Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Digitalizace televizního vysílání VII. Vlna Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Praha červen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Digitalizace televizního vysílání VII. Vlna Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Praha červen 2011."— Transkript prezentace:

1 1 Digitalizace televizního vysílání VII. Vlna Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Praha červen 2011

2 2 Obsah 1.Základní informace o výzkumu 2.Informovanost o digitálním televizním vysílání 3.Technické parametry příjmu televizního vysílání 4.Plány spojené s chystaným příjmem digitálního televizního vysílání 5.Zkušenosti s příjmem digitálního televizního vysílání 6.Problémy přechodu na digitální televizní vysílání 7.Obsah digitálního televizního vysílání 8.Vybavenost domácnosti 9.Pokrytí obcí televizním signálem 10.Sociodemografické charakteristiky výběrového souboru

3 3 1. Základní informace o výzkumu Přechod na digitální vysílání vyžaduje komplexně pojatou datovou základnu, spojující různé zdroje dat v jednotlivých etapách procesu přechodu na digitální vysílání. Opakované a systematické zjišťování klíčových údajů o rozvoji digitálního televizního vysílání je jednou z důležitých podmínek racionální a transparentní realizace přechodu na digitální televizní vysílání pro všechny zúčastněné subjekty a jejich rozhodování. Z tohoto důvodu vznikl výzkumný program ČTÚ, který si klade za cíl získat informace o potřebách, postojích a znalostech spotřebitelské veřejnosti a přinést informace o průběhu digitalizace. Tyto informace by měly částečně být získány prostřednictvím kvantitativních výzkumů. Výzkumy jsou realizovány dvakrát do roka (sběr dat květen, přelom listopadu a prosince). Důležitým aspektem výzkumného programu je zajištění srovnatelnosti získávaných údajů v čase, což bude dosaženo prostřednictvím opakovaně zjišťovaných standardních a ověřených ukazatelů (otázek, či indexů). Tato předkládaná závěrečná výzkumná zpráva je sedmou realizovanou vlnou výzkumného programu ČTÚ. Předmětem výzkumu je digitalizace televizního vysílání v České republice, tedy proces přechodu z vysílání analogového na vysílání digitální na všech platformách a rozvoj digitálních platforem televizního vysílání. Digitalizace televizního vysílání by mohla znamenat radikální změnu fenoménu „televize“. Lze očekávat propojování technologií, vyšší mobilitu jednotlivých technologií, interaktivitu atd. Jde o jevy, které budou působit na diváka, který již má zakotvené jisté „divácké návyky“, vybavenost informačními a komunikačními technologiemi a úroveň gramotnosti využívání informačních a komunikačních technologií. Je důležité zjišťovat tyto návyky a potřeby v jednotlivých etapách přechodu na digitální vysílání a konfrontovat je s očekáváním populace (diváků) i s údaji o rozšíření a dostupnosti jednotlivých platforem.

4 4 Má-li být proces digitalizace úspěšný, musí být naplněny na straně diváků následující předpoklady: • informovanost populace o procesu digitalizace • zájem o přechod na digitální televizní vysílání • kompetence populace k přechodu na digitální televizní vysílání • vybavenost populace prostředky umožňujícími příjem digitálního televizního vysílání. Sledované výzkumné cíle: • Postihnout počáteční znalosti digitalizace televizního vysílání a jejich proměnu v průběhu přechodu z analogového na digitalizované vysílání. • Zjistit názory diváků na poskytované informace o přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. • Postihnout počáteční očekávání populace od digitální televize a jejich postupnou proměnu. • Zmapovat výchozí plošnou diferenciaci v technologické gramotnosti – připravenosti, technologické vybavenosti, televizním chování, očekávání populace. • Postihnout proměny technologické vybavenosti populace k příjmu digitalizovaného vysílání. • Postihnout počáteční televizní chování populace jako výsledek dvougeneračního soužití s analogovou televizí. • Postihnout po zahájení digitálního vysílání proměny televizního chování pod vlivem možností nové technologie. • Mapovat průběžné hodnocení digitálního televizního vysílání. • Mapovat průběžné využívání jednotlivých možností digitálního televizního vysílání. • Zjišťovat náměty diváků k fungování a rozvoji digitální televize. • Zjistit a analyzovat diference v postojích, názorech, hodnoceních a chování české divácké populace. • Zjistit názory diváků k technické kvalitě digitálního televizního vysílání.

5 5 Hlavní údaje o výzkumu Realizátor sběru dat: STEM/MARK, a.s. Typ výzkumu: kvantitativní Termín sběru dat: I. Vlna 15.5. – 29.5.2008 II. Vlna 21.11. – 10. 12.2008 III. Vlna 22. 5. – 10. 6. 2009 IV. Vlna 13. 11. – 9. 12. 2009 V. Vlna 19. 5. – 10. 6. 2010 VI. Vlna 20.11. – 12. 12.2010 VII. Vlna 18.5. – 5.6. 2011 Metoda sběru dat: CAPI – osobní dotazování s pomocí notebooků Cílová skupina: populace starší 15-ti let Vzorek: I. Vlna 1 859 kompletních rozhovorů II. Vlna 1 809 kompletních rozhovorů III. Vlna 1 834 kompletních rozhovorů IV. Vlna 1797 kompletních rozhovorů V. Vlna 1810 kompletních rozhovorů VI. Vlna 1704 kompletních rozhovorů VII. Vlna 1813 kompletních rozhovorů Metoda výběru vzorku: kvótní výběr dle parametrů 5 kvótních znaků: region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce

6 6 2. Informovanost o digitálním televizním vysílání Základní informovanost populace o digitálním televizním vysílání se již od roku 2009 v podstatě nemění. O digitálním televizním vysílání v posledních pěti vlnách slyšelo mezi 95 % až 96 %. Ve srovnání s rokem 2007 se informovanost zvýšila o 9 procentních bodů (86 % v roce 2007 a 95 % v VII. vlně v roce 2011). Aktuálně mezi nejinformovanější kraje patří kraj Liberecký, Plzeňský a Pardubický. Naopak nejméně jsou informováni diváci v kraji Královéhradeckém a Zlínském. Nejrozšířenějším informačním zdrojem o digitálním televizním vysílání je televize. 78 % se prostřednictvím televize dozvědělo o digitálním televizním vysílání. Druhým nejrozšířenějším informačním zdrojem jsou přátelé a známí. Od nich se ovšem o digitalizaci dozvědělo dvakrát méně respondentů než z televize (37 %). Kolem třetiny respondentů se o digitálním televizním vysílání dozvědělo od rodiny nebo příbuzných a z novin či časopisů. Jednotlivé informační zdroje o digitálním televizním vysílání jsou opět hodnoceny velmi pozitivně. S většinou informačních zdrojů je spokojeno nad 80 % respondentů. V hodnocení spokojenosti s jednotlivými informačními zdroji k problematice digitalizace se na prvním místě umístily odborné časopisy, tisk, výstavy, veletrhy (86 % je spokojeno). Podobná je ale i spokojenost s Internetem (85 %). Na třetím místě, podle míry spokojenosti, se umístila televize. Spokojenost s televizí jako s informačním zdrojem o digitalizaci v jednotlivých vlnách postupně roste. Spokojenost se zvýšila z 55 % v roce 2008 na 81 % v roce 2011. Naopak ve srovnání s minulou vlnou výrazně poklesla spokojenost s informacemi poskytovanými v obchodě a v rozhlase. Podíváme-li se na informovanost o jednotlivých způsobech příjmu digitálního televizního signálu, zjistíme, že nejznámějším způsobem příjmu digitálního televizního signálu je satelitní digitální televizní vysílání. Slyšely o něm více než dvě třetiny respondentů. O vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T) a kabelovém digitálním televizním vysílání slyšel stejný podíl respondentů a to 65 %.

7 7 O jaké informace týkající se problematiky digitalizace mají respondenti zájem? Diváky nejvíce zajímají informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat (40 %). Zájem je i o obecné informace o možnostech digitálního televizního vysílání (32 %). Informace o datu zapnutí digitálního televizního signálu jednotlivých kanálů v místě bydliště zajímá 29 %. Postupně klesá zájem o informace o datech vypnutí analogového televizního signálu v místě bydliště. Podíl respondentů, kteří slyšeli o informační kampani k digitalizaci televizního vysílání se ve srovnání s předchozí vlnou zvýšil o čtyři procentní body na 65 %. Informovanost ovšem stále ještě nedosáhla úrovně z roku 2008, kdy o informační kampani slyšelo o jedno procento více respondentů, tedy 66 %. Informační kampaň respondenti nejčastěji zaznamenali v televizi (95 %). V ostatních médiích zaznamenalo informační kampaň výrazně méně respondentů. Více než čtvrtina respondentů zaznamenala informační kampaň na Internetu, pětina v rozhlase a 19 % v tištěných médiích. V tištěných médiích se s informační kampaní setkalo o 6 % méně respondentů než ve vlně minulé (VI. vlna 2010 – 25 % a VII. Vlna 2011 – 19 %). V trendu pozvolného nárůstu počtu respondentů hodnotících informace o digitalizaci jako komplexní, snadno dostupné a srozumitelné pokračovala i aktuální sedmá vlna. Opět se zvýšil počet „akceschopných respondentů“. Více než tři čtvrtiny respondentů si myslí, že „Ví, co má dělat v případě, že by on nebo jeho rodina chtěl(a) přijímat digitální televizní signál“.

8 8 Praha 97 % 98 % 96 % 98 % 99 % 96 % 88 % 90% Jihomoravský 95 % 97 % 98 % 94 % 99 % 97 % 94 % 89% Středočeský 86 % 90 % 93 % 97 % 96 % 94 % 86 % 79 % Ústecký 96 % 88 % 97 % 100 % 95 % 94 % 95 % 88 % Karlovarský 98 % 90 % 100 % 95 % 100 % 88 % 80 % 67 % Plzeňský 100 % 99 % 96 % 93 % 94 % 87 % Jihočeský 96 % 95 % 97 % 96 % 97 % 95 % 93 % 90 % Vysočina 94 % 92 % 91 % 96 % 89 % 90 % 87 % Pardubický 99 % 95 % 98 % 93 % 77 % 80 % Královéhradecký 92 % 93 % 96 % 94 % 86 % 88 % Liberecký 100 % 99 % 95 % 91 % 92 % 93 % 85 % Olomoucký 98 % 94 % 97 % 95 % 85 % 76 % 71 % 82 % Moravskoslezský 96 % 97 % 95 % 99 % 98 % 99 % 97 % 88 % Zlínský 92 % 94 % 93 % 95 % 90 % 87 % 81 % Informovanost o tv. digitálním vysílání v jednotlivých krajích v letech 2007 – 2011 VII. Vlna 2011 ČR 95 % VI. Vlna 2010 ČR 95 % V. Vlna 2010 ČR 96 % IV. Vlna 2009 ČR 96 % III. vlna 2009 ČR 96 % II. vlna 2008 ČR 93 % I. vlna 2008 ČR 89 % celek 2007 ČR 86 % VII. Vlna 2011 ČR 95 % VI. Vlna 2010 ČR 95 % V. Vlna 2010 ČR 96 % IV. Vlna 2009 ČR 96 % III. vlna 2009 ČR 96 % II. vlna 2008 ČR 93 % I. vlna 2008 ČR 89 % celek 2007 ČR 86 % Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 II. vlna 2008 N = 1809 I. vlna 2008 N = 1859 2007 N = 5000 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 Otázka: Slyšel(a) jste již o digitálním televizním vysílání?

9 9 Otázka: Kde či od koho jste slyšel(a) o digitálním televizním vysílání? Zdroj informací o televizním digitálním vysílání Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 II. vlna 2008 N = 1809 I. vlna 2008 N = 1859 2007 N = 5000

10 N = 202 N = 556 N = 1408 N = 665 N = 609 N = 583 N = 352 N = 155 N = 422 N = 67 N = 55 Respondenti, kteří mají informace z daného zdroje 10 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání z daného zdroje

11 11 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání z daného zdroje Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Spokojení = rozhodně spokojení + spíše spokojení

12 12 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Spokojení = rozhodně spokojení + spíše spokojení Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání VII. Vlna 2011 N = 1720 VI. Vlna 2010 N = 1631 V. Vlna 2010 N = 1730 IV. Vlna 2009 N = 1736 III. vlna 2009 N = 1755 II. vlna 2008 N = 1689 I. vlna 2008 N = 1655

13 13 Otázka: O kterém z následujících způsobů digitálního televizního vysílání jste slyšel(a)? Digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím … Informovanost o jednotlivých způsobech příjmu televizního digitálního vysílání Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání VII. vlna 2010 N = 1720 VI. Vlna 2010 N = 1631 V. Vlna 2010 N = 1730 IV. Vlna 2009 N = 1736 III. vlna 2009 N = 1755 II. vlna 2008 N = 1689 I. vlna 2008 N = 1655

14 14 Otázka: Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 II. vlna 2008 N = 1809 I. vlna 2008 N = 1859 2007 N = 5000

15 15 Otázka: Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání mezi příjemci analogového a digitálního signálu I. IV. vlna 2009III. vlna 2009 Respondenti kteří přijímají 1) pouze analog. N = 747 2) digi. tv. N = 1045 Respondenti kteří přijímají 1) pouze analog. N = 555 2) digi. tv. N = 1191 Respondenti kteří přijímají 1) pouze analog. N = 380 2) digi. tv. N = 1352 V. vlna 2010

16 16 Otázka: Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání mezi příjemci analogového a digitálního signálu II. VII. vlna 2011VI. vlna 2010 Respondenti kteří přijímají 1) pouze analog. N = 142 2) digi. tv. N = 1570 Respondenti kteří přijímají 1) pouze analog. N = 207 2) digi. tv. N = 1435

17 17 Informovanost o informační kampani k digitalizaci televizního vysílání Otázka: Zaznamenal(a) jste informační kampaň k digitalizaci televizního vysílání? Otázka: Kde byla tato informační kampaň k digitalizaci televizního vysílání? Respondenti kteří slyšeli o informační kampani VII. vlna 2010 N = 1109 VI. Vlna 2010 N = 989 V. Vlna 2010 N = 1019 IV. Vlna 2009 N = 1153 III. Vlna 2009 N = 1091 II. Vlna 2008 N = 1107 Respondenti, kteří slyšeli o digitálním tv. vysílání VII. vlna 2010 N = 1720 VI. Vlna 2010 N = 1631 V. vlna 2010 N = 1730 IV. vlna 2009 N = 1736 III. vlna 2009 N = 1755 II. vlna 2008 N = 1689

18 18 Informace o digitalizaci a schopnost zabezpečit si příjem digitální televize Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Všichni respondenti N = 1813

19 19 Informace o digitalizaci a schopnost zabezpečit si příjem digitální televize – srovnání vln Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. Vlna 2009 N = 1797 III. Vlna 2009 N = 1834 II. Vlna 2008 N = 1809 I. Vlna 2008 N = 1859

20 20 Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji. Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji. Komplexnost informovanosti o digitalizaci – VII. Vlna 2011 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny Všichni respondenti N = 1813

21 21 Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou snadno dostupné/je kde je hledat. Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou snadno dostupné/je kde je hledat. Dostupnost informací o digitalizaci – VII. Vlna 2011 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny Všichni respondenti N = 1813

22 22 Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně. Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně. Srozumitelnost a jasnost informací o digitalizaci – VII. Vlna 2011 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny Všichni respondenti N = 1813

23 23 Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodina chtěl(a) přijímat digitální televizní signál. Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodina chtěl(a) přijímat digitální televizní signál. Znalost řešení přechodu domácnosti na digitální televizní vysílání – VII. Vlna 2011 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny Všichni respondenti N = 1813

24 24 3. Technické parametry příjmu televizního vysílání Počet diváků přijímajících analogové televizní vysílání se opět snížil. V roce 2011 přijímá analogový televizní signál desetkrát méně diváků než v roce 2007. Přímo úměrně úbytku analogových diváků se zvyšoval podíl diváků využívajících digitální televizní signál. Pouze digitálně sleduje televizor 64 % diváků a 24 % diváků má možnost využívat jak digitální, tak i analogový televizní signál. Mezi nejdigitalizovanější kraje patří kraj Jihočeský (99 % příjemců), Plzeňský (98 %) a Praha (96 %). Naopak v analogovém příjmu vedou kraje Zlínský (68 % příjemců), Královéhradecký (57 %) a Moravskoslezský (49 %). Diváci nejčastěji (29 %) k příjmu televizního signálu využívají individuální, vlastní anténu na domě. Jen o procento méně diváků využívá k příjmu satelit. Zatímco uživatelů satelitu přibývá, u společné antény se dlouhodobě setkáváme s opačným trendem, poklesem uživatelů. Využívání kabelové televize stagnuje, počet diváků se v jednotlivých vlnách pohybuje mezi 18 % až 20 %. Nyní se podívejme, jaká specifika příjmu najdeme u diváků, kteří přijímají televizní signál digitálně a kteří analogově. Diváci s digitálním televizním příjmem nejčastěji (30 %) využívají satelit. Naopak diváci s analogovým příjmem častěji využívají anténu a to jak individuální, vlastní anténu na domě (36 %), tak společnou anténu (30 %). Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači zůstal na úrovni minulé vlny (9 %). Oproti roku 2008 se počet uživatelů již téměř zdvojnásobil. V roce 2008 využívalo televizní kartu pro digitální příjem 5 %. Domácností bez televizoru jsou pouhé 2 %. 60 % domácností má televizor jeden a 37 % domácností má více než jeden televizor. Stáří a parametry televizorů se ve srovnání s minulou vlnou téměř nezměnily. 62 % hlavních televizorů v domácnosti není starších pěti let. 51 % hlavních televizorů v domácnosti jsou klasické, skleněné CRT obrazovky, 37 % LCD a 11 % plazmové.

25 25 V rámci výzkumu jsme se ptali nejen na aktuální způsob příjmu digitálního televizního signálu, ale také jsme zjišťovali, o jaký způsob televizního příjmu by diváci měli zájem. Zájem o jednotlivé způsoby příjmu se výrazně nemění. Největší zájem je již opakovaně o pozemní vysílače (DVB-T). O tento druh televizního příjmu by mělo zájem 22 % diváků a 23 % již tímto způsobem televizní signál přijímá. Mírou zájmu DVB-T konkurovalo satelitní digitální televizní vysílání (DVB-S), o které by mělo zájem 21 %. V posledních vlnách postupně mírně roste popularita internetového vysílání televizních stanic, zájem o něj nyní má 22 %. Zájem o internetové televizní vysílání v poslední vlně již dokonce předstihl zájem o satelitní vysílání. Nejmenší zájem (8 %) je o příjem prostřednictvím IPTV.

26 26 Způsob příjmu televizního signálu domácností na všech televizích v domácnosti Otázka: Přijímáte televizní signál na této/těchto televizi/televizích … ? Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 Respondenti kteří vlastní televizor VII. vlna 2011 N = 1773 VI. Vlna 2010 N = 1681 V. Vlna 2010 N = 1783 IV. Vlna 2009 N = 1772 III. Vlna 2009 N = 1825 II. Vlna 2008 N = 1793 I. Vlna 2008 N = 1853

27 27 Jihomoravský 74 % A 12 % D 12 % A + D Ústecký 62 % A 20 % D 19 % A + D Karlovarský 75 % A 25 % A + D Plzeňský 61 % A 26 % D 13 % A + D Jihočeský 70 % A 14 % D 17 % A + D Vysočina 87 % A 2 % D 10 % A + D Pardubický 93 % A 7 % A + D Královéhradecký 80 % A 10 % D 10 % A + D Liberecký 75 % A 7 % D 16 % A + D Moravskoslezský 81 % A 7 % D 12 % A + D Olomoucký 91 % A 1 % D 7 % A + D Zlínský 80 % A 3 % D 17 % A + D Celek ČR A = analogově 76 % D = digitálně 10 % A + D = analogově i digitálně 14 % Celek ČR A = analogově 76 % D = digitálně 10 % A + D = analogově i digitálně 14 % Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích I. Vlna 2008 Praha 71 % A 8 % D 21 % A + D Středočeský 70 % A 16 % D 15 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 1853

28 28 Jihomoravský 72 % A 15 % D 13 % A + D Ústecký 43 % A 30 % D 27 % A + D Karlovarský 60 % A 20 % D 20 % A + D Plzeňský 31 % A 41 % D 28 % A + D Jihočeský 49 % A 16 % D 36 % A + D Vysočina 84 % A 3 % D 13 % A + D Pardubický 64 % A 8 % D 28 % A + D Královéhradecký 61 % A 18 % D 21 % A + D Liberecký 75 % A 13 % D 12 % A + D Moravskoslezský 52 % A 23 % D 25 % A + D Olomoucký 84 % A 6 % D 10 % A + D Zlínský 95 % A 3 % D 2 % A + D Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích II. Vlna 2008 Praha 41 % A 29 % D 29 % A + D Středočeský 43 % A 34 % D 23 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 1793 Celek ČR A = analogově 58 % D = digitálně 21 % A + D = analogově i digitálně 21 % Celek ČR A = analogově 58 % D = digitálně 21 % A + D = analogově i digitálně 21 %

29 29 Jihomoravský 56 % A 19 % D 24 % A + D Ústecký 15 % A 58 % D 26 % A + D Karlovarský 40 % A 30 % D 28 % A + D Plzeňský 16 % A 54 % D 29 % A + D Jihočeský 36 % A 26 % D 37 % A + D Vysočina 74 % A 17 % D 9 % A + D Pardubický 60 % A 13 % D 26 % A + D Královéhradecký 46 % A 31 % D 20 % A + D Liberecký 52 % A 23 % D 25 % A + D Moravskoslezský 44 % A 28 % D 27 % A + D Olomoucký 80 % A 3 % D 12 % A + D Zlínský 71 % A 10 % D 15% A + D Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích III. Vlna 2009 Praha 10 % A 68 % D 19 % A + D Středočeský 16 % A 53 % D 29 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 1825 Celek ČR A = analogově 41 % D = digitálně 34 % A + D = analogově i digitálně 24 % Celek ČR A = analogově 41 % D = digitálně 34 % A + D = analogově i digitálně 24 %

30 30 Jihomoravský 44 % A 35 % D 20 % A + D Ústecký 22 % A 57 % D 21 % A + D Karlovarský 12 % A 58 % D 25 % A + D Plzeňský 6 % A 77 % D 17 % A + D Jihočeský 18 % A 48 % D 34 % A + D Vysočina 58 % A 6 % D 36 % A + D Pardubický 48 % A 33 % D 19 % A + D Královéhradecký 44 % A 32 % D 23 % A + D Liberecký 35 % A 29 % D 35 % A + D Moravskoslezský 38 % A 32 % D 28 % A + D Olomoucký 61 % A 18 % D 16 % A + D Zlínský 78 % A 14 % D 8 % A + D Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích IV. Vlna 2009 Praha 8 % A 73 % D 14 % A + D Středočeský 9 % A 59 % D 30 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 1772 Celek ČR A = analogově 31 % D = digitálně 44 % A + D = analogově i digitálně 24 % Celek ČR A = analogově 31 % D = digitálně 44 % A + D = analogově i digitálně 24 %

31 31 Jihomoravský 24 % A 52 % D 24 % A + D Ústecký 5 % A 75 % D 21 % A + D Karlovarský 6 % A 74 % D 12 % A + D Plzeňský 0 % A 85 % D 12 % A + D Jihočeský 11 % A 49 % D 39 % A + D Vysočina 30 % A 22 % D 46 % A + D Pardubický 36 % A 37 % D 25 % A + D Královéhradecký 23 % A 45 % D 31 % A + D Liberecký 17 % A 36 % D 43 % A + D Moravskoslezský 24 % A 37 % D 38 % A + D Olomoucký 58 % A 20 % D 19 % A + D Zlínský 63 % A 11 % D 25 % A + D Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích V. Vlna 2010 Praha 4 % A 74 % D 11 % A + D Středočeský 9 % A 75 % D 11 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 1783 Celek ČR A = analogově 21 % D = digitálně 50 % A + D = analogově i digitálně 26 % Celek ČR A = analogově 21 % D = digitálně 50 % A + D = analogově i digitálně 26 %

32 32 Jihomoravský 19 % A 59 % D 21 % A + D Ústecký 6 % A 73 % D 21 % A + D Karlovarský 0 % A 82 % D 16 % A + D Plzeňský 0 % A 94 % D 6 % A + D Jihočeský 1 % A 65 % D 29 % A + D Vysočina 19 % A 49 % D 30 % A + D Pardubický 17 % A 43 % D 38 % A + D Královéhradecký 16 % A 42 % D 42 % A + D Liberecký 7 % A 69 % D 24 % A + D Moravskoslezský 15 % A 49 % D 33 % A + D Olomoucký 22 % A 45 % D 29 % A + D Zlínský 40 % A 18 % D 41 % A + D Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích VI. Vlna 2010 Praha 2 % A 84 % D 13 % A + D Středočeský 3 % A 74 % D 15 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 1681 Celek ČR A = analogově 12 % D = digitálně 60 % A + D = analogově i digitálně 26 % Celek ČR A = analogově 12 % D = digitálně 60 % A + D = analogově i digitálně 26 %

33 33 Jihomoravský 5 % A 63 % D 28 % A + D Ústecký 3 % A 84 % D 11 % A + D Karlovarský 5 % A 79 % D 16 % A + D Plzeňský 2 % A 87 % D 11 % A + D Jihočeský 1 % A 77 % D 22 % A + D Vysočina 6 % A 72 % D 21 % A + D Pardubický 16 % A 59 % D 19 % A + D Královéhradecký 18 % A 33 % D 39 % A + D Liberecký 15 % A 59 % D 23 % A + D Moravskoslezský 13 % A 50 % D 36 % A + D Olomoucký 10 % A 48 % D 38 % A + D Zlínský 22 % A 31 % D 46 % A + D Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích VII. Vlna 2011 Praha 2 % A 80 % D 16 % A + D Středočeský 5 % A 73 % D 10 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 1773 Celek ČR A = analogově 8 % D = digitálně 64 % A + D = analogově i digitálně 24 % Celek ČR A = analogově 8 % D = digitálně 64 % A + D = analogově i digitálně 24 %

34 34 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší/Vašich televizi/televizích? Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 Respondenti kteří vlastní televizor VII. Vlna 2011 N = 1773 VI. Vlna 2010 N = 1681 V. Vlna 2010 N = 1783 IV. Vlna 2009 N = 1772 III. Vlna 2009 N = 1825 II. Vlna 2008 N = 1793 I. Vlna 2008 N = 1853

35 35 Způsob příjmu televizního signálu na hlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi? Respondenti kteří vlastní televizor N = 1773

36 36 Způsob příjmu televizního signálu na hlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu I. Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi? I. Vlna 2008 N = 1853N = 1793 II. Vlna 2008III. Vlna 2009 N = 1825 Respondenti kteří vlastní televizor

37 37 Způsob příjmu televizního signálu na hlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu II. Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi? IV. Vlna 2009 N = 1772 Respondenti kteří vlastní televizor VI. Vlna 2010 N = 1681 VII. Vlna 2011 N = 1773

38 38 Otázka: Přijímáte ve Vaší domácnosti televizní signál prostřednictvím televizní karty v počítači? Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači I. I. Vlna 2008 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1859 II. Vlna 2008 Všichni respondenti N = 1834 III. Vlna 2009 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny

39 Otázka: Přijímáte ve Vaší domácnosti televizní signál prostřednictvím televizní karty v počítači? Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači II. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1704 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813 39 Všichni respondenti N = 1797

40 40 Počet televizorů v domácnosti a způsob příjmu signálu na těchto televizorech Žádný televizor 2 % Žádný televizor 2 % 1 televizor 60 % 1 televizor 60 % 2 televizory 28 % 2 televizory 28 % 3 televizory 7 % 3 televizory 7 % 4 a více televizorů 2 % 4 a více televizorů 2 % Způsob příjmu signálu 1. televizoru Způsob příjmu signálu 2. televizoru 22 % společná anténa 25 % individuální, vlastní anténa na domě 5 % pokojová anténa 18 % kabelová televize 27 % satelit 2 % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773 22 % společná anténa 26 % individuální, vlastní anténa na domě 7 % pokojová anténa 18 % kabelová televize 23 % satelit 2 % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N = 690

41 41 Charakteristika televizorů v domácnosti 1. televizor 51 % klasická, skleněná CRT obrazovka 37 % LCD 11 % plazmová 51 % klasická, skleněná CRT obrazovka 37 % LCD 11 % plazmová 38 % ano 51 % ne 11 % neví 38 % ano 51 % ne 11 % neví 62 % ano 28 % ne 10 % neví 62 % ano 28 % ne 10 % neví Stáří televizoru 31 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 28 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 31 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 28 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více Typ televizoru HD nebo HDTV ready Obraz ve formátu 16 : 9 Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773 2. televizor 66 % klasická, skleněná CRT obrazovka 27 % LCD 6 % plazmová 66 % klasická, skleněná CRT obrazovka 27 % LCD 6 % plazmová 29 % ano 63 % ne 8 % neví 29 % ano 63 % ne 8 % neví 47 % ano 46 % ne 7 % neví 47 % ano 46 % ne 7 % neví 22 % do 2 let 29 % 3 až 5 let 34 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 5 % 16 let a více 22 % do 2 let 29 % 3 až 5 let 34 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 5 % 16 let a více Respondenti kteří vlastní dva televizory N = 690

42 22 % do 2 let 30 % 3 až 5 let 34 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 22 % do 2 let 30 % 3 až 5 let 34 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 67 % klasická, skleněná CRT obrazovka 25 % LCD 8 % plazmová 67 % klasická, skleněná CRT obrazovka 25 % LCD 8 % plazmová 42 Charakteristika televizorů v domácnosti I. Stáří televizoru Typ televizoru HD nebo HDTV ready Obraz ve formátu 16 : 9 II. Vlna 2008 1. televizor II. Vlna 2008 1. televizor 74 % klasická, skleněná CRT obrazovka 20 % LCD 6 % plazmová 74 % klasická, skleněná CRT obrazovka 20 % LCD 6 % plazmová 25 % ano 72 % ne 3 % neví 25 % ano 72 % ne 3 % neví 44 % ano 54 % ne 2 % neví 44 % ano 54 % ne 2 % neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1793 22 % do 2 let 29 % 3 až 5 let 35 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 22 % do 2 let 29 % 3 až 5 let 35 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více I. Vlna 2008 1. televizor I. Vlna 2008 1. televizor 79 % klasická, skleněná CRT obrazovka 16 % LCD 5 % plazmová 79 % klasická, skleněná CRT obrazovka 16 % LCD 5 % plazmová 21 % ano 76 % ne 3 % neví 21 % ano 76 % ne 3 % neví 40 % ano 59 % ne 2 % neví 40 % ano 59 % ne 2 % neví 18 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 36 % 6 až 10 let 11 % 11 až 15 let 4 % 16 let a více 18 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 36 % 6 až 10 let 11 % 11 až 15 let 4 % 16 let a více Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1853 III. Vlna 2009 1. televizor III. Vlna 2009 1. televizor 27 % ano 65 % ne 8 % neví 27 % ano 65 % ne 8 % neví 44 % ano 50 % ne 6 % neví 44 % ano 50 % ne 6 % neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1825

43 53 % klasická, skleněná CRT obrazovka 35 % LCD 10 % plazmová 53 % klasická, skleněná CRT obrazovka 35 % LCD 10 % plazmová 65 % klasická, skleněná CRT obrazovka 27 % LCD 8 % plazmová 65 % klasická, skleněná CRT obrazovka 27 % LCD 8 % plazmová 29 % ano 63 % ne 8 % neví 29 % ano 63 % ne 8 % neví 50 % ano 44 % ne 6 % neví 50 % ano 44 % ne 6 % neví 24 % do 2 let 33 % 3 až 5 let 31 % 6 až 10 let 9 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 24 % do 2 let 33 % 3 až 5 let 31 % 6 až 10 let 9 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 43 Charakteristika televizorů v domácnosti II. Stáří televizoru Typ televizoru HD nebo HDTV ready Obraz ve formátu 16 : 9 IV. Vlna 2009 1. televizor IV. Vlna 2009 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1772 58 % klasická, skleněná CRT obrazovka 31 % LCD 10 % plazmová 58 % klasická, skleněná CRT obrazovka 31 % LCD 10 % plazmová 32 % ano 59 % ne 10 % neví 32 % ano 59 % ne 10 % neví 54 % ano 38 % ne 8 % neví 54 % ano 38 % ne 8 % neví 29 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 30 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 29 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 30 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více V. Vlna 2010 1. televizor V. Vlna 2010 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1783 34 % do 2 let 30 % 3 až 5 let 27 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 2 % 16 let a více 34 % do 2 let 30 % 3 až 5 let 27 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 2 % 16 let a více VI. Vlna 2010 1. televizor VI. Vlna 2010 1. televizor 39 % ano 55 % ne 5 % neví 39 % ano 55 % ne 5 % neví 61 % ano 34 % ne 5 % neví 61 % ano 34 % ne 5 % neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1681 51 % klasická, skleněná CRT obrazovka 37 % LCD 11 % plazmová 51 % klasická, skleněná CRT obrazovka 37 % LCD 11 % plazmová 31 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 28 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 31 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 28 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více VII. Vlna 2011 1. televizor VII. Vlna 2011 1. televizor 38 % ano 51 % ne 11 % neví 38 % ano 51 % ne 11 % neví 62 % ano 28 % ne 10 % neví 62 % ano 28 % ne 10 % neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773

44 44 Otázka: Mohl(a) byste nám prosím říci, zda byste měl(a) zájem o následující způsoby příjmu digitálního televizního signálu? Zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního televizního signálu I. II. Vlna 2008I. Vlna 2008 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 III. Vlna 2009

45 45 Otázka: Mohl(a) byste nám prosím říci, zda byste měl(a) zájem o následující způsoby příjmu digitálního televizního signálu? Zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního televizního signálu II. V. Vlna 2008IV. Vlna 2008VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1797 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704Všichni respondenti N = 1813 VII. Vlna 2011

46 46 Otázka: Uvedl(a) jste, že přijímáte televizní signál prostřednictvím společné, individuální nebo pokojové antény. Uvažujete o změně způsobu příjmu televizního signálu ve Vaší domácnosti? Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu I v této vlně se potvrdil trendový růst těch, kteří neuvažují o změně způsobu příjmu signálu. Současně plynule klesá počet nerozhodnutých I v této vlně se potvrdil trendový růst těch, kteří neuvažují o změně způsobu příjmu signálu. Současně plynule klesá počet nerozhodnutých Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím antény VII. Vlna 2011 N = 1032 VI. Vlna 2010 N = 998 V. Vlna 2010 N = 1054 IV. Vlna 2009 N =1119 III. Vlna 2009 N = 1219

47 47 Otázka: Uvedl(a) jste, že přijímáte televizní signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo televizní karty či obdobného zařízení v počítači nebo notebooku. Uvažujete o změně způsobu příjmu televizního signálu ve Vaší domácnosti? Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu Od 4. vlny není zaznamenána výrazná změna v čase, tj. zájem o změnu je minimální. Od 4. vlny není zaznamenána výrazná změna v čase, tj. zájem o změnu je minimální. Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo televizní karty v počítači VII. Vlna 2011 N = 906 VI. Vlna 2010 N = 853 V. Vlna 2010 N = 881 IV. Vlna 2009 N = 807 III. Vlna 2009 N = 762

48 48 Otázka: O jaký způsob příjmu televizního vysílání máte především zájem? Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu Oproti minulé vlně narostl podíl těch, kdo by přešli k satelitnímu přijímání. Jen odpovědi těch, kteří odpověděli na předchozí otázku, že uvažují o změně příjmu Respondenti kteří uvažují o změně televizního příjmu VII. Vlna 2011 N = 213 VI. Vlna 2010 N = 216 V. Vlna 2010 N = 250 IV. Vlna 2009 N = 271 III. Vlna 2009 N = 292

49 49 Otázka: Představte si, že byste si kupoval(a) nový televizor. Jaký televizor byste si nejspíš vybral(a)? Nový televizor – typ obrazovky Zastavil se pokles zájmu o plazmové TV. Více než polovina lidí by si koupila televizor s LCD obrazovkou. Nové technologie, LED a 3D, jsou zatím minoritní. Zastavil se pokles zájmu o plazmové TV. Více než polovina lidí by si koupila televizor s LCD obrazovkou. Nové technologie, LED a 3D, jsou zatím minoritní. Všichni respondenti VII. Vlna 2011N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834

50 50 Otázka: Představte si, že byste si kupoval(a) nový televizor. Jaký televizor byste si nejspíš vybral(a)? Nový televizor – velikost obrazovky Dlouhodobě klesá zájem o obrazovky v intervalu velikosti od 56 do 80 cm a zároveň konstantně roste zájem o velké obrazovky. Letošní data ale naznačují, jako by se tyto procesy zastavily. Dlouhodobě klesá zájem o obrazovky v intervalu velikosti od 56 do 80 cm a zároveň konstantně roste zájem o velké obrazovky. Letošní data ale naznačují, jako by se tyto procesy zastavily. Všichni respondenti VII. Vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834

51 51 Otázka: Představte si, že byste si kupoval(a) nový televizor. Měl by být HD nebo HDTV ready? Nový televizor – HD a HDTV televizor Trendově roste zájem o nákup televizoru s technologií HD nebo HDTV. Všichni respondenti VII. Vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834

52 52 Otázka: Měl(a) byste zájem o televizní vysílání ve formátu HDTV? HDTV vysílání Trvá zájem o HDTV, avšak bezplatně vysílané – a trendově tento zájem roste. Zároveň tentokrát nepoklesl počet lidí, kteří neví, o co jde. Všichni respondenti VII. Vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834

53 53 4. Plány spojené s chystaným příjmem digitálního televizního vysílání (nepřijímají digi. tv.) Kapitola zabývající se těmi diváky, kteří se teprve chystají přejít na digitální televizní vysílání opět přišla o část svých respondentů. Bylo-li v minulé vlně 12 % respondentů, kteří ještě přijímali analogově, v aktuální vlně je příjemců pouze analogového televizního signálu již jen 8 %. Nejprve se podívejme, kdy se respondenti přijímající analogově, chystají přejít na digitální televizní signál. V aktuální vlně je ze všech sledovaných vln nejvíce respondentů (téměř jedna třetina), kteří ještě nejsou rozhodnuti, kdy přejdou na digitální televizní signál. Zároveň výrazně ubylo respondentů, kteří mají zájem o přechod „někdy v období před vypnutím analogového televizního signálu“ (VI. Vlna 23 %, VII. Vlna 12 %). „Až těsně před vypnutím analogového televizního signálu“ se chystá na digitální televizní signál přejít obdobný podíl respondentů jako v minulé vlně (14 %). Jakým způsobem chtějí respondenti na digitální televizní vysílání přejít? Nechají vše na odborníka, požádají o pomoc známého, zvládnou vše sami nebo si najdou jiné řešení? Respondenti nejčastěji uvádějí, že by si nechali vše zajistit odborníkem. Ovšem zároveň je nutné uvést, že ve srovnání s minulou vlnou, na odborníka spoléhá o něco méně diváků (VI. Vlna 33 %, VII. Vlna 28 %). Druhé, nejčastěji uváděné řešení, není v současné vlně jedno, ale jsou to rovnou řešení dvě. Necelá pětina diváků říká, že „vše by mi zajistil některý z členů mé rodiny“ a „vše bych si zajistil(a) sám/a.“ Respondenti jako důvod, proč ještě nepřijímají digitální televizní vysílání, nejčastěji uvádějí, že „v místě jejich bydliště ještě funguje analogové vysílání“. I když jde o důvod, který je uváděný nejčastěji, i v aktuální vlně logicky pokračuje trend, který je patrný již ve čtyřech posledních vlnách. Respondentů, kteří uvádějí tento důvod ubývá (IV. Vlna 52 %, V. Vlna 44 %, VI. Vlna 36 %, VII. Vlna 29 %).

54 54 V aktuální vlně je většina důvodů uváděna méně často. Naopak o něco častěji jsou uváděny důvody, které bychom obecněji mohli popsat jako „vyčkávání, nejistota a nezájem“. „Čekám, jakou budou mít známí zkušenost“ uvádí 13 % respondentů (v minulé vlně 8 %). Na výhodnou nabídku např. set-top-box v akci, čeká 17 % (v minulé vlně 14 %). 6 % nemá zájem sledovat televizi, což je dvojnásobek ve srovnání s vlnou minulou (VI. Vlna 3 %). Respondenti s analogovým televizním signálem jsou do přechodu na digitální televizní signál ochotni věnovat méně peněz, než v minulých vlnách výzkumu a častěji také nechtějí investovat vůbec. Do set-top-boxu není ochotná investovat téměř pětina respondentů. Čtvrtina respondentů je za set-top-box ochotná utratit částku z nejnižšího finančního intervalu (do 500 Kč). V minulé vlně by do 500 Kč za set-top-box zaplatilo pouze deset procent respondentů, respondenti byli za set-top-box častěji ochotni platit vyšší částky. Za úpravu nebo koupi antény není ochotno investovat 44 % respondentů s analogovým příjmem (v minulé vlně nebylo ochotno investovat 37 %). Do digitálního nahrávacího zařízení by neinvestovalo 61 % (v minulé vlně 55 %). I když počet diváků, kteří nechtějí investovat do digitálního televizoru se zvýšil minimálně, počet respondentů, kteří by za televizor zaplatili částku z nejnižšího finančního intervalu (do 5000 Kč), se zdvojnásobil (VI. vlna 2010 – 8 % a VII. Vlna 2011 – 16 %).

55 55 Příjemců analogového signálu se v každé vlně ptáme, jaký význam pro ně mají jednotlivé vlastnosti a možnosti digitálního televizního vysílání. Za nejdůležitější považují diváci již od začátku výzkumu vyšší kvalitu obrazu. Vyšší kvalita digitálního obrazu má největší význam téměř pro polovinu příjemců analogového televizního signálu. Větší programové nabídce připisuje největší význam 43 % a obrazu s vysokým rozlišením HDTV 36 %. Naopak malý význam je připisován „mobilitě příjmu/možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami“ (pouze pro 11 % má největší význam) a elektronickému programovému průvodci (pro 14 % má největší význam). U většiny vlastností a možností vzrostl ve srovnání s předchozí vlnou podíl respondentů, kteří říkají, že danou vlastnost či možnost nebudou využívat. Jediná možnost, u které se naopak snížil počet respondentů, kteří danou možnost digitální televize nechtějí využívat, je „mobilita příjmu/možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami“ (VI. vlna 2010 – 36 % a VII. Vlna 2011 – 31 %). Zároveň u většiny předkládaných možností a vlastností digitální televize ubylo respondentů, kteří jednotlivým vlastnostem a možnostem přisuzují „největší význam“. Výjimkou, kde naopak ve srovnání s předchozí vlnou, více respondentů přisuzuje největší význam, je zjednodušení televizního příjmu (VI. vlna 2010 – 21 % a VII. Vlna 2011 – 24 %) a elektronický programový průvodce (VI. vlna 2010 – 10 % a VII. Vlna 2011 – 14 %).

56 56 Otázka: Kdy si chcete zabezpečit příjem digitálního televizního vysílání/přejít na digitální televizní vysílání? Plánovaný okamžik přechodu na digitální televizní vysílání I. II. Vlna 2008I. Vlna 2008 N = 1400 III. Vlna 2009 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 1043N = 747N = 1400

57 VII. Vlna 2011 N = 142 57 Otázka: Kdy si chcete zabezpečit příjem digitálního televizního vysílání/přejít na digitální televizní vysílání? Plánovaný okamžik přechodu na digitální televizní vysílání II. V. Vlna 2010IV. Vlna 2009 N = 1400 VI. Vlna 2010 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 555 N = 380 N = 207

58 58 II. Vlna 2008I. Vlna 2008 N = 1400 III. Vlna 2009 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 1043N = 747N = 1400 Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání I.

59 59 V. Vlna 2010IV. Vlna 2009 N = 1400 VI. Vlna 2010 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 380N = 207N = 555 Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání II. VII. Vlna 2011 N = 142

60 60 II. Vlna 2008I. Vlna 2008 N = 1400 III. Vlna 2009 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 1043N = 747N = 1400 Otázka: Proč nepřijímáte digitální televizní vysílání? Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá digitální televizní vysílání I.

61 61 V. Vlna 2010IV. Vlna 2009 N = 1400 VI. Vlna 2010 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Otázka: Proč nepřijímáte digitální televizní vysílání? Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá digitální televizní vysílání II. N = 555 N = 380N = 207 VII. Vlna 2011 N = 142

62 62 Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání Ochota investovat Set-top-box Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = 207 V. Vlna 2010 N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400

63 63 Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání Ochota investovat Úprava nebo koupě antény Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = 207 V. Vlna 2010 N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400

64 64 Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání Ochota investovat Digitální nahrávací zařízení Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = 207 V. Vlna 2010 N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400

65 65 Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání Ochota investovat Digitální televizor Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = 207 V. Vlna 2010 N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400

66 66 Význam uvedených vlastností a možností digitální televize I. Otázka: Jaký význam pro Vás mají následující vlastnosti a možnosti digitálního televizního vysílání? II. Vlna 2008III. Vlna 2009 N = 747N = 1043 IV. Vlna 2009 N = 555 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.

67 67 Význam uvedených vlastností a možností digitální televize II. Otázka: Jaký význam pro Vás mají následující vlastnosti a možnosti digitálního televizního vysílání? V. Vlna 2010 N = 555 VI. Vlna 2010 N = 207 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142

68 68 5. Zkušenosti s příjmem digitálního televizního vysílání (příjemci digi. tv.) V poslední vlně výzkumu má s digitálním televizním signálem zkušenost již 89 % diváků. Pro přechod na digitální televizní vysílání byly nejdůležitější poslední dva roky, ve kterých na digitální televizní vysílání přešlo 68 % respondentů – 33 % v roce 2009 a 35 % v roce 2010. Způsob řešení přechodu na digitální televizní vysílání se příliš nemění. Respondentům přechod nejčastěji zajistí někdo z rodiny (33 %). Na členy své rodiny častěji spoléhají nejmladší respondenti ve věku 15 až 29 let, ženy, respondenti se základním vzděláním a diváci z malých obcí. Více než čtvrtina respondentů si přechod zajistila sama. Sami si přechod častěji zajistili muži a respondenti z věkové skupiny 30 – 44 let. Necelá pětina při přechodu na digitální televizní vysílání využila pomoc odborníka. 61 % domácností mělo v souvislosti s přechodem na digitální televizní vysílání jednorázový výdaj. Téměř u čtvrtiny domácností se tato vynaložená částka vešla do jednoho tisíce korun. Vyšší částky (dvacet tisíc korun a více) za digitalizaci vydalo pouze 5 % domácností. 13 % domácností nemělo s digitalizací jednorázový výdaj, protože platí pravidelné poplatky za televizní příjem. 21 % domácností nemělo s digitalizací vůbec žádný výdaj. Zatížení domácností částkou vynaloženou na přechod na digitální televizní vysílání, se v jednotlivých vlnách mění minimálně. 36 % domácností vynaložená částka vůbec nezatížila. U necelé poloviny domácností tato částka trochu zatížila rodinný rozpočet a u 16 % velmi zatížila rodinný rozpočet. Více než dvě třetiny domácností platí za digitální televizní vysílání pravidelné poplatky. Podíl diváků platících za digitální televizní vysílání v jednotlivých vlnách kolísá mezi 62 % až 67 %. Do tří set korun se s pravidelným poplatkem vejde téměř polovina domácností. 27 % domácností platí pravidelné poplatky od pěti set korun výše.

69 69 Dvě třetiny domácností uvádí, že se výše jejich pravidelných poplatků po přechodu na digitální televizní vysílání nezměnila. Čtvrtině domácností se poplatky zvýšily, platí více než před digitalizací. 7 % domácností platí méně než před přechodem na digitální televizní vysílání. Podíl domácností, které za digitální televizní vysílání platí méně než před přechodem na digitální televizní vysílání, se v posledních třech vlnách mírně zvyšuje (V. Vlna 3 %, VI. Vlna 5 %, VII. Vlna 7 %). Diváci jsou s digitálním televizním vysíláním dlouhodobě velmi spokojeni. Ve všech vlnách je s digitálním vysíláním spokojeno přes 80 % diváků, v aktuální vlně je spokojeno 84 %, z toho 42 % rozhodně. Podíváme-li se podrobněji na spokojenost s jednotlivými vlastnostmi a možnostmi digitálního televizního vysílání, zjistíme, že nejspokojenější jsou diváci s větší programovou nabídkou a vyšší kvalitou obrazu (84 %). Tři čtvrtiny respondentů jsou spokojeny s vyšší kvalitou zvuku. Nejméně využívanou možností digitálního televizního vysílání je mobilita příjmu, kterou nevyužívá přes polovinu diváků. Diváci také málo využívají lepší možnost nahrávání pořadů (38 % nevyužívá) a vytvoření jednotného digitálního prostředí, umožňujícího prostupnost jednotlivých médií (37 % nevyužívá).

70 70 Termín přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Otázka: Kdy Vaše domácnost přešla na digitální televizní vysílání? Respondenti kteří přijímají digi. tv. N = 1570 Měsíc přechodu respondentů, kteří na digi. tv přešli v roce 2010 Respondenti kteří přešli na digi. tv. v roce 2010 N = 551 Rok přechodu na digi. tv.

71 71 II. Vlna 2008I. Vlna 2008III. Vlna 2009 N = 444N = 750N = 1045 Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání I. Respondenti kteří přijímají digi. tv.

72 72 IV. Vlna 2009 Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání II. N = 1191 Respondenti kteří přijímají digi. tv. V. Vlna 2010VI. Vlna 2010 N = 1191N = 1352N = 1435 VII. Vlna 2011 N = 1570

73 73 Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Realizované řešení III. Vlna 2009 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Plánované řešení III. Vlna 2009 Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? N = 1045N = 747

74 74 Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Realizované řešení IV. Vlna 2009 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Plánované řešení IV. Vlna 2009 Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? N = N = 1191N = 555

75 75 Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Realizované řešení V. Vlna 2010 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Plánované řešení V. Vlna 2010 Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? N = N = 1352N = 380

76 76 Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Realizované řešení VI. Vlna 2010 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Plánované řešení VI. Vlna 2010 Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? N = N = 1435N = 207

77 77 Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Realizované řešení VII. Vlna 2011 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Plánované řešení VII. Vlna 2011 Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? N = N = 1570N = 142

78 78 Otázka: Dokázal(a) byste prosím odhadnout, kolik Vaše domácnost celkem utratila za přechod na digitální televizní vysílání? Například za úpravu či koupi antény, set-top-boxu nebo digitálního televizoru. Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání Náklady domácnosti na přechod na digitální televizní vysílání Výdaje za přechod na digitální televizní vysíláníCelková částka vynaložená na přechod Respondenti kteří přijímají digi. tv. a měli jednorázový výdaj s přechodem, III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011 N = 958 Respondenti kteří přijímají digi. Tv., III. Vlna 2009 N = 1045., IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011 N = 1570

79 79 Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání Zatížení rodinného rozpočtu náklady na digitalizaci Otázka: Co tato částka, kterou Vaše rodina za přechod na digitální televizní vysílání utratila, znamenala pro Váš rodinný rozpočet? Respondenti kteří přijímají digi. tv. a měli jednorázový výdaj s přechodem III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011 N = 958

80 80 Otázka: Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)? Pokud pravidelně platíte, uveďte prosím kolik. Řekněte nám prosím co nejpodrobněji o jakou službu poskytovatele televizního vysílání se jedná. Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání Pravidelné poplatky domácnosti za digitální televizní vysílání Pravidelné poplatkyVýše pravidelných poplatků Respondenti kteří přijímají digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011 N = 1570 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011 N = 491

81 81 Otázka: Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)? Uvedl(a) jste, že na digitální vysílání vysílání přešla Vaše domácnost v roce … Změnily se pravidelné poplatky (nemáme na mysli koncesionářský poplatek), které za televizi platíte, po tomto přechodu Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání Pravidelné poplatky domácnosti za digitální televizní vysílání Pravidelné poplatky Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011 N = 491 Změna poplatků Respondenti kteří přijímají digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011 N = 1570

82 82 Otázka: Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)? Pokud pravidelně platíte, uveďte prosím kolik. Řekněte nám prosím co nejpodrobněji o jakou službu poskytovatele televizního vysílání se jedná. Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání Typ služby, za kterou domácnost platí pravidelné poplatky 8,3 % Kabelové vys. obecně 2,7 % Satelitní vys. obecně 19,0 % Digi TV 2,5 % Skylink 10,4 % UPC 8,8 % UPC Standard 4,6 % UPC Starter 2,3 % UPC Supreme 8,1 % UPC Direct 3,3 % UPC Kabel 0,8 % UPC Rodina 2,1 % UPC Rodina + Plus 0,2 % UPC Pohoda 3,8 % O2 TV 0,4 % O2 Duo 0,6 % O2 Trio 1,0 % O2 TV zábava 0,6 % O2 balíček 1,3 % netbox 0,6 % CS Link 0,8 % K plus K 2,1 % NEJ TV 1,0 % Karneval kabelová TV 0,8 % Elsat kabelová TV 1,0 % Kabelová tv. Přerov 0,4 % Centria 4,6 % Jiné 7,7 % Neví 41 % UPC 6,1 % O2 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky V. Vlna 2010 N = 480 V. Vlna 2010 5,7 % Kabelové vysílání obecně 3,9 % Satelitní vysílání obecně 11,4 % Digi TV 3,5 % Skylink 13,2 % UPC 7,9 % UPC Standard 3,7 % UPC Starter 1,2 % UPC Supreme 2,9 % UPC Direct 3,1 % UPC kabel 2,4 % UPC Rodina 2,9 % UPC balíček 1 % UPC Rodina +Plus 0,2 % UPC Mini 7,5 % O2 TV 0,6 % O2 Trio 0,4 % O2 balíček 0,8 % TKR Jašek 0,2 % Netbox 3,1 % CS Link 0,2 % K plus K 3,3 % NEJ TV 2,4 % Elsat kabelová TV 1,6 % Kabelová televize Přerov 0,4 % Centria 0,6 % Rio média 1,8 % Kabelová TV Ostrov 0,4 % T-mobile satelitní tv 0,6 % IPTV obecně 3,9 % balíček služeb obecně (kombinace tv+internet) 3,9 % Jiné 8,8 % Neví VI. Vlna 2010 38,8 % UPC 6,1 % O2 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky VI. Vlna 2010 N = 483 VII. Vlna 2011 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky VII. Vlna 2010 N = 491 11,2 % Kabelové vys. obecně 2,7 % Satelitní vys.obecně 17,8 % Digi TV 2,1 % Skylink 10,4 % UPC 10,4 % UPC Standard 4,6 % UPC Starter 2,1 % UPC Supreme 6,2 % UPC Direct 2,9 % UPC Rodina 1,4 % UPC Rodina +Plus 0,4 % UPC Sport 0,4 % UPC Mini 3,9 % O2 TV 0,2 % O2 Duo 1,4 % O2 Trio 0,6 % O2 balíček 1,2 % HBO 0,2 % TKR Jašek 0,2 % netbox 1,9 % CS Link 0,2 % K plus K 1,0 % NEJ TV 0,4 % Karneval kabelová TV 1,2 % Elsat kabelová TV 2,1 % Kabelová tv. Pťerov 0,6 % Centria 0,4 % Starnet 0,6 % Kabelová TV Ostrov 2,1 % Jiné 13,0 % Neví 38,5 % UPC 8,5 % O2

83 83 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Otázka: Jak jste ve Vaší domácnosti celkově spokojeni s příjmem digitálního televizního signálu? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání I. Vlna 2008 N = 444 N = 1191 IV. Vlna 2009 Spokojenost domácnosti s příjmem digitálního televizního signálu I.

84 84 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Otázka: Jak jste ve Vaší domácnosti celkově spokojeni s příjmem digitálního televizního signálu? Spokojenost domácnosti s příjmem digitálního televizního signálu II. V. Vlna 2010 N = 1352 VI. Vlna 2010 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání N = 1435 VII. Vlna 2011 N = 1570

85 85 II. Vlna 2008III. Vlna 2009IV. Vlna 2009 Spokojenost s uvedenými vlastnostmi a možnostmi digitální televize I. Otázka: Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími vlastnostmi a možnostmi digitální televize? N = 750N = 1045 Respondenti kteří přijímají digi. tv. N = 1191

86 86 V. Vlna 2010VI. Vlna 2010 Spokojenost s uvedenými vlastnostmi a možnostmi digitální televize II. Otázka: Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími vlastnostmi a možnostmi digitální televize? N = 1352 Respondenti kteří přijímají digi. tv. N = 1435 VII. Vlna 2011 N = 1570

87 87 6. Problémy přechodu na digitální televizní vysílání

88 88 Respondenti, kteří přijímají digi. tv. II. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna 2011 N = 1570 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání problémy s umístěním antény nebo satelitu na Váš dům? Máme tím na mysli, že majitel nebo správce domu měl výhrady vůči jejímu umístění na dům. Problémy s instalací antény nebo satelitu na dům Pokračuje pokles výskytu problémů

89 89 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání problémy s umístěním antény nebo satelitu na Váš dům? Máme tím na mysli, že majitel nebo správce domu měl výhrady vůči jejímu umístění na dům. Problémy s instalací antény nebo satelitu na dům Nejmenší problémy měli lidé: -Muži (ženy o maličko méně, asi i proto, že tyto věci méně často řeší) - Lidé s vysokoškolským diplomem -S příjmem do 20 tisíc -Ve městech Nejmenší problémy měli lidé: -Muži (ženy o maličko méně, asi i proto, že tyto věci méně často řeší) - Lidé s vysokoškolským diplomem -S příjmem do 20 tisíc -Ve městech

90 90 Obavy spojené s přechodem na digitální vysílání - Shrnutí Pokračuje pokles obav z digitalizace Poprvé od počátku procesu digitalizace už většina lidí, kteří ještě digitální obraz nepřijímají, nemá obavy z finančních nákladů spojených s přechodem na digitální vysílání a následným příjmem pořadů. Obavy má 38 %, naopak nemá 40 %. Na druhém místě – necelých 30 % - jsou obavy ze složitosti používání nových zařízení, mírně častěji u žen a starších občanů. ALE Zkušenosti těch, kdo už přešli, jsou mnohem pozitivnější a s každou vlnou se zlepšují - Cca 16 % lidí pocítilo finanční problémy spojené s přechodem. 14 % lidí mělo problémy s příjmem digitálního signálu 90

91 91 Otázka: Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s vypnutím analogové ČT2? Problémy s vypnutím analogové ČT2 Problémů ubývá a pokud jsou, jsou častěji již vyřešeny a klesá i pociťovaná vážnost problémů Problém s vypnutím analogového signálu

92 Problémy s přeladěním programů 92 Otázka: Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s přeladěním programů? Drtivá většina neměla problém s přeladěním kanálů po vypnutí analogového vysílání. Tento fakt se v čase nijak výrazně nemění.

93 93 Otázka: Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s otočením antény? Problémy s nutností otočit anténu Drtivá většina neměla problém s otočením antény po vypnutí analogového vysílání. Tento fakt se v čase nijak výrazně nemění.

94 94 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – vlna 2008 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 24 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 22 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 1400

95 95 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – III. Vlna 2009 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 18 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 747

96 96 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – IV. Vlna 2009 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 18 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 554

97 97 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – V. Vlna 2010 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 380

98 98 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – VI. Vlna 2010 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Tak jako v minulé 5. vlně, 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 17 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 207

99 99 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – VII. vlna 2011 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Obavy mírně klesají – méně než 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání, 15 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 142

100 100 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání Součet „rozhodně mám obavu“ a „spíše mám obavu“ Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207, VII vlna 2011 N = 142 Pokračuje pokles obav, výrazně zejména u finančních dopadů

101 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207, VII vlna 2011 N = 142 101 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání Součet „rozhodně nemám obavu“ a „spíše nemám obavu“ Mírný pokles obav je vidět i zde, kromě problémů s ovládáním apod., to je beze změn

102 102 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – vlna 2008 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 5 % respondentů mělo velké problémy s s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) Respondenti, kteří přijímají digi. tv. 2008 N = 444

103 103 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – III. vlna 2009 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Jen 4 % respondentů mělo velké problémy se naučit používat nové zařízení Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1045

104 104 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – IV. vlna 2009 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Již jen 3 % respondentů mělo velké problémy se naučit používat nové zařízení. Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1191

105 105 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – V. vlna 2010 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 4 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1352

106 106 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – VI. vlna 2010 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 3 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) a s dodatečnými finančními náklady. Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1435

107 107 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – VII. vlna 2011 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 4 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) – celkem 14 % a s dodatečnými finančními náklady – celkem 16 %. Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1570

108 108 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání Součet „rozhodně ano“ a „spíše ano“ Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Oproti minulé vlně bez výrazných změn. Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna 2011 N = 1570

109 109 Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“ Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna 2011 N = 1570 Bez výrazných změn oproti minulé vlně, dlouhodobě problémů spíše ubývá

110 110 7. Obsah digitálního televizního vysílání

111 Zájem o další služby spojené s digitálním vysíláním (za peníze velmi malý) - I. vlna 2008 8,6 % u stahování pořadů, 7 % u přístupu na www stránky, I. vlna 2008 N = 1859 Otázka: Digitální televizní vysílání bude postupně doprovázeno celou řadou dodatečných služeb, z nichž některé budou placené. Řekněte nám prosím, jaký máte zájem o jednotlivé služby.

112 Zájem o další služby spojené s digitálním vysíláním poklesl a to i zadarmo – VII. vlna 2011, VII vlna 2011 N = 1813 Otázka: Digitální televizní vysílání bude postupně doprovázeno celou řadou dodatečných služeb, z nichž některé budou placené. Řekněte nám prosím, jaký máte zájem o jednotlivé služby.

113 113 8. Vybavenost domácnosti Shrnutí Vybavení domácnosti se obecně od minulé vlny liší jen minimálně, nárůst je u vlastnictví televize s digitálním příjmem, jejíž penetrace roste s každou vlnou. Domácnosti jsou, jak výzkum ukazuje, ve vybavenosti spotřební elektronikou víceméně saturovány a oproti minulé vlně se tato situace příliš nezměnila. Rozšíření vybavení plánuje v následujících 12 měsících relativně málo z nich.

114 114 Současné vybavení domácnosti Otázka: Řekněte mi prosím, zdali Vaše domácnost vlastní následující vybavení… Všichni respondenti III. vlna N = 1834, IV. vlna N = 1797, V. vlna N = 1810, VI. vlna N = 1685, VII vlna 2011 N = 1801 Nárůst vybavení domácnosti o TV s digitálním příjmem dále pokračuje, stejně tak u set top boxů, roste i vybavení PC či notebooky a DVD technikou. Poprvé sledujeme i Blue Ray vybavení, je okrajovou záležitostí (logicky, nepřináší skokovou změnu pro běžné uživatele) Nárůst vybavení domácnosti o TV s digitálním příjmem dále pokračuje, stejně tak u set top boxů, roste i vybavení PC či notebooky a DVD technikou. Poprvé sledujeme i Blue Ray vybavení, je okrajovou záležitostí (logicky, nepřináší skokovou změnu pro běžné uživatele)

115 115 Plánovaný nákup vybavení domácnosti Otázka: Chystáte se v budoucím roce ke koupi nějakého ze zařízení, o kterém jsme tu mluvili? Může jít jak o koupi nového zařízení, které již v současnosti vlastníte, ale i o koupi zařízení, které zatím nevlastníte. Všichni respondenti VI. vlna 2010 N = 747 VII vlna 2011 N = 636 Oproti minulé vlně bez výrazných změn v čase, další pokles zájmu o set top box, digitální TV – saturace potřeb je dosažena

116 116 Kolik PC nebo notebooků domácnost vlastní Otázka: Kolik má domácnost PC nebo notebooků Třetina domácností vlastní 1 PC/notebook, více než třetina už ale dva nebo více. Za poslední rok je vidět výrazný nárůst S věkem množství PC klesá, se vzděláním naopak roste, stejně jako s příjmy Třetina domácností vlastní 1 PC/notebook, více než třetina už ale dva nebo více. Za poslední rok je vidět výrazný nárůst S věkem množství PC klesá, se vzděláním naopak roste, stejně jako s příjmy Všichni respondenti VI. vlna 2010 N = 1137

117 117 Kolik PC a kolik notebooků domácnost vlastní V roce 2011 jsme oddělili PC a notebooky Otázka: Kolik má domácnost PC a kolik notebooků Většina domácností má PC nebo notebook, více než desetina více než jeden Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1801

118 118 Kolik PC/notebooků v domácnosti je připojeno k Internetu – VI. vlna 2010 Otázka: Kolik má domácnost PC nebo notebooků Takřka 2/3 respondentů má k internetu připojen 1 PC/notebook v domácnosti, nicméně takřka čtvrtina z nich dva přístroje. Všichni respondenti VI. vlna 2010 N = 1137

119 119 Kolik PC a kolik notebooků má domácnost připojené k internetu V roce 2011 jsme oddělili PC a notebooky Otázka: Kolik má domácnost PC a kolik notebooků Pokud domácnost má PC nebo notebook, je skoro vždy připojen k Internetu Většina mobilů ale připojení nemá Pokud domácnost má PC nebo notebook, je skoro vždy připojen k Internetu Většina mobilů ale připojení nemá Jen ty domácnosti, které mají PC / notebook / mobil VII. vlna 2011 N = 1004 / 778/1753

120 120 Připojení k Internetu Otázka: Jaký způsob připojení k Internetu využívá Vaše domácnost? Respondenti, kteří mají Internet: I. vlna 2008 N = 911, III. vlna 2009 N = 980, IV. vlna 2009 N = 1022, V. vlna 2010 N = 1153, VI. vlna 2010 N = 1112 VII vlna 2011 N = 1154 Trvá dominance wifin Nově se také ptáme na kategorii mobilní internet do ntb – penetrace tímto typem připojení je vyšší než klasický dial-up nebo ISDN. Nově se také ptáme na připojení pomocí optického kabelu –i jeho penetrace je poměrně vysoká. Je však možné, že někteří respondenti si jej zaměňují za klasické kabelové připojení. Trvá dominance wifin Nově se také ptáme na kategorii mobilní internet do ntb – penetrace tímto typem připojení je vyšší než klasický dial-up nebo ISDN. Nově se také ptáme na připojení pomocí optického kabelu –i jeho penetrace je poměrně vysoká. Je však možné, že někteří respondenti si jej zaměňují za klasické kabelové připojení.

121 121 Povědomí o možnostech připojení k Internetu v okolí - VI. Vlna 2010 Otázka: Řekl(a) jste, že tento způsob nevyužíváte. Víte, jestli je ho možné v místě vašeho bydliště využívat? Nejméně lidí má povědomí o možnosti připojení pomocí optiky. Nejvíce lidí ví, že v jejich místě bydliště není možné připojit se k internetu pomocí kabelové TV. Respondenti, kteří mají Internet: VI. vlna 2010 N = 1153

122 122 Povědomí o možnostech připojení k Internetu v okolí - VII. Vlna 2011 Otázka: Řekl(a) jste, že tento způsob nevyužíváte. Víte, jestli je ho možné v místě vašeho bydliště využívat? Nejméně lidí má povědomí o možnosti připojení pomocí optiky. Nejvíce lidí ví, že v jejich místě bydliště není možné připojit se k internetu pomocí kabelové TV. Respondenti, kteří mají Internet: VII. vlna 2011 N = 1121

123 123 Využití mobilního připojení Otázka: Jaký je ve vašem případě podíl využití mobilního připojení? Jde o čas, který trávíte na mobilním připojení nebo na jiném typu? Nejčastěji se respondenti připojují pomocí mobilního připojení jen jako doplněk. Výrazně ale narostl podíl těch, kdo jej mají jako základní připojení – na 20 %. Respondenti, kteří používají mobilní Internet, VI. vlna 2010 N = 98, VII. vlna 2011 N = 115

124 124 Využití mobilního připojení Otázka: Využíváte pro internet do mobilu nebo mobilní internet do notebooku/pc tarify pro trvalou dostupnost k síti Internet na celý měsíc (paušál) nebo tarify pro dočasný přístup k síti Internet? Nejčastěji se respondenti připojují pomocí paušálu Respondenti, kteří používají mobilní Internet, VI. vlna 2010 N = 98, VII. vlna 2011 N = 115

125 125 Změna internet providera Otázka: Změnil(a) jste v posledních 2 letech poskytovatele připojení k síti Internet? Jen 10 % respondentů změnilo internetového poskytovatele., meziročně není významná změna. Respondenti, kteří mají Internet VI. Vlna 2010 N = 1154, VII. vlna 2011 N = 1112

126 126 Důvody změny internet providera Otázka: Proč změnil poskytovatele internetu? Poklesl význam nespokojenosti, narostla role ceny, ale jde o malé soubory a data nejsou spolehlivá. Respondenti, kteří změnili poskytovatele, VI. Vlna 2010 N = 110, VII. vlna 2011 N = 112

127 127 Jaká je rychlost připojení k Internetu Otázka: Jaká je rychlost Vašeho Internetového připojení? Nejčastější rychlost připojení je v rozmezí 2 až 10 Mb/s Respondenti, kteří mají Internet VI. Vlna 2010 N = 1154 VII. Vlna 2011 N = 1112

128 128 Otázky k internetovému připojení – VI. vlna 2010 Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 3/4 lidí je spokojena s kvalitou svého připojení, i s jeho rychlostí. Respondenti, kteří mají internet. N = 1112

129 129 Otázky k internetovému připojení – VII. vlna 2011 Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 3/4 lidí je spokojena s kvalitou svého připojení, i s jeho rychlostí. Zájem si připlatit se snížil 3/4 lidí je spokojena s kvalitou svého připojení, i s jeho rychlostí. Zájem si připlatit se snížil Respondenti, kteří mají internet. N = 1112

130 130 Důvody nespokojenosti s připojením Otázka: V čem máte problémy s kvalitou připojení? Nejčastějšími problémy jsou výpadky spojení, pomalost či zpomalování připojení. Respondenti, kteří nejsou spokojeni, N = 207

131 131 9. Pokrytí obcí televizním signálem

132 132 Všichni respondenti N = 1813 Pokrytí obce respondenta televizním signálem

133 133 Všichni respondenti N = 1859 Pokrytí obce respondenta televizním signálem I. II. Vlna 2008 I. Vlna 2008 Všichni respondenti N = 1809 III. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1834 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

134 134 Pokrytí obce respondenta televizním signálem II. VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813 V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008

135 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 135 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT1 I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

136 136 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT1 II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

137 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 137 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT2 I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

138 138 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT2 II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

139 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 139 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem NOVA I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

140 140 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem NOVA II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

141 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 141 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem PRIMA I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

142 142 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem PRIMA II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

143 Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834Všichni respondenti N = 1797 143 III. Vlna 2009 II. Vlna 2008IV. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 1 I.

144 144 Všichni respondenti N = 1809 II. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 1 II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

145 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 145 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 2 I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

146 146 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 2 II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

147 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 147 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 3 I. Všichni respondenti N = 1797 IV. Vlna 2009

148 148 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 3 II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

149 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 149 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 4 I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

150 150 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 4 II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

151 Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834Všichni respondenti N = 1797 151 III. Vlna 2009 II. Vlna 2008IV. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů Síť 1 I.

152 152 Všichni respondenti N = 1809 II. Vlna 2008V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 Pokrytí obcí respondentů Síť 1 II. VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

153 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 153 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů Síť 2 I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

154 Všichni respondenti N = 1704 154 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008 Pokrytí obcí respondentů Síť 2 II. V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 VI. Vlna 2010VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

155 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 155 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů Síť 3 I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

156 156 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008 Pokrytí obcí respondentů Síť 3 II. V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

157 Všichni respondenti N = 1859Všichni respondenti N = 1809Všichni respondenti N = 1834 157 II. Vlna 2008 I. Vlna 2008III. Vlna 2009 Pokrytí obcí respondentů Síť 4 I. IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1797

158 158 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008 Pokrytí obcí respondentů Síť 4 II. V. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1810 VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1704 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

159 159 Věkové skupiny respondentůPohlaví respondentů Nejvyšší ukončené vzdělání respondentůRodinný stav Všichni respondenti N = 1813 10. Sociodemografické charakteristiky výběrového souboru

160 160 Velikost místa bydlištěPočet členů domácnosti Všichni respondenti N = 1813

161 161 Kraj Povolání Všichni respondenti N = 1813


Stáhnout ppt "1 Digitalizace televizního vysílání VII. Vlna Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Praha červen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google