Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Referát z předmětu Ekologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Referát z předmětu Ekologie"— Transkript prezentace:

1 Referát z předmětu Ekologie
Laviny Stanislav Kouba

2 Laviny Laviny jsou pravděpodobně největším objektivním rizikem v horách. Sněhová lavina je náhlý sesun sněhové pokrývky ze svahu, způsobený narušením rovnovážných sil v jednotlivých vrstvách nebo mezi sněhem a podložím. Utržená sněhová masa nabírá cestou dolů po svahu na rychlosti i na objemu a sílu ztrácí až na rovině nebo v protisvahu. Laviny vznikají nejčastěji na svazích se sklonem od 15 do 50 stupňů. V mírnějším terénu není dostatečná gravitační síla, která by uvedla sníh do pohybu, ve strmější svahu je zase tak velká, že se sníh sesouvá průběžně.

3 Rozdělení lavin

4 Laviny z prašného sněhu
Nejčastější a nejnebezpečnější jsou laviny z čerstvého prašného sněhu, které se uvolňují během nebo krátce po sněžení. I když dráhu laviny určuje tvar terénu, přesnou trajektorii nelze předem odhadnout. Je-li množství sněhu velké, může prachová lavina dosáhnout rychlosti až 100 m/s! Lavina pokračuje daleko za úpatí svahu a může vyběhnout do protisvahu. Sníh proniká všude a udusí osoby, které se do ní dostanou. Stlačený vzduch vytváří před lavinou rázovou vlnu.

5 Laviny z prašného sněhu

6 Deskové laviny Nebezpečí vzniku deskové laviny je těžké odhadnout protože nestabilita závisí na podmínkách v hloubce sněhové vrstvy. Lavina pak vzniká tehdy, je-li taková pevná deska slabě přichycena na svůj podklad nebo poruší-li se vazba na okolní zpevněný sníh. Velkou roli tu hraje i tvar terénu, na němž sníh leží. Sníh má velmi malou pevnost v tahu a proto k prvním prasklinám dochází na vydutých tvarech podkladu. Laviny z těžkých sněhů a laviny deskové jsou smrtící svojí vahou a strukturou. Často jde o laviny základové, které do svého proudu strhávají i kameny z podloží. Šance na přežití při zásahu takovou lavinou je mizivá. Známe též laviny ledové a kamenné a o šancích na přežití zde vůbec hovořit nemusíme. Desková lavina se zastaví už pod svahem.

7 Podmínky vzniku sněhových lavin
Lavinový terén Sklon, převýšení, členitost, vertikální a horizontální vydutost resp. vypuklost, vegetace. Samotný sklon svahu neurčuje jeho lavinovitost; rozhodujícím faktorem je odtržení sněhové pokrývky v odtrhovém pásmu. Větší nebezpečí je na závětrných svazích. Počasí Intenzita a délka sněžení, směr a síla větru průběh teploty vzduchu. Silný mráz zachovává lavinové nebezpečí. Mírné a pomalé oteplování působí příznivě na zpevňování sněhové vrstvy. Silné nárazové oteplení způsobí zvrat ve fyzikálních vlastnostech sněhu a zesiluje lavinové nebezpečí. Obdobně promáčení sněhové pokrývky (deštěm nebo oblevou). Sněhové podmínky 80 % lavin se uvolní v průběhu sněžení nebo těsně po něm. Proto je správné počkat 2 - 3 dny na ustálení sněhové pokrývky po větším sněžení.

8 Podmínky vzniku sněhových lavin
Pokud naráz připadne na starý podklad nový sníh ve vrstvě: do 15 cm - nastává zvýšené lavinové nebezpečí cm - vzniká akutní lavinové nebezpečí nad 50 cm - vznikají podmínky pro lavinovou katastrofu. Teplota -5 až -10 stupňů celsia pomáhá zpevňování sněhové vrstvy a spojení starého a nového sněhu, naopak teplota nižší než -10 stupňů tento proces zpomaluje. Pokud nastane dlouhodobé oteplení, dojde k promáčení sněhu a půdy, které způsobí zvýšení lavinového nebezpečí. Při sklonu svahu: stupňů - velmi malá pravděpodobnost odtrhu laviny stupňů - střední až velká stupňů – velká. Větší sklony svahu prakticky vylučují možnost vzniku laviny protože se na něm sníh neudrží v dostatečném množství. To ovšem neznamená že nebezpečí nehrozí.

9 Možnost záchrany Existuje silná vazba mezi časem zasypání a pravděpodobností přežít lavinovou nehodu: čas zasypání těch, kteří byli zasypáni úplně a přežili, je pouze 11 minut. Do 1 min - Zpravidla vlastní „jízda“ v lavině, nebo zasypání. V tomto okamžiku zahyne 7% postižených. Vinou je mechanický úraz neslučitelný se životem. Do 18 min: Fáze přežití - Pokud nedošlo k vážnému zranění přežívá do 18 min po zasypání 90% postižených. 18 – 35 min.: Fáze dušení - V tomto čase umírají všichni zasypaní bez vzduchové kapsy. 35 minuty se dožívá 30% zasypaných. 35 – 90 min: Latentní fáze - V tomto čase je možné ještě přežít při dostatečně velké vzduchové kapse. 90 – 120 min - Většina doposud přeživších umírá i se vzduchovou kapsou na udušení a podchlazení. 120 minutu přežívají pouze cca 3% postižených. 120 min a více - Pokud se postižený dožil 120 minuty je vcelku slušná pravděpodobnost, že přežije i delší časový úsek.

10 Lavinové nebezpečí Úroveň nebezpečí: nízká. - Sníh je dobře zpevněný a stabilní. - Nebezpečí uvolnění laviny hrozí pouze v důsledku působení dalších rizikových faktorů (např. mechanického zatížení apod.) na některých velmi strmých svazích. Jsou možné malé spontánní sesuvy sněhu. Úroveň nebezpečí: mírná. - Sníh je většinou dobře zpevněný, ale na některých strmých svazích jen mírně zpevněný. - Na strmých svazích hrozí zvláště v důsledku působení dalších rizikových faktorů (mechanického zatížení apod.) nebezpečí uvolnění laviny. Větší spontánní sesuvy sněhu nejsou očekávány. Úroveň nebezpečí: značná. - Sníh je na mnoha strmých svazích jen mírně až slabě zpevněný. - Zvláště na strmých svazích hrozí v důsledku i jen slabého působení dalších rizikových faktorů (mechanického zatížení apod.) nebezpečí uvolnění laviny. Částečně jsou možné i střední a větší spontánní sesuvy sněhu. Úroveň nebezpečí: vysoká. - Na většině strmých svahů je sněhová přikrývka slabě zpevněná. - Na většině strmých svahů hrozí v důsledku i jen slabého působení dalších rizikových faktorů (mechanického zatížení apod.) vysoké nebezpečí uvolnění laviny. Jsou očekávány střední i větší spontánní sesuvy sněhu. Úroveň nebezpečí: velmi vysoká. - Sněhová přikrývka je obecně slabě zpevněná a nestabilní. - Očekávají se spontánní laviny i na méně strmých a netradičních lavinových svazích.

11 Závěr Téma laviny je poměrně obsáhlé. Já jsem si nekladl za cíl napsat referát dopodrobna rozebírající toto téma, proto berte tento referát pouze jako obeznámení s hrozícím nebezpečím. Na internetu lze nalézt množství informací o lavinách, a také rad jak se lavinám vyvarovat, zda se to ovšem stane záleží pouze na chování lidí. Asi nejdůležitější je dbát varování horské služby o lavinovém nebezpečí a hlavně držet se vyznačených tras.

12 To je vše. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Referát z předmětu Ekologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google