Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regiony Asie Jihozápadní Asie Zmáčkni klávesu F5

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regiony Asie Jihozápadní Asie Zmáčkni klávesu F5"— Transkript prezentace:

1 Regiony Asie Jihozápadní Asie Zmáčkni klávesu F5
2 Zmáčkni klávesu F5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Úkol pro dvojice a čtyřčlennou skupinu.
Jihozápadní Asie Úkol pro dvojice a čtyřčlennou skupinu. 1. Části A a B vypracujte ve dvojicích, porovnejte správnost s údaji na interaktivní tabuli a zapište do pracovního listu. 2. Části C, D, E, F si rozdělte v čtyřčlenné skupině a každý zpracujte jednu z nich. Zapište do pracovního listu a ve skupině pak předejte údaje ostatním. Za skupinu prezentujte jednu část podle pokynů vyučujícího. A. Poloha, přírodní podmínky B. Obyvatelstvo C. Turecko, Izrael D. Státy Arabského poloostrova E. Irák, Írán, Afghánistán F. Kavkaz 2 Potřebujete: Atlas světa, pro část E – připojení na internet.

3 , ústící do Perského zálivu.
Jihozápadní Asie Obyvatelstvo Turecko, Izrael Arabský poloostrov Irák, Írán Kavkaz A. Poloha a přírodní podmínky 2 Podle obrázku doplňte popis polohy a přírodních podmínek. Dohodněte se na správném doplnění textu. Zkontrolujte podle atlasu. Po kontrole doplňte do pracovního listu. Jihozápadní Asii ohraničuje na západě a , na jihozápadě , na jihu a na severu . Téměř polovinu plochy regionu vyplňuje (plochou 2,7 mil. km² je největším poloostrovem Země). Druhým největším poloostrovem regionu je Mezi Rudým a Středozemním mořem leží Území regionu je převážně hornaté. Na poloostrově Malá Asie se nachází , mezi Černým a Kaspickým mořem pohoří Ve východní části regionu leží pohoří (řazeno od západu na východ): , , , Nejvýznamnější nížinou je: , kterou protékají řeky a , ústící do Perského zálivu.

4 Jihozápadní Asie A. Poloha a přírodní podmínky
Obyvatelstvo Turecko, Izrael Arabský poloostrov Irák, Írán Kavkaz A. Poloha a přírodní podmínky 2 Výběrem z nabídky pod čarou vytvořte stručnou charakteristiku přírodních podmínek (klávesa Esc, po úpravě Shift + F5). Po kontrole vyučujícím doplňte do pracovního listu. tektonicky neklidná oblast bohat á naleziště černého uhlí dlouh é a studen é zimy bohat á naleziště ropy převážně nížinaté území such á a hork é l é ta savany dlouh é a m í rn zimy dostatek srážek vlhk á a hork l é ta převážně n í ž inat é ú zemí převážně hornaté území rozsáhlá území s pouštěmi

5 Jihozápadní Asie B. Obyvatelstvo
Poloha a přír. podmínky Turecko, Izrael Arabský poloostrov Irák, Írán Kavkaz B. Obyvatelstvo 2 1. Region má vysoký podíl městského obyvatelstva. 2. Většina obyvatel vyznává islám. 3. Největší hustota osídlení je u pobřeží. 4. Nejhustěji je osídlen Arabský poloostrov. 5. Většina obyvatel je bílé rasy. 6. Většinu obyvatel poloostrova Malá Asie tvoří Arabové. 7. Obyvatelstvo jz. Asie tvoří především Arabové, Turci, Peršané, Židé. 8. Většina obyvatel jz. Asie vyznává křesťanství. Wikipedie: 9. Nejrozšířenějšími jazyky v regionu jsou:  arabština, perština, turečtina. Dohodněte se, která tvrzení jsou pravdivá, a kliknutím označte. Po kontrole vyučujícím zapište do pracovního listu. Arabové Náboženství

6 Jihozápadní Asie C. Turecko, Izrael a jeho sousední státy
Poloha a přír. podmínky Obyvatelstvo Arabský poloostrov Irák, Írán Kavkaz C. Turecko, Izrael a jeho sousední státy 2 Vyhledej v atlase a doplň názvy států označených na obrázku: Urči z výběru správně stát. Prohlédni si prezentaci a využij atlas. Prezentace poloha: poloostrov Malá Asie židovství (judaismus) Ankara, Istanbul Jeruzalém vnitrozemský stát sousedící státy: Turecko, Izrael Davidova hvězda na vlajce

7 Jihozápadní Asie D. Státy Arabského poloostrova
Poloha a přír. podmínky Obyvatelstvo Turecko, Izrael Irák, Írán Kavkaz D. Státy Arabského poloostrova 2 Vyhledej v atlase a doplň názvy států Arabského poloostrova: Nápověda Prezentace Doplň charakteristiku přírodních podmínek: Největší poloostrov na světě pokrývají především Pouze jižní pobřeží je úrodné a zemědělsky využívané. Při pobřeží zálivu se nacházejí největší zásoby ropy na Zemi. Podnebí je O který stát jde? Doplň: Je největším státem jz. Asie. Díky těžbě ropy patří také k nejbohatším státům V jihozápadní části země leží Mekka, největší poutní místo muslimů.

8 Jihozápadní Asie 1 2 3 E. Irák, Írán, Afghánistán
Poloha a přír. podmínky Obyvatelstvo Turecko, Izrael Arabský poloostrov Kavkaz E. Irák, Írán, Afghánistán 2 O který stát jde? Využij odkazy na Wikipedii. Irák Írán Aghánistán Počtem obyvatel a rozlohou patří mezi 20 nejlidnatějších a největších zemí světa. Bohatá ložiska ropy a zemního plynu.  Základem místního hospodářství je těžba ropy, jejíž zásoby jsou třetí největší na světě. Významnou menšinu obyvatelstva tvoří Kurdové. Hlavním městem je Bagdád. Velmi chudá země, vysoce závislá na zemědělství a chovu dobytka. Pěstování máku na výrobu opia (je největším výrobcem heroinu na světě).  Najdi společné znaky států a napiš je. Využij atlas, odkazy na Wikipedii.

9 Jihozápadní Asie F. Kavkaz
Poloha a přír. podm. Turecko, Izrael Arabský poloostrov Irák, Írán obyvatelstvo F. Kavkaz 2 Vyhledej v atlase a doplň názvy kavkazských států označených na obrázku. Prezentace Doplň: Pohoří Kavkaz se dělí na a Nejvyšším vrcholem je : O který stát jde? nejlidnatější stát regionu hlavní město Baku těžba ropy na pobřeží Kaspického moře převážně muslimové

10 Arabský poloostrov X. Zajímavosti Satelitní snímek
3 4 Arabský poloostrov je nevětším poloostrovem na zemi, má rozlohu 2,8 milionu km². Je ohraničen Rudým mořem, Perským zálivem a Arabským mořem. Povrch tvoří především pouště. Největším přírodním bohatstvím jsou obrovské zásoby ropy a zemního plynu. 

11 Mekka a Medína X. Zajímavosti Medína Mekka Mešita v Mekce
5 2 Hlavní etnikum poloostrova tvoří Arabové a dominantním náboženstvím je islám. Mekka a Medína jsou posvátná místa muslimů. Ve městě Mekka se narodil zakladatel islámu, prorok Muhammad. Islám přikazuje muslimům vykonat alespoň jednou za život pouť do Mekky.

12 Dubaj X. Zajímavosti 6 7 Dubaj je druhým největším emirátem Spojených arabských emirátů. Nachází se zde nejvyšší mrakodrap světa Burdž Chalífa, vysoký 828 metrů. Další zajímavostí jsou uměle vytvořené ostrovy ve tvaru palmy. 8 2

13 Pohoří Kavkaz X. Zajímavosti Elbrus (5 642 m n. m.)
Kavkaz (satelitní snímek) 9 10 Kavkaz – velehorské pásmo mezi Černým a Kaspickým mořem. Je součástí alpsko-himálajského systému a dělí se na Velký Kavkaz a Malý Kavkaz. Velký Kavkaz má délku přes 1000 km. Nejvyšší horou pohoří je Elbrus (5 642 m n. m.). Oblast je tektonicky neklidná a jsou zde častá zemětřesení (nejničivější bylo v roce 1988, při němž zahynulo kolem 25 000 lidí).

14 Region Kavkaz X. Zajímavosti
Severní část regionu je součástí Ruska. Jižní část, ležící mezi Velkým a Malým Kavkazem, je označována jako Zakavkazsko. Nacházejí se zde státy  Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán a autonomní republika Ruské federace – Čečensko. 11

15 Ázerbájdžán X. Zajímavosti
Hlavní město Baku ne pobřeží Kaspického moře 12 Ázerbájdžán je nejlidnatějším státem regionu. Většina obyvatel se hlásí k islámu. Hlavním odvětvím hospodářství je ropný průmysl. Ropa se těží při pobřeží Kaspického moře. Hlavním městem je přístav Baku (obrázek), s více než dvěma miliony obyvatel. 13

16 Turecko X. Zajímavosti Ankara Istanbul Turecko leží na poloostrově Malá Asie, jeho menší část zasahuje do Evropy. Hlavním městem je Ankara, ležící ve vnitrozemí. Největším městem a střetem evropské a orientální kultury je Istanbul. V hospodářství je významný turistický ruch. Turisté vyhledávají především pláže na pobřeží a také památky, dokládající bohatou historii země. 14 15 Istanbul 16

17 Izrael X. Zajímavosti Izrael patří mezi hospodářsky nejvyspělejší státy Asie. Většinu obyvatelstva tvoří Židé a na rozdíl od okolních států nevyznávají islám, ale židovství (judaismus). Mezi nejvýznamnější odvětví průmyslu patří: průmysl letecký komunikační elektronický zbrojní potravinářský zpracování diamantů výroba dopravních prostředků Je zde vysoká úroveň vědy a školství. 17 18

18 Jeruzalémský technologický park
X. Zajímavosti Jeruzalém je hlavním městem Izraele. Jedná se o nejlidnatější město země a duchovní centrum národa. Je to posvátné místo pro křesťany, židy i muslimy. 19 20 Zeď nářků. Poutníci z celého světa zde vyslovují své modlitby. Zvykem je motlitbu napsanou na lístku vsunout do zdi mezi kameny. Jeruzalémský technologický park

19 Zdroje: Klímová, Eva. Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s., 2007, vyd. Curtis Commons.wikimedia.org:Asia Map Plain.PNG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_Map_Plain.PNG>. Hautala. Commons.wikimedia.org: Arabian Peninsula dust SeaWiFS.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arabian_Peninsula_dust_SeaWiFS.jpg>. Koba-chan. Commons.wikimedia.org: Rice 02.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topographic90deg_N0E0.png>. Ali Imran. Commons.wikimedia.org: Supplicating Pilgrim at Masjid Al Haram. Mecca, Saudi Arabia.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Supplicating_Pilgrim_at_Masjid_Al_Haram._Mecca,_Saudi_Arabia.jpg>. H005. Commons.wikimedia.org: DubaiSkyscrapers2.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DubaiSkyscrapers2.jpg>. Majestic. Commons.wikimedia.org: Palm Island Resort.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Palm_Island_Resort.jpg>. Diaa abdelmoneim. Commons.wikimedia.org: ImresoltBurjDubai.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:071018ImresoltBurjDubai.jpg>. Bdk. Commons.wikimedia.org: Caucasus.A m.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caucasus.A m.jpg>. Crapload. Commons.wikimedia.org: Elbrus 2008.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elbrus_2008.jpg>. Jklamo. Commons.wikimedia.org: Caucasus-political cs.svg[online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caucasus-political_cs.svg>. Sahrazad. Commons.wikimedia.org: Bay in Baku.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bay_in_Baku.JPG>. Rei-artur. Commons.wikimedia.org: LocationAzerbaijan.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationAzerbaijan.svg>. The Emirr. Commons.wikimedia.org: Turkey (orthographic projection).svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turkey_(orthographic_projection).svg>. The Emirr. Commons.wikimedia.org: Flag of Turkey.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Mehmet Kerem Tuncay. Commons.wikimedia.org: Skyline of Maslak in Istanbul on June jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skyline_of_Maslak_in_Istanbul_on_June_23_2005.jpg>. Typhix. Commons.wikimedia.org: Flag of Israel.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Israel.svg>. Sidorov, Nicolay. Commons.wikimedia.org: LocationIsrael.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationIsrael.svg>. Amoruso. Commons.wikimedia.org: Western-wall-plaza.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Western-wall-plaza.jpg>. Eran. Commons.wikimedia.org: TechnologyGarden. JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TechnologyGarden.JPG>.


Stáhnout ppt "Regiony Asie Jihozápadní Asie Zmáčkni klávesu F5"

Podobné prezentace


Reklamy Google