Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 12. 12. 2013 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 12. 12. 2013 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ Lenka Valová

2 OBSAH I. Podklady pro jednání Reprezentativní komise MŠMT A. Ukazatele J, K, SP2+ B. Redukce financovaných studií 2015 C. Podpora vzdělávání pedagogů II. Konsolidační vyhláška III. Informace z jednání Rady programů

3 I. A. Reprekomise podklady  Ukazatel J – zůstává zachován, zrušeno udělování souhlasu ministerstva k zajištění stravy prostřednictvím jiných právnických osob  Ukazatel K – indikátor Mezinárodní granty - zahrnout získané finanční prostředky ze všech mezinárodních grantů v oblasti V+V - dopis rektorům – tvorba databáze těchto projektů

4 Ukazatel SP2+  Od roku 2015 počty studentů zahrnuté do financování v kategorii SP2+ budou stanoveny na základě přepočteného počtu studentů v jednotlivých letech studia v SIMS k roku n-1 a limitního počtu studentů, který byl stanoven pro první ročník v předchozím období.  Toto znění Pravidel navrhuje MŠMT zrušit, neboť tato úprava by mohla motivovat školy k účelovému chování, jehož průvodním jevem by byl výrazný nárůst započtených studentů a tím snížení ukazatele výdajů na jednoho započteného studenta.  Reprekomise – požadavek analýzy – viz písemné podklady MŠMT.

5 finanční údaje v tis. Kč Název VŠ Var. 1 - Platný výpočet použitý pro financováníVar. 2 - Porovnávací výpočet vycházející z formulace, kterou chceme zrušitVýsledné porovnání Započtený přepočtený počet studentů vč. 5104, 5111 a 5155 do rozp Normativní počet studentů vč. 5104, 5111 a 5155 do rozp Finanční prostředky z ukazatele A - rozpočet 2013 Změna ve sl. (a) v důsledku nového způsobu stanovení SP2+ (upraven 2. a 3. ročník) průměrný KEN pro celou kategorii SP2+ Změna normativního počtu studentů (d)*(e) Normativní počet studentů vč. 5104, 5111 a 5155 do rozp po změně Finanční prostředky z ukazatele A - porovnávací výpočet Změna v ukazateli A - Var. 2-Var. 1 Změna v ukazateli A - Var. 2/Var. 1 (v %) (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j) UK Praha , , ,01, , , ,80,48% JU České Budějovice , , ,51, , , ,22,98% UJEP Ústí nad Labem 9 523, , ,61, , , ,8-2,62% MU Brno , , ,61, , , ,6-0,14% UP Olomouc , , ,41, , , ,7-0,13% VFU Brno 2 585,08 113, ,23, ,48 133, ,3-1,61% OU Ostrava 8 490, , ,51, , , ,15,57% Univerzita Hradec Králové 7 515,09 753, ,81, , , ,11,76% SU Opava 6 749,79 044, ,11, ,99 342, ,41,39% ČVUT Praha , , ,01, , , ,50,16% VŠCHT Praha 3 358,19 208, ,32, ,39 572, ,22,04% ZČU Plzeň , , ,01, , , ,9-0,82% TU Liberec 7 837, , ,11, , , ,3-4,54% UPa Pardubice 8 799, , ,71, , , ,40,90% VUT Brno , , ,21, , , ,0-1,11% VŠB-TU Ostrava , , ,31, , , ,0-2,00% UTB Zlín , , ,71, , , ,2-1,20% VŠE Praha , , ,21, , , ,0-1,98% ČZU Praha , , ,51, , , ,91,79% Mendelu Brno 9 530, , ,41, , , ,7-0,87% AMU Praha 1 256, ,00,00% AVU Praha 327, ,00,00% VŠUP v Praze 467, ,00,00% JAMU Brno 690, ,00,00% VŠ polytech. Jihlava **) 2 787,23 427, ,51, ,13 419, ,7-2,08% VŠTE Č. Budějovice **) 3 209,03 882, ,11, ,04 192, ,75,99% Součet , , , , ,

6 Dopad na normativ (A+K) - varianta 1 – průměrný normativ Kč - základní normativ Kč - varianta 2 - průměrný normativ Kč - základní normativ Kč Závěr - N elze vyvodit potvrzení původního záměru, podpořit studia v oborech s nižší mírou prostupnosti (především náročnější technické obory). - Promítnutí změn počtu studentů má těžko odhadnutelné dopady, mohou nastat situace, kdy jedné škole naroste počet studentů dvojnásobně než škole druhé, finanční dopad je ale obrácený (UK a JU), vzniká i tak absurdní situace, kdy i při nárůstu počtu studentů může po zohlednění změn ostatních škol být výsledkem snížení rozpočtu (UTB).

7 I.B. Redukce počtu financovaných studií pro rok 2015  v kategorii B1 o 7 % (úprava čl. 10 bod (26) Pravidel)  v kategorii M1 o 7 % (úprava čl. 10 bod (30) Pravidel)  v kategorii N1 o 5 % (úprava čl. 10 bod (34) Pravidel)  v kategorii P1 bez snížení. Důvody:  B1 a M1 vycházejí z Projekce vysokého školství ze dne zpracované Střediskem vzdělávací politiky PedF UK v Praze - rok 2014 je rokem nejvýraznějšího meziročního snížení vysokoškolské věkové kohorty (7,6 %).  Mírnější hodnota snížení v kategorii N1 je ovlivněna sílící poptávkou praxe po absolventech magisterských studijních programů (především se jedná o obory technické a pedagogické) i potřebou vzdělat dostatečný počet absolventů magisterských studijních programů jako zdroj uchazečů o studia v doktorských studijních programech.  P1 důraz na rozvoj V+V a naplňování indikátorů VaVpI

8 I.C. Podpora vzdělávání pedagogů  Přihlášky na pedagogické obory tvoří cca 20 % všech přihlášek na VŠ, avšak 30 – 50 % uchazečů o studium učitelství vůbec neuvažuje o výkonu profese pedagoga.  Nejčetněji zastoupenou věkovou skupinu učitelů působících na školách v ČR tvoří muži i ženy ve věku 46 – 55 let.  Současný podíl učitelů ve věku vyšším než 55 let tvoří 17,5 % učitelského sboru, jde o cca 23 tis. učitelů, které bude třeba do roku 2020 nahradit.  Absolventi pedagogických fakult – viz písemný podklad výstupů projektu Reflex

9 Navrhovaná opatření  Úprava struktury absolventů pedagogických a učitelských studijních programů spočívající v úpravách limitů B1 a N1, kdy snížení limitu B1 bude výraznější než navýšení limitu N1 – cestou dohodovacího řízení o financovaných počtech studií jednotlivých VŠ.  Podpora pedagogických fakult poskytnutím finančních prostředků z ukazatele F na realizaci opatření, která by podněcovala zájem studentů/absolventů nastoupit k výkonu práce ve školství.  Výše podpory složena ze 2 částí : - 80 % vyčleněných prostředků podle počtu studentů/absolventů na jednotlivých fakultách, - 20 % se zohledněním již nyní dosahovaných výsledků – úspěšnosti fakulty při začleňování absolventů do praxe v oblasti školství.

10 II. Konsolidační vyhláška Současný stav přípravy vyhlášky + manuál (v přípravě)  vymezení konsolidačního celku státu a dílčích konsolidačních celků (vládní a municipální)  nejasné a nesystémové přeřazení VVŠ do konsolidačního celku státu  nerespektování odlišností hospodaření a vykazování VVŠ  chybějící převodové můstky  pomocný konsolidační přehled (PKP)

11 Doporučení Klubu kvestorů Na základě kvalifikovaného rozboru týmu VŠE vedeného doc. Janou Ištvánfyovou Návrh řešení: VVŠ vyloučit z konsolidační vyhlášky (tak jako ČNB) a to z následujících důvodů:  Nesplnění podmínek vyhlášky: MFČR nemá rozhodující vliv ve VVŠ dle § 8 vyhlášky – VVŠ jsou samosprávné  Nevýznamnost podílu VVŠ v konsolidačním celku ČR  Neúměrné náklady VVŠ na plnění povinnosti PKP

12 III. Informace z jednání Rady programu Viz zaslaný písemný materiál z jednání


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 12. 12. 2013 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google