Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA poslankyně Evropského parlamentu, KDU-ČSL, ELS MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Mgr. Jiří Jirsa, MA; RNDr. Scarlett.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA poslankyně Evropského parlamentu, KDU-ČSL, ELS MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Mgr. Jiří Jirsa, MA; RNDr. Scarlett."— Transkript prezentace:

1 Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA poslankyně Evropského parlamentu, KDU-ČSL, ELS MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Mgr. Jiří Jirsa, MA; RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.

2 Historie letního času-motivací jsou energetické úspory během válek  nezávisle na sobě iniciovali: ◦ Novozélanďan George Vernon Hudson – 1895 ◦ Angličan William Willett 1905  1908 – neschválil britský parlament  zastánci: Winston Churchill, Sir Arthur Conan Doyle  odpůrci: zemědělci, vědci  1916 - poprvé zavedlo Norsko a německý císař Vilém II.  následovaly státy na obou stranách fronty kvůli úspoře energií  meziválečná doba – LČ státy ruší, VB si LČ ponechává  během 2. sv. války – opětné zavedení LČ, Británie i USA ruší zimní čas  po válce LČ ruší jen některé státy

3 Poválečný vývoj USA  60. léta - místní samosprávy mohou upravit začátek a konec přechodu na LČ  1973 (ropná krize) – ruší ZČ (úspora 1% energie), po krizi se vrací k LČ  2005 - prodloužily s účinností od roku 2007 letní čas o 1 měsíc na 7 měsíců  5 států, včetně kontinentální Arizony letní čas neužívá VB  1968 - ruší zimní čas, avšak 1970 kvůli protestu zemědělců a obyvatel severních oblastí znovu návrat k přechodům na LČ ČSSR – zavádí LČ v roce 1979

4 Letní čas v EU – S měrnice 2000/84/ES (9.novelizace)  1981 - částečná harmonizace  1994 - plná harmonizace kvůli jízdním řádům  (Období LČ v EU a USA se liší)

5 Letní čas v EU  Ačkoli jednotný čas byl zaveden s cílem zjednodušit přeshraniční jízdní řády v EU, nadále platí odlišná časová pásma

6 Rozdíly v časech denního světla mezi západem a východem EU Rozdíl nástupu světla a tmy se liší v EU až o 2,5 hodiny

7

8 Letní čas ve světě  modrá – 70 států (1,6 mld. lidí) čelí přechodu na LČ  oranžová - LČ zrušily  červená - LČ nikdy nezavedly

9 Vztah Evropanů k LČ  45% Evropanů chce zrušit zimní čas (výzkum SOFRES -2002)  v Litvě a Lotyšsku je 55%, 60%, obyvatel proti letnímu času  Belgie zvažuje zrušení zimního času  Rusko letos zrušilo zimní čas  Intervence poslanců EP (z ČR,NI, BE) pro zrušení LČ/ZČ (2009-2011)  Senát ČR diskutuje zrušení LČ/ZČ (2011)

10 „A na podzim to zase budeme muset odnést zpátky.“ Letní čas dorazil do Stonehenge

11  Francie: úspory jen 0,014% (0,5% výkonu Temelína), (2005)  USA: úspory jen 0,02% (ministerstvo energetiky, 2007)  australská studie: LČ naopak zvyšuje spotřebu energie  Bulharsko: úspora 0.01% elektrické energie (2007)  Slovinsko: nezaznamenalo úsporu přechodem na LČ  Estonsko: spotřeba energie je obdobná bez ohledu na letní čas  úspora v EU vzniklá v září je s prodloužením letního času do října ztracena  zavedení nízkoenergetických žárovek úsporu ještě sníží Mýtus o energetických úsporách

12  přechodně kratší spánek - průměr o 40 minut  přechodně zvýšená spotřeba sedativ ( francouzská studie ) Negativní vliv na spánek : „Letní čas má další nevinnou oběť.“

13  Vliv na cirkadianní systém člověka – snížení hladiny melatoninu, zvýšení kortizolu (Current Biology 2007)  nárůst úrazů a nehod v důlním průmyslu (studie psychologů Stanford University)  nárůst pracovních úrazů (Applied Psychology 2009)  vyšší počet infarktů a sebevražd mužů ve Švédsku (studie T he New England Journal of Medicine, podobně i NEG Medicine 2008, vol.359)  potíže lidí se sezónní afektivní poruchou Negativní dopady na zdraví

14  horší výsledky v celonárodně distribuovaných standardizovaných testech studentů v USA  přechodně snížená dojivost skotu  problémy pacientů na přístrojích v nočním režimu, např. pacemakery, defibrilátory, monitory glukózy (kanadská studie 2008)  změna času může spouštět duševní onemocnění, včetně manických stavů (BCM Public Health)  pacienti trpící depresí – prohloubení depresí, nástup bolesti páteře

15 Další diskutované vlivy ◦ životni prostředí ◦ koncentrace ozonu ◦ bezpečnost silničního provozu  studie EK: „výhody“ letního času nejsou v těchto oblastech prokazatelné

16 Parlamentní interpelace  Ivo Belet, BE (ELS) 31. 3. 2009 Předmět: letní čas celoročně ◦ letní čas má pozitivní efekt pro zdraví, dopravu a ekonomiku dle studie EK ◦ Hodlá Komise prodloužit letní čas na celý rok? ◦ Předloží takový návrh do konce roku 2011?

17 Parlamentní interpelace Odpověď: komisař Tajani, 24. 4. 2009 ◦ dle naší studie kromě pozitivního efektu na večerní volnočasové aktivity a určité úspory energií má letní čas malý dopad, žádný významný dopad nebyl shledán ani na hospodářská odvětví: zemědělství, dopravu a turismus. ◦ směrnice o přechodu na letní čas není limitována v čase a Komise ji chce i dále uplatňovat a neplánuje žádné kroky

18 Parlamentní interpelace  Zuzana Roithová, ČR, (ELS) 6. 4. 2010  Předmět: Zrušení přechodu na letní čas  Jaký je postoj Evropské komise ke skutečnosti, že přechod na letní čas a zpět je zastaralým a neefektivním nástrojem energetických úspor?  Jaké kroky a opatření Evropská komise učiní, aby odstranila zdravotní potíže občanů a další neblahé následky přechodu na letní čas?  Plánuje Evropská komise zrušit přechod na letní čas?

19 Parlamentní interpelace Odpověď: komisař Kallas, 17. 5. 2010 ◦ úspory jsou ve srovnání s celkovou spotřebou energie malé (např. ve Francii se jedná o úspory ve výši 0,014 % z celkové spotřeby energie v roce 2005) ◦ Komise nemá důkazy, že letní čas způsobuje zdravotní obtíže … možné potíže mají krátké trvání a nejsou zdraví nebezpečné ◦ Komise není zastáncem zrušení letního času ◦ žádný členský stát o změnu nepožádal

20 Parlamentní interpelace  Barry Mandlener (NI) a Lucas Hartong (NI) 8. 12. 2010  Předmět: Letní čas – více denního světla, lepší zdraví ( Odkazují na holandskou studii „ více denního světla, lepší zdraví“)  Souhlasí EK s tím, že zrušení zimního času by prospělo veřejnému zdraví? Pokud ne, proč ne?  Domnívá se EK, že je v Evropě dostatečná podpora pro zrušení zimního času? Může to přezkoumat?

21 Parlamentní interpelace  Odpověď: komisař Kallas, 5. 1. 2011 ◦ EK nemá žádné studie pro závěr, že zrušení ZČ by prospělo veřejnému zdraví ◦ LČ byl zaveden členskými státy, EK jen zavedla harmonizaci kvůli koordinaci jízdních řádů ◦ ZČ spadá do kompetence členských států - EU si nikdy nedělalo nároky na kompetence v této oblasti ◦ cílem EU není harmonizovat časové režimy v EU, ale řešit problémy dopravního průmyslu, které vznikly kvůli nekoordinovanému měnění času během roku ◦ Komise nehodlá měnit zaběhnutou praxi

22 Žádost Zuzany Roithové na předsedu EP o přidělení iniciativní zprávy „Přezkum letního času“ kompetentnímu výboru  12. 4. 2011 – žádost dle čl. 42 jednacího řádu EP a čl. 225 Smlouvy o fungování EU o projednání zrušení směrnice o úpravě letního času na základě negativních zdravotních dopadů a kvůli minimální úspoře energií

23 Zrušení změny času řešení č. 1 - zrušení zimního času - zimní čas není v EU harmonizován směrnicí - členský stát jej může zrušit ( legisl.mezera) Taktika: zrušit ZČ v ČR s odkladem na tři roky. Načasovaný problém pro jízdní řády EU by přinutil EK navrhnout harmonizaci přechodu na celoroční letní čas a předložit legislativní návrh EP a Radě. Většinový názor v EP a Radě by rozhodl, zda zavést celoročně LČ nebo ZČ.

24 Zrušení změn času – řešení č. 2. Občanská iniciativa (miliónová petice)  fáze ověřování podpisů  ochrana osobních údajů, včetně likvidace dat  povinnost zveřejnit údaje o případných sponzorech  EK projedná téma s organizátory občanské iniciativy + veřejné slyšení v Evropském parlamentu  EK zveřejní s odůvodněním, zda navrhne legislativní změnu

25 Občanská iniciativa - principy Lisabonská smlouva + nařízení č. 211/2011 stanovuje podmínky:  cílem OI: úprava sekundárního práva (nikoli Zakládacích smluv)  1 000 000 voličů (18 let) min. ze 7 členských států  min. počet podpisů na stát=počet europoslanců x 750 (v ČR -16 500)  organizační výbor OI: min. 7 členů z min. 7 států  pro komunikaci s EK si zvolí si 1 mluvčího + zást.  organizátoři i petenti jen fyzické osoby

26 Občanská iniciativa – principy  do 1. 1. 2012 - EK vydá prováděcí předpisy a software pro sběr podpisů na Internetu  zahájení po 1. 4. 2012  registrace OI u EK  podpisy sesbírané před registrací u Evropské komise jsou neplatné  po registraci je rok na sběr podpisů (možnost po internetu)  možné opakování

27

28 Zrušit letní nebo zimní čas? Kritérium - prodloužení světla ráno = = výhoda probouzení za světla např. v 7,00 hod.: a) 20 týdnů - střídání časů ( 29.9.-22.2. ) b) 24 týdnů - zrušení ZČ ( 29.9.–22.3. ) c) 23 týdnů - zrušení LČ : ( 6.11.-22.2. ) ( výpočet – východ slunce v Pra ze 2012 )

29 Zrušit letní nebo zimní čas? Kritérium -prodloužení světla večer např. v 19 hodin - výhoda pro volnočasové aktivity a bezpečnost: a) 26 týdnů - střídání časů (25.3.– 22.9.) b) 28 týdnů - zrušení ZČ (10.3.– 22.9.) c) 19 týdnů - zrušení LČ (17.4.– 25.8.) ( výpočet – západ slunce v Pra ze 2012 )

30

31 Řešení: 1. EU zruší směrnici o přechodu na letní čas (zůstane původní zimní čas celoročně): a)na základě iniciativy EK b)na základě návrhu členského státu c)na základě občanské iniciativy d)na základě výzvy Evropského parlamentu 1. ČR zruší přechod na zimní čas (tj. zavede celoroční letní čas): a)poslanec, skupina poslanců b)Senát ČR c)vláda d)zastupitelstvo kraje

32 Děkuji Vám za pozornost. Zuzana Roithová MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Mgr. Jiří Jirsa, MA; RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.


Stáhnout ppt "Zruší EU letní čas? MUDr. Zuzana Roithova, MBA poslankyně Evropského parlamentu, KDU-ČSL, ELS MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Mgr. Jiří Jirsa, MA; RNDr. Scarlett."

Podobné prezentace


Reklamy Google