Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20.11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20.11. 2014."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ

2 OBSAH Výsledky jednání Repre komise I. Rozpočet 2015 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ

3 I. ROZPOČET 2015 – předložený PS  Vysoké školy bez výdajů na programy EU tis. Kč - 1,28% = 279 mil. Kč při srovnatelném započtení spolufinancování OP VaVpI ve výši 241 mil. Kč činí pokles 38 mil.Kč = - 0,17% Podíl plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči odhadovanému HDP 2015 = 0,51 % (v roce ,54%, nejvíce v roce ,66%)

4 Změny  Usnesení vlády z – zvýšení výdajového okruhu Vysoké školy oproti rozpočtu předloženému PS o 400 mil. Kč  Změna podílu provozních výdajů na činnost a prostředků programového financování z 91,44:8,56 na 89,45:10,55 znamená snížení prostředků na provoz o 438 mil. Kč a zvýšení programového financování o 400 mil. Kč

5 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis Varianta B (rozpis+400 ) Rozpis Meziroční změna ( ) Rozpis Meziroční změna ( ) Výchozí hodnota -ukazatel rozpočtu VŠ Vlivy na částku k rozpisu výdajů na činnost Navýšení o spolufinancování VaVpI (převedeno na sk. IV) Navýšení o 400 mil. Kč ve variantě B snížení o EDS/SMVS snížení o převod na sk. VI (mezinár. spolupráce vč. činnosti) K rozpisu na činnost Návrh MŠMT

6 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis Varianta B (rozpis+400) Rozpis Meziroční změna ( ) Rozpis Meziroční změna ( ) Rozpis rozpočtu na činnnost - celkem Rozpočtový okruh I, Institucionální část Rozpočtový okruh II, Sociální záležitosti studentů Rozpočtový okruh III, Rozvoj vysokých škol Rozpočtový okruh IV, Mezinárodní spolupráce Závěr Repre komise - Nesnižovat rozpočtový okruh III. Rozvoj VŠ

7 II. Úprava Pravidel ….. 1. Podklady pro jednání Repre komise - navržena změna poměru ukazatelů A:K v rámci RO I ze současných 77,5:22,5 na 75:25 – projekce do rozpočtových dat 2014 přináší změny v rozmezí -2,41 až +0,88 ( nárůst u 7 škol) P RVŠ - neschválilo návrh na změnu poměru těchto ukazatelů. Závěr Repre komise – změna poměru A:K na 76:24

8 2. Podklady pro jednání - v rámci ukazatele K a) zrušení indikátoru Mezinárodní granty, jeho váhu 5% vrátit ke stavu 2013 – RIV+3 a Účelové NIV +2% - projekce do dat ,05 až +1,12 (pokles u 7 škol) P RVŠ neschválilo návrh na zrušení tohoto indikátoru Závěr Repre komise – Mezinárodní granty zrušit b) snížení váhy indikátoru Nezaměstnanost z 32% na 16% - projekce do dat ,3 až +2,78 (nárůst u 9 škol) P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – Nezaměstnanost snížit na 16%

9 c ) navýšení váhy indikátoru RUV na 3,0 či 3,5% - naprosto otevřený přístup všech škol majících výstupy RUV - ze 13 zapojených do rozpočtu 2014 na 22 (resp. 21) pro rozpočet roku Body RUV po certifikaci 2014 Název Celkem podíl2013 Celkem podílRozdíl podílů AMU , , ,0051 AVU , , ,0034 JAMU , , ,0143 VŠUP , , ,0060 ČVUT , ,040200,0038 OU , , ,0025 SU , ,032300,0023 TUL , , ,0009 UJEP , ,056850,0033 Upa , ,003870,0004 UTB , ,040410,0016 VUT , ,074500,0004 ZČU , , ,0022 UP 00, ,003960,0040 JČU 00, ,001080,0011 MENDELU 00, ,001290,0013 MU 00, ,001620,0016 UHK 00, ,008110,0081 UK 00, ,005800,0058 VŠB-TUO 00, ,000760,0008 VŠE 00, ,000080,0001 VŠCHT 00000,000000,0000 Celkem

10 P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – RUV zvýšit na 3,5% (navýšení o 1,5% učinit ze sníženého indikátoru nezaměstnanosti ) 3. Podklady pro jednání – uk. D Internacionalizace nerozdělovat plošně, ale na základě 7 nových indikátorů P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – změnu provést, upřesnit způsob výpočtu výše příspěvku

11 4. Podklad pro jednání - uk. A – výpočet limitu financovaných studentů navyšován u škol, které přijmou studenty v souvislosti s výzvou na podporu doplnění kvalifikace pedagogů RgŠ P RVŠ návrh odmítlo – jde o státní objednávku, která by měla být finančně zajištěna mimo rozpočet VVŠ a ne na jeho úkor. Závěr Repre komise – navržená změna výpočtu limitu uk. A bude provedena 5. Podklad pro jednání – uk. F – zvýšení pravomoci řešitelů provádět změny uvnitř schváleného rozpočtu bez souhlasu MŠMT P RVŠ s návrhem souhlasilo Závěr Repre komise – navržená změna bude provedena

12 6. Zbývající závěry jednání Repre komise a) zahájit jednání o rozpočtu 2016 již v lednu 2015 jak na úrovni MŠMT (Pravidla….), tak s MF b) na prosincovém jednání Repre komise projednat modelové výpočty variantních dopadů změn v Pravidlech na datech roku 2014 ( přijaté úpravy jednotlivých indikátorů K včetně rozdělení zbývajících % sníženého indikátoru nezaměstnanosti ) a zahájit jednání o limitech A pro rok 2016 c) školami požadované výjimky z limitů A předkládat a projednávat v Repre komisi d) byly schváleny KEN nově akreditovaných oborů

13 Návrh usnesení  Sněm RVŠ bere na vědomí informace z jednání Repre komise  Sněm RVŠ obecně podporuje posílení finančních nástrojů podporujících excelenci vysokých škol při naplňování vize jejich činnosti. Sněm RVŠ nicméně zdůrazňuje, že posilování těchto nástrojů musí být spojeno s celkovým nárůstem finančních prostředků na činnost vysokých škol.  Sněm RVŠ opětovně upozorňuje jak na dlouhodobé podfinancování vysokých škol, tak na potřebnost stability pravidel rozdělování finančních prostředků.


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20.11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google