Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace a informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace a informace"— Transkript prezentace:

1 Komunikace a informace
Součástí této prezentace bude pravděpodobně diskuse, jejíž výsledkem budou akce. Pomocí aplikace PowerPoint lze navržené akce zaznamenávat v průběhu prezentace. V zobrazení Prezentace klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Poznámky lektora. Vyberte kartu Akce. Zapisujte průběžně akce. Klepnutím na tlačítko OK toto pole zmizí. Tak bude na konci prezentace automaticky vytvořen snímek Akce, který bude obsahovat vaše poznámky. Komunikace a informace Kompetnece: „Je schopen komunikace, umí se vhodně oblékat i vystupovat (verbálně, neverbálně, písemně).“

2 Komunikace a informace
Cíle: Komunikační trychtýř Dělení osobní komunikace Příjem informace Popisný a hodnotící jazyk Parafrázování Komunikační chování

3 Informace & komunikace?
Co si všechno představíš pod pojmem komunikace? Jaké metody komunikace tě napadají? Kde komunikaci nejvíce používáš ve svém oddíle?

4 Komunikační trychtýř Co já vím Co mohu říci Co chci říci Co řeknu
Co protějšek slyší Co chce slyšet Co pochopí ztráta Pro co se rozhodne

5 Komunikační trychtýř Všichni víme, že ke ztrátě dochází
Všichni víme, že to nefunguje Obviňujeme z toho zpravidla toto druhého Z toho plynoucí ponaučení Nelze mít druhému za zlé, že nechápe Argumenty často selhávají (to, co přijde jako logické nám, druhému logické přijít nemusí) Začít je třeba tam, kde je ten druhý – připojit se jeho úrovni Nerozumět hned bývá užitečné

6 Základní dělení komunikace
Verbální ? Neverbální ? Nonverbální ?

7 Příjem informace (? % vnímáš)
Zrak ? 85% Sluch ? 10% Hmat ? 5% Čich ?

8 Příjem informace (? % vnímáš)
Zrak ? 85% Sluch ? 10% Hmat ? 5% Čich ?

9 Tipy a rady: Musím být vidět Oblečení je velmi důležité
Úsměv je potřeba  Příjem je: Slova % Hlas % Řeč těla %

10 Popisný a hodnotící jazyk
Z výzkumů vyplývá, že žáci se cítí méně ohroženi, méně se u nich projevují sebeobranné postoje a ochotněji se zapojují do učebních činností, když pracují s učiteli, kteří se soustavně vyjadřují popisným způsobem, než při práci s těmi, v jejichž řeči je slyšet mnoho posuzování. Při popisném vyjadřování vykresluje mluvčí situaci, chování, dosažený výsledek nebo pocit. Při posuzujícím vyjadřování se chování dosažený úspěch nebo osoba klasifikuje (zařazuje). Posuzování osoby je pro atmosféru spolupráce obzvláště zhoubné.

11 Příklady: 1. a)     Paní učitelka Galandáková se obrací k Mileně, která právě skočila do řeči Filipovi, a říká: „Ty jsi ale nevychovaná, že takhle skáčeš do řeči!“ b)     Pan učitel Železný se otáčí k Pepíkovi, který právě skočil do řeči Kateřině, a říká „Když mluvíš, Pepíku, nemohu se soustředit na to, co říká Kateřina.“ 2. a)     Čtyřletý Tomáš ukazuje paní učitelce Matáskové svůj výkres. Ta zvolá: „Ty zelené a hnědé barvy na tvém obrázku mi připomínají les!“ b) Čtyřletá Karolína ukazuje paní učitelce Noskové jeden ze svých obrázků. Paní Nosková zvolá:“No, to je nádhera, Karolínko, to je krásné obrázek! Ty jsi výborný umělec!“

12 Popisný a hodnotící jazyk
Popisný jazyk: Objektivní záznam Konkrétně popisuje to, co se skutečně stalo (aby to bylo zřejmé i tomu, kdo danou situaci neviděl) Popisujeme to, co jsme viděli či slyšeli Jazyk hodnotící: Každou situaci navíc rozšíří o svůj subjektivní pohled, názor, dojem, představu Popisujeme, co si myslíme, co cítíme

13 Komunikační chování: Objektivní popis : Upadla jí taška. Potom nastoupil do autobusu. Subjektivní popis: Když jí upadla taška, prošel kolem ní bez povšimnutí. Interpretace (výklad): Přestože jí upadla taška, dělal, že nic nevidí a rychle nastoupil. Hodnocení (soud): Zachoval se jako drzý a nevychovaný hulvát. Individuální zobecnění: Je to drzý a nevychovaný hulvát. Skupinové zobecnění: Dnešní mládež jsou drzí a nevychovaní hulváti.

14 Parafrázování Slyšet Poslochat Naslouchat Parafrázování
A – druhá osoba, B – já  A: Argument (tvrzení) B: Zopakujeme (jestli tomu rozumím,…) B: Můj Argument (tvrzení) A: Zopakujeme

15 Komunikace a informace
Důležité: Komunikační trychtýř Dělení osobní komunikace Příjem informace Popisný a hodnotící jazyk Parafrázování Jan Konečný Vídeň


Stáhnout ppt "Komunikace a informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google