Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA"— Transkript prezentace:

1 Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA
poslankyně Evropského parlamentu, KDU-ČSL, ELS MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Mgr. Jiří Jirsa, MA; RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.

2 Historie letního času-motivací jsou energetické úspory během válek
nezávisle na sobě iniciovali: Novozélanďan George Vernon Hudson – 1895 Angličan William Willett 1905 1908 – neschválil britský parlament zastánci: Winston Churchill, Sir Arthur Conan Doyle odpůrci: zemědělci, vědci poprvé zavedlo Norsko a německý císař Vilém II. následovaly státy na obou stranách fronty kvůli úspoře energií meziválečná doba – LČ státy ruší, VB si LČ ponechává během 2. sv. války – opětné zavedení LČ, Británie i USA ruší zimní čas po válce LČ ruší jen některé státy

3 Poválečný vývoj USA 60. léta - místní samosprávy mohou upravit začátek a konec přechodu na LČ 1973 (ropná krize) – ruší ZČ (úspora 1% energie), po krizi se vrací k LČ prodloužily s účinností od roku 2007 letní čas o 1 měsíc na 7 měsíců 5 států, včetně kontinentální Arizony letní čas neužívá VB ruší zimní čas, avšak 1970 kvůli protestu zemědělců a obyvatel severních oblastí znovu návrat k přechodům na LČ ČSSR – zavádí LČ v roce 1979

4 Letní čas v EU – Směrnice 2000/84/ES (9.novelizace)
částečná harmonizace plná harmonizace kvůli jízdním řádům (Období LČ v EU a USA se liší)

5 Letní čas v EU Ačkoli jednotný čas byl zaveden s cílem zjednodušit přeshraniční jízdní řády v EU, nadále platí odlišná časová pásma

6 Rozdíly v časech denního světla mezi západem a východem EU
Rozdíl nástupu světla a tmy se liší v EU až o 2,5 hodiny

7

8 Letní čas ve světě modrá – 70 států (1,6 mld. lidí) čelí přechodu na LČ oranžová - LČ zrušily červená - LČ nikdy nezavedly

9 Vztah Evropanů k LČ Belgie zvažuje zrušení zimního času
45% Evropanů chce zrušit zimní čas (výzkum SOFRES -2002) v Litvě a Lotyšsku je 55%, 60%, obyvatel proti letnímu času Belgie zvažuje zrušení zimního času Rusko letos zrušilo zimní čas Intervence poslanců EP (z ČR,NI, BE) pro zrušení LČ/ZČ ( ) Senát ČR diskutuje zrušení LČ/ZČ (2011)

10 „A na podzim to zase budeme muset odnést zpátky.“
Letní čas dorazil do Stonehenge

11 Mýtus o energetických úsporách
Francie: úspory jen 0,014% (0,5% výkonu Temelína), (2005) USA: úspory jen 0,02% (ministerstvo energetiky, 2007) australská studie: LČ naopak zvyšuje spotřebu energie Bulharsko: úspora 0.01% elektrické energie (2007) Slovinsko: nezaznamenalo úsporu přechodem na LČ Estonsko: spotřeba energie je obdobná bez ohledu na letní čas úspora v EU vzniklá v září je s prodloužením letního času do října ztracena zavedení nízkoenergetických žárovek úsporu ještě sníží

12 Negativní vliv na spánek :
přechodně kratší spánek - průměr o 40 minut přechodně zvýšená spotřeba sedativ (francouzská studie) „Letní čas má další nevinnou oběť.“

13 Negativní dopady na zdraví
Vliv na cirkadianní systém člověka – snížení hladiny melatoninu , zvýšení kortizolu (Current Biology 2007) nárůst úrazů a nehod v důlním průmyslu (studie psychologů Stanford University) nárůst pracovních úrazů (Applied Psychology 2009) vyšší počet infarktů a sebevražd mužů ve Švédsku (studie The New England Journal of Medicine, podobně i NEG Medicine 2008, vol.359) potíže lidí se sezónní afektivní poruchou

14 Negativní dopady na zdraví
horší výsledky v celonárodně distribuovaných standardizovaných testech studentů v USA přechodně snížená dojivost skotu problémy pacientů na přístrojích v nočním režimu, např. pacemakery, defibrilátory, monitory glukózy (kanadská studie 2008) změna času může spouštět duševní onemocnění, včetně manických stavů (BCM Public Health) pacienti trpící depresí – prohloubení depresí, nástup bolesti páteře

15 Další diskutované vlivy
životni prostředí koncentrace ozonu bezpečnost silničního provozu studie EK: „výhody“ letního času nejsou v těchto oblastech prokazatelné

16 Parlamentní interpelace
Ivo Belet, BE (ELS) Předmět: letní čas celoročně letní čas má pozitivní efekt pro zdraví, dopravu a ekonomiku dle studie EK Hodlá Komise prodloužit letní čas na celý rok? Předloží takový návrh do konce roku 2011?

17 Parlamentní interpelace
Odpověď: komisař Tajani, dle naší studie kromě pozitivního efektu na večerní volnočasové aktivity a určité úspory energií má letní čas malý dopad, žádný významný dopad nebyl shledán ani na hospodářská odvětví: zemědělství, dopravu a turismus. směrnice o přechodu na letní čas není limitována v čase a Komise ji chce i dále uplatňovat a neplánuje žádné kroky

18 Parlamentní interpelace
Zuzana Roithová , ČR, (ELS) Předmět: Zrušení přechodu na letní čas Jaký je postoj Evropské komise ke skutečnosti, že přechod na letní čas a zpět je zastaralým a neefektivním nástrojem energetických úspor? Jaké kroky a opatření Evropská komise učiní, aby odstranila zdravotní potíže občanů a další neblahé následky přechodu na letní čas? Plánuje Evropská komise zrušit přechod na letní čas?

19 Parlamentní interpelace
Odpověď: komisař Kallas, úspory jsou ve srovnání s celkovou spotřebou energie malé (např. ve Francii se jedná o úspory ve výši 0,014 % z celkové spotřeby energie v roce 2005) Komise nemá důkazy, že letní čas způsobuje zdravotní obtíže … možné potíže mají krátké trvání a nejsou zdraví nebezpečné Komise není zastáncem zrušení letního času žádný členský stát o změnu nepožádal

20 Parlamentní interpelace
Barry Mandlener (NI) a Lucas Hartong (NI) Předmět: Letní čas – více denního světla, lepší zdraví (Odkazují na holandskou studii „ více denního světla, lepší zdraví“) Souhlasí EK s tím, že zrušení zimního času by prospělo veřejnému zdraví? Pokud ne, proč ne? Domnívá se EK, že je v Evropě dostatečná podpora pro zrušení zimního času? Může to přezkoumat?

21 Parlamentní interpelace
Odpověď: komisař Kallas, EK nemá žádné studie pro závěr, že zrušení ZČ by prospělo veřejnému zdraví LČ byl zaveden členskými státy, EK jen zavedla harmonizaci kvůli koordinaci jízdních řádů ZČ spadá do kompetence členských států - EU si nikdy nedělalo nároky na kompetence v této oblasti cílem EU není harmonizovat časové režimy v EU, ale řešit problémy dopravního průmyslu, které vznikly kvůli nekoordinovanému měnění času během roku Komise nehodlá měnit zaběhnutou praxi

22 Žádost Zuzany Roithové na předsedu EP o přidělení iniciativní zprávy „Přezkum letního času“ kompetentnímu výboru – žádost dle čl. 42 jednacího řádu EP a čl. 225 Smlouvy o fungování EU o projednání zrušení směrnice o úpravě letního času na základě negativních zdravotních dopadů a kvůli minimální úspoře energií

23 Zrušení změny času řešení č. 1 - zrušení zimního času
- zimní čas není v EU harmonizován směrnicí - členský stát jej může zrušit ( legisl.mezera) Taktika: zrušit ZČ v ČR s odkladem na tři roky. Načasovaný problém pro jízdní řády EU by přinutil EK navrhnout harmonizaci přechodu na celoroční letní čas a předložit legislativní návrh EP a Radě. Většinový názor v EP a Radě by rozhodl, zda zavést celoročně LČ nebo ZČ.

24 Zrušení změn času – řešení č. 2. Občanská iniciativa (miliónová petice)
fáze ověřování podpisů ochrana osobních údajů, včetně likvidace dat povinnost zveřejnit údaje o případných sponzorech EK projedná téma s organizátory občanské iniciativy + veřejné slyšení v Evropském parlamentu EK zveřejní s odůvodněním, zda navrhne legislativní změnu

25 Občanská iniciativa - principy
Lisabonská smlouva + nařízení č. 211/2011 stanovuje podmínky: cílem OI: úprava sekundárního práva (nikoli Zakládacích smluv) voličů (18 let) min. ze 7 členských států min. počet podpisů na stát=počet europoslanců x 750 (v ČR ) organizační výbor OI: min. 7 členů z min. 7 států pro komunikaci s EK si zvolí si 1 mluvčího + zást. organizátoři i petenti jen fyzické osoby

26 Občanská iniciativa – principy
do EK vydá prováděcí předpisy a software pro sběr podpisů na Internetu zahájení po registrace OI u EK podpisy sesbírané před registrací u Evropské komise jsou neplatné po registraci je rok na sběr podpisů (možnost po internetu) možné opakování

27

28 Zrušit letní nebo zimní čas?
Kritérium - prodloužení světla ráno = = výhoda probouzení za světla např. v 7,00 hod.: 20 týdnů - střídání časů ( ) 24 týdnů - zrušení ZČ (29.9.–22.3.) 23 týdnů - zrušení LČ: ( ) (výpočet – východ slunce v Praze 2012)

29 Zrušit letní nebo zimní čas?
Kritérium -prodloužení světla večer např. v 19 hodin - výhoda pro volnočasové aktivity a bezpečnost: 26 týdnů - střídání časů (25.3.– 22.9.) 28 týdnů - zrušení ZČ (10.3.– 22.9.) 19 týdnů - zrušení LČ (17.4.– 25.8.) (výpočet – západ slunce v Praze 2012)

30

31 Řešení: EU zruší směrnici o přechodu na letní čas (zůstane původní zimní čas celoročně): na základě iniciativy EK na základě návrhu členského státu na základě občanské iniciativy na základě výzvy Evropského parlamentu ČR zruší přechod na zimní čas (tj. zavede celoroční letní čas): poslanec, skupina poslanců Senát ČR vláda zastupitelstvo kraje

32 Děkuji Vám za pozornost.
Zuzana Roithová Děkuji Vám za pozornost. MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Mgr. Jiří Jirsa, MA; RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.


Stáhnout ppt "Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google