Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky Část první Ing. Věra Svobodová Bibliotheca academica 30. - 31. 10. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky Část první Ing. Věra Svobodová Bibliotheca academica 30. - 31. 10. 2013."— Transkript prezentace:

1 Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky Část první Ing. Věra Svobodová Bibliotheca academica 30. - 31. 10. 2013

2 Trocha historie i současnosti 1.Programy výzkumu, vývoje a inovací MŠMT  1998 – 2000 LB rozvoj informační infrastruktury  2000 – 2003 LI Informační zdroje pro výzkum a vývoj  2004 – 2008 1N Informační infrastruktura výzkumu  2009 – 2011 VZ (INFOZ) Informační zdroje pro výzkum  2013 – 2017 LR Informace – základ výzkumu (1253 mil Kč)  v rámci institucionální podpory dostává AV ČR dotaci na konzorcium Web of Knowledge (2012 – 2015) 2.Operační program Výzkum, vývoj pro inovace (700 mil) Účelové financování = soutěž jednotlivých projektů strana 2

3 strana 3 Identifikace výzvy Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Prioritní osa 3 – Komercionalizace a popularizace vědy Oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV Číslo výzvy 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Datum vyhlášení výzvy 1.srpna 2011 Datum ukončení výzvy 4. ledna 2012 (posléze posunuto na 20. 1. 2012) Příjem registračních žádostí 1. listopadu - 4. ledna /20. ledna 2012 Systém sběru žádostí kolová výzva Plánovaná alokace 700 mil. Kč

4 Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Vyhlašovatelem a poskytovatelem podpory je MŠMT ČR, Řídící orgán OP VaVpI. Základní východiska výzvy: dostupnost zdrojů je základním předpokladem produkce kvalitních výsledků VaV sféry, v ČR je dostupnost vědeckých IZ pro širší odbornou veřejnost nedostatečná vědecké knihovny, zejména mimopražské s regionální působností se nacházejí v nevyhovujícím stavu Podporované aktivity: primárně pořízení licencí EIZ a listinných zdrojů, sekundárně obnova podpůrné infrastruktury jako je pořízení a obnova hw a sw, vybavení knihoven a studoven nábytkem, specializovanými knihovnickými technologiemi. strana 4

5 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven strana 5 Informační zdroje v prvních sedmi prioritách aplikovaného výzkumu a vývoje: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje Molekulární biologie a biotechnologie Energetické zdroje Materiálový výzkum Konkurenceschopné strojírenství Informační společnost Bezpečnost a obrana Z oblasti podpory byl vyloučen region hl. m. Prahy. Doba řešení projektů 30 měsíců (2013 - ½ 2015), pět let udržitelnost - první tři roky udržitelnosti mohly být hrazeny z projektů. Řešitelé reagovali zkrácením doby řešení projektů do cca konce roku 2014, v roce 2017 končí úhrada zdrojů z projektových prostředků, 2018-2019 na základě uzavřených smluv uhradit z vlastních prostředků výzkumných organizací. role AKVŠ – koordinace (schůzky v Olomouci, Pardubicích, Praze)

6 Seznam řešených projektů v rámci výzvy 4.3 OP VaVpI strana 6 číslo projektunázevřešitel CZ.1.05/3.2.00/12.0225 Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory Masarykova Univerzita CZ.1.05/3.2.00/12.0226 Informační infrastruktura výzkumu pro techniku Vysoká škola báňská – TU Ostrava CZ.1.05/3.2.00/12.0227 MENDELU RESEARCH LIBRARY Mendelova univerzita v Brně CZ.1.05/3.2.00/12.0228 Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd Univerzita Palackého v Olomouci CZ.1.05/3.2.00/12.0229 VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj UJEP CZ.1.05/3.2.00/12.0230 SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR Západočeská univerzita v Plzni CZ.1.05/3.2.00/12.0231 Chemické elektronické informační zdroje pro VaV Univerzita Pardubice CZ.1.05/3.2.00/12.0232 STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně CZ.1.05/3.2.00/12.0233 RELICEO Masarykův onkologický ústav CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

7 Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013 Důsledky a komplikace bez Prahy - rozpad konzorcií z INFOZu, snížil se počet členů zahraniční dodavatelé museli přizpůsobit systém nabídky zdrojů (-), ale získali dlouhodobý kontrakt (+), u multioborových zdrojů nutnost upravit portfolio tak, aby splňovalo „sedm priorit“ bez humanitních a společenských věd, doporučení ŘO vyčerpat 75 % schválených způsobilých výdajů v prvním roce – z předplatného (náklady stávajícího roku) se staly investice (jedna platba na více let) se všemi důsledky (evidence v majetku, odpisy, pojištění…) včetně zmatku v hlavách pracovnic ekonomických oddělení díky doporučení hodnotícího panelu expertů snížit ceny zdrojů tak, aby mohly být financovány všechny projekty (8 + 2), se do obecného povědomí zaryla fáma, že v ČR se zdroje nakupovaly a nakupují draze strana 7

8 Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013 Důsledky a komplikace (2) rozpor mezi názvem výzvy a průběhem negociačního řízení, kdy byly ze strany ŘO silně kráceny výdaje na podpůrnou infrastrukturu (obnovu počítačového vybavení, vyřazena technologie RFID…) z názvu výzvy často vedení univerzit pochopilo, že se jedná o možnost financování vybavení knihovny, což v důsledku nebyla pravda zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách - i když producent doloží, že je vlastníkem zdroje, popřípadě má v ČR výhradní zastoupení, musí se zdroj soutěžit, minimálně přes JŘBU se všemi zákonnými lhůtami a postupy plus ex ante kontrola ŘO, ex post kontrola ŘO… „sčítací paragraf“ pro určení předpokládané hodnoty VZ za organizaci administrativní náročnost vznikl propletenec vzájemného partnerství… strana 8

9 Příklad Mendelovy univerzity v Brně VaVpI: řešitel projektu MENDELU RESEARCH LIBRARY, v rámci kterého jsou partnery JČU, VFU, MU, UTB a UJEP MENDELU partnerem v projektech: UPOL - Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd UJEP - VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj UTB - STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj ZČU - SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR LR:MENDELU partnerem v projektech: NTK - Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání VŠE - Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum ZČU - Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory NK - Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory Akademie věd ČR - konzorcium Web of Knowledge strana 9

10 Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013 Do budoucna Změnit stávající způsob financování EIZ - účelové financování je nevyhovující Licenční centrum jako služba výzkumným organizacím – krok správným směrem strana 10


Stáhnout ppt "Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky Část první Ing. Věra Svobodová Bibliotheca academica 30. - 31. 10. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google