Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 12. 12. 2013 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 12. 12. 2013 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 12. 12. 2013 Lenka Valová

2 OBSAH I. Podklady pro jednání Reprezentativní komise MŠMT 17. 12. 2013 A. Ukazatele J, K, SP2+ B. Redukce financovaných studií 2015 C. Podpora vzdělávání pedagogů II. Konsolidační vyhláška III. Informace z jednání Rady programů 29. 11. 2013

3 I. A. Reprekomise 17.12. - podklady  Ukazatel J – zůstává zachován, zrušeno udělování souhlasu ministerstva k zajištění stravy prostřednictvím jiných právnických osob  Ukazatel K – indikátor Mezinárodní granty - zahrnout získané finanční prostředky ze všech mezinárodních grantů v oblasti V+V - dopis rektorům – tvorba databáze těchto projektů

4 Ukazatel SP2+  Od roku 2015 počty studentů zahrnuté do financování v kategorii SP2+ budou stanoveny na základě přepočteného počtu studentů v jednotlivých letech studia v SIMS k 31. 10. roku n-1 a limitního počtu studentů, který byl stanoven pro první ročník v předchozím období.  Toto znění Pravidel navrhuje MŠMT zrušit, neboť tato úprava by mohla motivovat školy k účelovému chování, jehož průvodním jevem by byl výrazný nárůst započtených studentů a tím snížení ukazatele výdajů na jednoho započteného studenta.  Reprekomise 23. 10. – požadavek analýzy – viz písemné podklady MŠMT.

5 finanční údaje v tis. Kč Název VŠ Var. 1 - Platný výpočet použitý pro financováníVar. 2 - Porovnávací výpočet vycházející z formulace, kterou chceme zrušitVýsledné porovnání Započtený přepočtený počet studentů vč. 5104, 5111 a 5155 do rozp. 2013 Normativní počet studentů vč. 5104, 5111 a 5155 do rozp. 2013 Finanční prostředky z ukazatele A - rozpočet 2013 Změna ve sl. (a) v důsledku nového způsobu stanovení SP2+ (upraven 2. a 3. ročník) průměrný KEN pro celou kategorii SP2+ Změna normativního počtu studentů (d)*(e) Normativní počet studentů vč. 5104, 5111 a 5155 do rozp. 2013 po změně Finanční prostředky z ukazatele A - porovnávací výpočet Změna v ukazateli A - Var. 2-Var. 1 Změna v ukazateli A - Var. 2/Var. 1 (v %) (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j) UK Praha 42 834,472 698,01 825 4911 018,01,693801 724,474 422,41 834 3268 834,80,48% JU České Budějovice 10 994,016 973,5426 216545,51,52922834,217 807,8438 91712 701,22,98% UJEP Ústí nad Labem 9 523,813 993,6351 387-75,61,45974-110,413 883,2342 186-9 200,8-2,62% MU Brno 37 718,654 087,91 358 181659,61,42380939,155 027,11 356 280-1 900,6-0,14% UP Olomouc 20 010,530 552,1767 182361,41,48087535,131 087,2766 222-959,7-0,13% VFU Brno 2 585,08 113,9203 7456,23,1272619,48 133,3200 465-3 280,3-1,61% OU Ostrava 8 490,013 498,7338 962643,51,585201 020,114 518,8357 85318 891,15,57% Univerzita Hradec Králové 7 515,09 753,1244 906279,81,28091358,410 111,5249 2244 318,11,76% SU Opava 6 749,79 044,0227 101221,11,34764297,99 342,0230 2563 155,41,39% ČVUT Praha 20 434,738 672,3971 086422,01,87338790,539 462,8972 6601 574,50,16% VŠCHT Praha 3 358,19 208,0231 218133,32,73221364,39 572,3235 9324 714,22,04% ZČU Plzeň 13 604,019 842,9498 266145,01,42317206,420 049,2494 163-4 102,9-0,82% TU Liberec 7 837,711 585,5290 919-219,11,45449-318,711 266,8277 698-13 221,3-4,54% UPa Pardubice 8 799,015 052,0377 965246,71,70693421,115 473,1381 3733 408,40,90% VUT Brno 19 837,233 493,5841 043148,21,68087249,033 742,6831 670-9 373,0-1,11% VŠB-TU Ostrava 18 674,028 115,8706 004-29,31,50752-44,228 071,5691 893-14 111,0-2,00% UTB Zlín 11 086,518 498,9464 51874,71,62838121,718 620,5458 950-5 568,2-1,20% VŠE Praha 16 791,018 157,3455 940-24,21,07224-26,018 131,3446 891-9 049,0-1,98% ČZU Praha 18 214,028 367,8712 334695,51,510941 050,829 418,6725 09612 761,91,79% Mendelu Brno 9 530,016 641,2417 87194,41,74473164,716 805,8414 222-3 648,7-0,87% AMU Praha 1 256,0 197 790 0,00,00% AVU Praha 327,0 51 551 0,00,00% VŠUP v Praze 467,0 73 335 0,00,00% JAMU Brno 690,0 108 709 0,00,00% VŠ polytech. Jihlava **) 2 787,23 427,386 062-6,51,23708-8,13 419,284 275-1 786,7-2,08% VŠTE Č. Budějovice **) 3 209,03 882,797 496253,11,22496310,04 192,7103 3395 842,75,99% Součet 303 323,4473 659,912 325 2785 593,1 8 899,7482 559,612 325 2780

6 Dopad na normativ (A+K) - varianta 1 – průměrný normativ 33 576 Kč - základní normativ 25 111 Kč - varianta 2 - průměrný normativ 32 957 Kč - základní normativ 24 648 Kč Závěr - N elze vyvodit potvrzení původního záměru, podpořit studia v oborech s nižší mírou prostupnosti (především náročnější technické obory). - Promítnutí změn počtu studentů má těžko odhadnutelné dopady, mohou nastat situace, kdy jedné škole naroste počet studentů dvojnásobně než škole druhé, finanční dopad je ale obrácený (UK a JU), vzniká i tak absurdní situace, kdy i při nárůstu počtu studentů může po zohlednění změn ostatních škol být výsledkem snížení rozpočtu (UTB).

7 I.B. Redukce počtu financovaných studií pro rok 2015  v kategorii B1 o 7 % (úprava čl. 10 bod (26) Pravidel)  v kategorii M1 o 7 % (úprava čl. 10 bod (30) Pravidel)  v kategorii N1 o 5 % (úprava čl. 10 bod (34) Pravidel)  v kategorii P1 bez snížení. Důvody:  B1 a M1 vycházejí z Projekce vysokého školství ze dne 15. 9. 2013 zpracované Střediskem vzdělávací politiky PedF UK v Praze - rok 2014 je rokem nejvýraznějšího meziročního snížení vysokoškolské věkové kohorty (7,6 %).  Mírnější hodnota snížení v kategorii N1 je ovlivněna sílící poptávkou praxe po absolventech magisterských studijních programů (především se jedná o obory technické a pedagogické) i potřebou vzdělat dostatečný počet absolventů magisterských studijních programů jako zdroj uchazečů o studia v doktorských studijních programech.  P1 důraz na rozvoj V+V a naplňování indikátorů VaVpI

8 I.C. Podpora vzdělávání pedagogů  Přihlášky na pedagogické obory tvoří cca 20 % všech přihlášek na VŠ, avšak 30 – 50 % uchazečů o studium učitelství vůbec neuvažuje o výkonu profese pedagoga.  Nejčetněji zastoupenou věkovou skupinu učitelů působících na školách v ČR tvoří muži i ženy ve věku 46 – 55 let.  Současný podíl učitelů ve věku vyšším než 55 let tvoří 17,5 % učitelského sboru, jde o cca 23 tis. učitelů, které bude třeba do roku 2020 nahradit.  Absolventi pedagogických fakult – viz písemný podklad výstupů projektu Reflex

9 Navrhovaná opatření  Úprava struktury absolventů pedagogických a učitelských studijních programů spočívající v úpravách limitů B1 a N1, kdy snížení limitu B1 bude výraznější než navýšení limitu N1 – cestou dohodovacího řízení o financovaných počtech studií jednotlivých VŠ.  Podpora pedagogických fakult poskytnutím finančních prostředků z ukazatele F na realizaci opatření, která by podněcovala zájem studentů/absolventů nastoupit k výkonu práce ve školství.  Výše podpory složena ze 2 částí : - 80 % vyčleněných prostředků podle počtu studentů/absolventů na jednotlivých fakultách, - 20 % se zohledněním již nyní dosahovaných výsledků – úspěšnosti fakulty při začleňování absolventů do praxe v oblasti školství.

10 II. Konsolidační vyhláška Současný stav přípravy vyhlášky + manuál (v přípravě)  vymezení konsolidačního celku státu a dílčích konsolidačních celků (vládní a municipální)  nejasné a nesystémové přeřazení VVŠ do konsolidačního celku státu  nerespektování odlišností hospodaření a vykazování VVŠ  chybějící převodové můstky  pomocný konsolidační přehled (PKP)

11 Doporučení Klubu kvestorů Na základě kvalifikovaného rozboru týmu VŠE vedeného doc. Janou Ištvánfyovou Návrh řešení: VVŠ vyloučit z konsolidační vyhlášky (tak jako ČNB) a to z následujících důvodů:  Nesplnění podmínek vyhlášky: MFČR nemá rozhodující vliv ve VVŠ dle § 8 vyhlášky – VVŠ jsou samosprávné  Nevýznamnost podílu VVŠ v konsolidačním celku ČR  Neúměrné náklady VVŠ na plnění povinnosti PKP

12 III. Informace z jednání Rady programu 29. 11. 2013 Viz zaslaný písemný materiál z jednání


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 12. 12. 2013 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google