Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyjevská Rus Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy VY_32_INOVACE_06-07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyjevská Rus Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy VY_32_INOVACE_06-07."— Transkript prezentace:

1 Kyjevská Rus Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy VY_32_INOVACE_06-07

2 Kyjevská Rus  Nejstarší stát, který se v 9.–11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy.  Zanechal stopu v dějinách i kultuře tří budoucích východoslovanských národů : a) Rusů, b) Ukrajinců, c) Bělorusů.  Území mezi řekami Vislou a Dněprem, vedla tudy cesta varjagů do Řecka (z Baltu do Konstantinopole).

3 Rozsah Kyjevské Rusi v 11. století Autor: Captain Blood, Název:Kievan Rus en.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kievan_Rus_en.jpg

4 Počátky Kyjevské Rusi  Varjagové měli zájem nad kontrolou trhových osad území.  Ozbrojení varjagové si brzy zabezpečili postavení vládců v důležitých slovanských střediscích.  V Novgorodu vládl varjag kníže Rurik, jeho potomek Oleg se roku 882 zmocnil Kyjeva, území spojil.  Stal se tak zakladatelem rurikovské dynastie a státu zvaného Kyjevská Rus.

5 Rurikovci  Rurik - byl původem norman-varjag (Švédsko), pohan, k pohanství se hlásili i jeho potomci (měli už většinou slovanská jména – důkaz, že slovanský živel stále převládal).  Další knížata – rozšíření území směrem na jih až k Byzantské říši. Úzké kontakty.  Vladimir – si vynutil sňatek s byzantskou princeznou, avšak musel souhlasit s přijetím křtu z rukou byzantských kněží = roku 988 přijetí křesťanství na Rusi a počátek rozsáhlé christianizace. Slovanské obyvatelstvo nerado opouštělo staré bohy.

6 Rurikovci  Jaroslav Moudrý – první polovina 11. století, největší rozkvět státu, vydal nejstarší ruský zákoník a nástupnický řád – snažil se (marně) předejít sporům o trůn.  Kyjevská Rus nadále prosperovala, avšak systém nástupnictví a státní správy umožnil regionálním vládcům získat větší moc na úkor kyjevských knížat.  Kyjevská Rus se postupně rozpadla, na jejím místě se vytvořily menší státní celky. Ty poté nedokázaly obstát vůči náporu mongolských kmenů.

7 Nájezdy mongolských kmenů  Mongolské kmeny značnou část země obsadily, vyplenily a začaly vybírat od místních vládců poplatky.  Přesto dochází k rozvoji Moskevského knížectví, jež postupně získávalo stále větší území a poté i nezávislost na mongolské Zlaté hordě.

8 Zánik Kyjevské Rusi  Kyjevská Rus neměla dlouhého trvání.  Ruský stát se v průběhu 12. století rozpadl na řadu menších knížectví (vzájemná řevnivost mezi knížaty), která nedokázala čelit nájezdům asijských kočovníků.

9 Rozpad Kyjevské Rusi na jednotlivá knížectví Autor: SeikoEn, Název:Principalities of Kievan Rus' (1054-1132).jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Principalities_of_Kievan_Rus' _(1054-1132).jpg

10 Písemnictví  S přijetím křesťanství se začalo rozvíjet písemnictví. Bohoslužba byla sloužena ve staroslověnštině (mnozí kněží byli Bulhaři – srozumitelnost sdělení). Literární díla také ve staroslověnštině.  Použito však nový typ písma – cyrilice, z níž se pak později vyvinula azbuka.  Nejvýznamnější práce v 11. stol. Pověst dávných let – dějepisné dílo připisováno mnichu Nestorovi.  Během 11. stol. asi také vznikaly ústně tradované skladby s hrdinskou tématikou, tzv. byliny. Bohatýr Ilja Muromec.

11 Hmotné památky  Z architektonických památek Kyjevské Rusi se v původní podobě dochovalo málo.  Dřevěné stavby zanikly, kamenné objekty byly často mnohokrát přestavovány, mnoho bylo zničeno v době mongolské expanze.  Počátkem 10.století stál v Kyjevě chrám sv. Sofie (dřevěný), kamennou verzi nechal postavit po roce 1037 kyjevský kníže Jaroslav I. Moudrý. Chrám měl protějškem ke chrámu Hagia Sofia v Konstantinopoli.

12 Původní podoba kyjevského katedrálního chrámu sv. Sofie (podle byzantského vzoru stavitelství) Autor:Alexander Noskin, Název:Maket Sofii.JPG Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maket_Sofii.JPG

13 Zlatá brána  Za vlády Jaroslava Moudrého bylo hlavní město obklopeno mohutnými hliněnými valy v délce 3,5 km. Dovnitř se vcházelo třemi vstupy, z nichž nejproslulejší byla Zlatá brána, kterou nechal kníže vystavět zřejmě roku 1037.

14 Zlatá brána v Kyjevě, rekonstrukce z roku 1982 Autor:Dezidor, Název:Золоті ворота.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Золоті_ворота.jpg

15 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Kyjevská Rus Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy VY_32_INOVACE_06-07."

Podobné prezentace


Reklamy Google