Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20.11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20.11. 2014."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20.11. 2014

2 OBSAH Výsledky jednání Repre komise 23.10.2014 I. Rozpočet 2015 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ

3 I. ROZPOČET 2015 – předložený PS  Vysoké školy bez výdajů na programy EU 21 491 733 tis. Kč - 1,28% = 279 mil. Kč při srovnatelném započtení spolufinancování OP VaVpI ve výši 241 mil. Kč činí pokles 38 mil.Kč = - 0,17% Podíl plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči odhadovanému HDP 2015 = 0,51 % (v roce 2014 0,54%, nejvíce v roce 2009 0,66%)

4 Změny  Usnesení vlády z 22.9.2014 – zvýšení výdajového okruhu Vysoké školy oproti rozpočtu předloženému PS o 400 mil. Kč  Změna podílu provozních výdajů na činnost a prostředků programového financování z 91,44:8,56 na 89,45:10,55 znamená snížení prostředků na provoz o 438 mil. Kč a zvýšení programového financování o 400 mil. Kč

5 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis Varianta B (rozpis+400 ) Rozpis Meziroční změna (2015-2014) Rozpis Meziroční změna (2015-2014) Výchozí hodnota -ukazatel rozpočtu VŠ 21 770 802 21 491 734-279 068 21 491 734-279 068 Vlivy na částku k rozpisu výdajů na činnost Navýšení o spolufinancování VaVpI (převedeno na sk. IV) 241 068 Navýšení o 400 mil. Kč ve variantě B 400 000 -snížení o EDS/SMVS -1 863 530 -2 263 530 - snížení o převod na sk. VI (mezinár. spolupráce vč. činnosti) -36 223 K rozpisu na činnost 19 907 272 19 433 049-474 223 19 833 049-74 223 Návrh MŠMT

6 Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis Varianta B (rozpis+400) Rozpis Meziroční změna (2015- 2014) Rozpis Meziroční změna (2015- 2014) Rozpis rozpočtu na činnnost - celkem 19 907 272 19 433 049-474 223 19 833 049-74 223 Rozpočtový okruh I, Institucionální část 15 993 006 16 013 00620 000 16 263 006270 000 Rozpočtový okruh II, Sociální záležitosti studentů 2 171 507 2 133 507-38 000 2 133 507-38 000 Rozpočtový okruh III, Rozvoj vysokých škol 1 152 000 902 000-250 000 1 052 000-100 000 Rozpočtový okruh IV, Mezinárodní spolupráce 590 759 384 536-206 223 384 536-206 223 Závěr Repre komise - Nesnižovat rozpočtový okruh III. Rozvoj VŠ

7 II. Úprava Pravidel ….. 1. Podklady pro jednání Repre komise - navržena změna poměru ukazatelů A:K v rámci RO I ze současných 77,5:22,5 na 75:25 – projekce do rozpočtových dat 2014 přináší změny v rozmezí -2,41 až +0,88 ( nárůst u 7 škol) P RVŠ - neschválilo návrh na změnu poměru těchto ukazatelů. Závěr Repre komise – změna poměru A:K na 76:24

8 2. Podklady pro jednání - v rámci ukazatele K a) zrušení indikátoru Mezinárodní granty, jeho váhu 5% vrátit ke stavu 2013 – RIV+3 a Účelové NIV +2% - projekce do dat 2014 -1,05 až +1,12 (pokles u 7 škol) P RVŠ neschválilo návrh na zrušení tohoto indikátoru Závěr Repre komise – Mezinárodní granty zrušit b) snížení váhy indikátoru Nezaměstnanost z 32% na 16% - projekce do dat 2014 -3,3 až +2,78 (nárůst u 9 škol) P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – Nezaměstnanost snížit na 16%

9 c ) navýšení váhy indikátoru RUV na 3,0 či 3,5% - naprosto otevřený přístup všech škol majících výstupy RUV - ze 13 zapojených do rozpočtu 2014 na 22 (resp. 21) pro rozpočet roku 2015. Body RUV po certifikaci 2014 Název2009201020112012 Celkem 2009- 2012 podíl2013 Celkem 2009-2013 podílRozdíl podílů AMU23 81716 54326 90910 77278 0410,1906514 50392 5440,18553-0,0051 AVU9 0899 46910 1904 74033 4880,081815 63439 1220,07843-0,0034 JAMU19 20021 81128 5718 66478 2460,191159 96188 2070,17684-0,0143 VŠUP9 85812 59016 32915 50054 2770,132608 85763 1340,12657-0,0060 ČVUT1 9041 9486 3014 73514 8880,036375 16220 0500,040200,0038 OU6 0695 97110 9023 81426 7560,065364 58431 3400,06283-0,0025 SU 7 8324 46712 2990,030053 81316 1120,032300,0023 TUL2 3322 7635 5122 77113 3780,032682 49115 8690,03181-0,0009 UJEP4 3834 4607 1235 96521 9310,053586 42428 3550,056850,0033 Upa 8076171 4240,003485081 9320,003870,0004 UTB3 1784 8213 7944 09315 8860,038814 27320 1590,040410,0016 VUT4 2658 78811 5915 70530 3490,074146 81237 1610,074500,0004 ZČU5 5325 33811 6295 88028 3790,069335 11333 4920,06715-0,0022 UP 00,000001 977 0,003960,0040 JČU 00,00000540 0,001080,0011 MENDELU 00,00000643 0,001290,0013 MU 00,00000806 0,001620,0016 UHK 00,000004 043 0,008110,0081 UK 00,000002 895 0,005800,0058 VŠB-TUO 00,00000377 0,000760,0008 VŠE 00,0000042 0,000080,0001 VŠCHT 00000,000000,0000 Celkem89 62794 502147 49077 723409 342189 458498 8001

10 P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – RUV zvýšit na 3,5% (navýšení o 1,5% učinit ze sníženého indikátoru nezaměstnanosti ) 3. Podklady pro jednání – uk. D Internacionalizace nerozdělovat plošně, ale na základě 7 nových indikátorů P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – změnu provést, upřesnit způsob výpočtu výše příspěvku

11 4. Podklad pro jednání - uk. A – výpočet limitu financovaných studentů navyšován u škol, které přijmou studenty v souvislosti s výzvou na podporu doplnění kvalifikace pedagogů RgŠ P RVŠ návrh odmítlo – jde o státní objednávku, která by měla být finančně zajištěna mimo rozpočet VVŠ a ne na jeho úkor. Závěr Repre komise – navržená změna výpočtu limitu uk. A bude provedena 5. Podklad pro jednání – uk. F – zvýšení pravomoci řešitelů provádět změny uvnitř schváleného rozpočtu bez souhlasu MŠMT P RVŠ s návrhem souhlasilo Závěr Repre komise – navržená změna bude provedena

12 6. Zbývající závěry jednání Repre komise a) zahájit jednání o rozpočtu 2016 již v lednu 2015 jak na úrovni MŠMT (Pravidla….), tak s MF b) na prosincovém jednání Repre komise projednat modelové výpočty variantních dopadů změn v Pravidlech na datech roku 2014 ( přijaté úpravy jednotlivých indikátorů K včetně rozdělení zbývajících % sníženého indikátoru nezaměstnanosti ) a zahájit jednání o limitech A pro rok 2016 c) školami požadované výjimky z limitů A předkládat a projednávat v Repre komisi d) byly schváleny KEN nově akreditovaných oborů

13 Návrh usnesení  Sněm RVŠ bere na vědomí informace z jednání Repre komise 23.10.2014.  Sněm RVŠ obecně podporuje posílení finančních nástrojů podporujících excelenci vysokých škol při naplňování vize jejich činnosti. Sněm RVŠ nicméně zdůrazňuje, že posilování těchto nástrojů musí být spojeno s celkovým nárůstem finančních prostředků na činnost vysokých škol.  Sněm RVŠ opětovně upozorňuje jak na dlouhodobé podfinancování vysokých škol, tak na potřebnost stability pravidel rozdělování finančních prostředků.


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20.11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google