Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V LEGISLATIVĚ 11. 3. 2010 David Pech David Borovský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V LEGISLATIVĚ 11. 3. 2010 David Pech David Borovský."— Transkript prezentace:

1 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V LEGISLATIVĚ 11. 3. 2010 David Pech David Borovský CityPlan spol. s r.o. www.cityplan.cz

2 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 2 1. část: 1. část: Energetická koncepce ve vztahu k legislativěEnergetická koncepce ve vztahu k legislativě Základní informace o Státní energetické koncepci a jejím současným aktualizovaným návrhemZákladní informace o Státní energetické koncepci a jejím současným aktualizovaným návrhem Územní energetická koncepceÚzemní energetická koncepce 2. část: 2. část: Přínosy a cíle Územní energetické koncepcePřínosy a cíle Územní energetické koncepce Statutární město Plzeň a ÚEKStatutární město Plzeň a ÚEK Příklad energeticky soběstačné obce KněžicePříklad energeticky soběstačné obce Kněžice Možné způsoby financování projektůMožné způsoby financování projektů Obsah a cíl příspěvku

3 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 3 Představení společnosti CityPlan CityPlan = multidisciplinární poradenská, konzultační a inženýrská společnost v oblastech:CityPlan = multidisciplinární poradenská, konzultační a inženýrská společnost v oblastech: DopravyDopravy EnergetikyEnergetiky Životního prostředíŽivotního prostředí Bezpečnosti kritické infrastrukturyBezpečnosti kritické infrastruktury Společnost založena v roce 1992Společnost založena v roce 1992 V současnosti 70 odborných pracovníkůV současnosti 70 odborných pracovníků Projekty pro soukromý i veřejný sektor:Projekty pro soukromý i veřejný sektor: Studie proveditelnosti, audity, ekonomické analýzyStudie proveditelnosti, audity, ekonomické analýzy Územní energetické koncepceÚzemní energetické koncepce Výzkumné úkoly domácí i zahraničníVýzkumné úkoly domácí i zahraniční Prováděcí projektové dokumentaceProváděcí projektové dokumentace Dotační projekty…Dotační projekty…

4 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 4 Středisko energetiky a životního prostředí Energetické audity jak pro sektor bydlení a občanské vybavenosti, tak i pro průmysl vybavenosti, tak i pro průmysl Průkazy energetické náročnosti budov Průkazy energetické náročnosti budov dle vyhl. 148/2007 Sb. dle vyhl. 148/2007 Sb. Termovizní měření Termovizní měření - Kontrola tepelně izol. vlastností pláště objektů, průmyslové aplikace

5 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 5 Další činnosti střediskaDalší činnosti střediska Projekty zateplování Projekty zateplování Poradenství při realizaci energeticky úsporných Poradenství při realizaci energeticky úsporných opatření (stavebně technická opatření, OZE…..) opatření (stavebně technická opatření, OZE…..) Optimalizace energetického hospodářství Optimalizace energetického hospodářství Posuzování realizací systémů OZE Posuzování realizací systémů OZE Posuzování vlivů na životní prostředí EIA Posuzování vlivů na životní prostředí EIA Územní plány Územní plány Vodní hospodářství Vodní hospodářství Zavádění systémů ISO 9001 a ISO 14000 Zavádění systémů ISO 9001 a ISO 14000 Zpracování žádostí o dotace na klíč Zpracování žádostí o dotace na klíč Projektový management Projektový management Energetická bezpečnost, kritická infrastruktura Energetická bezpečnost, kritická infrastruktura Vyhodnocování energetických koncepcí Vyhodnocování energetických koncepcí

6 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 6 Kontakt: CityPlan: Ing. David Pech Ing. David Borovský Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: +420 - 221 184 215 +420 - 221 184 214 (Ing. Daniel Bubenko) mobil: +420 - 603 267 173 +420 - 739 057 826 ( Ing. Daniel Bubenko ) fax: +420 - 224 922 072 e-mail: david.pech@cityplan.cz david.borovsky@cityplan.cz david.borovsky@cityplan.cz www: http://www.cityplan.cz

7 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 7 V ČR již před vstupem do EU existovaly předpisy směřující k účinnějším technologiím a postupům v oblasti energetiky. V ČR již před vstupem do EU existovaly předpisy směřující k účinnějším technologiím a postupům v oblasti energetiky. Na konci 90. let 20. století byly vytvořeny 2 základní zákony upravující oblast energetiky navazující na evropskou legislativu: Na konci 90. let 20. století byly vytvořeny 2 základní zákony upravující oblast energetiky navazující na evropskou legislativu: zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

8 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 8 Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a vede k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně ŽP v ČR. Zákon stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a vede k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně ŽP v ČR. Zákon popisuje tzv. koncepční materiály, které jsou povinné pro státní administrativu a veřejnoprávní administrativu: Zákon popisuje tzv. koncepční materiály, které jsou povinné pro státní administrativu a veřejnoprávní administrativu: Stanovuje pravidla pro tvorbu Státní energetické Stanovuje pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce (SEK) koncepce (SEK) Územní energetické koncepce (ÚEK) Územní energetické koncepce (ÚEK) Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, který zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem životního prostředíNárodní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, který zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí

9 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 9 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE (SEK) Vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Poslední úplné znění je dáno zákonem č. 61/2008 Sb. Vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Poslední úplné znění je dáno zákonem č. 61/2008 Sb. Strategický dokument s výhledem na 30 let vyjadřující cíle státu v energetickým hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany ŽP, sloužící i pro vypracování územní energetické koncepce (ÚEK) Strategický dokument s výhledem na 30 let vyjadřující cíle státu v energetickým hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany ŽP, sloužící i pro vypracování územní energetické koncepce (ÚEK) Návrh SEK vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a předkládá ho ke schválení vládě Návrh SEK vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a předkládá ho ke schválení vládě Naplňování SEK vyhodnocuje MPO min. 1 za 5 let a o výsledcích informuje vládu Naplňování SEK vyhodnocuje MPO min. 1 za 5 let a o výsledcích informuje vládu

10 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 10 Důvod aktualizace: Předchozí SEK byla schválena v roce 2004. V období od roku 2004 - 2009 došlo k řadě podstatných změn nejen v rámci energetického hospodářství ČR, ale i v jeho vnějším okolí, na které je potřeba reagovat: Předchozí SEK byla schválena v roce 2004. V období od roku 2004 - 2009 došlo k řadě podstatných změn nejen v rámci energetického hospodářství ČR, ale i v jeho vnějším okolí, na které je potřeba reagovat: Větší intenzita projevů důsledků nerovnoměrného rozdělení prvotních energetických zdrojů. Větší intenzita projevů důsledků nerovnoměrného rozdělení prvotních energetických zdrojů. Země se zdroji energie využívají přístup k některým zdrojům energie nástrojem pro ofenzivní prosazování jejich politiky Země se zdroji energie využívají přístup k některým zdrojům energie nástrojem pro ofenzivní prosazování jejich politiky Reakce – nutnost promyšlené koordinované energetické politiky Aktualizovaná Státní energetická koncepce proto obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky do roku 2050. Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize.Aktualizovaná Státní energetická koncepce proto obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky do roku 2050. Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize. Posláním energetiky je zajistit :Posláním energetiky je zajistit : spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR konkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínek konkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínek nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu standardních funkcí infrastruktury nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu standardních funkcí infrastruktury Návrh aktualizace SEK z 13.10.2009 Energetická bezpečnost, odolnost a soběstačnost

11 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 11 Aktualizovaná Státní energetická koncepce obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky do roku 2050. Aktualizovaná Státní energetická koncepce obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky do roku 2050. Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize. Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize.

12 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 12 Zdroj: BP Statistical Review of World Energy June 2007 Rozložení ověřených zásob fosilní energie

13 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 13 Světové rozmístění hlavních zdrojů neobnovitelné energie Ropa 59,3% zásob ropy se nachází na území 5 států Středního Východu:59,3% zásob ropy se nachází na území 5 států Středního Východu: Saudská Arábie (22%), Írán (11,4%), Irák (9,5%), Kuvajt (8,4%) a Spojené arabské emiráty (8%) Saudská Arábie (22%), Írán (11,4%), Irák (9,5%), Kuvajt (8,4%) a Spojené arabské emiráty (8%) 75% zásob ropy se nachází na území 8 států:75% zásob ropy se nachází na území 8 států: výše uvedené státy plus Rusko (6,6 %), Venezuela (6,6 %) a Libye (3,4 %) výše uvedené státy plus Rusko (6,6 %), Venezuela (6,6 %) a Libye (3,4 %) Kdo bude kontrolovat zmíněných prvních 5 států, bude kontrolovat světovou ekonomiku

14 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 14 Zemní plyn 55,7% zásob zemního plynu se nachází na území pouze 3 států: 55,7% zásob zemního plynu se nachází na území pouze 3 států: Rusko (26,3%), Írán (15,5%) a Katar (14%) Rusko (26,3%), Írán (15,5%) a Katar (14%) 75% světových zásob ZP se nachází na území 9 států: 75% světových zásob ZP se nachází na území 9 států: výše uvedené státy a dále Saudská Arábie (3,9 %), Spojené arabské emiráty (3,3%), USA (3,3%), Nigérie (2,9%), Alžírsko (2,5%) a Venezuela (2,4%) Uhlí 75 % světových zásob uhlí se nachází na území pouze šesti států: 75 % světových zásob uhlí se nachází na území pouze šesti států: USA (27,1%), Rusko (17,3%), Čína (12,6%), Indie (10,2%) a Austrálie (8,6%) USA (27,1%), Rusko (17,3%), Čína (12,6%), Indie (10,2%) a Austrálie (8,6%) V Evropě mají významnější zásoby ještě Ukrajina (3,8%), Polsko (1,5%),Německo (0,7%) a Česká republika (0,6%) V Evropě mají významnější zásoby ještě Ukrajina (3,8%), Polsko (1,5%),Německo (0,7%) a Česká republika (0,6%)

15 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 15Uran 50,7% zásob uranu se nachází na území pouze 3 států: Austrálie (24,1%), Kazachstán (17,2%), Kanada (9,4%)50,7% zásob uranu se nachází na území pouze 3 států: Austrálie (24,1%), Kazachstán (17,2%), Kanada (9,4%) 75 % světových zásob uranu se nachází na území pouze 7 států:75 % světových zásob uranu se nachází na území pouze 7 států: kromě uvedených dále ještě USA (7,2%), Jižní Afrika (7,2%), Namibie (5,9) a Brazílie (5,9%) kromě uvedených dále ještě USA (7,2%), Jižní Afrika (7,2%), Namibie (5,9) a Brazílie (5,9%)

16 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 16 Česká republika Těžba uhlí hnědého uhlí ČR

17 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 17 Těžba černého uhlí ČR

18 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 18 Předpokládané světové zásoby uhlí

19 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 19 Biomasa – využití dřevní štěpky v teplárenství Postupné ubývání zásob hnědého uhlí Postupné zvyšování podílu biomasy – dřevní štěpky v teplárenství. Předpokládané množství dostupné dřevní štěpky v ČR využitelné pro spalování v teplárenských provozech na úrovni cca 650 – 660 000 tun ročně Volné dostupné množství je již stávajícími a plánovanými projekty dopředu z velké části nasmlouváno Postupný přetlak poptávky nad nabídkou bude v naprosté většině regionů Čech a Moravy

20 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 20 Principy Státní energetické koncepce ČR Východisko je v prosazovaných politikách a záměrech EU jako celku celku Principy determinují nejen vizi, poslání, strategické priority a cíle energetické politiky, ale i rámec možných řešení Principy determinují nejen vizi, poslání, strategické priority a cíle energetické politiky, ale i rámec možných řešení

21 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 21 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR V současném návrhu aktualizace SEK je větší důraz kladen na energetickou bezpečnost. Základními prvky je přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů s udržením přiměřené dovozní závislosti, rozvoj infrastruktury, zvyšování odolnosti proti poruchám a schopnosti účinně řídit krizové stavy. V současném návrhu aktualizace SEK je větší důraz kladen na energetickou bezpečnost. Základními prvky je přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů s udržením přiměřené dovozní závislosti, rozvoj infrastruktury, zvyšování odolnosti proti poruchám a schopnosti účinně řídit krizové stavy. Posláním energetiky je zajistit : Posláním energetiky je zajistit : spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČRspolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR konkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínekkonkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínek nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu standardních funkcí infrastrukturynepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu standardních funkcí infrastruktury

22 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 22 1.Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové bilance v elektrizační soustavě jako základu stability, energetické bezpečnosti a odolnosti 2. Zvyšování energetické účinnosti ekonomiky a úspory energie v hospodářství i v domácnostech 3. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU Strategické priority SEK ČR

23 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 23 4. Podpora výzkumu a vývoje zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství s cílem obnovy a rozvoje technické inteligence 5. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déletrvajících krizí v zásobování palivy 6. Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí

24 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 24 Dílčí strategické cíle 5. priority SEK: Zajistit vybudování dostatečných kapacit pro připojení obnovitelných zdrojů a zajistit legislativní a administrativní nástroje pro začlenění obnovitelných zdrojů do regulačních služeb a řízení elektrizační soustavyZajistit vybudování dostatečných kapacit pro připojení obnovitelných zdrojů a zajistit legislativní a administrativní nástroje pro začlenění obnovitelných zdrojů do regulačních služeb a řízení elektrizační soustavy Provést obnovu a rozvoj distribučních sítí zajišťujících udržení spolehlivosti DS. Zajistit kapacitní rezervy pro situace nárazového využívání elektřiny jako substitučního energetického zdroje v krizových případechProvést obnovu a rozvoj distribučních sítí zajišťujících udržení spolehlivosti DS. Zajistit kapacitní rezervy pro situace nárazového využívání elektřiny jako substitučního energetického zdroje v krizových případech Zabezpečit schopnost DS v případě rozpadu přenosové sítě pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu. V této souvislosti zajistit aktualizaci územních energetických koncepcí krajů tak, aby směřovaly k zabezpečení schopností ostrovních provozu v havarijních situacíchZabezpečit schopnost DS v případě rozpadu přenosové sítě pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu. V této souvislosti zajistit aktualizaci územních energetických koncepcí krajů tak, aby směřovaly k zabezpečení schopností ostrovních provozu v havarijních situacích

25 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 25 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE (ÚEK) Vzchází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy na úrovni kraje, statutárních měst a hl. m. Prahy. Cíl: vytvoření podmínek pro hospodárné nakládání s energií v souladu s ochranou ŽP a šetrné nakládání s přírodními zdroji energie Povinnost zpracovat ÚEK: Krajské úřadyKrajské úřady Magistrát hl. m. PrahyMagistrát hl. m. Prahy Magistráty statutárních městMagistráty statutárních měst Obce mohou pro svůj územní obvod či jeho část pořídit v přenesené působnosti ÚEK v souladu se SEK. ÚEK je podklad pro územní plánování. Obce mohou pro svůj územní obvod či jeho část pořídit v přenesené působnosti ÚEK v souladu se SEK. ÚEK je podklad pro územní plánování.

26 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 26 ÚEK se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby se doplňuje a upravuje Základní obsah ÚEK: rozbor trendů vývoje a poptávky po energii rozbor trendů vývoje a poptávky po energii rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií vyhodnocení využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET)vyhodnocení využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadůhodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energiehodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie Řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepceŘešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce

27 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 27 O postupných krocích i průběžných výsledcích by měli být v rámci tzv. Komunikační strategie informováni: představitelé obcí, představitelé obcí, kraje, kraje, příslušné orgány státní správy včetně pracovníků příslušné orgány státní správy včetně pracovníků obcí vykonávajících přenesenou působnost, obcí vykonávajících přenesenou působnost, představitelé provozovatelů energetických zdrojů představitelé provozovatelů energetických zdrojů představitelé distributorů energie představitelé distributorů energie odborná i zainteresovaná veřejnost odborná i zainteresovaná veřejnost

28 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 28 CityPlan spol. s r.o. DĚKUJI ZA POZORNOST Kontakt: David Pech, David Borovský Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 420 - 221 184 215 mobil: 420 - 603 267 173 fax: 420 - 224 922 072 Email: david.pech@cityplan.cz david.borovsky@cityplan.cz www: http://www.cityplan.cz


Stáhnout ppt "Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V LEGISLATIVĚ 11. 3. 2010 David Pech David Borovský."

Podobné prezentace


Reklamy Google