Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Javascript. DDynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Javascript. DDynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka."— Transkript prezentace:

1 Javascript

2 DDynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka stránky. JJe to stránka se skriptem, který se spouští z příkazu uživatele. T

3  1994 – LiveScript – syntax jazyka byla inspirována C++ a Javou  1995 – Brendan Eich, inženýr firmy Netscape, představil JavaScript – změna názvu byla schválena firmou Sun  1996 – Microsoft představil Jscript  Započat vývoj ECMAScript standardu – snaha o sjednocení JavaScriptu a Jscriptu  Představen VBScript

4  1997 –European Computer Manufacturers Association (ECMA) vydala první verzi ECMAScriptu (ECMA-262, ISO-16262)  1998 – Document Object Model (HTML) Level 1  1999 – ECMAScript 3. vydání  Microsoft ECMAScript standart implementuje ve verzi 5.0  2000 – JavaScript 1.5  2004 – XMLHttpRequest standartizován W3C  2005 – JavaScript 1.6  2006 – JavaScript 1.7

5 VerzePopis JavaScript 1.0 P ůvodní verze jazyka. Bylo v ní mnoho chyb a nyní je již zastaralá. Implementována v Netscape 2. JavaScript 1.1 Uvedla skute čný objekt Array; nejvážnější chyby byly odstraněny. Implementována v Netscape 3. JavaScript 1.2 Zavedla p říkaz switch, regulární výrazy a řadu dalších prvků. Téměř odpovídá standardu ECMA 1. Implementována v Netscape 4. JavaScript 1.3 Opraveny nekompatibility z JavaScriptu 1.2. Kompatibiln í s ECMA verze 1. Implemento v ána v Netscape 4.5. JavaScript 1.4 Implementov ána pouze v serverových produktech společnosti Netscape. JavaScript 1.5 Zav ádí zpracování výjimek. Odpovídá standardu ECMA verze 3. Implementována v pro hl ížečích Mozilla a Netscape 6.

6 VerzePopis ECMA 1 Standardizuje základní prvky JavaScriptu 1.1 a přidává nov é prvky. Kompatibilními implementacemi jsou JavaScript 1.3 a JScript 3.0. ECMA 2Organiza ční verze obsahující vyjasnění, nikoli však nové prvky. ECMA 3Standardizuje příkaz switch, regulární výrazy a zpracování výjimek. Kompatibilními implementacemi jsou JavaScript 1.5 a JScript 5.5. JavaScript 1.6 Přídány nové funkce pro práci s polem JavaScript 1.7 Přídány nové funkce – např. generování Fibonacciho čísel

7 Version of JScriptDateIntroduced withApprox. JavaScript 1.0Aug 1996IE 3.01.0 2.0Jan 1997IIS 3.01.1 3.0Oct 1997IE 4.01.3 4.0VS 6.0 5.0Mar 1999IE 5.01.5 5.1IE 5.011.5 5.5Jul 2000IE 5.51.5 5.6Oct 2001IE 6.01.5.NET2000-7-11Microsoft.NET Framework 1.0 ?

8  Skripty se spouštějí na straně klienta, proto jazyk neobsahuje funkce pro práci se soubory  Existuje i serverová verze – spuštění v shell  Objektově založený jazyk  Umí obsloužit události přidružené HTML prvkům  Syntax inspirována C++

9 1. … kód … Vkládá se do hlavičky HTML dokumentu 1. 2. 3. Prohlížeč nepodporuje či má zakázané spouštění JavaScriptu

10 ParametrPopis Charset Tento atribut udává, která sada znaků se má pro skript použít. Standardní nastavení je ISO -8859- 1. Defer Tento atribut stojí samostatně a nepotřebuje tedy přiřazovat žádnou hodnotu. Jestliže je použit, sdělujeme prohlížeči, že skript nemá výstup na obrazovku. Event Označuje událost, pro kterou byl skript napsán. For Určuje, který prvek je na tento skript navázán. Language Jak jsme si již řekli, popisuje tento atribut, který jazyk bude pro skript použit. Src Sem se zapíše název externího zdroje dat. To má smysl zvláště tehdy, je-li pro mnoho souborů HTML používán stejný skript. Type Tento parametr udává typ MIME zdrojového textu skriptu.

11 Vložení textu v html dokumentu Toto je normální text stránky. document.write("A toto napsal JavaScript"); Příklad

12 Komentáře Abyste se vyznali ve skriptu, můžete využít komentáře. Komentáře se v prohlížeči nezobrazí, slouží jen pro vaši orientaci. Znaky // uvozují krátký komentář, znaky /* */ vytvářejí víceřádkový komentář

13 Počítání s proměnými var x = "Obsah proměnné"; document.write(x);

14 Pro zjednodušení práce se dají použít i aritmetické operátory a++přičte 1 a--odečte 1 a+=ypřičte y a-=yodečte y a*=yvynásobí y a/=yvydělí y

15 Příklad s proměnými: var y, text; y = 13; y = y * 2 * 7 * 11; text = "Hezké číslo je " + y; document.write(text); Příklad

16 Hlášky Další, mnou oblíbenou kapitolou jsou hlášky, díky jednoduchému scriptu vyskočí okno s hláškou, například To ses ale lekl! Příklad

17 Hlášky – prompt Vyhodí okno které vyžaduje zadání jména x = prompt("Zadej svoje jméno", ""); document.write("Tvoje jméno tedy je "); document.write(x); Příklad

18 Hlášky - confrim Potvrzujete otázku ve vyskakovacím okně pokracovat = confirm("chcete pokračovat?"); // nyní mám v proměnné pokracovat uloženo true nebo false if(pokracovat) document.write("tak tedy pokračujeme"); Příklad

19 Když je potřeba zalomit řádek, tak se to provádí pomocí alert("první řádek \n druhý řádek"); Příklad

20  onAbort – když uživatel přeruší akci  onBlur – když prvek ztratí focus  onChange – když ztratí fokus objekt Select, Text nebo Textarea a když byla změněna jeho data  onClick – když bylo klepnuto na prvek  onDblClick – když bylo poklepáno na prvek  onFocus – když některý prvek dostal fokus

21  onDragDrop – když uživatel přetáhne objekt do okna prohlížeče  onKeyDown – když byla stlačena klávesa dolů  onKeyPress – když uživatel klávesu stiskne nebo drží stisknutou  onKeyUP – když je klávesa opět uvolněna  onMouseDown – když uživatel stiskne tlačítko myši  onMouseMove – když uživatel pohne myší  onMouseOut – když myš opustí oblast (obrázek nebo odkaz)  onMouseOver – když kurzor myši je nad objektem  onMouseUp – když uživatel opět uvolní tlačítko myši

22  onMove – když uživatel nebo skript pohne objektem (oknem)  onReset – když uživatel resetuje formulář  onResize – když uživatel nebo skript změní velikost okna (rámce)  onSelect – když uživatel označí text (např. v textarea)  onSubmit – když uživatel odešle formulář  onLoad – když bylo dokončeno natahování dokumentu  onUload – když uživatel opustí dokument  onError – když natažení dokumentu nebo obrázku způsobí chybu

23  http://jakpsatweb.cz

24 Děkuji za pozornost Michal Vajdl, 2IT


Stáhnout ppt "Javascript. DDynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka."

Podobné prezentace


Reklamy Google