Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Numerické ukazatele stavu parodontu aneb víme co měříme? 45 minut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Numerické ukazatele stavu parodontu aneb víme co měříme? 45 minut."— Transkript prezentace:

1 Numerické ukazatele stavu parodontu aneb víme co měříme? broukal@vus.cz 45 minut

2 Kvantifikace postižení parodontu Epidemiologie prevalence, stupeň postižení parodontu, rozsah postižení parodontuEpidemiologie prevalence, stupeň postižení parodontu, rozsah postižení parodontu (potřeba primární a specializované parodontologické péče) Dokumentace základní vyšetření stavu parodontu přítomnost rizikových faktorů (plak, kámen) změny v průběhu léčby a dlouhodobého sledováníDokumentace základní vyšetření stavu parodontu přítomnost rizikových faktorů (plak, kámen) změny v průběhu léčby a dlouhodobého sledování Demonstrace preventivní poradenství a instruktáže osob/pacientů v péči o parodont a v průběhu léčbyDemonstrace preventivní poradenství a instruktáže osob/pacientů v péči o parodont a v průběhu léčby

3 Práce citující vybrané parodontální indexy v databázi PubMed

4 Požadavky na indexy (numerické ukazatele) postižení parodontu ValiditaValidita –Měřitelnost projevů onemocnění (podpora diagnostiky) Závisí na definici onemocněníZávisí na definici onemocnění –Měřitelnost progrese/následků onemocnění? –Měřitelnost odpovědi na léčbu KvantifikaceKvantifikace –Měla by odpovídat klinickým projevům onemocnění od počáteční do terminální fázeod počáteční do terminální fáze od lokalizovaného do difuzního postiženíod lokalizovaného do difuzního postižení –Hodnocená lokalita Zub (nejvyšší hodnota, průměrná hodnota?)Zub (nejvyšší hodnota, průměrná hodnota?) Lokalita (zvolená, např. sextant, kvadrant apod.)Lokalita (zvolená, např. sextant, kvadrant apod.) Hierarchie skórování Hierarchie skórování každá hodnota >0 stupňuje hodnotu předcházející (2>1, 3>2 …) Invazivita InvazivitaNeinvazivní umožňuje bezprostřední opakování Invazivní (BOP) neumožňuje bezprostřední opakování Reliabilita (spolehlivost) Reliabilita (spolehlivost) Shoda mezi hodnotiteli Shoda hodnotitele Senzitivita a specificita Senzitivita a specificita Pozitivní /negativní prediktivní hodnota Zlatý standard? Pracnost Pracnost Časový faktor Klinické hodnocení Rentgenologické hodnocení Statistická zpracovatelnost Statistická zpracovatelnost

5 Shoda hodnotitelů Kappa skóre shody 0.00–0.10 žádná 0.11–0.20 špatná 0.21–0.40 mírná 0.41–0.60 malá 0.61–0.80 střední 0.81–1.00 značná, skoro perfektní Kappa skóre shody 0.00–0.10 žádná 0.11–0.20 špatná 0.21–0.40 mírná 0.41–0.60 malá 0.61–0.80 střední 0.81–1.00 značná, skoro perfektní Landis J, Koch G. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 33, 1977:159-174. Hefti AF, Preshaw PM. Examiner alignment and assessment in clinical periodontal research. Periodontol 2000. 59,2012 : 41-60. doi: 10.1111/j.1600-0757.2011.00436.x. Hefti AF, Preshaw PM. Examiner alignment and assessment in clinical periodontal research. Periodontol 2000. 59,2012 : 41-60. doi: 10.1111/j.1600-0757.2011.00436.x. 40 GDPs, >10 let praxe, pacienti: dg. gingivitis 68, parodontitis 42 1. vyšetření (lektor)  2. vyšetření (účastníci kurzu)  kalibrační kurz  3. vyšetření (účastníci kurzu)

6 Prevalence gingivitidy a počínající parodontitidy v Evropě data WHO-Global Oral DataBank 1996-2006 18letí 35-44letí Obraz velmi nízké shody hodnotitelů v mezinárodním měřítku.

7 Kvantifikace zánětu – reproducibilita měření Klinické známky zánětuKlinické známky zánětu  Cronbach kappa vnitřní konzistence < 0,50 inter-rater< 0,40 BOPBOP Cronbach kappa vnitřní konzistence 0,65-0,70  Cronbach kappa vnitřní konzistence 0,65-0,70 inter-rater0,60-0,65 Oakley C, Brunette DM. The use of diagnostic data in clinical dental practice. Dent Clin North Am. 46, 2002 : 87-115. Rebelo MAB, Correa de Queiroz A. Gingival Indices: State of Art. In Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment, Panagakos F. (ed.), InTech, 2011, ISBN 978-953-307-376-7 Oakley C, Brunette DM. The use of diagnostic data in clinical dental practice. Dent Clin North Am. 46, 2002 : 87-115. Rebelo MAB, Correa de Queiroz A. Gingival Indices: State of Art. In Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment, Panagakos F. (ed.), InTech, 2011, ISBN 978-953-307-376-7 Kappa skóre shody 0.00–0.10 žádná 0.11–0.20 špatná 0.21–0.40 mírná 0.41–0.60 malá 0.61–0.80 střední 0.81–1.00 značná, skoro perfektní Kappa skóre shody 0.00–0.10 žádná 0.11–0.20 špatná 0.21–0.40 mírná 0.41–0.60 malá 0.61–0.80 střední 0.81–1.00 značná, skoro perfektní

8 60 o GISBI PBI CPI modifikovaný „CPI“ GBIEIBI Provokace BOP parodontální sondou techniky MAB Rebelo, AC Queiroz: Gingival Indices: State of Art, in Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment; FS Panagakos, RM Davies eds., InTech 2011, pp. 41-54; ISBN 978-953-307- 376-7. BOMP

9 Hloubka chobotu (PD) nebo ztráta úponu (AL) ? reproducibilita měření PD = A AL = A-B PD = A Kappa skóre shody 0.00–0.10 žádná 0.11–0.20 špatná 0.21–0.40 mírná 0.41–0.60 malá 0.61–0.80 střední 0.81–1.00 značná, skoro perfektní Kappa skóre shody 0.00–0.10 žádná 0.11–0.20 špatná 0.21–0.40 mírná 0.41–0.60 malá 0.61–0.80 střední 0.81–1.00 značná, skoro perfektní Gerardo Maupomé, Iain A. Pretty_ A Closer Look at Diagnosis in Clinical Dental Practice: Part 4. Effectiveness of Nonradiographic Diagnostic Procedures and Devices in Dental Practice. J Can Dent Assoc 2004; 70(7):470–474

10 Sondování hloubky chobotu Hefti AF. Periodontal probing. Crit Rev Oral Biol Med, 8, 1997: 336-356 Aldredge WA. Bleeding of probing defined. Dimensions of Dental Hygiene. 10, 2012, (5): 23-26. Eickholz P. Clinical periodontal diagnosis: probing pocket depth, vertical attachment level and bleeding on probing. Perio, 1, 2004, 75-80 Hefti AF. Periodontal probing. Crit Rev Oral Biol Med, 8, 1997: 336-356 Aldredge WA. Bleeding of probing defined. Dimensions of Dental Hygiene. 10, 2012, (5): 23-26. Eickholz P. Clinical periodontal diagnosis: probing pocket depth, vertical attachment level and bleeding on probing. Perio, 1, 2004, 75-80 Tlak na sondu a způsob sondováníTlak na sondu a způsob sondování Vliv zánětu gingivyVliv zánětu gingivy Infiltrát v oblasti úponu umožňuje průnik sondy apikálněInfiltrát v oblasti úponu umožňuje průnik sondy apikálně Opakovaná sondáž po terapeutické redukci zánětuOpakovaná sondáž po terapeutické redukci zánětu Tlak > 0,25 N a kmitání sondy zvyšují měřenou hloubku chobotu o 0,7-1,5 mm + 0,5-0,8 mm - 0,4-0,7 mm „gingival attachment gain“ zkreslení skutečné hloubky chobotu

11 Definice parodontitidy  Definice v rámci klasifikačních schémat onemocnění parodontu  Případové definice orientované na individuální léčebný plán  Definice pro výběr jedinců pro klinické analytické a intervenční studie a klinické zkoušky léčiv a léčebných technologií  Definice pro epidemiologické účely a monitorování

12 Některé definice parodontitidy Costa FO, Guimarães AN, Cota LO, Pataro AL, Segundo TK, Cortelli SC, Costa JE. Impact of different periodontitis case definitions on periodontal research. J Oral Sci. 51, 2009 :199-206. 340 jedinců 30-45 let, 1 hodnotitel, metricky kalibrovaná sonda, vyšetřeny 4 lokality na všech zubech, měřeny PD a AL, prevalence parodontitidy kalkulována podle šesti definic.

13 Vliv definice parodontitidy na výsledek prevalenční studie Kassab P, Colombier M-L, Kaminski M, Lelong N, Sixou M, Nabet C, for the EPIPAP group. Impact of periodontitis definition in epidemiological research. Results from the EPIPAP study in postpartum women. Eur J Oral Sci 2011; 119: 156–162. Kassab P, Colombier M-L, Kaminski M, Lelong N, Sixou M, Nabet C, for the EPIPAP group. Impact of periodontitis definition in epidemiological research. Results from the EPIPAP study in postpartum women. Eur J Oral Sci 2011; 119: 156–162. 932 žen post partum, 10 kalibrovaných hodnotitelů, metricky kalibrovaná sonda, 14 zubů, 6 lokalit, měření PD a AL v mm (nejvyšší hodnota)

14 Numerická kvantifikace stavu parodontu - indexy Indexy gingivitidy PMA (Schour, Massler 1947) GBI (Ainamo, Bay 1975) GI (Løe, Silness 1963) EIBI (Caton, Polson 1985) PBI (Saxer, Mühlemann 1971) MGI (Lobene et al. 1986) SBI (Mühlemann, Son 1972) BOMP (van der Veijden 1994) Indexy parodontitidy PI (Russell 1957) ESI (Carlos et al. 1986) PDI (Ramfjord 1959) Smíšené parodontální indexy CPI TN (Ainamo et al. 1982) od 1986 CPI PSR (AAP 1992) PIT (Eaton, Woodman 1989) BPE (Brit. Soc. Perio. 1994) Modifikace CPI (WHO 2013) Kritéria zánětu gingivy Kritéria hloubky parodontálního chobotu

15 PMA index (Schour, Massler 1947) Vyšetření vizuálně + parodontální sonda všechny přítomné zuby vestibulárně a orálněVyšetření vizuálně + parodontální sonda všechny přítomné zuby vestibulárně a orálně Kvantifikace zánětu gingivy 0absence klinických známek zánětu 1 mírný edém, erytém 2 větší edém, intenzivnější erytémKvantifikace zánětu gingivy 0absence klinických známek zánětu 1 mírný edém, erytém 2 větší edém, intenzivnější erytém 3 2 + BOP Hodnocení P (papila) - M (marginální gingiva) - A (alveolární sliznice)Hodnocení P (papila) - M (marginální gingiva) - A (alveolární sliznice) Kalkulace průměrné hodnoty z P, M, A lokalit vestibulárně a orálně u všech zubůKalkulace průměrné hodnoty z P, M, A lokalit vestibulárně a orálně u všech zubů Výsledný výrazxP/yM/zAVýsledný výrazxP/yM/zA SCHOUR I, MASSLER M. Gingival disease in postwar Italy. I. Prevalence of gingivitis in various age groups. J Am Dent Assoc., 1947, 35: 475-482

16 Gingival index GI (Løe, Silness 1963) Vyšetření vizuálně + parodontální sonda všechny přítomné zuby vestibulárně, orálně, mesiálně a distálněVyšetření vizuálně + parodontální sonda všechny přítomné zuby vestibulárně, orálně, mesiálně a distálně Kvantifikace zánětu gingivy 0 absence známek zánětu 1 mírný edém, erytém, ne BOP 2 větší edém, intenzivnější erytém, BOP při sondování 3 intenzivní edém, erytém, BOP na dotekKvantifikace zánětu gingivy 0 absence známek zánětu 1 mírný edém, erytém, ne BOP 2 větší edém, intenzivnější erytém, BOP při sondování 3 intenzivní edém, erytém, BOP na dotek Kalkulace průměrná hodnota z vestibulární, orální a mesiální strany od všech zubůKalkulace průměrná hodnota z vestibulární, orální a mesiální strany od všech zubů Løe H., Silness J.: Periodontal disease in pregnancy; Prevalence and severity; Acta odont. Scand., 1963, 21, 532-551

17 Sulcus bleeding index SBI (Mühlemann, Son 1971) Vyšetření vizuálně + parodontální sonda interdentální papily u všech přítomných zubů 30“ po sondážiVyšetření vizuálně + parodontální sonda interdentální papily u všech přítomných zubů 30“ po sondáži Kvantifikace 0 zdravá gingiva bez BOP 1 zdravá gingiva, bodové BOP 2 erytém, bodové BOPKvantifikace 0 zdravá gingiva bez BOP 1 zdravá gingiva, bodové BOP 2 erytém, bodové BOP 3 jako 2 + edém gingivy 4 jako 3 + výrazný edém gingivy 5 jako 4 + sponánní krvácení/ulcerace gingivy Kalkulace součet skóre všech vyšetřených papilKalkulace součet skóre všech vyšetřených papil Mühlemann H.R., Son S.: Gingival sulcus bleeding – A leading symptom in initial gingivitis; Helv. Odont. Acta, 1971, 15, 107-113

18 Papilla Bleeding Index - PBI index (Saxer, Mühlemann 1975) Vyšetření vizuálně + parodontální sonda interdentální papily u všech přítomných zubů PH a LD kvadrant orálně, LH a PD kvadrant vestibulárněVyšetření vizuálně + parodontální sonda interdentální papily u všech přítomných zubů PH a LD kvadrant orálně, LH a PD kvadrant vestibulárně Kvantifikace BOP 0 ne BOP 1 20“ po sondování bodové BOP 2 linka BOP u okraje gingivy 3 papilární trigonum zalito krví 4 profuzní krvácení stékající z trigonaKvantifikace BOP 0 ne BOP 1 20“ po sondování bodové BOP 2 linka BOP u okraje gingivy 3 papilární trigonum zalito krví 4 profuzní krvácení stékající z trigona Kalkulace součet skóre všech vyšetřených papil („počet krvácejících míst“)Kalkulace součet skóre všech vyšetřených papil („počet krvácejících míst“) Saxer U.P., Mühlemann H.R.: Motivation and education; SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd., 1975,85 (9):905-919.

19 Gingival index-Simplified GI-S (Lindhe 1983) Vyšetření vizuálně + parodontální sonda vestibulárně, orálně, mesiálně a distálněVyšetření vizuálně + parodontální sonda vestibulárně, orálně, mesiálně a distálně lokality 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27lokality 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 Kvantifikace zánětu gingivy 0 ne BOP x BOPKvantifikace zánětu gingivy 0 ne BOP x BOP Kalkulace % plošek se skórem x z celkového počtu hodnocených plošek (24)Kalkulace % plošek se skórem x z celkového počtu hodnocených plošek (24) Lindhe J.: Textbook of clinical periodontology; Munksgaard, Copenhagen, 1983

20 Modified Gingival index MGI (Lobene et al. 1986) Vyšetření vizuálně + parodontální sonda všechny přítomné zuby vestibulárně, orálně, mesiálně a distálněVyšetření vizuálně + parodontální sonda všechny přítomné zuby vestibulárně, orálně, mesiálně a distálně Kvantifikace zánětu gingivy 0 absence známek zánětu 1 mírný zánět s edémem, erytémem, ne v celé papile nebo margu 2 dtto 1, ale v celé papile a margu 3 jasný zánět s erytémem, edémem a hypertrofií papily nebo margaKvantifikace zánětu gingivy 0 absence známek zánětu 1 mírný zánět s edémem, erytémem, ne v celé papile nebo margu 2 dtto 1, ale v celé papile a margu 3 jasný zánět s erytémem, edémem a hypertrofií papily nebo marga 4silný zánět, dtto 3, ale v papile i margu a spontánní krvácení nebo granulace a ulcerace Kalkulace průměrná hodnota z vestibulární, orální a mesiální strany od všech zubůKalkulace průměrná hodnota z vestibulární, orální a mesiální strany od všech zubů Lobene RR, Weatherford T, Ross NM, Lamm RA, Menaker L. A modified gingival index for use in clinical trials. Clin Prev Dent 1986: 8: 3–6.

21 Hodnocení stupně zánětu gingivy 01234 PMA (1947) edém + erytém BOP PI (1956) edém + erytém edém + BOP GI (1963) edém + erytém + BOP edém + erytém + BOP PDI (1967) „zánět“„zánět“ „zánět“ + BOP SBI (1971) erytém + BOP BOP PBI (1975) BOPBOPBOPBOP CPI (1982) BOP GI-S (1983) BOP MGI (1986) edém + erytém edém + erytém (spont. bleeding) PIT (1989) edém +erytém PSR (1992) BOPBOP BPE (1994) BOP

22 PI - Periodontal index (Russell 1956) Vyšetření vizuálně + parodontální metricky kalibrovaná sonda, všechny přítomné zuby vestibulárně a orálněVyšetření vizuálně + parodontální metricky kalibrovaná sonda, všechny přítomné zuby vestibulárně a orálně Kvantifikace nálezuKvantifikace nálezu 0 absence známek zánětu, sulkus <3 mm 1 mírný edém, erytém, sulkus <3 mm 2 větší edém, BOP, PD >3 3<5 mm 6 PD >5 mm 8 PD >5 mm, viklavost III o („out of function“) Kalkulace průměrná hodnota z vestibulární a orální strany od všech zubůKalkulace průměrná hodnota z vestibulární a orální strany od všech zubů Russell AL. A system of classification and scoring for prevalence surveys of periodontal disease. J Dent. Res., 1956; 35: 350-359.

23 Periodontal disease index - PDI (Ramfjord 1967) Vyšetření vizuálně + parodontální metricky kalibrovaná sondaVyšetření vizuálně + parodontální metricky kalibrovaná sonda Vyšetřované 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 zuby 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37Vyšetřované 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 zuby 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 Kvantifikace nálezu 0 absence známek zánětu, chobotu 1 zánět v části obvodu zubu 2 zánět po celém obvodu zubu 3 intenzivní zánět + BOP 4  3 mm AL (dno sulku/chobotu od CEJ) 5 3-6 mm AL 6 >6 mm ALKvantifikace nálezu 0 absence známek zánětu, chobotu 1 zánět v části obvodu zubu 2 zánět po celém obvodu zubu 3 intenzivní zánět + BOP 4  3 mm AL (dno sulku/chobotu od CEJ) 5 3-6 mm AL 6 >6 mm AL Kalkulace % míst s PDI 1-3/% míst s PDI 4-6Kalkulace % míst s PDI 1-3/% míst s PDI 4-6 Ramfjord SP. The Periodontal Disease Index (PDI). J Periodontol. 1967; 38: 602-610.

24 Vyšetření vizuálně + parodontální metricky kalibrovaná sonda, orálně a vestibulárněVyšetření vizuálně + parodontální metricky kalibrovaná sonda, orálně a vestibulárně Vyšetřované zuby 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37Vyšetřované zuby 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 Kvantifikace nálezuKvantifikace nálezu AL ve 14 lokalitách v každém ze dvou kvadrantů Kalkulace„ Extent“ = % lokalit s AL>1 mmKalkulace„ Extent“ = % lokalit s AL>1 mm „Severity“ = ø AL v mm Výsledná hodnotaextent (%)/severity (mm)Výsledná hodnotaextent (%)/severity (mm) Extent and Severity Index (ESI) (Carlos et al. 1986) Carlos JP, Wolfe MD, Kingman A. The extent and severity index: a simple method for use in epidemiologic studies of periodontal disease. J Clin Periodontol 1986;13:500–505.

25 Community Periodontal Index of Treatment Needs – CPI TN (Ainamo, Barmes et al. 1982, od 1986 CPI) Vyšetření vizuálně + WHO sondaVyšetření vizuálně + WHO sonda Vyšetřované 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 zuby 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37Vyšetřované 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 zuby 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 Hodnocení sextanty,  2 zuby v sextantu 19 let může se hodnotitHodnocení sextanty,  2 zuby v sextantu 19 let může se hodnotit Kvantifikace nálezu 0 absence zánětu, ZK 1 BOP 2 ZK, iatrogenní iritace 3 PD - >3,5 5,5 mmKvantifikace nálezu 0 absence zánětu, ZK 1 BOP 2 ZK, iatrogenní iritace 3 PD - >3,5 5,5 mm x nehodnotitelný sextant Výsledek nejvyšší nalezená hodnota CPIVýsledek nejvyšší nalezená hodnota CPI Ainamo J, Barmes D, et al.: Development of the World Health Organization (WHO) Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). International Dental Journal. 1982; 32: 281-291.

26 Community Periodontal Index of Treatment Needs – CPI (Ainamo, Barmes 1986) KvantifikaceTN nálezu ICPI=1OH instruktáže KvantifikaceTN nálezu ICPI=1OH instruktáže IICPI=2-3instr. + OZK + konzerv. léčba IIICPI=4I+II+ specializovaná parodontologická péče InterpretaceCPI jedince nejvyšší hodnota InterpretaceCPI jedince nejvyšší hodnota PoužitíCPI epidemiologické studie PoužitíCPI epidemiologické studie TN potřeba hygienistické, všeobecné a specializované parodontologické péče v populaci

27  hierarchie skórování neodpovídá klinickým nálezům  CPI nehodnotí AL, furkace, viklavost (poruchu funkce)  CPI 0-1 při atrofii nebo po apikálním posunu parodontu po léčbě  CPI podhodnocuje počáteční a nadhodnocuje pokročilou parodontitidu  Hodnocení šesti zubů nezobrazuje rozsah postižení parodontu Návrh: CPI vyjadřovat binominálně  Návrh: CPI vyjadřovat binominálně  [celkové CPI skóre/počet (procento)postižených sextantů, příklad CPI 3/3] Námitky proti CPI Leroy R, Eaton KA, Savage A. Methodological issues in epidemiological studies of periodontitis - how can it be improved? BMC Oral Health 2010, 10:8, doi: 10.1186/1472-6831-10-8 Leroy R, Eaton KA, Savage A. Methodological issues in epidemiological studies of periodontitis - how can it be improved? BMC Oral Health 2010, 10:8, doi: 10.1186/1472-6831-10-8

28 Kvalitativní a kvantitativní vypovídací schopnost CPI (příklad) Hana Hecová a spol. (2013) Stav parodontu u těhotných žen Ženy s fyziologickým (61) a rizikovým (81) těhotenstvím Hodnocení stavu parodontu CPI, PBI Výsledky CPI  CPI rozdíl FT  RTP = 0,1583*  Prům. počet sextantů CPI 3-4P = 0,0322* * chí 2 test Rozdíl mezi FT a RT není ve stupni postižení ale v rozsahu postižení parodontu.

29 Trend CPI ve věkové skupině 35-44 let 1994-2006 Průměrná hodnota CPI Četnosti výskytu CPI=3 a 4 Průměrná hodnota CPI není dostatečně citlivá pro sledování trendu vývoje stavu parodontu.

30 Návrhy nového parodonálního indexu Požadavky –hierarchický model –stupeň a rozsah postižení –reprodukovatelnost hodnocení –mezinárodní srovnatelnost hodnocení –akceptovatelná časová náročnost Spolupráce AAP, EPA, BSP, DGP, BASCD, EADPH, WHO-OH Modifikace CPI Periodontal Index for Treatment (PIT) Eaton, Woodman (1989) všechny zuby - CPI 0-3 (bez kamene) – 6 hodnot + 6 hodnot z BTW Periodontal Screening and Recording Index (PSR) - AAP, ADA (1992) „CPI“ zuby – 6 hodnot - * furkace Basic Periodontal Examination Index (BPE) – BPS (1994) všechny zuby – 6 hodnot - * furkace

31 http://www.icd.org/content/publications/WHO-Oral-Health-Surveys- Basic-Methods-5th-Edition-2013.pdf Původní hodnocení stavu parodontu podle sextantů/ indexových zubů se rozšiřuje na všechny zuby, odděleně BOP a metriky parodontálních chobotů (PD a AL), přítomnost zubního kamene se nehodnotí. Důvody:  BOP a hloubka chobotů v klinicko- patologickém obraze onemocnění parodontu spolu nesouvisí,  analogie s hodnocením stavu chrupu u všech zubů,  zubní kámen není známkou onemocnění per se. Modifikace „CPI“ 1.skóre gingivitidy 2.hloubka parodontálních chobotů 3.ztráta úponu

32 Stav parodontu (modifikovaný „CPI“) 1. skóre gingivitidy (GS) všechny zuby 0BOP ne 1BOP ano 9 nehodnocený zub Xnepřítomný zub 3.ztráta úponu (AL) indexové zuby (CPI) 00-3 mm CEJ pod tmavým proužkem sondy 14-5 mm CEJ v tmavém proužku 26-8 mm CEJ mezi horním okrajem tmavého proužku a ryskou 8,5 mm 39-11 mm CEJ mezi ryskami 8,5 a 11,5 mm 4  12 mm CEJ nad ryskou 11,5 mm 9vyřazený sextant Xnehodnocený sextant 2.hloubka chobotu (PD) všechny zuby 0< 4 mm celý tmavý proužek sondy nad gingivou 14-5 mm horní okraj tmavého proužku sondy na úrovni marga gingivy 2  6 mm tmavý proužek zanořen 9nehodnocený zub Xnepřítomný zub 1716151413121121222324252627 BOP PD AL 4746454443424131323334353637 BOP PD AL

33 … a prosba na závěr Modifikovaný parodontální index může najít uplatnění v klinické parodontologické praxi, pokud se ukáže jeho užitečnost při sestavování léčebného plánu a při hodnocení efektu léčby.Modifikovaný parodontální index může najít uplatnění v klinické parodontologické praxi, pokud se ukáže jeho užitečnost při sestavování léčebného plánu a při hodnocení efektu léčby. Pokud se najdou zájemci, kteří by chtěli do svého dokumentačního protokolu modifikovaný index zavzít, stálo by za to s určitým časovým odstupem zkušenosti analyzovat, třeba na příštích Parodontologických dnech aPokud se najdou zájemci, kteří by chtěli do svého dokumentačního protokolu modifikovaný index zavzít, stálo by za to s určitým časovým odstupem zkušenosti analyzovat, třeba na příštích Parodontologických dnech a eventuálně iniciovat příslušnou úpravu běžně užívaných stomatologických dokumentačních SW.eventuálně iniciovat příslušnou úpravu běžně užívaných stomatologických dokumentačních SW.


Stáhnout ppt "Numerické ukazatele stavu parodontu aneb víme co měříme? 45 minut."

Podobné prezentace


Reklamy Google