkem Dočesné V programu “Žatecké Dočesné 2005” mimo jiné vystoupili: Katapult, Děda Mládek Illegal Band, Ivan Hlas, Patrik Hezucký, Karel Černoch, Švihadlo, Touch, Žatečanka, Strahovanka, Cop, Nevím, Josef Fousek, Country Trio Hany Horecké, Nightwish Revival, Laura a její tygří a dalších více jak 30 účinkujících. Jedinečným zážitkem pro diváků bylo koncertní a scénické ztvárnění legendárního projektu Pink Floyd – The Wall v podobě čtyřiceti hudebníků okolo pana Filipa Benešovského. Dočesná a rekordy: V průběhu Žatecké Dočesné proteklo ústy návštěvníků cca piv, což představuje 1000 ks. 50 litrových sudů. A tím byl překonán dosavadní rekord slavností. Mediální ukazatele: Vedle mediálního plánu, který byl vypracován před projektem a který byl z velké části naplněn, je nutné zaznamenat i ten fakt, že zmínka o Žatecké Dočesné se ve větším či menším rozsahu objevila i ve všech celoplošných periodikách, dále pak v regionálních zprávách televize Nova a Prima, dále akce byla zmíněna na regionálním okruhu společnosti Karneval a vedle mediálního partnerství, které je opět zmíněno v mediálním plánu, bylo anoncováno ve většině rozhlasových stanic . I po této stránce lze hodnotit informovanost o 48. ročníku Žatecké Dočesné za úspěšnou. Tento výčet neobsahuje tiskové a jiné materiály, které byly samozřejmou součástí celého projektu.

7 Ohlédnutí za posledním ročníkem Dočesné
Návštěvnost na jednotlivých akcích Dočesné: Návštěvnost je rozdělena do dvou dnů. 48. Ročník se konal ve dnech 2. a 3. Září (pátek, sobota). Vzhledem ke kapacitě náměstí Svobody, která činí cca osob, byla návštěvnost po oba dny maximální. Produkční různorodost jednotlivých žánrů, kdy se v průběhu projektu vystřídalo mnoho účinkujících a rozsah žánrů se pohyboval od klasického rocku, přes blues, pop až po country a dechovku, je pochopitelné, že každá skupina si přivedla vlastní publikum, které vytvořilo vlastní jádro osazenstva. Samozřejmě publikum během obou dnů se různě prolínalo, ale v zásadě lze odhadnout, že v průběhu obou dní slavnosti navštívilo kolem návštěvníků. Tato čísla vycházejí z odhadů organizátorů, údajů pořadatelů a v neposlední řadě z výpovědi obsluhujícího personálu. Je nutné brát v úvahu fakt, že vstup byl zdarma.

8 Ohlédnutí za posledním ročníkem Dočesné
 Partneři: 48. ročníku se účastnilo více jak třicet partnerů projektu. Akci mediálně podpořily regionální rádia, tisk a televize. Dlužno podotknout, že bez jejich účasti by akce podobného charakteru nemohly být realizovány. Závěrem: 48.ročník žatecké Dočesné byl podle mého názoru velice povedený a za všechny, kteří se na tomto projektu podíleli si přeji, aby jeho úroveň měla neustále stoupající charakter.   V Žatci dne 10. Dubna

9 Koncept - 49. ročník tradiční dvoudenní akce pro širokou veřejnost - Dramaturgická odlišnost od klasických slavností a festivalů pořádaných v ČR - Vysoká míra kultivovanosti - Oslava chmele a minifestival piva - Účast širokého spektra malých, středních a velkých pivovarů - Bohatý kulturní program na 3 pódiích - Žánrová různorodost programu zasahuje nejširší vrstvy návštěvníků - Akce pro celou rodinu - Atraktivita doprovodných soutěží s pivní tématikou - Dětské atrakce, programy a soutěže o věcné ceny

10 Lokace a termín akce „Žatecká Dočesná 2006“
- Lokace do centra města na náměstí Svobody, Hošťálkova a Žižkova, autobusového nádraží a divadelní zahrady, včetně přilehlých ulic umožňuje značnou návštěvnost cca lidí. - Prostor poskytuje řadu možností realizace kulturních i doprovodných programů na několika samostatných scénách - Konání akce 1. – 2. září 2006 ( pátek - sobota ), 12:00 – 01:00 - Termín nekoliduje s jiným obdobným projektem v okolí - Datum konání akce nezasahuje do období prázdnin a letních dovolených

11 Potenciál projektu Díky vysoké úspěšnosti předešlých ročníků a historické tradici se dostává do povědomí stále širšího okruhu veřejnosti. Rostoucí úroveň projektu = zvyšování návštěvnosti S vývojem projektu stoupající požadavky v rozpočtové oblasti Žatecká Dočesná je jedna ze stěžejních akcí roku 2006 Zvyšování úrovně = vzrůstající zájem mediálních prostředků

12 Sponzorský dar v hodnotě nad 10 000 Kč.
Nabídka spolupráce Sponzorský dar v hodnotě nad Kč. Partner Dočesné 2006 - získá možnost umístění loga na pódiích akce - získá možnost umístění loga v programových letácích určených pro informační centra, cestovní kanceláře, městské úřady, firmy a návštěvníky “Žatecké Dočesné 2006” s celkovým nákladem ks a o velikosti skládanky A3 - moderátoři na jednotlivých pódiích seznámí každý den 3 x v průběhu programu návštěvníky se všemi partnery Dočesné 2006

13 Sponzorský dar v hodnotě nad 20 000 Kč.
Nabídka spolupráce Sponzorský dar v hodnotě nad Kč. Partner Dočesné 2006 - získá možnost umístění loga na pódiích akce - získá možnost umístění loga pod čarou na oficiálních celorepublikových plakátech v množství ks. a formátu A2 - získá možnost umístění loga v programových letácích určených pro informační centra, cestovní kanceláře, městské úřady, firmy a návštěvníky “Žatecké Dočesné 2006” s celkovým nákladem ks a o velikosti skládanky A3 - získá možnost zobrazení statického loga Vaší firmy na velkoplošné Led obrazovce, která bude umístěna v prostoru hlavního pódia. V rozsahu společného zobrazení se čtyřmi partnery akce na jedné grafické obrazovce a opakování jedenkrát za 2 hodiny. (cca pátek 4x, sobota 8x) - moderátoři na jednotlivých pódiích seznámí každý den 3x v průběhu programu návštěvníky se všemi partnery Dočesné 2006

14 Sponzorský dar v hodnotě nad 30 000 Kč.
Nabídka spolupráce Sponzorský dar v hodnotě nad Kč. Partner pořadu Dočesné 2006 - získá možnost umístění loga na pódiích akce - získá možnost umístění barevného loga za názvem pořadu na plakátech v množství ks. a formátu A2 - získá možnost umístění loga za názvem pořadu v letácích určených pro informační centra, cestovní kanceláře, městské úřady, firmy a návštěvníky Dočesné s celkovým nákladem ks a o velikosti skládanky A3 - získá možnost zobrazení statického loga nebo zvukového videospotu v délce 30 sec. na velkoplošné Led obrazovce, která bude umístěna v prostoru hlavního pódia, v rámci reklamního bloku s ostatními partnery akce, a průběžné zobrazení loga pří vystoupení vybraného interpreta. - moderátoři na jednotlivých pódiích seznámí každý den 3x v průběhu programu návštěvníky se všemi partnery Dočesné 2006 - moderátor seznámí návštěvníky s činností společnosti před vybraným programem v předem dohodnutém rozsahu.

15 Sponzorský dar v hodnotě nad 75 000 Kč. Partner scény na Dočesné 2006
Nabídka spolupráce Sponzorský dar v hodnotě nad Kč. Partner scény na Dočesné 2006 - získá možnost umístění loga na pódiích akce - získá možnost pojmenování scény názvem společnosti a umístění barevného loga za názvem scény na celostátním plakátu na Dočesnou 2006 s nákladem ks a o formátu A 2 - získá možnost pojmenování scény názvem společnosti a umístění barevného loga za názvem scény na letácích určených pro informační centra, cestovní kanceláře, městské úřady, firmy a návštěvníky ”Dočesné s celkovým nákladem ks a o velikosti skládanky A3 - získá možnost zobrazení statického loga nebo zvukového videospotu na velkoplošné Led obrazovce, která bude umístěna v prostoru hlavního pódia. - získá možnost komerčního rozhovoru se zástupci společnosti moderátorem akce - moderátoři na jednotlivých pódiích seznámí 3x v průběhu programu návštěvníky se všemi partnery Dočesné 2006

16 Sponzorský dar po individuálním jednání Generální partner Dočesné 2006
Nabídka spolupráce Sponzorský dar po individuálním jednání Generální partner Dočesné 2006 - získává automaticky všechny výhody předchozí nabídky - získává samostatné zvukové videospoty v průběhu celého programu - moderátoři na jednotlivých pódiích seznámí 8 x v průběhu programu návštěvníky s generálním partnerem Dočesné 2006 - další formy propagace lze dohodnou osobně

17 Nabídka spolupráce - soutěže na pódiích o ceny a produkty Vaší
Další formy propagace - soutěže na pódiích o ceny a produkty Vaší společnosti. - umístění stánku s produkty Vaší společnosti přímo v centru akce. - a další.

18 Městské divadlo Žatec Kontakty: Ředitel divadla : Martin Veselý
Promo manažer : Karel Fiala Adresa: Dvořákova 27, Žatec, Tel a Fax : Mobil : E – mail : URL:


Stáhnout ppt "Historie, současnost a budoucnost akce"

Podobné prezentace


Reklamy Google