Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APLIKACE OBVAZU NA OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APLIKACE OBVAZU NA OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU"— Transkript prezentace:

1 APLIKACE OBVAZU NA OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Zpracoval: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň

2 APLIKACE OBVAZU NA OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU
ÚVODEM Pokud dojde k tomu, že je hrudní stěna probodnuta nějakým objektem, umožní vzduchu vstoupit mezi hrudní stěnu a plíce. Tím dojde ke kolapsu plic. Každý stupeň kolapsu plic zasahuje do schopností těla v expanzi plic a absorbci kyslíku. Dokonce i když dojde ke kolapsu jedné z plic, další plíce může být fungující za předpokladu, že strana hrudníku nepostižené plíce je intaktní. První pomoc zraněnému s penetrujícím poraněním hrudníku je zabránit plíci v dalším prohloubení jejího kolapsu umístěním nepropustného obvazu přes ránu.

3 APLIKACE OBVAZU NA OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU
ÚKOL Aplikuj obvaz zraněnému s otevřeným poraněním hrudníku.

4 ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ OTEVŘENÉHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Jasná penetrace stěny hrudníku projektilem, ostřím nože, šrapnelem nebo jiným objektem. „Sací“zvuk vycházející z hrudní rány. (Pozn. otevřené poranění hrudníku je většinou nazýváno v angličtině "sucking chest wound.") Zpěněná krev vycházející z hrudní rány. (bubliny krve jsou způsobeny vzduchem vcházejícím a vycházejícím z rány). Vykašlávání krve. Zkrácení dechu nebo jiné dechové komplikace. Abnormální pohyby hrudníku při dýchání zraněného. Bolest v rameni nebo hrudní oblasti, která se zvyšuje s dýcháním.

5 KOLABS PLÍCE

6 ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Namodralý odstín rtů, vnitřku úst, špiček prstů nebo nehtových lůžek. (Změna zabarvení je způsobena poklesem hladiny kyslíku v krvi). Rychlé a slabé srdeční ozvy. KDYŽ JSTE NA POCHYBÁCH, OŠETŘETE RÁNU JAKO OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU.

7 LOKALIZACE A ODHALENÍ OTEVŘENÉHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Zjisti vstup a výstup rány. Odhal oblast okolo otevřeného poranění hrudníku odstraněním, (ustřihnutím nebo roztržením) oblečení překrývajícího ránu. Přilepené oblečení k ráně raději ustřihni nebo utrhni kolem rány, než abys odstraňoval oblečení, které je přímo přilepené. Nesnaž se vyčistit ránu nebo odstraňovat zabodnuté předměty. Pokud jsi v ohrožení chemického útoku, překryj a obvaž ránu bez vystavení rány chemickým bojovým látkám, pokud by si poranění vyžadovalo krytí.

8 VYHLEDÁNÍ A EXPOZICE OTEVŘENÉHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Sleduj, zdali se pod zraněného zády nevyskytne kaluž krve. Použij svou ruku k nahmatání možného zranění. Při výskytu většího množství poranění ošetři to závažnější (větší, těžší krvácení) jako první.

9 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ OTEVŘENÉHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Pokud vzduch může projít skrz obvaz, musíš zajistit penetrující poranění hrudníku před dalším nasáváním vzduchu a kolapsu plic. OTEVŘENÍ OBALU POLNÍHO OBVAZU Trhem otevři jeden konec plastového obalu polního obvazu. Odstraň vnitřní část obvazu. Trhni kolem dokola rohů plastového obalu a vytvoř plochý povrch. Nedotýkej se vnitřní plochy plastového obalu.

10 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
KRYTÍ RÁNY Řekni zraněnému, aby úplně vydechl a zadržel dech. Pokud je to možné, zraněný by měl zadržet dech, dokud nebude krycí materiál zajištěn. Zraněný by měl vyvinout síly k vydechnutí části vzduchu ven z hrudního poranění. U zraněného v bezvědomí nebo při neschopnosti zadržet dech, umísti obvaz přes ránu poté, co hrudník klesl nebo před tím, než se zdvihl.

11 APLIKACE POLNÍHO OBVAZU

12 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Umístěte vnitřní stranu plastového obalu (strana bez potisku) přímo přes ránu. Plastikový obal vytvoří neprodyšný obvaz, který zabraňuje vzduchu vcházet do dutiny hrudní skrz ránu. Dýchání může pokračovat. Pokud se okraje obalu neroztáhnu minimálně dva palce za hranici poranění, nedojde k vytvoření neprodyšného obvazu a obvaz může být dokonce nasán do rány. Jestliže je obal příliš malý, použijte fólii, pončo, celofán nebo podobný materiál jako obvaz. Pokud z rány vyčnívá objekt, umístěte neprodyšný materiál kolem objektu a stabilizujte jej čistým a objemným materiálem a obvažte. Neomotávejte bandáž okolo objektu.

13 APLIKACE KRYCÍHO MATERIÁLU

14 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Zalep vrchol a obě boční strany plastového obvazu k zraněného hrudníku. Ponechej spodní okraj nezalepen, čímž vytvoříš jistý druh chlopně, která bude vzduchu umožňovat unikat skrz ránu v hrudní stěně, ale na druhou stranu bude znemožňovat vzduchu vstupovat do hrudního koše. APLIKACE POLNÍHO OBVAZU Odstraň polní obvaz z plastového obalu. Rozevři polní obvaz a umísti jej bílou plochou přímo přes plastový obal.

15 POUŽITÍ POLNÍHO OBVAZU

16 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Drž obvaz na místě jednou rukou nebo pověz zraněnému, aby si obvaz na místě přidržoval sám, zatímco jej budeš zajišťovat. Uchop jeden konec, podsuň jej pod zraněným a omotej zpět na hrudník zraněného.

17 APLIKACE POLNÍHO OBVAZU

18 PODSUNUTÍ POLNÍHO OBVAZU

19 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Omotej druhý konec polního obvazu v opačném směru a opět ho dostaň přes obvaz na místo, kde jsi začal. Utáhni oba konce a spoj je neprokluzujícím uzlem přes střed obvazu v momentu, kdy bude zraněný vydechovat. Obvaz by měl udržovat krycí materiál před vyklouznutím, ale neměl by bránit v dýchání.

20 ZAJIŠTĚNÍ POLNÍHO OBVAZU

21 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
U zraněného v bezvědomí, utáhni uzle poté, co zraněného hrudník po vydechnutí klesl. U vbodnutých cizích těles, utáhni uzel vedle něj a ne v místě vbodnutí. Pokud krycí materiál sklouzne, zatímco jsi jej zajišťoval, zopakuj celý proces znovu. KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ JINÝCH OTEVŘENÝCH PORANĚNÍ HRUDNÍKU Při přítomnosti vstupu i výstupu rány, musí být oba v určitém pořadí obvázány, aby se zabránilo kolapsu plic.

22 KRYTÍ A OBVÁZÁNÍ PENETRUJÍCÍHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU
APLIKACE MANUÁLNÍHO TLAKU Vytvoř přímý tlak rukou na obvaz po dobu 5-10 minut, abys kontroloval krvácení. Vytvořit tlak na obvaz může i zraněný, pokud je toho schopen.

23 POLOHOVÁNÍ ZRANĚNÉHO S OTEVŘENÝM PORANĚNÍM HRUDNÍKU
Polohuj zraněného na bok jeho poraněné strany. Pokud by byl zraněný umístěn na stranu neporaněné plíce, jeho zdravá plíce by nebyla schopna dostatečně kvalitní expanze (rozpětí). Pokud zraněný dýchá lépe v pozici vsedě, umísti jej do polohy vsedě s opřením o strom nebo nějakou jinou pevnou oporu.

24 POLOHOVÁNÍ ZRANĚNÉHO

25 KONTROLA ZRANĚNÉHO S OTEVŘENÝM PORANĚNÍM HRUDNÍKU
Kontroluj a ošetřuj rozvíjející-se šok. Evakuuj zraněného co nejrychleji. Při vzrůstajících potížích s dýcháním,známkách zkrácení dechu nebo namodralém odstínu kůže, urychleně zdvihni krycí materiál z rány, nech uniknout vzduch úplným vydechnutím zraněného a znovu uzavři ránu.

26 APLIKACE OBVAZU NA OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU
ZÁVĚREM Pokud zraněný dosáhne zdravotnického zařízení, lékaři odstraní nahromaděný vzduch v jeho hrudní dutině a umožní plíci opět plnohodnotně fungovat.

27 DOTAZY?


Stáhnout ppt "APLIKACE OBVAZU NA OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google