Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ."— Transkript prezentace:

1 Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

2 Srpen 2008Proces realizace TPP Výpočet proveden metodou ITU 1546-2 CA bez morfologie. Česká republika Pokrytí obyvatel zemským televizním signálem [%] ČT1ČT2NOVAPrimaSíť 1Síť 2Síť 3Síť 4 červen 200899,690,897,773,00,043,023,717,7 Výpočetní metoda ITU 1546- CA Oblasti dle TPP červen 2008 Pokrytí obyvatel zemským televizním signálem [%] ČT1ČT2NOVAPrimaSíť 1Síť 2Síť 3Síť 4 Brno99,982,396,656,80,026,840,124,2 České Budějovice99,799,299,863,00,0 Jeseník99,894,699,543,50,0 Jihlava100,099,099,891,40,0 0,10,0 Ostrava100,087,698,980,80,062,10,0 Plzeň98,995,799,384,50,035,40,0 Praha99,795,499,691,60,092,683,071,8 Sušice98,196,784,531,50,020,00,0 Trutnov99,998,195,772,90,016,24,90,9 Ústí nad Labem100,099,899,657,00,099,39,62,1 Zlín97,846,989,971,40,0

3 Srpen 2008Proces realizace TPP Přehled o podílech jednotlivých typů obcí z hlediska dostupnosti signálu ATV jednotlivých programů. ATV Bez pokrytí Problematické pokrytí Částečné pokrytí Pokrytá obec CT 10,0%0,6%1,7%97,7% ČT 24,2%8,2%9,1%78,6% Nova0,7%3,4%4,4%91,5% Prima31,1%15,7%10,4%42,7%

4 Srpen 2008Proces realizace TPP Typy obcí ČR dle dostupnost ATV Ve skupině obcí, zahrnující 53% obcí ČR (72% obyvatel ČR) jsou dostupné všechny tyto celoplošné programy. Průměrné pokrytí těmito programy je v této skupině pro všechny celoplošné programy větší než 92% obyvatel. Druhou největší skupinu obcí ČR – 30% obcí (16% obyvatel ČR) tvoří obce, kde jsou odstupné všechny ATV programy s výjimkou programu Prima. Pro tuto skupinu obcí je dokonce průměrné pokrytí programy ČT1,ČT2 a Nova vyšší jak 97% obyvatel a průměrné pokrytí programem Prima je jen na úrovni 6% obyvatel. Zbývající obce – 17% (12% obyvatel) jsou pak obce s problémovým pokrytím většiny ATV programů, pouze program ČT1 dosahuje i v této skupině obcí průměrně 95% pokrytí. Další programy pak dosahují následující průměrných úrovní pokrytí obyvatel – ČT2 47%, Nova 81% a Prima 36% obyvatel.

5 Srpen 2008Proces realizace TPP Vysílací síť 1

6 Srpen 2008Proces realizace TPP Vysílací síť 2 Brno město 40, Domažlice 38, Nemanice 38, Ostrava Slezská Ostrava 39, Praha 25, Praha město 25, Ústí nad Labem 58

7 Srpen 2008Proces realizace TPP Vysílací síť 3 Brno Hády 59, Ostrava Hošťákovice 54, Plzeň Košutka 52, Praha Ládví 46, Praha Strahov 46, Praha Zelený pruh 46

8 Srpen 2008Proces realizace TPP Vysílací síť 4 Brno Jihlavská 64, Praha Ládví 64, Praha Strahov 64, Praha Václavská 64, Praha Zelený pruh 64

9 Srpen 2008Proces realizace TPP Kontrola pokrytí Po stabilizaci vysílání v síti 1 v oblasti Plzeň bude proveden výpočet pokrytí DTV signálem a ATV signálem příslušejícím danému provozovateli vysílání. Po implementaci a zapracování výpočtu do SW se podle map a odborného odhadu vyberou problémová místa, která se proměří vozem MOMS-P (ověření pokrytí obcí na hranicích se sousední územní oblastí, obcí, kde bylo špatné pokrytí DTV od vysílače ve vedlejší oblasti apod.). Tam, kde bude na základě výsledků měření MOMS-P indikován problém bude provedeno bodové měření, které bude dále prováděno na místech, kde budou hlášeny stížnosti na zhoršení signálu. V mapce jsou uvedeny obce, ve kterých je již nyní plánováno provedení uvedeného měření MOMS-P. Výsledky měření budou promítnuty do stanovení pokrytí signálem vysílací sítě 1.

10 Srpen 2008Proces realizace TPP Digitalizace televizního vysílání Podklad pro snídani s novináři Praha srpen 2008

11 Srpen 2008Proces realizace TPP Základní informace o výzkumu Přechod na digitální vysílání vyžaduje komplexně pojatou datovou základnu, spojující různé zdroje dat v jednotlivých etapách procesu přechodu na digitální vysílání. Opakované a systematické zjišťování klíčových údajů o rozvoji digitálního televizního vysílání je jednou z důležitých podmínek racionální a transparentní realizace přechodu na digitální televizní vysílání pro všechny zúčastněné subjekty a jejich rozhodování. Z tohoto důvodu vznikl výzkumný program ČTÚ, který si klade za cíl přinést informace o průběhu digitalizace. Tyto informace by měly částečně být získány prostřednictvím kvantitativních výzkumů. Výzkumy by měly být realizovány dvakrát do roka (sběr dat květen, říjen). Důležitým aspektem výzkumného programu bude zajištění srovnatelnosti získávaných údajů v čase, což bude dosaženo díky opakovaně zjišťovaným otázkám a propojení na údaje o pokrytí území signálem televizního vysílání, získané na základě postupů podle vyhlášky ČTÚ. Informace prezentované v tomto materiálu jsou prvním signálním výsledkem výzkumného programu ČTÚ. Předmětem výzkumu je digitalizace televizního vysílání v České republice, tedy proces přechodu z vysílání analogového na vysílání digitální na všech platformách a rozvoj digitálních platforem televizního vysílání. Sběr dat byl proveden společností STEM/MARK, a.s. v druhé polovině května letošního roku. Kvantitativní výzkum byl zaměřen na občany České republiky starší 15ti let. Výzkum byl reprezentativní podle vybraných znaků (region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce). Výběrový soubor obsahuje 1859 respondenty.

12 Srpen 2008Proces realizace TPP 89 % respondentů již slyšelo o digitálním televizním vysílání 36 % respondentů má o digitalizaci všechny informace, které potřebují 50 % ví, co má dělat v případě, že by on nebo jeho rodina chtěl(a) přijímat digitální televizní signál 13 % respondentů informace o digitálním televizním vysílání nezajímají 7 % vůbec nechce přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání Hlavní zjištění

13 Srpen 2008Proces realizace TPP Deklarovaná informovanost o digitálním televizním vysílání je vysoká. 89 % respondentů uvedlo, že již slyšeli o digitalizaci. Během posledního roku se informovanost příliš nezvýšila. V roce 2007 bylo o digitalizaci informováno 86 % respondentů. Informovanost v jednotlivých krajích se pohybuje mezi 71 % (Olomoucký) až 97 % (Moravskoslezský). Největší podíl respondentů (více než 3/4), o digitalizaci slyšelo v televizi. 51 % respondentů získalo informace od přátel, známých a 42 % od rodiny, příbuzných. Při hodnocení spokojenosti se získanými informacemi se na prvním místě umístil „internet“. S informacemi o digitalizaci získanými na „internetu“ je spokojeno 85 %. Vysoká spokojenost (80 %) je také s informacemi z „odborných časopisů, odborného tisku, výstav, veletrhu“ a s informacemi získanými „v práci, od kolegů, spolupracovníků, obchodních partnerů“. S informacemi v televizi jsou respondenti ve srovnání s většinou ostatních zdrojů méně spokojeni. S informacemi v televizi je spokojeno 55 %. V žebříčku spokojenosti se zdroji informací o digitalizaci se tak televize dostává na 9. místo z 11. Vzhledem k tomu, že televize je zdrojem informací o digitalizaci pro největší podíl respondentů, měla by poměrně negativnímu hodnocení informací v televizi být věnována pozornost. Asociace s „přechodem na digitální televizní vysílání“ jsou převážně pozitivní. Nevětší podíl respondentů (37 %) si přechod na digitální televizní vysílání spojuje s „větší kvalitou příjmu, vysílaní“. 16 % respondentů si vybaví „výběr z více televizních programů“. „Nutnost zakoupit SET-TOP-BOX nebo TV“ má s přechodem na digitální televizní vysílání spojeno 15 % respondentů. Informovanost o digitálním televizním vysílání

14 Srpen 2008Proces realizace TPP Pokud se zaměříme na znalost jednotlivých způsobů šíření digitálního televizního vysílání, respondenti nejčastěji znají digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů (64 %). Nižší je znalost satelitního digitálního vysílání - DVB-S (58 %) a kabelového digitálního televizního vysílání - DVB-C (53 %). Z uvedených způsobů příjmu respondenti nejméně znají (14 %) digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů do mobilního telefonu - DVB-H. 87 % respondentů má zájem o nějakou z uvedených informací o digitálním televizním vysílání. Informace o digitalizaci méně zajímají věkovou skupinu nad 60 let, ženy a respondenty se základním vzděláním. Nejvíce (39 %) respondentů zajímá datum vypnutí analogového televizního signálu v místě bydliště. 38 % respondentů má zájem o informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat a o obecné informace o možnostech digitálního televizního vysílání. Více než třetinu (36 %) respondentů zajímají informace o datu zapnutí digitálního televizního signálu jednotlivých kanálů v místě jejich bydliště. Menší zájem (mezi 17 % až 25 %) je o konkrétnější informace převážně technického rázu o set-top-boxech, digitálních televizích a anténách. Hodnocení informovanosti respondenty jsme zjišťovali prostřednictvím výroku: „O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji“. Pouze 36 % respondentů se domnívá, že má všechny potřebné informace. Naopak 42 % nemá všechny potřebné informace. 50 % respondentů ví, co má dělat v případě, že by on nebo jeho rodina, chtěl(a) přijímat digitální televizní signál. Pro 46 % respondentů jsou informace o digitalizaci snadno dostupné, je kde je hledat a 42 % respondentů považuje prezentaci informací za srozumitelnou a jasnou.

15 Srpen 2008Proces realizace TPP Spokojenost s informacemi o digitalizaci z jednotlivých zdrojů Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání N=1655 Otázka: Kde či od koho jste slyšel(a) o digitálním televizním vysílání? na internetu24 %N = 390 v odborných časopisech, odborném tisku, na výstavě, veletrhu 13 %N = 219 v práci, od kolegů, spolupracovníků, obchodních partnerů 25 %N = 414 v obchodě 9 %N = 156 od přátel, známých51 %N = 843 v rozhlase22 %N = 364 od rodiny, příbuzných42 %N = 697 v novinách nebo v časopisech40 %N = 667 v televizi76 %N = 1253 od podomního prodejce 6 %N = 93 od některého z našich politiků, v parlamentu, sněmovně, vládě 4 %N = 58 Informovanost z daného zdroje % N Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Zdroj informací o digitalizaci

16 Srpen 2008Proces realizace TPP Informovanost o televizním digitálním vysílání Otázka: Co se Vám vybaví pod slovním spojením „přechod na digitální televizní vysílání“? 37 % větší kvalita příjmu, vysílaní 16 % výběr z více televizních programů 15 % nutnost zakoupit SET-TOP-BOX nebo TV 12 % změna vysílání (nový typ vysílání) 6 % odpojení od analogového vysílaní (antény) 6 % digitální televize, přechod na digitální vysílání 5 % bude to finančně náročnější 5 % modernizace, nová technologie 3 % přenos přes satelit, z družic 2 % komplikace s převodem 2 % doplňkové služby 1 % dražší TV poplatky 1 % kabelové vysílání 1 % lepší pokrytí signálu 5 % nic mi to neříká 1 % internetové vysílání, internet 6 % neví 37 % větší kvalita příjmu, vysílaní 16 % výběr z více televizních programů 15 % nutnost zakoupit SET-TOP-BOX nebo TV 12 % změna vysílání (nový typ vysílání) 6 % odpojení od analogového vysílaní (antény) 6 % digitální televize, přechod na digitální vysílání 5 % bude to finančně náročnější 5 % modernizace, nová technologie 3 % přenos přes satelit, z družic 2 % komplikace s převodem 2 % doplňkové služby 1 % dražší TV poplatky 1 % kabelové vysílání 1 % lepší pokrytí signálu 5 % nic mi to neříká 1 % internetové vysílání, internet 6 % neví Všichni respondenti N = 1859

17 Srpen 2008Proces realizace TPP Otázka: Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? informace o datech vypnutí analog. tv. signálu ve Vašem bydlišti informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat obecné informace o možnostech digi. tv. vysílání informace o datu zapnutí digi. tv. signálu jednotlivých kanálů ve Vašem bydlišti technické informace, jak zabezpečit příjem digi. tv. signálu v domácnosti informace o nabídce set-top-boxů informace o fungování set-top-boxů informace o televizoru umožňujícím příjem digi. tv. vysílání informace o nových službách digi. tv. informace o využití a úpravě antén informace o digi. tv. vysílání mě nezajímají Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání Všichni respondenti N = 1859

18 Srpen 2008Proces realizace TPP Vlastnosti spojované s televizním digitálním vysílání Otázka: Které z následujících vlastností si spojujete s digitálním televizním vysíláním? vyšší kvalita obrazu větší programová nabídka vyšší kvalita zvuku obraz s vysokým rozlišením HDTV lepší možnosti nahrávání pořadů zjednodušení televizního příjmu služby interaktivní televize mobilita příjmu Všichni respondenti N = 1859

19 Děkuji za pozornost PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ dvorakp@ctu.cz


Stáhnout ppt "Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google