Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut turismu České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut turismu České republiky"— Transkript prezentace:

1 Institut turismu České republiky
Markéta Vogelová

2 Institut turismu České republiky
Založen v lednu 2013 Odbor agentury CzechTourism 2 oddělení Marketingový výzkum Regionální komunikace 7. dubna 2017

3 Jaké jsou hlavní cíle Institutu turismu?
Vytvářet informační a znalostní základnu pro CzechTourism i subjekty v CR Informovat o trendech v chování turistů, o jejich spotřebitelském a cestovatelském chování a preferencích Monitorovat vývoj turismu v ČR a v zahraničí Vytvářet vize a predikce cestovního ruchu 7. dubna 2017

4 Hlavní aktivity Institutu turismu
Marketingový výzkum Monitoring trendů v turismu a marketingu Vývoj nových produktů CR Komunikace s regiony a stakeholdery Poradenství v oblasti CR Mezinárodní spolupráce (ETC, UNWTO, Eurostat) 7. dubna 2017

5 Marketingový výzkum

6 Hlavní cíle Monitoring dlouhodobých trendů v příjezdovém, domácím a mezinárodním CR Predikce vývoje CR Monitoring Strategie cestovního ruchu ČR Sledování spotřebitelského a cestovatelského chování turistů na významných zdrojových trzích Hledání nových cest, jak propagovat Českou republiku jako destinaci

7 Primární výzkum Projekt Sběr dat – domácí cestovní ruch (cestovatelské chování, rozhodování, spokojenost s turistickou nabídkou a službami v regionu,…) Projekt Monitoring návštěvnosti ČR ( profily turistů, znalost a image ČR jako turistické destinace) Projekt Segmentace trhu významných strategických zemí Monitoring návštěvnosti na významných památkách Segmentace trhu cestovního ruchu (ČR a významné zdrojové trhy)

8 Sekundární výzkumy a analýzy
Nákup existujících studií (segmentace trhu, výjezdový CR zdrojových zemí, profily trhů, …) Analýza dat z ČSÚ, ČNB, Eurostatu, UNWTO, … Propojování našich primárních výzkumů s nakoupenými (např. Segmentace DCR + Lifestyle) Pracujeme např. se studiemi: Češi v síti LifeStyle 2012 The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2012

9 Co můžeme nabídnout partnerům v regionech?
Pravidelné informování o vývoji v oblasti CR a novinkách v činnosti Institutu (Newsletter) Asistence a konzultace při tvorbě strategických a programových dokumentů Zpracování analýz jako podklad pro strategické rozhodování Vytvoření konceptu integrovaného informačního systému pro destinaci Česká republika (soustředění informací o turismu od subjektů veřejného a případně i soukromého sektoru)

10 Regionální komunikace

11 Hlavní cíle Asistence a koordinace při tvorbě produktů CR – Manuál pro tvorbu turistických produktů Metodický dohled nad souladem regionálních strategií CR a strategie CzT Jednotná klasifikace TIC a rozvoj segmentu TIC - ve spolupráci s A.T.I.C. (Mystery shopping, monitoring návštěvnosti, výzkumy) – žádost o podporu

12 Hlavní cíle Komunikace s regionálními a krajskými koordinátory
Komunikace s dalšími zástupci regionů – destinační managementy Hledání průniků mezi marketingovými tématy agentury CzechTourism a regiony Komunikace kampaní agentury CzechTourism, tiskovin a dalších marketingových výstupů s regiony

13 Segmentace domácího cestovního ruchu
13

14 Segmentace DCR Cílová skupina = turisté; N = 3037; data v %

15 Jsem povahou spíš bavič a šašek.
Vždycky mi udělá radost, když někoho rozveselím nebo mu zvednu náladu. Představuju si, že v pekle hraje 24 hodin denně rádio Blaník My jsme se zbláznili do grilování. Proto vždycky nakoupím víc masa než jsme schopni sníst. Ta vůně přivábí i sousedy. Je nesmysl snažit se tam, kde to nikdo nevidí. Ať už cestou do práce nebo na rodinný výlet vždycky mi pěkná česká písnička v rádiu zvedne náladu. Jediné co můžu, je pracovat sám na sobě, a tím být ku prospěchu sobě i druhým.

16 Vlastnosti typické pro jednotlivé segmenty

17 Segmentace DCR SPORTOVCI AKTIVNÍ PAMÁTKÁŘI
Ze sedmi sledovaných segmentů Czech Tourismu jsou z hlediska LifeStyle segmentace nejvyprofilovanějším segmentem Sportovci. Poměrně odlišný LS profil mají i pasivní památkáři, lázeňští turisté a turisté vyhledávající církevní památky a také Aktivní památkáři. U těchto skupin je možné vytvářet cílenou LifeStyle zabarvenou komunikaci Naopak Pohodáři a Společenští turisté jsou velmi nevýrazní, bez výraznějšího tématu nebo zájmu, který by je jednoznačně charakterizoval a to ani z hlediska LS segmentace. Neexistuje jednoznačná forma komunikace pro tyto cílové skupiny Poznámka TNS Aisa: oproti celkové populaci jsou mezi turisty podle definice Czech Tourismu méně zastoupeny pasivnější segmenty jako Starostlivý a naopak je vyšší podíl aktivních individualistických LS segmentů jako Troufalí a Sebevědomí, ze kterých se rekrutuje velká část segmentu Sportovci. Jde jednoznačně o důsledek definice – v segmentu Starostlivých, ale občas i Družných je vyšší podíl nízkopříjmových skupin, které jak víme z výsledků studie LS 2012 cestování a podobné aktivity omezily nebo se jim nikdy ani příliš nevěnovaly.

18 Segmentace CzechTourism vs. LifeStyle

19 Značky – Nike, Adidas, Puma
Velmi často cestují i do zahraničí – hodně srovnávají, poměrně náročná cílová skupina. Obecně tráví nejvíce času mimo domov – zejména o víkendech. Sportovci V komunikaci je třeba je zaujmout, inspirovat, ne vést za ruku. Při trávení volného času je důležitá samostatnost až ctižádost, aktivity musí mít nějaký smysl, cíl, možnost překonat sám sebe Využívání moderních prostředků komunikace; chuť experimentovat, objevovat. Hlavní komunikační kanál on-line, vše interaktivní, specializované časopisy. Rádia – Evropa 2, Rádio 1 Značky – Nike, Adidas, Puma Apple, Samsung

20 Cestují výrazně častěji než jiné segmenty – v létě i zimě
Ze všech skupin se také sama nejvíce zajímá o podněty k cestování – kde strávit víkend, dovolenou. Aktivní památkáři Důležité jsou aktivity, kde mohou být mezi dalšími lidmi, zábava, zážitky i poznávání nových věcí Cestují výrazně častěji než jiné segmenty – v létě i zimě Komunikace musí být především hravá, vtipná, odlehčená – soustředěná na zážitek Rychle sdílí zkušenosti s ostatními – osobně i elektronicky, pokud jsou negativní, těžko je lze získat zpět. Hlavním médiem je internet. U TV a rádií dominují hlavní celoplošně soukromé kanály.

21 Markéta Vogelová ČCCR – CzechTourism Vinohradská 46, 120 41 Praha 2


Stáhnout ppt "Institut turismu České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google