Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013 Tisková konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013 Tisková konference."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013 Tisková konference

2 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem, včetně vytváření vhodného prostředí pro podnikání Vytváření a zlepšování služeb pro podnikání Efektivní využívání všech zdrojů energií a surovin, především v energeticky náročných odvětvích Rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, posilování vazeb mezi VaV a průmyslovým sektorem Operační program Podnikání a inovace - Klíčový program podpory podnikatelského sektoru Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy

3 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu OPPI = Úspěšný operační program Celková alokace EUR, tj. 100,4 mld. Kč (z toho 85 % činí příspěvek z EU, 15 % ze SR) (kurz 27,35 Kč/€) Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci bezmála 105 mld. Kč V rámci dotačních programů OPPI: přijatých registračních žádostí přijatých plných žádostí v hodnotě 158,1 mld. Kč vydaných Rozhodnutí v hodnotě 82,8 mld. Kč Celkem z OPPI proplaceno 54 mld. Kč na účty podnikatelů (stav k )

4 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Konkurence- schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Proplaceno: 6,502 mld. Kč Reálné výstupy: Na podporu formou záruk bylo poskytnuto 4,410 mld. Kč (záruky za úvěry poskytnuty ve výši 11,4 mld. Kč v programech Záruka, Start) Na podporu formou úvěrů bylo poskytnuto 2,092 mld. Kč (úvěry v programech Progres a Start ve výši 3,9 mld. Kč) Dotační programy prioritní osy 1

5 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Konkurence- schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Celková alokace: 18,377 mld. Kč Proplaceno: 11,903 mld. Kč Reálné výstupy: V dotačních programech prioritní osy 2 (Rozvoj, ICT v podnicích, ICT a strategické služby) dosáhly podniky nárůstu přidané hodnoty ve výši 35,3 %, celková absolutní výše přidané hodnoty dosáhla u ukončených projektů 76,6 mld. Kč (z 56,6 mld. Kč nárůst o 20 mld. Kč) Tvorba nových pracovních míst a rozvoj lidských zdrojů nových pracovních míst - z toho nejvíc v programech Rozvoj a ICT v Podnicích, ICT a SS (cca míst) Příklad úspěšných projektů: Podporujeme např. nákup strojů a vybavení pro MSP i ve strukturálně postižených regionech, rozvíjíme komplexní SW aplikace pro další komerční využití, rozvíjíme IT trendy v oblasti programování, obnovujeme IT vybavení podniků Dotační programy prioritní osy 2

6 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Konkurence- schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Celková alokace: 12,136 mld. Kč Proplaceno: 6,463 mld. Kč Reálné výstupy: TJ uspořené energie 226 GWh elektřiny vyrobené z OZE Redukce skleníkových plynů Příklad úspěšných projektů: Podporujeme např. bezemisní technologie na výrobu elektrické a tepelné energie z odpadní biomasy, rekonstrukce parovodů, výstavby malých vodních elektráren, využití nových technologií ve výrobě elektrické energie Dotační programy prioritní osy 3

7 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Konkurence- schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Celková alokace: 28,473 mld. Kč Proplaceno: 11,891 mld. Kč Reálné výstupy: Na trh bylo uvedeno nových nebo inovovaných produktů U podpořených firem se inovované produkty z 17,4 % podílí na celkových tržbách, z celkových tržeb ve výši cca 373 mld. Kč se jedná o 65 mld. Kč Příklad úspěšných projektů: Podporujeme inovativní firmy v oblasti výroby léčiv a kosmetiky, biotechnologií, nanotechnologií, strojírenství, automobilovém průmyslu, výrobce inteligentních obalech nebo nových typů osvětlení Věda a výzkum – 4. a 5. prioritní osa 958 podpořených projektů VaV (Potenciál, Prosperita, Spolupráce), proplaceno 6,623 mld. Kč na VaV projekty (z plánovaných 18 mld. Kč celkem), nových vytvořených pracovních míst ve VaV Dotační programy prioritní osy 4

8 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Konkurence- schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Celková alokace: 25,070 mld. Kč Proplaceno: 13,880 mld. Kč Reálné výstupy: Vytvořeno míst pro školení Vytvořeno 29 podnikatelských inkubátorů a 62 vědecko- technologických parků Příklad úspěšných projektů: Rozvíjíme vědecko – výzkumný potenciál firem, transfer technologií mezi vysokými školami a firmami, podporujeme školící aktivity zaměstnanců, budujeme infrastrukturu pro podnikání formou rozšiřováním stávajících nemovitostí, podporujeme sítě klastrů aj. Dotační programy prioritní osy 5

9 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Konkurence- schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Celková alokace: 1,852 mld. Kč Proplaceno: 1,199 mld. Kč Reálné výstupy: Bylo podpořeno účastí českých podniků na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí Příklad úspěšných projektů: Podporujeme projekt Společných výstav a veletrhů, rozvíjíme české technologické malé a střední podniky na zahraničních trzích v projektu CzechAccelerator Dotační programy prioritní osy 6

10 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Podporujeme zejména malé a střední podniky Podpora z OPPI byla dosud z 91 % proplacena projektům MSP Více jak 2/3 podpory z každé prioritní osy OPPI připadá na projekty MSP Podpora prostřednictvím bankovních nástrojů je ze 100 % určena projektům MSP

11 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Proplacené prostředky v mld. Kč (dotační programy) Moravskoslezský a Jihomoravský kraj jsou nejúspěšnější Data k

12 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Podporujeme strukturálně postižené regiony jak z fondů EU, tak ze státních prostředků a přispíváme k růstu konkurenceschopnosti ČR Globální cíl je posilování konkurenceschopnosti ČR, v poslední době s velkým důrazem na strukturálně postižené regiony, aby byl naplněn rovněž cíl kohezní politiky snížení disparit mezi jednotlivými regiony Nově vyhlášené výzvy z OPPI (Inovace, Rozvoj) obsahují zvýhodnění pro podnikatele ze strukturálně postižených regionů Národní program REVIT bude spuštěn na podporu projektů v Moravskoslezském kraji a bude podnikatelům poskytovat zvýhodněné investiční a provozní úvěry

13 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Průběh čerpání OPPI Celkem od do : 13,683 mld. Kč

14 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Splněním pravidla n+2/ n+3 nedojde ke zrušení neuhrazených závazků podnikatelům ze strany Evropské unie Povinný limit n+2/ n+3 v roce 2013 s využitím zálohových plateb 1,705 mld. EUR Stav v souhrnných žádostech k ,721 mld. EUR Splnění pravidla n+2/ n+3 v roce 2013 při započtení pravidla total costs 2,014 mld. EUR OPPI splnilo povinnost pravidla n+2/n+3, fakticky poslalo na účet podnikatelům již 54 mld. Kč a tudíž nedojde k žádné ztrátě prostředků pro podnikatele přidělených Evropskou unií do tohoto programu. (stav k )

15 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Aktuálně otevřené výzvy Žádosti lze podávat i do interních projektů (Design pro konkurenceschopnost, Marketing SVV 2013 – 2014) Rozvoj ICT a strategické služby Inovace – inovační projekt

16 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Alokace: Kč Příjem RŽ: – Příjem PŽ: Podporované aktivity Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů ROZVOJ III. výzva, II. prodloužení

17 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Alokace: Kč Příjem RŽ: Příjem PŽ: Podporované aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací Zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením Zakládání a rozvoj datových center Zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY III. výzva, II. prodloužení

18 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Alokace: Kč Příjem RŽ: Příjem PŽ: Podporované aktivity Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) Transfer technologie - přenos technologie či technologického postupu včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví a know-how INOVACE – inovační projekt IV. výzva, III. prodloužení

19 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Vyhlášené výzvy OPPI – vliv změny kurzu Alokace OPPI stanovena v eurech Intervence ČNB - oslabení české měny vůči euru má dopad v podobě zvyšování korunového ekvivalentu této alokace Navýšení v řádu 6 mld. Kč Řídící orgán OPPI rozhodl o prodloužení příjmu žádostí do programů Inovace – inovační projekt a Rozvoj

20 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – nová výzva pro podnikatele na období Aktuálně připravovaná verze nového operačního programu na období 2014 – 2020 bude obsahovat podporu pro malé a střední podniky v následujících prioritních osách: PO 1„Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ PO 2„Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ PO 3„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ PO 4„Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

21 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 – 2020 – hlavní strategický dokument hospodářského růstu ČR Cílem MPO je především revize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) spočívající ve zjednodušení řízení SMK, jasné kvantifikaci strategických cílů za použití relevantních metrik a konečně revize počtu projektů s důrazem na ty, které reálně pomůžou české konkurenceschopnosti. Aktivity SMK napříč všemi rezorty pod vedením premiéra jako předsedy nově revidované Rady pro konkurenceschopnost a informační společnost a pod koordinovaným řízením MPO jako gestora celé SMK musí vést ke skutečnému posílení a udržení konkurenceschopnosti ČR a našich firem, musí vytvářet stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí pro rozvoj podnikání vhodné pro vytváření a udržení pracovních míst a stimulaci nových investic.

22 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 – 2020 – hlavní strategický dokument hospodářského růstu ČR Změna řízení SMK spočívá ve zjednodušení a zvýšení akceschopnosti Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) Nově schválená RVKIS bude mít pouze 13 klíčových členů v čele s premiérem oproti původním 24 členům RVKIS bude nově fungovat pouze ve 3 pracovních výborech (oproti původním 4) - Instituce, Infrastruktura a Inovace = zjednodušení celé struktury SMK z 9 pilířů na půdorys 3 pilířů Zastavíme dosavadní propad ČR (dle žebříčku WEF r místo a v r – cílem je být do 20. místa), ale hlavně začneme jako ČR dosahovat reálných prorůstových výsledků v posílení konkurenceschopnosti! Zaměříme se zejména na kvalitu státní správy, snížení administrativní a daňové zátěže, podporu kvalitního VaV a transfer výsledků do průmyslu, rozvoj dopravní infrastruktury, stabilitu a předvídatelnost ekonomického prostředí, orientaci na produkční segmenty s vyšší přidanou hodnotou, technické vzdělávání a inovace vyšších řádů.

23 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Děkuji Vám za pozornost !


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ministr průmyslu a obchodu Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013 Tisková konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google