Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náš obor nemá primární vzdělávání VH SČS 2014 Konané ve středu 19. 3. 2014 od 10:00 ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náš obor nemá primární vzdělávání VH SČS 2014 Konané ve středu 19. 3. 2014 od 10:00 ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích."— Transkript prezentace:

1 Náš obor nemá primární vzdělávání VH SČS 2014 Konané ve středu 19. 3. 2014 od 10:00 ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích

2  Navazuji na dřívější prezentace vzdělávání našich zaměstnanců a podporu konkurenceschopnosti v našem oboru.  Představuji zástupce Hospodářské komory ČR paní Ing. Kláru Šimotovou, která je projektovou manažerkou Odboru projektů a vzdělávání.  Společně budeme informovat o procesu,,nastartování“ možných prvních zkoušek v našem oboru.  Jako podpůrný materiál vám byly rozdány prospekty, které zachycují některé důležité informace

3 je veřejná služba, která se uskutečňuje ve shodě se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. (§ 1 školského zákona

4 podle školních vzdělávacích programů, které jsou tvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy příslušného oboru a stupně vzdělání. Dosud ale dobíhá platnost některých starších vzdělávacích programů. Přehled rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání základní vzdělávání základní umělecké vzdělávání Gymnázia střední odborné vzdělávání vzdělávání dospělých

5 Lidové Noviny, 11.3.2014, rozhovor: Ivo Jupa, hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací, vysvětluje, že člověk nemusí mít vždycky za sebou školu, aby mohl být považován za kvalifikovaného. Doklad o tom, co jsme se naučili, nemusí už dnes vydávat jen škola, kterou jsme navštěvovali po několik let. Ivo Jupa z Národního ústavu pro vzdělávání vysvětluje, že papíry můžete dostat i na dovednosti, které jste získali například praxí nebo od kamaráda, který vás zaškolil. Stačí dokázat před tak zvanou autorizovanou osobou, že umíte. Dosud už to udělalo přes 6000 lidí.

6  Národní soustava kvalifikací (NSK) Je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy, hodnoticí standardy a autorizovanou osobu) seskupené do jednotlivých úrovní. viz. www.narodni-kvalifikace.cz Je společným systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení. Umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech. Je mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce. Národní soustava kvalifikací není administrativní komplikací pro občany. Naopak, podporuje možnost prokázat kvalifikaci, pokud to zaměstnavatel bude vyžadovat, a možnost skládat zkoušky pro úplné kvalifikace bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu

7 Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Je žádoucí, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby tím byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní.

8 Sektorové rady jsou typem partnerství, který má na celostátní úrovni potenciál na to, aby ovlivnil celkový vývoj a vymezování povolání a kvalifikací v České republice.

9 Rychlý vývoj technologií, změny v dělbě práce, vývoj nových druhů zboží i služeb, globalizace a s ní související přesuny jednotlivých služeb i celých odvětví mezi státy i kontinenty. To vše způsobuje, že znalosti, dovednosti a kompetence získané v počátečním vzdělávání je třeba neustále rozvíjet a doplňovat. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace člověka potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.

10  Přichází –li se do firmy ucházet o místo,,Obsluha čerpací stanice“ - Dnes nemá žádné vysvědčení ani osvědčení o profesní kvalifikaci. - Zaměstnavatel nemá žádnou záruku zda uchazeč žádající o zaměstnání odpovídá potřebám a bude pro zaměstnavatele přínosem.  Téměř polovina občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali v učilištích a škole.

11  Budoucnost našich firem v kvalifikovaných odbornících  Vykonání zkoušky z profesní kvalifikace v našem případě,,Obsluha čerpací stanice“  Získání certifikátu, tedy ověření znalostí před autorizovanou osobou

12  Při výběru zaměstnanců využijete katalog Národní soustavy kvalifikací, kde se rychle orientujete v potřebných kompetencích, potřebných dovednostech až po mzdové zařazení.  Pro motivaci zaměstnanců se osvědčení o profesní kvalifikaci může se stát jedním z benefitů.  Od základu daně ve zdaňovacím období roku 2013 si můžete odečíst poplatky, které jste zaplatili za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7. Odpočet je možná nejvýše do 10 tis. Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13 000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15 000 Kč).zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

13  Někdy je firma nucena přistoupit k vnitřní restrukturalizaci či ke snižování stavů a pak je nutno zahájit nepopulární a do značné míry firmu zatěžující proces propouštění.  V této situaci lze doporučit jako filtr hodnocení zaměstnanců dle katalogu NSK  Zaměstnavatel může nabídnout odcházejícímu zaměstnanci úhradu za zkoušku z profesní kvalifikace jako odstupné a zvýšit tak i jeho hodnotu na trhu práce.

14  HK ČR a SČS ČR navazuje na spolupráci při zpracování žádosti o udělení autorizace pro PK obsluha čerpací stanice s PHL. Jsou uzavřeny společné dohody o provedení práce (DPP) pro letošní rok, tudíž nic nebrání v rozjezdu zkoušek této profesní kvalifikace. HK ČR má v tomto roce plán medializaci všech nově schválených zkoušek profesní kvalifikace. Vyzvednout nutnost proč posílat zaměstnance ke zkouškám ze znalostí a dovedností v daném oboru  Kromě zkoušky NSK se dále pracuje na přípravě podkladů pro možnou výuku učebního oboru,, Obsluha čerpací stanice s PHL“

15  Všem přítomným děkuji za pozornost a jsem připraven vám pomoci získávat kvalifikované pracovníky v našem oboru.  Pokud bude mít někdo zájem o prezentaci bude na stránkách našeho společenství. Martin Mikl místopředseda společenství


Stáhnout ppt "Náš obor nemá primární vzdělávání VH SČS 2014 Konané ve středu 19. 3. 2014 od 10:00 ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google