Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů pověřených knihoven Jihomoravského kraje 26. 6. 2012 Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů pověřených knihoven Jihomoravského kraje 26. 6. 2012 Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů pověřených knihoven Jihomoravského kraje 26. 6. 2012 Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

2 VÝCHODISKA Vztahuje se na knihovny zapsané v evidenci MK ČR Všechna ustanovení mají povahu doporučení, nejsou- li totožná s ustanoveními KZ nebo prováděcí vyhlášky Pro krajské knihovny a knihovny působící ve velkoměstech se indikátory použijí přiměřeně s ohledem na funkci knihovny a její postavení ve městě Pokyn vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách z roku 1994 a návazné směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven z roku 2010

3 KATEGORIE A INDIKÁTORY Provozní doba knihovny pro veřejnost Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů Umístění knihovny v obci Plocha knihovny pro uživatele Studijní místa Přístup k internetu a informačním technologiím Webová prezentace knihovny Elektronický katalog knihovny na internetu Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání Měření spokojenosti uživatelů knihovny

4 PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatel20052011Počet hodin týdně Do 5005-10 3 2-3 501-1 00010-155-154 4 1 001-3 00015-2015-2311 12 3 001-5 00020-2523-2823 20 5 001-10 00025-3528-4028 26 10 001-20 00035-4540-4535 30 20 001-40 00045-50 42 40 40 001-50 a více 48 42

5 TVORBA KNIHOVNÍHO FONDU A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Doporučená hodnota před novelou Celostátní průměr 2002 Nová doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Částka v Kč/ 1 obyvatele 25-352230-4526

6 UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY V OBCI Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra. Docházková vzdálenost pro okruh přímé působnosti nemá přesáhnout 15 minut pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním prostředkem hromadné dopravy nebo autem. Pokud docházková vzdálenost přesáhne uvedený indikátor, je vhodné zajistit dostupnost knihovnických služeb zřízením pobočky, pojízdnou knihovnou nebo jiným způsobem.

7 PLOCHA KNIHOVNY URČENÁ PRO UŽIVATELE Indikátor: Knihovna má k dispozici nejméně 60m² na 1 000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1 000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny.

8 STUDIJNÍ MÍSTA PRO UŽIVATELE KNIHOVNY Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatelPočet studijních míst Do 5004 až 5 55 501-1 0006 až 8 67 1 001-3 0009 až 10 99 3 001-5 00010 až 18 14 5 001-10 00020 až 28 2217 10 001-20 00028 až 4028 až 70 3423 20 001-40 00040 až 7570 až 120 7633 40 001-75 a více120 a více 198105

9 PŘÍSTUP K INTERNETU A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celost. průměr 2009/2002 Počet obyvatelPočet stanic Do 5001 až 2 11 501-1 0002211 1 001-3 0002 až 3 22 3 001-5 0003 až 5 32 5 001-10 0005 až 75 až 1053 10 001-20 0007 až 1010 – 1584 20 001-40 00010 až 1515 až 20199 40 001-15 a více20 a více3613

10 WEBOVÁ PREZENTACE KNIHOVNY Webová prezentace knihovny musí zahrnovat alespoň tyto údaje: Název a sídlo knihovny, kontaktní údaje, název zřizovatele (provozovatele), stručnou charakteristiku knihovny, výčet oddělení (existují-li), provozní dobu, knihovní řád, přehled nabízených služeb, poplatky. Základním doporučeným údajem je odkaz na Souborný katalog ČR, další spolupracující knihovny a na centrální služby, např. Ptejte se knihovny. Webová prezentace je zpracována v souladu s pravidly tvorby přístupného webu s ohledem na potřeby zrakově a sluchově znevýhodněných uživatelů a uživatelů se sníženou hybností rukou nebo poruchami soustředění.

11 ELEKTRONICKÝ KATALOG KNIHOVNY (OPAC) NA INTERNETU Indikátor: Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu.

12 PRACOVNÍCI KNIHOVNY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ Indikátor: Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.

13 MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVNY Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny starších 15 let: Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dost dobré nebo velmi dobré. Škála pro hodnocení spokojenosti služeb knihovny : velmi dobré, dobré, přiměřené, špatné, velmi špatné. Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny do 15 let: Více jak 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobré. Škála pro hodnocení spokojenosti služeb knihovny: dobré, přiměřené, špatné.

14 Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb Na místní úrovni provádí provozovatel knihovny Na krajské úrovni krajská knihovna (případně ve spolupráci s pověřenými knihovnami) Na celostátní úrovni Národní knihovna ČR …nejméně jedenkrát za dva roky prostřednictvím internetu zveřejní knihovny výsledky Nejdéle po uplynutí každých pěti let budou indikátory porovnány se skutečným stavem VKIS

15 ZÁVĚR Knihovny by měly zvážit vypracování VÝROČNÍCH ZPRÁV, i když je nikdo oficiálně nechce (např. u obecních knihoven). Je to příležitost, jak: zviditelnit a propagovat činnost knihovny poskytnout zřizovateli (obci/městu) materiál, kterým může obohatit výsledky své ostatní činnosti informovat o standardu VKIS a poukázat na míru plnění jednotlivých ukazatelů. Průzkumy čtenářské spokojenosti mohou pomoci zlepšit image knihovny a ve výsledku služby, které nabízejí.


Stáhnout ppt "Porada ředitelů pověřených knihoven Jihomoravského kraje 26. 6. 2012 Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově."

Podobné prezentace


Reklamy Google