Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘILOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘILOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU"— Transkript prezentace:

1 PŘILOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU
Zpracoval: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň

2 PŘILOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU
ÚVODEM Pokud zraněný ztrácí z rány krev, musíte provést opatření ke kontrole krvácení. Polní obvaz by měl být aplikován na každé poranění, které silněji krvácí. Pokud je rána na horní nebo dolní končetině, může být aplikován tlakový obvaz. Pokud krvácení stále nelze zastavit, může být umístěn TURNIKET kolem horní končetiny nebo stehenního svalu, poté utažen, čímž se zastaví proud krve pod páskou.

3 PŘILOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU
ODHALENÍ ZRANĚNÍ Ustřihněte (nůžkami), utrhněte a odstraňte zraněného oblečení z oblasti v okolí rány. Pokud je oblečení přilepeno v oblasti rány, vystřihněte oblečení okolo přilepeného materiálu a ponechejte oblečení, které je k ráně přilepeno na místě. Pokud jste v ohrožení chemického útoku, neodhalujte ránu. Aplikujte polní obvaz přes ránu a oblečení a poté evakuujte zraněného. Odhalte celou oblast rány, abyste viděli kompletní rozsah zranění. Neodstraňujte objekty z rány. Zkontrolujte jak vstup, tak i výstup rány.

4 APLIKACE A ZAJIŠTĚNÍ POLNÍHO OBVAZU
Použití zraněného polního obvazu Pokud není dostupný polní obvaz, vytvořte improvizovaný obvaz a bandáž s použitím co nejčistšího dostupného oblečení. Pokud z rány vyčnívá vpáčený objekt , stabilizujte jej objemným obvazem vyrobeným z nejčistšího dostupného materiálu. Poté přes obvaz aplikujte bandáž. Odtrhněte plastový obal polního obvazu a vyjměte polní obvaz. Uchopte přehnuté části bandáže oběma rukama (obr.1). Obr. 1

5 APLIKACE A ZAJIŠTĚNÍ POLNÍHO OBVAZU
Držte polní obvaz nad odhalenou oblastí rány bílou stranou obvazového materiálu směrem k ráně. Natáhněte části polního obvazu tak, aby se obvaz rozevřel a vyrovnal (obr.1). Nedotýkejte se bílé sterilní strany obvazu. Obr. 1

6 APLIKACE A ZAJIŠTĚNÍ POLNÍHO OBVAZU
Umístěte obvaz (bílou stranou) na ránu (obr. 1). Umístěte jednu ruku na vrchol obvazu, abyste přidrželi obvaz na místě. Zraněný si může obvaz přidržovat na místě, zatímco jej budete zajišťovat. Obr. 1

7 APLIKACE A ZAJIŠTĚNÍ POLNÍHO OBVAZU
Omotejte jednu z bandáží kolem zraněné končetiny vaší volnou rukou (obr. 1). Zatímco obmotáváte, překryjte jednu odhalenou část obvazu bandáží. Umístěte část obvazu zpět přes polní obvaz. Obmotejte druhou část bandáže kolem zraněné končetiny v opačném směru. Zatímco budete obmotávat, překryjte zbývající odhalenou stranu obvazu bandáží. Umístěte část obvazu zpět na polní obvaz. Obr. 1

8 APLIKACE A ZAJIŠTĚNÍ POLNÍHO OBVAZU
Utáhněte konce obvazu do neprokluzujícího uzlu přes vnější okraj obvazu, ale ne přímo přes samotné zranění (obr.1). Bandáž by měla být utažena dostatečně, aby zabránila obvazu v proklouznutí, ovšem ne příliš těsně, aby zabraňovala cirkulaci krve. Měli byste být schopni vložit dva prsty pod uzel. Obr.1

9 APLIKACE A ZAJIŠTĚNÍ POLNÍHO OBVAZU
Kontrolujte cirkulaci pod bandáží. Pokud měla oblast pod bandáží adekvátní krevní oběh a nyní je oblast na dotek chladná, namodralá nebo ochromená nebo pokud nelze pod bandáží palpovat puls, s největší pravděpodobností brání obvaz krevní cirkulaci. Uvolněte a převažte uzle bez toho, aniž byste rušili obvaz. Překontrolujte cirkulaci. Pokud nedošlo k obnovení cirkulace, evakuujte zraněného.

10 MANUÁLNÍ APLIKACE TLAKU
Aplikujte přímý tlak přes obvaz svou rukou (obr.1). Pokud je to možné, vyvíjejte tlak po dobu 5-10 minut. Zraněný by měl být schopen vyvíjet manuální tlak sám u sebe. Pokud je končetina elevovaná, aplikujte manuální tlak a elevujte v tom samém čase. Obr.1

11 ELEVACE ZRANĚNÉ KONČETINY
Vyšetřete poraněnou končetinu na možnost zlomeniny, ještě před tím, než ji zdvihnete. Pokud máte podezření na zlomeninu, neelevujte končetinu do té doby, dokud neaplikujete dlahu. Zdvihněte poraněnou končetinu nad úroveň zraněného srdce. Zdvihněte dolní končetinu umístěním nohy a kotníku na balík, kmen stromu, kamen nebo jiný objekt (obr. 1) . Zdvihněte paži umístěním předloktí na zraněného hrudník pokud leží na zádech nebo umístěním zápěstí na vrchol zraněného hlavy pokud zraněný sedí. Obr. 1

12 APLIKACE TLAKOVÉHO OBVAZU
Pokud dochází k prosakování krve přes obvaz aplikovaný na končetinu, naložte tlakový obvaz. Tlakový obvaz se aplikuje pouze na rány v oblastech horní a dolní končetiny. Umístěte smotek materiálu (přeloženou mušelínovou bandáž) na vrchol obvazu a přímo přes ránu (obr. 1). Obr. 1

13 APLIKACE TLAKOVÉHO OBVAZU
Umístěte mušelínovou bandáž přeloženou do kravaty přes smotek a obmotejte kravatu pevně kolem končetiny (obr. 1, 2). Utáhněte konce kravaty neprokluzujícími uzly přímo přes ránu. Měli byste být schopni vsunout článek prstu pod uzel. Obr. 2 Obr. 1

14 APLIKACE TLAKOVÉHO OBVAZU
Kontrolujte cirkulaci pod tlakovým obvazem. Pokud měla oblast před naložením tlakového obvazu zachovanou adekvátní cirkulaci krve, ale nyní je chladná na dotek, vlhká, namodralá nebo zkřehlá nebo pokud nejste schopni palpovat puls pod tlakovým obvazem, uvolněte a převažte uzly (obr.1). Toto by nemělo zamezovat tvorbě krevní sraženiny pod obvazem. Překontrolujte cirkulaci. Jestliže nedošlo k znovuobnovení cirkulace, evakuujte co nejrychleji zraněného. Aplikujte manuální tlak přes tlakový obvaz. Pokud rána neustále krvácí, aplikujte TURNIKET. Obr. 1

15 OSTATNÍ DRUHY OBVAZŮ Obvaz ramene Obr.1 Obvaz ramene Obr. 2
Obvaz lokte Obr.1 Obvaz ruky Obr.1

16 Kravatový obvaz kolena Obr. 1 Kravatový obvaz kolena Obr. 2
OSTATNÍ DRUHY OBVAZŮ Šátkový obvaz ruky Obr. 2 Obvaz ruky Obr. 3 Kravatový obvaz kolena Obr. 1 Kravatový obvaz kolena Obr. 2

17 URČENÍ POTŘEBY TURNIKETU
Potřebný u úplné amputace nadloktí , předloktí, stehna nebo bérce. Aplikujte TURNIKET na amputovanou končetinu bez aplikace polního obvazu a tlakového obvazu. Použijte jej i když pahýl nebude silně krvácet. Nepoužívejte jej u amputací části ruky nebo části nohy. Krvácení z těchto ran může být kontrolováno TLAKOVÝM OBVAZEM. Je potřebný, pokud je krvácení z končetiny závažné a nemůže být zastaveno aplikací polního obvazu, manuálním tlakem, elevací nebo tlakovým obvazem.

18 SHROMÁŽDĚNÍ MATERIÁLU NA VYTVOŘENÍ TURNIKETU
PÁSKA TURNIKETU Přeložená mušelínová bandáž nebo jiný pevný a ohebný materiál do kravaty na šířku nejméně dvou palců. Jako materiál pro vytvoření TURNIKETU nepoužívejte dráty nebo tkanice. PEVNÉ TĚLESO Pevné těleso, převážně dřívko je použito k utažení TURNIKETU.

19 SHROMÁŽDĚNÍ MATERIÁLU NA VYTVOŘENÍ TURNIKETU
ZAJIŠŤOVACÍ MATERIÁLY (pokud jsou potřebné) Bude potřeba dodatečná kravata nebo zajišťovací materiál k zajištění pevného objektu , pokud není TURNIKET dostatečně dlouhý. VYPODLOŽENÍ Měkký, smotaný materiál umístěný mezi končetinu a pásku TURNIKETU. Může být použit zraněného pruh z trika nebo kalhot.

20 VÝBĚR MÍSTA PRO NALOŽENÍ TURNIKETU
Vyberte místo na horní končetině nebo stehně. Pokud je rána horní končetině nebo stehenním svalu, vyberte místo které je dva až čtyři palce nad okrajem rány nebo amputovaného místa. Pokud je zranění na dolní části končetiny, ideálními místy stále zůstávají plochy nad klouby jakými jsou loket nebo koleno. Neaplikujte pásku TURNIKETU přes klouby nebo zlomené místo.

21 APLIKACE TURNIKETU Umístěte vypodložení kolem končetiny tam, kde byla přiložena páska TURNIKETU, abyste chránili kůži, která je překrucovaná při jeho utahování. Postačuje zraněného smotané tričko nebo nohavice od kalhot. Umístěte pásku TURNIKETU kolem místa určeného k přiložení TURNIKETU. Utáhněte pásku na poloviční uzel (obr.1). Umístěte pevný objekt na vrchol polovičního uzlu. Vytvořte plný uzel, který zajistí pevný objekt a znemožní jeho vyklouznutí (obr.2). Obr. 1 Obr. 2

22 Pod TURNIKETEM by jsme neměli palpovat puls.
APLIKACE TURNIKETU Zakruťte pevným objektem (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček) dokud nebude TURNIKET utažen a jasně červené krvácení nebude zastaveno (obr. 1). Obecně tmavě červená krev pochází z žilního oběhu a může prosakovat dokonce i po kvalitním naložení TURNIKETU. Pod TURNIKETEM by jsme neměli palpovat puls. Obr. 1

23 APLIKACE TURNIKETU Obr. 1 Obmotejte části pásky TURNIKETU kolem konců pevného objektu tak, aby nedošlo k jeho zpětnému roztočení (obr. 1). Konce umístěte pod končetinu a utáhněte je neprokluzujícím uzlem (obr. 2). Obr. 2

24 APLIKACE TURNIKETU

25 Nepřekrývejte TURNIKET.
APLIKACE TURNIKETU Pokud nemůže být pevný objekt zajištěn částmi pásky TURNIKETU, obmotejte kus materiálu kolem končetiny pod TURNIKETEM, obmotejte materiál kolem jednoho konce pevného objektu tak, aby se TURNIKET nerozvinul a utáhněte konce materiálu neprokluzujícím uzlem. Neuvolňujte TURNIKET, který jste již jednou umístili a který zastavil krevní proud. Uvolnění pásky TURNIKETU by mohlo umožnit ráně znovu krvácet, což by mohlo být pro zraněného fatální. Nepřekrývejte TURNIKET. Ponechejte TURNIKET odkrytý tak, aby mohl být dobře lokalizovatelný zdravotnickým personálem..

26 OBVÁZÁNÍ AMPUTÁTU Pokud byl TURNIKET aplikován na amputát, chraňte stranu amputátu od dalšího znečištění. Umístěte obvaz vyrobený z měkkého absorbčního materiálu přes konec pahýlu a zajistěte obvaz bandáží.

27 OZNAČENÍ ZRANĚNÉHO Napište „T“ a čas aplikace na zraněného předloktí perem, zraněného krví, bahnem nebo jinou substancí. Označení „T“ upozorní zdravotnický personál, že byl aplikován TURNIKET.

28 NALOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU
ZÁVĚREM Chybování při kontrole krvácení na bitevním poli je hlavní příčinou smrti mezi zraněnými, kteří by mohli být zachráněni. Je zásadní, aby se vojáci naučili procedury pro kontrolu krvácení, jenž byla představena v této lekci.

29 NALOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU
ZÁVĚREM TURNIKET by měl být aplikován na amputovanou končetinu (ne na část ruky nebo nohy). Pokud zranění na končetině nemá za následek amputaci, TURNIKET používáme jen jako východisko v nouzi, když krevní ztráta z končetiny ohrozí zraněného na životě a krvácení nejsme schopni kontrolovat jinými způsoby. Část končetiny pod TURNIKETEM možná bude potřebovat amputaci, když zraněný dosáhne zdravotnického zařízení.

30 DOTAZY?


Stáhnout ppt "PŘILOŽENÍ POLNÍHO OBVAZU, TLAKOVÉHO OBVAZU A TURNIKETU"

Podobné prezentace


Reklamy Google